Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Kari Larsen

[#27768] Annichen Huus og Eggert Stochflet i Oslo/Drammen 1700-tallet

Recommended Posts

Guest Kari Larsen

Fra Skifteregister for Drammen 1679-1819 - Lenkehar jeg info om at rådmann i Drammen Eggert Stochflet (skifte i 1789) var gift med Annichen Huus. Fra en annen kilde (Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg s 103-104) har jeg info om at Annichen Huus (1660-1714) var gift med rådmann i Christiania Eggert Jacobsen Stochfleth. Han levde vel 1650-1698 og var far til førstnevnte Eggert hvis mine notater er riktige...Stemmer det at begge Eggert'ene var gift med hver sin Annichen Huus? Og hvordan var i så fall disse to Annichene i familie?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ellef Ellefsen

Jeg forstår ikke dette lenket.Etter det skulle det være skifte 1789? Ikke at jeg har så god viten om denne slekta, men mener Eggert (Jacobsen) Stochflet døde omkring 1698. Han var jo gift med ei Annichen Huus).Etter hva jeg har sett av forskjellige slektsoppsett var faren til denne Eggert en herre med navn Jacob Eggertsen Stochflet 1607-1652, gift med Anne Bentsd d.1704 (Anne ble som enke gift med Jørgen Phillipsen d.1696).Men, bruk for all del ikke disse opplysningene annet enn til videre leting. Forstår som sagt ikke dette lenket, der et skifte skulle vært holdt 1789. Var det så mye krangel om arven at endelig skifte først ble ferdig nærmere hundre år etter hans død? Eller er jeg helt på villspor?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kari Larsen

Jeg tolker det slik at det er to par med samme navn, slik at den Eggert Jacobsen Stockfleth som du nevner, gift med Annichen Huus, hadde en sønn med samme navn - og denne sønnen var også gift med en (annen) Annichen Huus. Men det virker jo ganske usannsynlig ...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Det er nok korrekt at rådmannen i Christiania, Eggert Stockfleth var gift med en Annichen Huus. Av deres barn kan nevnes Jörgen/Georg Stockfleth gift med Sara Dorothea Blixencrone.En annen Eggert Stockfleth (død 1755) var sønn av Christian Stockfleth (ikke magistratpresidenten, men kapteinen i hæren, død 1732).Ikkke umulig med en linje fra rådmannen i Christiania til rådmannen ved skiftet, men jeg kjenner den ikke.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Den Eggert Stockfleth som er nevnt i skifteregisteret i 1789, er nok identisk med han som døde på 1690-tallet. Det ser vi ikke bare av konas navn, men også av at han var bror av lagmann Hannibal Stockfleth. Hvorfor har da skifteregisteret en henvisning til hans skifte i 1789? En mulig forklaring er at det har skjedd en taste- eller lesefeil da skifteregisteret ble digitalisert. Men det er vel kanskje også mulig at skiftet etter ham er skrevet av i 1789 p.g.a. en arvekonflikt e.l. Det finnes sikkert andre forklaringer også. En kikk i den originale skifteprotokollen gir vel svaret.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Det stemmer nok det som Knut skriver. Rådmannen Eggert Stockfleth (som var medlem av Christiania magistrat), bodde jo på Bragernes. (Bragernes var jo ansett som en del av Christiania, etter hukommelsen i alle fall til utpå 1700-tallet.)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kari Larsen

Du har nok rett i dette, Knut. Hannibal har jeg ikke kjennskap til, men det stemmer at enkens svoger Nils Mechlenborg, er gift med Annichens søster Helle (1657-1691), og siden enken allerede er gift igjen, kan ikke dette skiftet være nedtegnet umiddelbart etter at Eggert døde. Men noe rart er det med dateringen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ellef Ellefsen

Vi kan i hvert fall slå fast at det opprinnelige skiftet ble holdt ca.1698. Se innleggene (5), (6) og (7). Dette bekreftes også av alderen på barna, oppgitt i Skifteregisteret. Senere ble bl.a.:Sønn Jacob Eggertzen Stocflet 1682-1740, Sogneprest i Ål, Hallingdal.Sønn Jørgen Eggertzen Stochflet 1683-1733, Major.Sønn Christian Eggertzen Stochflet f.1691, Kaptein.Datter Anne Kierstine (Anne Christine?) Eggertsdtr Stochflet gm Ove Ramel Sehested.Jeg stopper her med Stochflet, for dette blir å kjøre debatten over i feil spor. Spørsmålet dreide seg jo omkring Annichen Huus. mvh Ellef Ellefsen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ketil Harbek

Ad Huus: Jeg leter etter foreldre/søsken til kjøpmann Amund Olsen Huus Lenke (FT 1801) i Christiania (1748 - 02.02.1817). Han ble 2. gang gift 1786 med Birthe (Berthe) Olsdatter Nerdrum (1757 - 08.01.1832), datter av lensmann i Fet Ole Pedersen Nerdrum (1725-1804) og Kari Trondsdatter (Skøyen/Nittedal) (1726-1789). Hans første ekteskap vet jeg ikke noen om. Se også tema 12751 (får ikke laget lenke) hvor jeg etterlyser ham.Jeg har altså opplysninger om at han skal ha hatt familie i Lørenskog, men har ikke klart å finne ut noe om det. Dette er jo litt senere i tid, men om det skulle være samme Huus-slekten ville det være interessant.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Jeg svarer deg på tema 12751.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Geir (innlegg 4) : Hvem var Magistratpresiden Christian Stokfleth ? Samme mann som Christian Henningsen Stockfleth (1640-1704), Stiftsamtmann i Buskereud (fetter av Eggert død 1698) ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Ellef (innl. 8): Denne kaptein Christian Stockfleth f. 1691 er vel da kanskje identisk med kaptein i Hæren Christian S. død 1732 (innl. 4), far til Eggert død 1755 ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ellef Ellefsen

Per (innl. 12): Stemmer også med hva jeg har notert. Kaptein (mulig senere major) Christian Stochflet 1791-1732, var far til kaptein Eggert Stochflet d.1755. Har ikke notert stort om denne linjen.(Har mer av 'Ringeriksgrenen' etter Stocflet. En av sønnene etter Jacob Eggertsen Stocflet 1607-1652 og Anne Bentsdt, - Jørgen Jacobsen Gullerud 1636-1722 fikk jo 6 barn her på Ringerike). mvh Ellef Ellefsen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ellef Ellefsen

Beklager, tastefeil i (13). Trykket feil da jeg skulle rette Jørgen Jacobsen Gullerud. Riktig navn er HANS Jacobsen Gullerud.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Henning Stockfleth var biskop 1646-1664. (Han dør i 1664)Etatsråd Christian Stockfleth var president i Christiania Magistrat 1668-1680 (Hannibal de Stockfleth 1767-1773). Han var Justitiarie i Overhofretten til 1701.Etatsråd Christian Stockfleth var Stiftsamtmann 1694-1699. Etter strid med Gabel måtte han forlate stillingen i Christiania for å bli stiftamtmann i Bergen. Denne Christian Stockfleth var sønn av biskopen.Kapteinen Wilhelm Stockfleth var sønn av stiftamtmann Christian Stockfleth og Isabella Margrethe MechlenburgKapteinen Christian Stockfleth er far til Premier Lieutenant Eggert Stockfleth.Hannibal Stockfleth lagmann i Christiania 1687-1721. (Wittekind Huus fra 1655 til senest 1668).Majoren Jörgen Stockfleth var sønn av rådmannen Eggert Stockfleth.Litt til forvirring, litt til oppklaring ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Jeg så etter en eventuell dåp av kapteinen (tror ikke han ble major) Christian Stockfleth i Christiania i 1691, men fant i stedet Assistentz Raad Stockfletz sønn Ulderich Friderich døpt 12.11.1691. Hvem assistentrådet er kan kanskje noen hjelpe med, det er jo en lavere rangtittel?Til Per (11) : Stiftamtmann har vel Buskerud aldri hatt ? Buskerud som amt oppstod vel i 1691 underlagt Akershus stiftamt ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ellef Ellefsen

Til innlegg (16): Kan denne Ulderich Friderich dpt.12.11.1691 ha vært en sønn av Hannibal Jacobsen Stochflet 1649-1721 og Cathrine Schonberg? De fikk etter hva jeg har sett 4 barn. Jeg har kun sett omtalt sønnen Fredrik Stochflet 1701-1748. Montro om han og Ulderich Friderich var brødre?Hannibal var jo en bror av den før omtalte Eggert Jacobsen, hvis skiftedatering det er noe 'kluss' med. Hannibal var og knyttet til embetsverket med høye verv og titlet, bl.a. 'Etatsråd lagmand'.Opphavet til Ulderich Friderich er kun rene spekulasjoner fra min side. Men kanhende noe å se bedre på? mvh Ellef Ellefsen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Det som ikke rimer helt, er at Hannibal S. var lagmann på dette tidspunkt - i motsetning til assistentråd var dette en forholdsvis høy posisjon på 1690-tallet. Tror jeg skal gå gjennom 1680 og 90-tallet's fødte så man kan få mer å bygge på - trolig til helgen. Men kanskje andre sitter på løsningen ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ellef Ellefsen

Til Geir (18): Enig i at det ikke rimer helt. Men da jeg foreslo det kunne være verd å undersøke, visste jeg ikke at Hannibal S. var lagmann allerede 1691. Var derfor trolig feil spor jeg foreslo.(Trodde han kanskje hadde blitt lagmann på et senere tidspunkt).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

I tingboka for Bragernes for 1696 (april) blir Hannibal Stockfleth titulert på denne måten: 'weledle och welb. Hr. assistentzraad och laugmand Hannibal Stochflett'.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Kan ikke huske å ha sett den kombinasjonen før ( det er mye jeg ikke har sett) eller hukommelsen ikke er som den var, men det tyder på at Ellefs antagelse har mye for seg. Finner nok de manglende 2 barna ( det var bare det med å ta seg tid ...)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Geir (innl. 15): Antyder du at de to nevnte 'Etatsråd Christian Stockfleth' ikke er samme person ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Nei, jeg forsøkte ikke å antyde det, jeg ser at det kan tolkes dit hen slik det er skrevet. Det er satt opp slik som sammenhengende (og enkeltstående) hendelser. Det betyr bare at hvert enkelt avsnitt hadde jeg tilgjengelig dokumentasjon for hjemme, bare en gammel sikkerhetsregel ved lignende oppsett. (Ikke tolke selv det mest innlysende).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Else Thorsen

Jeg har ikke noe å tilføye om disse slektene, men ville bare nevne at det nok er noe galt med dateringen i skifte-databasen fra Drammen. Jeg har sett på to skifter som skulle være fra 1700 og 1706, men de er datert 1789 og 1790.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kari Larsen

Ja, hele basen er feildatert. Det er bekreftet av Digitalarkivet i Arkivforum 27796.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.