Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Svein Skartsæterhagen

[#28112] Captain des armes Harald Kaaresen (1688-1750) fra S. Land

Recommended Posts

Guest Svein Skartsæterhagen

I følge bygdebok for Land (bind 3, s.200-201 og 297) var Harald Kaaresen løytnant og senere 'Captain des armes'. Bygdeboka henviser eksplisitt til Ovenstads militærbiografier for nærmere opplysninger om ham, men jeg har ikke klart å finne ham hos Ovenstad. Inspirert av et annet innlegg her, hvor det var noen som tydeligvis var godt kjent i denne boka, søker jeg derfor etter hjelp til å finne ham hos Ovenstad, ev. andre i andre aktuelle kilder.I Norge var det vel ikke egne 'soldatnavn' (slik som i Sverige), så han burde vel finnes under sitt vanlige navn, og Kaaresen/Kåresen er jo svært sjeldent. I Land bodde han på gårdene Vaslien, Hasvol, Hof, Klocher, Hvalby og Holmen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Det er kanskje tvilsomt om han var løytnant? 'Capitain des armes' var en grad for underoffiserer, mellom sersjant og fenrik, og han ville ikke bli 'Captain des armes' etter at han hadde vært løytnant. Ovenstad har med personer fra fenrik og oppover.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Skartsæterhagen

Det var nok jeg som skrev denne rekkefølgen på titlene fordi jeg trodde kaptain des armes var høyere enn løytnant. Når jeg nå går tilbake til bygdeboka for Land, ser jeg at det står:'Han hadde først vært kaptein des armes ved landdragonene, fra 1718-20 sek.løytnant ved det Hallingdalske og Hadelandske kompaniet av 3. Akershusiske nasjonale infanteriregiment. Regimentet ble oppløst i 1820, og året etter fikk Harald Kåresen avskjed med pensjon (jfr. Ovenstads militærbiografier)'Sekondløytnant er vel det samme som fenrik, så da var begge gradene lavere enn det jeg trodde. Men en sekondløytnant burde vel være omtalt hos Ovenstad?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.