Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest per torgersen

[#27919] Tolking av skrift: Peter Einarsen Skarvøys faddere 1693 (Holst, Arentberg m.m.)

Recommended Posts

Guest per torgersen

Dette bildet er fra en oppføring over døpte i 1693 i 'Lister kirkers bog paa fødde Døde og Copulerede' (Vanse A1), Vanse sogn. Jeg trenger hjelp til å tolke skriften. Som dere ser er 'fontene' ulike - bokstaven 'S' er skrevet på 5-6 måter.Jeg får det til å stå følgende: Einert Andersen Skarv-Øens barn / Peter / Faddere: Engeborrig Hol[?]tis. Inger Arentberg. [noe i mellom linjene] Siri Rejers Datter. Giertrud Jensdatter Storms[?] [en linje med tekst] Hans Holst. Claus Hansen Holst.Noen som kan bekrefte eller avkrefte og noen som klarer å lese det jeg ikke klarte?Peter Einarsen ble altså døpt i ett annet sogn enn der han bodde (Skarvøy er i Spind). Senere fikk han søsteren Anne Marie (født 1696) og broren Povel som var 5 år i 1706 (finner ham ikke døpt). Søsteren ble døpt i Spind og hadde faddere uten familienavn. Moren til disse tre barna het Elisabeth Petersdatter Semlemand. Faren Einar Andersen var fra Velle på Lista.Er det noen som kjenner opphavet til Elisabeth Petersdatter Semlemand?Av fadderene var Ingeborg Holst datter av presten Povel Hansen Holst og gift med sorenskriver Iver Lem.Gjertrud Jensdatter var sansynligvis hun som var bosatt på Ullerøy og gift med Søren Andersen Borhaug som var sønn av Anders Storm.Men hvem var de andre fadderene? Det bodde en del Holst i Vanse sogn på denne tiden, blant annet Peder Holst i Farsund.bilete0255.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Trond Engen

(La meg begynne med å spore av i parentes. Peter Einarsens sønnesønns sønn Lars Jakob Pettersen var også født på Skarvøy. Etter det som virker som et eventyrlig liv havna han i Tromsø som den unge byens første skipperborger, seinere havnefogd.Lars Jakobs oldebarn) Øyvind Pettersen laga i 1953 et lite skriv og en anesirkel med utgangspunkt i Jakob Birkenes: 'Spind. En bygdebok' (1950) og 1801-folketellinga for Spind. I følge anesirkelen skal Einar Andersens kone ha hett Elisabeth Petersdatter Semleland. Vi har ikke tatt tak i denne greina ennå - vi har ikke en gang lest bygdeboka - men har i hvert fall funnet ut at navnet Semleland må være forvanska. Det nærmeste gårdsnavnet er kanskje Svemland i Søgne. Men noe mer har vi ikke gjort med det. Ikke desto mindre var det interessant å se navnet skrevet Semlemand. Er du sikker på den m-en?Ø. P. ga opp å finne ut hvor Einar Andersen kom fra, så det var kjekt at du hadde funnet ham på (i?) Velle. Kan du fortelle noe mer om det?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest per torgersen

Det er riktig at det står Semleland i bygdeboken. I ekstrakt av skiftet står SEMLEMAND. Jeg har en kopi av skifteprotokollen. Der står det klart å tydelig M - den er jeg sikker på. Men de to første bokstavene er jeg mer usikker på. Kan også være en X - Xmlemand (hvis det da ikke er 'Lisbeth Pettersdatter Semlemand' eller noe annet som slutter på 'mlemand'). Jeg kommer tilbake med mer om Einar Andersen.Men hvem var fadderne til hennes eldste sønn? Er det ingen som klarer å tyde skriften på bildet lenger opp? (Fotoet er fra mikrofilm så en titt i originalen vil nok være lettere å tyde).Finnes flere Arentsberg i landet, og det kan jo være en uteglemt 's' eller 'z' i Ingers Arentbergs navn. Men i bygdebøkene for Lista er ingen med det familienavnet nevnt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Mette Værnes

Hei Per..Kan du legge det inn en gang til tror du? Går det an å få det litt tydeligere?Mette

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest per torgersen

Jeg klarte ikke å få bildet tydeligere. Fotoet er tatt fra skjermen på mikrofilmleseren. Oppføringen er øverst på siden og derfor litt uklar.Jeg skal prøve å ta bilde av original kirkebok, men det vil ta en stund før jeg har anledning til å reise til statsarkivet i Kristiansand. Håper alikevel noen klarer å bekrefte/avkrefte det jeg har tydet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest per torgersen

Tror jeg har funnet ut noe mer selv: Over Siri Reiersdatter tror jeg det står 'LANGØEN'. Det finnes nemlig en Siri Reiersdatter på Østre Langøy som er naboøya. Hun var gift Nils Henriksen som var fra Skarvøy. Mor til Nils var Dorte Petersdatter. Spørsmålet er om hun kan være en søster av Elisabeth Semlemand? Det ser ut som mannen til Elisabeth overtok Skarvøy da Dorte Petersdatter flyttet me familien sin.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Jeg er enig i at det er vanskelig å bidra med tyding så lenge bildet er så uskarpt. Et alternativ til å fotografere kirkeboka, er å bruke en mikrofilmleser med utskriftsmuligheter og så scanne utskriften. Det må da finnes en slik mikrofilmleser på biblioteket i Stavanger e.l.? Det er også en fordel at du tar med mer tekst på bildet slik at bokstavvariantene kommer bedre fram.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest per torgersen

Til Trond (innlegg 2):Einar Andersen Velle står det mer om i bygdeboken Lista I side 191. Også Per Seland har skrevet om slektsforholdet i Kvinesdal II side 82 og Harald D. Meberg i 'Slekter fra Lista'.Hans far var Anders Søfrensen, mens det er mer usikkert hvem som var moren. Muligens var det en datter av Randi og Einar Duvoll (de bodde også på Lindland i Feda sogn).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest per torgersen

Til Knut (innlegg 7): Det finnes ikke en mikrofilmleser med utskriftsmulighet på biblioteket i Stavanger. Heller ikke på Statsarkivet eller på utvandrersenteret.Lenger nede på siden kan man se at Claus Holst har vært fadder flere ganger. Jeg kan iallefall bruke ett bedre kamera jeg har, og da blir det nok mer leselig.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Trond Engen

Kan det være slektsnavnet til Siri Reiersdatter som står under navnet hennes? Med god vilje og dårlig fokusering klarer jeg å få det til å se ut som det begynner med samme slags S som Siri, og at det atår -ma- et stykke uti.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Randi Rostrup

Som andre alt har påpekt, er det litt for lav oppløsning på bildet til at det er mulig å se noe mer enn det du selv har kommet fram til.Ingeborg Holst, datter til Povel Hansen Holst, sogneprest i Vanse 1690-1695, var født i 1692. Da kan hun ikke ha vært fadder i 1693. Men som du skriver, står det Ingeborg 'Holstis'. Det er nok genitiv og må vel helst leses som 'Ingeborg, Holsts kone'. Da var hun vel mest sannsynlig konen til en av de andre fadderne Hans eller Claus Hansen Holst. Den sistnevntes farsnavn gjør at vi ikke kan se bort i fra at han kanskje kan være prestens bror. Povel Holsts opphav er ukjent, men jeg tror nå helst at han var dansk, siden han i studentmatrikkelen er ført med tilnavnet 'Hafn.' dvs. fra København (eller immatrikulert fra København skole). Det står ikke eksplisitt hvilken skole han kom fra.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest per torgersen

Du har selvfølgelig rett Randi. Ingeborg kan nok ikke være fadder før hun selv er konfirmert. Selv om kirkeboken _egentlig_ starter Mikkels dag 1693, står dåpen hennes innført i 1692.Hun er datter til Povel Hansen Holst, som var sogneprest i Vanse 1690-1695. Povel Hansen er og de neste to prestene i Vanse, er ikke nevnt i norsk prestehistorie på www.genealogi.no. De siste års bygdebøker for Lista forteller ikke om prestene. Det står dog nevnt at Povel Hansen kaltes 'vise-Pål'. Statsminister Abraham Berge har i sin bok 'Lista' fra 1926 skrevet om prestene. Povel Hansen Holst var gift med Sofie Amalie Meyer. Neste prest, Povel Jakobsen Riis (1695-1702) sin mor, hadde vært gift med kjøpmann Bertel Pedersen Holst.Men tilbake til 'Lisbeth Pettersdatter Semlemand' og sønnen Peter. I skiftet hennes skrevet av den norske skriveren i 1708, og i kirkeboken ved sønnens dåp innført av danskepresten i 1695, er det brukt bokstaven 't' i navnet 'Peter' noen ganger også to t-er, 'Petter'.Peder (uttales Per), Peter, Petter... Når jeg leter Lisbeth Pettersdatter far, kan jeg utelukke at faren er skrevet Peder? Eller for å si det på en annen måte: Er Peder og Pet(t)er to ulike navn?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest per torgersen

Jeg har lagt inn nytt foto i tema 28031 Lenke og håper temaet kan fortsette derfra.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.