Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Geir Bjernes

[#27906] Jon Abrahamsen, f. ca. 1758 - Rana

Recommended Posts

Gjest Geir Bjernes

I FT 1801 finner vi Jon Abrahamsen, f. 1758, kona Lovise Berg, f. ca. 1771 og barna Nils (1790-), Jakob (1791-) og Adriana (1799-). Jon er beskrevet som 'Jordløs huusmand, lever af dag løn' og bodde i Gullsmedvika av Nedre Mo (Rana). Noen som kjenner til denne familiens videre skjebne etter 1801, barnas skjebne m.m. Er denne familien f.eks. beskrevet i Mo Bygdebok? Har ikke funnet noe der.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Solveig Sund

Hei!I Gårdshistoria står det samme som du har funnet: Jon Abrahamsen, jordlaus husm. i 1801, då han var 46 år, kona Lovise Berg 30 år og borna Nils 11, Jakob 10 og Adrian 2. Og det er alt som står her. Om de flyttet til noen annen plass i Rana vet jeg ikke.På Tverråneset under ner Mo er en husmann som heter Lars Abrahamsen f. ca 1774, d. 1839 og er fra Namdalen vet ikke om det kan være noen sammenheng her.Hilsen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Grethe Flood

Barna til Jon Abrahamsen og Lovise Berg er alle født i Lenvik, Troms – funnet i FS/VRI og RHD:Adriana Dorothea, døpt 13.04.1797, Lenvik, jf. Kirkebøker, Lenvik, RHD: [url="http://www.rhd.uit.no/kirkebok/kbliste.aspx?kb=d&RR=77428>LenkeNils Stephan Berg, døpt 30.5.1790, Lenvik, jf. RHD LenkeJacob, døpt 18.9.1791, Lenvik, jf. RHD LenkeAnne Cathrina, døpt 1.2.1795, Lenvik, jf. RHD LenkeHer giftermålet mellom John Abrahamsen Bram og Lovisa Charlotha Berg, Lenvik, 1790 LenkeDette forteller vel lite om familiens videre skjebne, men synes å vise at de må være innflyttere, siden de bor i Rana i 1801

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Bjernes

Dette var kjempebra, Grethe! Det må ha vært litt av en nedtur for Jon - fra lensmann til jordløs husmann!! Skulle ikke tro det var samme person, men mye tyder på det, bl.a. navnene på barna. Helt utrolig!!Mvh Geir.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Grethe Flood

Takk for hyggelig respons. Navnelikheten med paret og barna som bor i Rana i 1801 og de personene jeg har funnet i Lenvik før 1800, er ganske så lik. Det var derfor jeg antydet at de kunne være innflyttere. Men å gå fra lensmann til jordløs husmann er jo litt et sosialt 'fall', især hvis det har skjedd over kort tid. Men kanskje det var noe som skjedde, slik at Jon Abrahamsen Bram (Brams) brøt opp fra Lenvik og dro sin vei, ikke bare til nabobygda, men sørover. Har du, jeg spør helt på siden og av nysgjerrighet, noe info om hvorfor han dro, forutsatt at dette er den samme Jon som bor i Rana i 1801?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Grethe Flood

Se her: Finner register for tingbøker for Lenvik 1723-1800. Her finnes det i alt 13 innførsler vedr. Jon Abrahamsen: først omtales han som lensmann, så tidligere lensmann og i 1800 står det fraflyttet (!). Det skulle vel være bekreftelsen på at Jon Abrahamsen som bor i Rana i 1801 er identisk med en tidligere lensmannen i Lenvik Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Simon Ellefsen

Ad. #3Lovise Berg er sikkert identisk med Lovise Charlotte Nielsdatter Berg, døbt 15. juni 1766 i Lenvik, datter af sognepræsten Niels Stephensen Berg (1714-66) og Anna Katrina Christiansdatter Wegner (1730-1802).Simon Leth som nævnes som forlover og fadder var gift med en Petronelle Kristine Berg der sikkert er en søster af Lovise Berg.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Grethe Flood

I folketellingen 1769 for Troms vil du finne enkefru Berg med barna, bl.a. Lovise Berg, bosatt på Sletnes i Lenvik [url="http://www.troms-slekt.com/database/1769/index.htm?>Lenke. Apropos tingbøkene for Lenvik, hvor vi altså finner lensmann Jon Abrahamsen, så ser disse ut til å være trykt i 3 bind med tittelen ”Hva lenvikværinger gjorde”

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Bjernes

Hei igjen! Ja dette skal bli interessant! Nå skal jeg, når bibliteket åpner i dag kl. 10, dra og bestille 'Hva lenvikværinger gjorde' på fjernlån. Ikke tvil om at det er samme person som bodde i Lenvik, og som må ha forsømt seg noe skikkelig. Grethe, du sier du har 13 innførsler vedr Jon, men jeg finner bare 10 - fra 1789 til 1800?Mvh Geir

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Simon Ellefsen

Der er 13 innførsler i registret (tingbøker fra Lenvik). Dine søgekriterier skal blot være lidt 'løsere'. Søg efter fornavn der starter med jo og efternavn der starter med abra, så vil du få 13.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Simon Ellefsen

Eller endnu bedre, søg efter efternavne der indeholder teksten 'Bram' og du får 19 'hits'.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Bjernes

Hei og takk for tipset. Jeg gjorde det du sa tett før du sendte innlegget ditt. Tre steder var navnet 'Joen' de andre 'Jon'. Mvh Geir.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Bjernes

Hei alle sammen! Dette går vel antakelig litt for kjapt for seg! Jeg er etterhvert blitt noe i tvil om den Jon Abrahamsen (JA) vi her snakker om, virkelig er identisk med min Jon Abrahamsen - 'min JA' - og om vi ikke her kanskje har å gjøre med to ulike personer med samme navn!? 'Min JA' er sønn av Abraham Olsen på Rundhaugen i Rana. På s. 206 i Mo Bygdebok er Jon oppført som født i 1758, noe som også fremgår av Family Search (FS) - ingen datoer er oppgitt. Det er dessverre ingen henvisning til Jon i slektsboka hvor han evt. skulle ha bodd senere. Jeg har nesten tatt det for gitt at den JA (Jon Abrahamsa) som var jordløs husmann på Mo i 1801 (s. 71) - selv om alderen hans i 1801 var oppgitt til 46 år, og skulle da være født i 1755 - var den samme som 'min JA'. En aldersforskjell på 3 år mellom FS og FT 1801, har jeg i grunnen aldri brydd meg noe særlig om; alderen ved folketellingen stemmer ikke bestandig så godt med kirkebøkene. Men begynner jeg, som sagt, virkelig å lure på om disse to JA er identiske, spesielt nå når Grethe har funnet en JA i Lenvik, noe jeg ikke var klar over før nå. Siste gang jeg ser 'min JA', født på Rundhaugen i 1758, er i 1786 da det ble holdt skifte etter mora Inger Amundsdatter. Dessverre er ingen alder på ham oppgitt, ei heller hvor han bodde i 1786 (iflg. Svein Edvardsen skifteopptgnelser). Når det gjelder JA (Bram) i Lenvik, vet vi sikkert at han giftet seg i 1790 (jfr. lenken i innlegg nr. 3 her), men ingen alder eller fødested er oppgitt på ham. Det er jo likevel helt klart at han er den samme JA som i 1801 er jordløs husmann på Mo; men om det er 'min JA', er jo ikke sikkert. Når det var over og ut med JA i Lenvik, kunne det jo naturligvis ikke være så galt å tenke seg at han dro tilbake til 'hjemtraktene' for å begynne på nytt, og det var vel kanskje ikke så tilfeldig at han slo seg ned i Rana. I FT 1801 er det kun en JA i hele Nord-Norge som passer med vår JA, nemlig han som bodde som jordløs husmann på Mo i 1801, og han er jo helt klart den samme JA som bodde i Lenvik i 1790. Men hvor ble det i såfall av 'min JA' etter 1786? Kunne en vanlig bondesønn ha blitt gift med selveste sogneprestens datter? En helt klar mulighet er jo selvfølgelig at 'min JA' døde før 1801, slik at de to JA ikke har noe med hverandre å gjøre. Et evt. dødsfall på 'min JA' i perioden 1786-1801 måtte vel kunne finnes i kirkebøkene. Noen gode forslag og syn på problemet?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Simon Ellefsen

Hvis du får fat i bogen 'Hva lenvikværinger gjorde' så er der en chance for at år 1789, da Jon Abrahamsen Bram bygsler jord på Sletnes, står skrevet om Jon er indflytter.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Grethe Flood

Av registeret for tingbøker fra Lenvik, som henviser til de tre bindene ”Hva lenvikæringene gjorde”, ser du under år 1789 (bd. II, s. 300) at Jon Abrahams. Bram, Sletnes, omtales som ungkar, leilending – sak/notering: Bygsel. Jeg har ikke bind II, har imidlertid fått notert meg en del fra bind III av tingbøkene som omfatter årene 1791-1800. I 1792 (s. 47) står det i registeret i DA: Joen Brahm, Ny lensmann, Utnevning:”Efterat Ting-Freed var lyst i Kongens Navn blev først ved forrige Tinge oplæste Publicationer bekiendtgiorte for Almuen, som findes ved Schiervøe Ting paa fol. 179 extraherede. Dernæst ble læst: 1.(…). 2. Lensmand Joen Brahms Bestalling til at være Lensmand for Hillesøe og Giisunds Tinglaug”.I 1797 står det i registeret: Jon Abrahamsen Bram, Sletnes, Husbonde, Anmodning om Dreng (bd. III, s. 157):”Derefter meldte sig følgende som var Tjeneste Drænge begiærende, Neml.:(…).3. Jon Abrahamsen Bram, til hvem blev lagt Drængen Jeremias Tronsen. Hvortil Lehnsmanden blev tilholdet ufortøvet at underrette bemeldte Drænge om det de opholdelig have at forføye sig i de Tienester hvortil de ere lagte, og saafremt de herudi skulle viise mindste modvillighed haver Lehnsmanden ved magt at bringe dem i Tieneste. Ligesom òg i tilfælde de skulde, imod formodning, forlade samme, da straz at underrette Fogden til viidere anstalts førelse.Derefter ble i Følge den paa dette Ting bekiendtgiorte Forordning af 3de Junii f.a., til eedsorne Kalds Vidner, for dette Thinlaug udnævnt og offentlig indsadt: 1. Lehnsmand Jon Abrahamsen Bram 2.(…), hvilke derpaa aflagde deres Troeskabs Eed og ble betydet dere Pligter i dette Ombud, samt i Følge Amtets Skrivelse af 20de Febr. sidstl., henviste til det Exemplar af Forordningen som er Lehnsmanden tilleveret af Fogden.”Samme år (bd. III, s. 178) står det om Jon Abrahamsen Bram, Sletnes, Lensmann: Mulkt for embedforsømmelse: Den konstituerte fogd Echorn ”fremkaldte derefter Lehnsmand Jon Abrahamsen Braem, for hvem blev oplæst Amtets Resolution af 22de Junii sidstleden, som dicterer ham en Mulct af 5te rdl. for Embeds Forsømmelse”. Noen få sider senere i bd. III (s. 182), står det i anledning av at Jon Bram frasa seg stillingen:”Derefter fremstod Lensmand Jon Abrahamsen Braem, som igien toeg den af ham givne declaration ved Hillesøe Ting, at han ikke længere end til dette Aars udgang ville vedblive Lensmands Ombudet, og skyde skaffe tienesten for Giisunds Tinglaug, som han saaledes herved frasagde sig. Den constituerede Foged modtog ligeledes denne frasigelse, og kand John Bram vente at blive gandske endtlediget fra samme, naar hand aflegger vedbærlig Rigtighed, saavel for 1796 som dette aars Resterende Kongelige Skatter, hvilke sidste paaligger ham at inddrive, da han oppebærer De lensmanden tillagte Indtægter for iindeværende aar.”I 1799 (bind III, s. 223): Fogden ba deretter lensmannen, lagretten og allmuen tilspurt om noen av Hans Majestets jorder innen siste ting var blitt bykselledig, enten ved dødsfall eller på annen måte. ”Paa Rettebs tilspørgende herom blev svaret Nej, da det ene Stevne Vidne, Jon Abrahamsen Bram, agtede at bortreise og derfore begiærede sig Endtlediget fra Stevne Ombudet”. I hans sted ble så innsatt konstituert lensmann Jacob B. Friis.Dette gir deg vel ikke svar på det du spør om i det siste innlegget, og det mest spennende å finne ut er om Jon Bram er innflytter fra Nordland på slutten av 1780-tallet. Men her ser du i allefall at han begikk embetsforsømmelse.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Bjernes

Tar fram dette emnet 'fra glemselens slør' i håp om at det kan være kommet fram nye opplysninger om denne mannen. Jeg tror nå fremdeles at det må ha vært en grunn til at den avsatte lensmannen med familien sin flyttet fra Lenvik og såpass langt sørover som til Rana! Hva annet kan det være enn at han hadde sine røtter derfra! Men å bevise det er noe annet! Hadde jeg vært i hans situasjon, så tror jeg at jeg ville ha flyttet til en annen plass enn akkurat hjemtraktene!Mvh Geir

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.