Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Knut R Sande

[#27978] Fra Horningdal til Fræna i Møre og Romsdal?

Recommended Posts

Guest Knut R Sande

Eg forsøker tema 27920 med ny og bedre? overskrift. Elisabet Bottolfsdatter blei gift i Fræna med ein enkemann Ole Arnesen Bringsli, og ho døydde i 1849, og da oppgitt å vere 73 år gammal. Ho skulle da vere fødd ca 1776. Eg har ikkje funne mange aktuelle kandidatar; ho som peikar seg ut er i FT 1801 busett som tenestpige, 20år, på Sællesæt i Hornindal, Sogn og Fjordane. Mannen hennar Ole Arnesen kjem opphaveleg frå Fivelstad på Stranda ein stad, så vegen til Horningdal er ikkje lang... Er det nokon som veit meir om denne Lisbet 20 år i 1801, eller er det andre gode forslag? Knut R Sande

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest R. Hagen

Jeg finner følgende i FamilySearch: LISBET BOTOLFSEN Christening: 11 MAR 1776 Eid, Sogn Og Fjordane, Norway Father: BOTTEL BRENDEFURBrendefur er en gård i Horningdal, Ejd i Sogn og Fjordane.Det er nok Lisbet som er tjenestepige på Sællesæt i Hornindal i 1801, uten at jeg har noe hold for dette. Du kan jo prøve å følge tråden videre, f.eks se i bygdebøker for Ejd for å ev. utelukke at det kan være denne personen?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest R. Hagen

Må legge til at i Digitalarkivet ligger to databaser over hhv. viede og døpte i Ejd, og der fant jeg Bottel Brendefur og Lisbet Olsdotter Ryg viet i 24/4-1775. Fikk også bekreftet det jeg nevnte fra FS i forrige innlegg vedr. dåpen til Lisbet i 1776.Det kan virke som om Bottel og Lisbet flyttet fra Ejd eller at de døde mellom 1776-1801. Jeg har ikke sjekket grundig, men fant dem ikke i Eid i 1801.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut R Sande

Takk for gode opplysnigar så langt. Skulle nokon ha tilgang til bygdebøker, og sjå kvar det vart av familien vi har omtala ovafor ?Knut R Sande

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tor Kvien

Jeg har gått gjennom 'Honndalsboka' - 'Hornindal Nordfjord - Ættelister for kvar gard i bygda', og finner en Bottolf på gården som døde i 1777. Jeg utelukket denne Bottolf til å begynne med, men så ser jeg i bygdeboka at denne Bottolf Rasmussen Brenfefur var gift med Lisbet Olsdtr. Ryg. Begge døde unge, Bottolf som nevnt i 1777 bare 27 år gammel, og kona 1775, 27 år gammel. Som du ser passer sistnevnte dødsdato dårlig med fødselen til Elisabet i 1776, men jeg kan ikke forstå annet enn at dette må være foreldrene.På Brendefur var det Erik, bror til Bottolf som overtok bruket ved brorens død.Rygg/Ryg/Røg finner du både i Gloppen og Hornindal. Jeg regner med at vi snakker om Hornindal her. Bottolf er et navn som går igjen på flere av gårdene i Hornindal, bl.a. på en nabogård, Solheim hvor det kan se ut som det er noe skyldskap. Når det er sagt, går den gamle postveien gjennom bygda og til Hellesylt på Sunnmøre, og det har gjennom tidene vært mye flytting mellom Hronindal og bygdene på Sunnmøre.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jorunn Hjelle

I Gravlagde Sogn og Fjordane finn vi Lisbeth Brendefur d. 17.03.1776 og Bottel Brendefur d. 21.08.1776.Døypte Sogn og Fjordane har Lisbeth Botteld. Brendefur f. 11.03.1776. Mora døde såleis kort tid etter fødselen.I den ovanfor nemnde ætteboka står det at dette ekteparet hadde dattera Brite 1776 g. Ola Arnes. Ringli, Romsdal. Det er sikkert 'din' Ole Arnesen, sjølv om etternamnet er berre tilnærma det same og kona sitt namn altså heilt feil.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut R Sande

Heisan, dette ser bra ut. Eg kan opplyse eg har funne 4 born etter Elisabeth , den eldste f september 1814, namnet Synnøve etter 1. kona til Ole Arnesen. Det er venteleg at Elisabeth flytta frå heimfylket kring 1811-1814. Kan ein finne noko om dette? Eg er likevel viss på riktig person er funnen. Det var i grunnen få å velja mellom.Knut R Sande

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut R Sande

Dette er kanskje rett tid og stad for å finne opphavet til Ole Arnesen og. I Militære rullar finn eg han skal vere fødd 1771. Han kom til garden Løvaas etter 1801, men før 1804. Han blei gift på Bringsli i Fræna i 1805. Som heimstad er nemnd Fivelstad og Hellesylt. Er det nokon som hjelpe til vidare? Det er ikkje kyrkjebøker for Fræna i periden 1808-1817, så eg veit ikkje om Ole og Elisabeth blei gifte her.Knut R Sande

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tor Kvien

På Fivelstad er nevnt Arne Olsen som kjøpte gården i 1761 for 30 rdl. Han var gift med Gunhild Halkilsdt. Lillebø. Hun døde 1816, 82 år gml., og Arne 1819, 89 år gml. Bygdeboka for Sunnylven/Geiranger sier: Arne var uvanleg stor og sterk. Han og kona slo Kvannhusøyna til middags. Etter middag ei ferd over til Viddal over Viddalsskaret. Det er hermt etter han: 'E' gjeng støaste Norangsdalen når e' he' ei vågs tyngd på ryggja'.Barn: Kristi f. 1762 - gm neste brukerHågen f. 1764 - gift på Framset, BolsøyBrit, gift på Fuglset, MoldeOle, konfirmert 1787, gift på Bringsli, FrænaGunhild, konf. 1788, gm. Mads Rasmussen Langøen.Så her har du altså din Ole Arnesen fra Fivelstad.Faren til Ole ser ut til å være fra Bø i Stryn, men med røtter på Fivelstad.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut R Sande

Det er berre å takke og bukke, for god hjelp frå fleire bidragytarar.Knut R Sande

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.