Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest W. Grønås

[#27889] John Gudmundson Vatna, Stord

Recommended Posts

Guest W. Grønås

Søker etter foreldra til John Gudmundson Vatna, f. 1810. gm Jannike Trondsdtr. nedre Rommetveit. Dei busette seg på Tysestølen og finn dei der i FT 1865.I 1801 arbeide ein Gudmund Jonson på marmorverket på Hop i Fana utenfor Bergen. Folketellinga 1801 oppgir 'Gudmund Jonsen, husbond, 25 år, jordløs huusmand og arbeider ved marmorværket gm Lisbet Larsdtr. Hadde då ei dotter Anne, 4 år og sonen Jon 1 år'. Jon d. 1810. I Digitalarkivet, 'Vigde i Fana 1712-1841' finn ein Gudmund Jonsen, Store Hope gm. Inger Larsdtr. Bremnes. vigde 12.11.1797. Går ut fra at Inger Larsdtr. og Lisbet Larsdtr. er den samme personen. Av Fana-boka finner eg ingen informasjon.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Helga Kallevik

Hei !Kva med denne kandidaten her: Gudmund døpt i Stord 1776. Far: John Gard: Haugen (Veit ikkje kva gard på Stord det er) Lenkemvh Helga Kallevik

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Helga Kallevik

har sett litt på det som ligg her på digitalarkivet under Stord. Der er ikkje så veldig mange med namnet Gudmund.Ser at dette namnet går att på nokre gardar i Stord: Td. Økland (her finn eg også personar med dette namnet Fitjar og Sæverhagen som skriv seg tilbake til Økland). elles finn eg det på Lundemansverk og i Stokken (Sagvåg).mvh Helga Kallevik

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest W. Grønås

Takk for tipset under innlegg 2. Haugen er vel kanskje ikkje den mest kjende garden på Stord, får sjekke ættesoga for Stord (som forøvrig er svært mangelfull)Gudmund er eit lite brukt navn i FT på Stord og derfor burde han vore lett å finna....

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Helga Kallevik

Hei igjen!Eg tok ein kikk på Family Search (men som du sikkert har lest her på digitalarkivet, må opplysningar der frå sjekkast opp mot andre kjelder).Finn her at Gudmund Johnson f. 1776 har gifta seg for 2. gong i ein alder av 70 år, og at faren då er oppgitt til å vera Ingemår.Gudmund JOHNSEN Age At Marriage: 70Event(s): Birth:Parents:Father: John INGEMORSENMarriage: Spouse: Susanne HANSDR Age At Marriage: 45 Marriage: 26 Jun 1846 Place: Stord, Hordaland, NorwayNotes: Husband previously married Additional data in original record mvh Helga Kallevik

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Helga Kallevik

Trur kanskje det stemmer det som står på Family Search. Her er i allehøve ekteskapet til denne John Ingemorson i 1767. Kona var Kari Gudmundsdatter, så der har du opphavet til 'Gudmund-namnet' også.Lenkemvh Helga Kallevik

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Helga Kallevik

Hei!Dette vart visst mange innlegg, men kanskje du skulle etterlyse skifte på arkivforumet til denne karen her. Det seier kanskje noko om arvingane hans? LenkeMvh Helga Kallevik

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest W. Grønås

Alt du finn ut....Ei av mine for-mødre heiter Ingeri Johnsdtr. Iflg Døde i Bremnes på Arkivverket var ho fødd på Vatna, Stord. I flg. BB kom ho frå Tyse, Stord. På Tysesølen fann eg John Gudmundson og Jannike. Ei av døtrene til Ingeri fekk navnet Jannike og ein ste-son av Ingeri vart gift med søstera hennar på Tyse!! På Vatna, der Ingeri skulle væra fødd fann eg Gudmund Johnson f. 1776, d. 1849 gm Inger Larsdtr. f. 1773, d. 1845.Dine opplysningar tyder på at Gudmund, som då var 70 år gifta seg på nytt i 1846, året etter at første kona var død. Årstala tyder på at DU har funne rette Gudmund !!!!Takk skal du ha.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest W. Grønås

Sidan me er så godt i gang så hadde det vore spennande med informasjon om Inger Larsdtr. frå Bremnes, jfr innlegg 1. Ein skulle tru at Bremnes var eit gardsnavn på Bømlo, jfr postadressa til Svortlands-garden, men eg finn ikkje ho i BB, så kor kjem ho ifrå ???

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest W. Grønås

Tipset i innlegg 2 om at John frå garden Haugen kunne være far til Gudmund ser ut til å være rett jfr lenke i innlegg 7 om skifte etter John Ingemundson Haugen Orninggård, (Orninggård=Leirvik)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Helga Kallevik

Har du tilgong på bygdeboka for Stord? Eg tenkte meg til Sortland for å l¨åna den, men kanskje ho allereie er utlånt?Du har kanskje sett at eg leitar febrilsk etter opphavet til tipp tipp oldefaren min Jacob Larsen som truleg kom frå Stord.LenkeHan var den fyrste som budde i Kallevik (Indre Håvik) i følge bygdeboka.Har hatt Stordboka på lån før utan å finna ut av det, men finn du noko om Lars frå Vikanes eller Petterteigen, hadde eg vore takknemleg for svar (sjå lenke til etterlysinga mi, ev. svar kan leggjast inn der for å ungå meir avsporing i ditt innlegg)mvh Helga Kallevikmvh Helga Kallevik

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest W. Grønås

Har lånt boka på biblioteket tidl.Kan Inger Larsdtr være busett på Hagaviken då ho døyde? Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Helga Kallevik,

Hei!Så vidt eg veit er ikkje Bremnes nytta som gardsnamn, men dei som har lagt inn opplysningane kan jo ha tenkt på gamle Bremnes kommune sjølv om den vel heller ikkje eksisterte på 17-1800-talet.Har du tenkt på om Inger kan ha komme frå garden Brimnes i Ulvik?Helga Kallevik

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Helga Kallevik,

Berre for å forvirra litt og halda alle muligheter opne, så er det også ein gard i Kvæfjord, Troms med namnet 'Bræmnes'. Kanskje også andre stader ?Sjølvsagt er det mest nærliggjande med Bremnes på Bømlo eller Brimnes i Hardanger, men Gudmund budde jo i Bergen (Fana) då dei gifte seg, og til Bergen kom det vel folk frå ulike deler av landet også på den tida vil eg tru. mvh Helga Kallevik

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Helga Kallevik,

Har søkt under Finnås på dei som heitte Lars i ft. 1801. Her finn eg ca. 10 stk og av dei 6 stk. i Bremnes på ulike gardar. Det næraste eg kjem Inger med nokolunde rett fødselsår er Lars Monsen Kleppe, Halleraker, Bremnes d. 78 år i 1813 gm. Helga Larsdatter (enke). Ved oppslag i bygdeboka finn eg at dei hadde ei datter Inga f. 1778 gift med Mons Tistad, Fana.Det er jo litt merkeleg at bygdeboka oppgir Fana som stad for giftermål sidan det var der Inger Larsdatter, Bremnes som du leitar etter også var gift. Kan det vera at bygdeboka har feil namn på ektemake? Sidan ho gifte seg ut av bygda, er det vel ikkje heilt utelukka at dette kan ha skjedd? Helga Kallevik

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest W. Grønås

Takk for nyttig info.At Gudmund og Inger var på Hope i Fana i 1801 er ein antagelse frå mi side ut frå søk etter Gudmund i FT 1801. Ekteskapet har eg funne i Digitalarkivet, 'Vigde i Fana 1712-1841' der ein finn ein Gudmund Jonsen, Store Hope gm. Inger Larsdtr. Bremnes. vigde 12.11.1797. Lenke Her går det kanskje fram at Inger var 'pike' og ikkje enkje etter Mons Tistad, Fana, men sjølvsagt kan det være feil i registreringane i kyrkjeboka.Eg må prøve å sjekke ut dette. Takk igjen...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Helga Kallevik,

Ved nytt søk på vigde i Fana finn eg ei Inger Larsdatter (oppgitt som kvindemenneske) gift med Mons Tistad i 1816. Han er oppgitt til å vera enkemann, men det står ingenting om henne, heller ikkje at ho kom frå Bremnes. Ho er oppgitt til å vera 40 år i 1816 dvs. f. ca. 1774.Eg finn henne ikkje i ft. 1801 for Fana (dersom det då ikkje er same dama som ho som er gift med Gudmund, men det stemmer vel heller ikkje med det me fann ut i går der han gifte seg oppatt i ein alder av 70 år).I ft. 1801 er Inger gift med Gudmund oppgitt til å vera 25 år, dette stemmer ikkje så aller verst med Inga Larsdatter Kleppe Monsen Halleraker f. 1778 (2 år feilmargin, medan det er 4 års feilmargin p ho andre). På Family Search finn eg sonen John f. 1801, her er Inger kalla Ingeri.mvh Helga Kallevik

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest W. Grønås

Seint på kvelden, men trur du kanskje er på rett spor, spesielt det med Inger skulle vore Ingeri. Barnebarnet heitte Ingeri Johnsdtr. Vatne. Bestemora mi heitte og Ingeri, det same gjer dottera hennar (mi tante. Kan hende Bremnesboka har feil når det gjeld Inger Larsdtr. Hallaråker, dvs at ho blei gift med Gudmund og ikkje Mons og at Mons vart gift med ei ukjend Inger Larsdtr....

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest W. Grønås

Vigde i Fana Lenke opplyser at Inger Larsdtr. som vart gift med Mons Paulson Tistad også kom frå Tistad. Dette kan tyde på at Bremnesboka tar feil mhp giftarmålet mellom Inger Larsdtr. Hallaråker og Mons Tistad og at ho i staden vart gift med Gudmund Jonson. At barnebarnet Ingeri Johnsdtr. Vatne vart gift til Meland på Bømlo kan tyde på at familien hadde slektsband til Bømlo.Bror til Inger Hallaråker, Jon, finn ein på nr 99 under Hallaråker Det er der sagt at ' Jon Larsson Hallaråker, f. 1780, d. 1844. Jon budde først (på Kleppe) i Fana. Første kona er ukjend. Born med henne: a. Anna, f. 1806, g. nora Habbastad. b. Lars, f. 1809, g. nora Sele. Jon vart oppattg. m. Kari Olsdtr., ekkja etter Jakob E. Hallaråker. Barnlause. Ho d. 1834. Jon g. 3dje g. m. Kristi Aslaksdtr., ekkja etter Bertel B. Helvikjo. Barnlause.'Dette kan tyde på at Inger og Jon var i Fana samstundes. Må sjekke Fana-boka nærmara.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest W. Grønås

Navnet på første kona til Jon Larson Halleråker er ukjendt i flg Bremnes-boka. Navnet hennar finn ein under Vigde i Fana Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest W. Grønås

I FT1801 er Halleraker oppgitt å ligge under Bremnes sokn. Dette viser vel at Bremnes var eit brukt områdenavn og i 1801 og at Inger Larsdtr. gm Gudmund Jonson kan ha komme frå Bremnes sokn og ikkje ein gard med navn Bremnes.Ser derfor ut som om me no og har funne foreldra til Gudmund Jonson (plass Haugen, under Leirvik, Stord) og Inger Larsdtr. (Hallaråker, Bremnes, Bømlo)Takk for all hjelp og imottar evt. ytterliggare bekreftelse på at dette er sannsynleg...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Helga Kallevik

Det ser ut som dette kan vera rett person. Sidan det er i kyrkjeboka ein finn desse opplysningane så er det vel naturleg at det også er oppgjeve kyrkjesokna dei tilhørde. Kanskje står Inger Larsdatter kun oppført som utflytta eller gift til Os i kjelder frå Bømlo. Dersom bygdebokforf. så har prøvd å finna ut av dette og funne ei Inger Larsdatter i nokolunde passande alder som var gift i Os, har dei trudd at dette var same dama (berre litt gjetting).Helga Kallevik

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.