Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Leiv Skjerve

[#27758] Storgården Hov (Hoff) i Orkdal

Recommended Posts

Guest Leiv Skjerve

Ole Andersen Hoffs herkomst etterlyses. Han var født ca 1630 og døde ca 1682 i Orkdal.I katolsk tid var det Nidarholm kloster som eide gården Hov, og ved reformasjonen ble den underlagt kongen.Otte Jacobsen Lorch var den første private eieren. Han ervervet gården ved makeskifte med kronen 12 juli 1626.Lorchs ettermann på Hov var oberst Christopher Frederik Gersdorf f 1616 og gift første gang med Dorte Gedde, datter til riksadmiral Ove Gedde, andre gang med Elisabeth Bjelke, datter til 'Norges Riges Kansler' , Jens Bjelke.Fra Gersdorf går eiendommen over til Nicolas Pouelsen Orloff f 1615, lagmann i Trondhjem 1653-1658.Orloff hadde Hov bare et års tid i 1661 og solgte til Jørgen Brandt, direktør Kvikne Kobberverk. Jørgen Brandt var eier til sin død i 1665, og muligens hans arvinger frem til 1670, men gården var i dette tidsrom bygselledig og lå muligens 'for fefot'Ifølge fogdens manntall i 1664 var Jørgen Brandt oppsitter dette årI 1665/66, salig Jørgen Brandt, rytterskatten.Hverken for rytterskatten i 1668 eller skyssferdskatten for 1669 blir det oppgitt noen bruker på HovBrandts eneste datter Kristine Jørgensdatter Brandt ble i 1681 gift på Hvaler med kaptein Hans Joachim Grabow. De bodde i 1701 på offisersgården Vold i Meldal.Ifølge Statholderskapets Extractprotokoll 1662-69 andrar Christine Brandt 12.9.166? om å få hånd om sin arvepart som hennes bror hadde vært formynder for.Vi finner Oluf Hoff som skattyter i manntall-listen for prinsessetyr av Orkdal 1670-71 og antar at han er blitt eier av Hov i 1670.Ham må være død før 1683, for da ble det holdt skifte etter ham. Skiftebrevet av 16.5.1683 er ikke bevart, men det er nevnt i skiftet etter hans kone, Kirsten Mortensdatter, 9.2.1691

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Leiv Skerve

Ole Andersen var gift med Kirsten Mortensdatter f ca 1643, trolig på Meland, Geitastrand. Død 1690 i Orkdal. Kirstens far var Morten Knutsen, sorenskriver i Orkdal 1632-1642. Kirstens mor var Idde Jonsdatter. Datter av sogneprest i Orkdal,hr. Jon Jonsson og Kirsten Olsdatter.Kirsten ble gift med Ole Andersen ca 1664.En mulighet er at Ole Andersen fikk stilling hos sorenskriveren som fullmektig (reisetjener, hofmann) tidlig på 1660-tallet, og hadde slik bakgrunn at han ble godtatt som svigersønn.Christen Nilsen Brun, direktør ved Kvikneverket var muligens en slektning av Ole, da han i følge skifte etter Kirsten, ble verge for datteren Anne og det ikke finnes slektsbånd fra Christen til Kirsten.Christen Brun var ansatt ved Kvikneverket samtidig som Jørgen Brandt, og det er mulig at han medvirket til at Ole Andersen ble eier etter Jørgen Brandt.Christen Brun var gift med en dansk dame ifølge bergingeniør R. Støren; men Størens påstand om at han kom til Kvikne fra Røros og var i slekt med Rørosfamilien Brun, finnes det ikke dekning for. Det er sansynlig at Christen hadde dansk opprinnelse, og muligens kom også Ole Andersen fra Danmark.Yngste sønn til Ole Andersen fikk navnet Andreas , så det er mulig at Ole Andersens far hadde navnet Andreas

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Roar Aalborg

Prost Anders Olsen Bruse i Meldal hadde blant mange døtre også én sønn, på Per Nermos nettside benevnt som 'Ole Anderssøn Meldahl'. Jeg mener å ha lest at denne sønnen som ung student skal ha druknet i den såkalte 'Brusekulpen'. Slike sagn er ikke alltid riktige. Derfor er det både ut i fra fødselsår, geografi og personmiljø en liten sjanse for at den ukjente Ole Andersen kan være identisk med Anders Bruses eneste sønn. Men det finnes vel gjerne et skifte etter Bruse som ikke nevner noen slik etterslekt? Jeg synes likevel at en bør være oppmerksom på muligheten. Hilsen Odd Roar.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Leiv Skjerve

Etter skifte for Kirsten Mortensdatter var det som formyndere for barna oppnevnt 3 av Kirstens søskenbarn, nemlig: Jon Mortensen Fandrem for Morten, Nils Steensen for Maren og Mathias Methli for Martha. For Anders var etter de pårørendes innstendige begjering oppnevnt fogd mons. Anders Mortensen som var uten slektstilknytning.Det gjenstår da Seign Christen Brun, formynder for Anne, som ikke hadde slektsbånd til Kirsten og som derfor muligens var i slekt med Ole Andersen HoffSkulde Ole Andersen ha vært av slekten Bruse, vilde det nok blitt oppnevnt formyndere fra denne slekt. Hilsen Leiv

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gjertrud Berg

Hei Leif! Jeg holder på med flere slekter etter Hr.Jon, og har brukt dine slektssider mye! Jeg kan desverre ikke hjelpe deg med ditt problem, men lurer på følgende; En av mine linjer går til Rennebu, og der er det snakk om en Anders Hoff, dette i en kopi av ei slektsbok jeg har fått tak i, 'Ættetavle for Anders Andersen Aasbakk 1846-1930..'. Der finner jeg skrevet om Anders Hoff f.1680, d. 1751 på Herrem;'Da Rennebu hovedkirke ble restaurert i 1952, viste det seg at det under kirkegolvet lå to balsamerte lik. I følge tradisjonene skulle den ene være løytnant Anders Hoff. Om hans vugge har stått i Rennebu, vet jeg ikke, men han bodde på Herrem en tid før han i 1728 fikk kjøpe to Herremsgårder. Han var gift to ganger. I sitt første ekteskap hadde han datteren Kirsti. Fra henne stammer denne slekten. Løytnant Anders Hoff døde på Herrem i 1751, 71 år gammel. Hans kone Marit, fra første ekteskap, døde 1741 , 69 år gammel.'Kan dette være en etterkommer av din Ole Andersen Hoff?Hilsen Gjertrud Berg, Orkdal

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Leiv Skjerve

Hei GjertrudInnlegg 4:'For Anders var etter de pårørendes innstendige begjering oppnevnt fogd mons. Anders Mortensen som var uten slektstilknytning'Dette er den senere løytnant Anders Hoff på Herrem i Rennebu.Den nevnte 'Ættetavle' av Jenny Kosbergløkk er ikke helt å stole på.Ta gjerne kontakt på : leskjerv@online.noHilsen Leiv

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Leiv  Skjerve

Ole Andersen Hoff og Kirsten Mortensdatter hadde følgende barn, som finnes nærmere omtalt på min Hjemmeside:http://home.online.no/~leskjerv/Morten f ca 1665trolig på gården Meland, Geitastrand og vokste opp på gården Hov i Orkdal fra 1670. Morten, som var eldst. har altså fått morfarens navn, så hans farfar må ha vært fjern.På nabogården Gjølme vokste Birgitte Christoffersdatter Schøller opp. Hun ble i 1685 gift med Ole Fredrik Munchegaard f ca 1650, som i 1690 ble sjef for prins Fredriks regiment i Danmark. Danskekongen Christian V leide ut dette regiment i 1689 til den nyvalgte konge i England, Wilhelm III av Oranien, som skulde bruke regimentet i Irland, for å bekjempe det opprør, som den avsatte engelske konge Jaccob II hadde reist der. Sjefen for troppene oberst Kalneins fall ved Limmerick den 27. august 1690 og oberst Munchegaard overtok med den følge at han falt i slaget ved Agrim den 12. juli 1691.Det er mulig at Morten falt i det samme slaget som tjenestegjørende under Munchegaard.Ved skifte etter Morten heter det: 'Anno 1693 den 13.november efter Morten Olsen Hoff som bevisses i Irland ved døden være afgaaen, blev holden et lougligt arfueskifte på Hof i Orkdalen'Anne f ca 1666trolig på Meland, Geitastrand, død 1744. Gift ca 1692 med Christen Jacobsen Schult f 1655 d 1719 som var reisetjener hos Maren, salig viselagmann Schøller på GjølmeMaren f ca 1667trolig på Meland, Geitastrand, gift første gang med Anders Eilertsen Koch f ca 1667 d 1696, gift annen gang med Oluf Andersen Smed, f ca 1660, d trolig 1717, smed på ØrenMarit f ca 1668trolig på Meland, Geitastrand, død 1736, gift med Erik Andersen på ØrenAnders f ca 1677på Hov, Orkdal. Død 1701 på Herrem. Rennebu, løytnant, gift til Herrem i Rennebu med Marit Totgersdatter Herrem i 1707, annen gang i 1742 med Karen Tønder

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.