Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Tor E Fredriksen

[#28172] Jon Jonsen Kvie Flå født ca 1624 Søker hans barn foreldrer samt ektefelle

Recommended Posts

Guest Tor E Fredriksen

Under Råmanset i Andreas Mørchs bygdebok for Sigdal og Eggedal side 1125 blir Jon Kvie nevnt som eier av Råmanset etter Halle Teige fra 1670. Han blir også på samme side nevnt som en sannsynlig far til Svanaug Jonsd født ca 1656. Han blir på side 1127 nevnt som Jon Jonsen Kvie Flå fra Nedre Teige i en stevningssak med Gunnar Åsland i 1683.. Jeg mener at det er Jon som er ført som en av to opsiddere på Nedre Teige i 1664 sammen med Halde Pedersenn .. muligens er dette den samme som Halle Teige nevnt som eier av Råmanset før Jon.. Lenke Er det noen som har kjenner til Jon og hans opphav og familie.. Tor Egil

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ellef Ellefsen

Mener å ha vært borti endel slektninger av disse, men akkurat dine har jeg ikke notert noget om. Se på dette kun som et mulig spor:Tror Jon Jonsen var gift med Gunhild Halvorsd (Hallesd)Teige,nedre i Eggedal. Hennes far Halvor Pedersen pantsatte 1663 Teige til Jon Helgesen Kvie i Flå (faren til Jon Jonsen).I Sidal og Eggedal-bind III, side 1050, finner du bl.a. at Jon Jonsen Kvie var på Teige,nedre, på Kvie og i Råmansneset.Krødsherrad -I, side 189 nevner at Gunbjørn Torgeirsen Bjertnes og Gunbjørg Olsd blandt sine barn hadde dattera Ragne.I Gards og Slektshistorie fra Flå - bind II, av T.Østro: Under Buøen, side 442, finner du at Jon Helgesen gm Ragne Gunbjørnsd Bjertnes fra Krh. bodde på øvre Kvie. Se også under Ganderud side 514, hvor det fortelles at Jon Helgesen fra Buøen bodde på Ganderud en tid.I Flå 1920 av Hans Hegna, nevnes det at Helge Buøen hadde brukt øvre Kvie som et underbruk under Buøen, samt at Jon Helgesen fra Ganderud var selveier fra 1626 og at Jon Jonsen som etterfulgte han muligens var hans sønn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tor E Fredriksen

Tusen takk Ellef ! for et fint og detaljert svar med mange kilde henvisninger , dette ser lovende ut for Svanaug gifter seg med Ola Pedersen, opphav ukjent, og de får følgende barn ;1, Halle som gifter seg med Gullaug Larsdatter i 17232, Gunhild3, Helge , muligens ei datter ,4, Ragne som gifter seg med Gudbrand Larsen HaugenSer her at det er er oppkalling..Ola dør før 1622 da det er skifte etter han , skiftet er nevnt i oversikten for Skifteprotokoll 5 for Eiker, Modum og Sigdal omfatter perioden 25.8.1722 - 23.10.1725Raamanset Ole Pederssøn Folie 36b ,.. mulig det kan finnes opplysninger her om mulig opphav til Svanaug og Ola.. er det noen som har tilgang til nevnte skifte..Takk igjen.. Tor Egil

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ellef Ellefsen

Til Tor E: Fant endel eldre notater jeg har gjort. Disse er såpass gamle at jeg ingen kildehenvisning har, men bekrefter i hvert fall at opplysningene jeg kom med er riktige.Du vil i alla fall få stor nytte av å lese Bind II fra Flå. Der får skikkelig rede på forfedrene til Jon Helgesen fra Buøen, som bodde på Kvie og Ganderud en tid. Ikke til å unngå, du finner også den mer 'kjente' Sigurd Bonde på Gulsvik i Flå. Han det var deling etter 7.febr.1482.Gjør oppmerksom på at 'Gards og Slektshistorie fra Flå i Hallingdal - bind I og II, av Terje Østro' ble utgitt sommeren 2003. Disse bindene omfatter kun den sørlige delen av kommunen. Om noen år kommer også bind som tar for seg resten av kommunen, bl.a. gårdene Kvie, Hilde , Heie ,Tollefsrud, Ve o.s.v. Dette arbeidet pågår samtidig med de nye bøkene fra Nes. Og et så grundig arbeid vil nødvendigvis ikke være gjort i en fei. Mvh Ellef.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tor E Fredriksen

Takker så mye igjen Ellef! Jeg skal låne de nevnte bøker..Er det noen som kjenner til andre barn etter Jon og Gunhild ..Er moren til Gunhild Halvorsd(Hallesd) kjent..Mvh Tor Egil

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ellef Ellefsen

Gjør for ordens skyld merksom på at jeg ikke vet noe om barna etter Jon Jonsen og Gunhild Helgesd (Hallesd). 'Flå 1920' opplyser kun at sønnen Østen overtok Kvie rundt 1689.Men er du heldig finnes kanhende et skifte etter Jon Jonsen Kvie.Jon Jonsen Qvie ble gravfestet 22.Okt.1718 i Flå, 98 og 1/2 år gammel. Gunnhild Hallesdatter (navnet skrevet slik) gravfestet 15.Apr.1708 i Flå, 77 år gammel.mvh Ellef.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tor E Fredriksen

Takk nok en gang Ellef!Ser ut til at forbindelsen mellom Svanaug og Jon kan by på utfordringer for å få stadfestet..Takker for datoene for gravfetene , skal prøve å spore opp skifter etter Jon og Gunnhild ...Mvh Tor Egil

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ellef Ellefsen

Svar på innlegg (5):Mora til Gunnhild Halvorsdtr. (Hallesdtr.) er så godt som ukjent for meg. Vet bare at hun het Olaug Eivindsdtr, og var enke da hun giftet seg med Halvor Pedersen på nedre Teige. At hun var enke kommer fram, fordi det opplyses at Halvor Teiges stesønn i 1647 ble slått ihjel av Helge Skår.Se S&E-bind III, side 1100. Under gården Skare listes barna etter Jon Pålsen og Birgitte Knutsdtr opp, men nr. 4 er ikke navngitt. Det står kun at hun ble gm Eivind Haugan.Side 1008 forteller at Eivind Eriksen Haugan f.ca.1575 helst var gift med datter av Jon Pålsen Skare. Det navngis 5 barn, uten at Olaug Eivindsdtr er blandt disse. Men det fortelles at det utenom disse, også var halvsøsken her.På side 945 sies det at Helge Skår i 1647 hadde slått ihjel stesønnen til Halle Teige.Det er jo en mulighet for at Olaug Eivindsdtr var datter av Eivind Eriksen Haugan. (Vet ikke hvor godt kjent du er i Eggedal, men Skare og Skår er ikke de samme gårder). mvh Ellef.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tor E Fredriksen

Takker så mye igjen Ellef!Her er det mange tråder å følge opp.. , det var en voldsom skjebne som stesønnen til Halle led.. , mitt kjennskap til Eggedal er begrenset til en kjøretur for mange år siden , så jeg er avhengig av diverse kart for å få en oversikt over gårdenes innbyrdes plassering...Mvh Tor Egil

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ellef Ellefsen

Hei igjen Tor Egil !. Det finnes neppe noget skifte etter Jon Jonsen Kvie d.1718.Var i går i forbindelse med en mer lokalkjent person, og spurte i samme slengen etter opplysninger om Jon. Han fortalte meg at Jon Jonsen og Gunnhild Hallesdatter hadde flere barn enn den Østen jeg nevnte. Bl.a flere døtre, hvorav også din Svanaug Jonsdtr gift til Råmanset i Eggedal.Dette vil du få godt dokumentert om noen år når resten av bindene fra Flå utgis. Men jeg anbefaler at du allerede nå låner (eller kjøper) bind II. Her finner du alle Gulsvikgårdene, samt gårder utsprunget fra disse. Det samme gjelder Buøen, Gandrud og Li.Det er snarere et unntak fra regelen, hvis ikke folk med forfedre fra Sigdal, Eggedal, Krødsherrad, samt Soknedalen og Ådal på Ringerike ikke har aner fra Flå. mvh Ellef.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tor E Fredriksen

Mange takk til deg Ellef!Dette var flott , venter med spent tolmodighet på de neste bøkene fra Flå ,.. takker for tipset om bind 2,.. Mvh Tor Egil

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ellef Ellefsen

Nok et hint om at din Svanaug Jonsdatter er den vi trodde.Svanaug Jonsdtr hadde bl.a. ei søster Ragne Jonsdtr gift 1695(uten dato) med enkemand Ola Pedersen Nøreim (Narum) i Gol. Ragne fikk ingen barn og døde 1736.Men stesønnen hennes - Ola Olsen Nøreim ble trolovet 16.mars.1709 og gift 20.juni med brordattera til Ragne (og Svanaug), Ingebjørg Østensdtr Kvie dpt.1794(uten dato - gravlagt 1758. (Jentene giftet seg ofte unge på den tiden. Har sjøl ei jeg ætter fra som fikk barn 16 år gammel og hennes mor var 17).Sakser nå litt fra 'Boka om Gol - bind III, side 750-753, av Terje Østro, utg.1986: Ola og Ingebjørgs troloving skjedde nok i høytidelige former på Kvie, der den nærmeste ætta til Ragne Jonsdtr var samla og det vart gitt økonomiske løfter. o.s.v. - .Det vises videre til Flåboka, hvor ei kontrakt ved dette festarølet er gjengitt: 'Kiendes vi efterskrevne Torsten Redalen av Eggedal paa min hustru Svanaug Jonsdatters vegne,- - o.s.v.'Og din Svanaug ble etter S&E-bind III,s.1123 som enke gift før 1722 med Torstein Jensen. Riktignok sies det på side 1125 at hun ble gift 1722, men jeg stoler ikke så altfor mye på eldre årstall, når det ikke finnes kirkebøker eller skifter. Det opplyses at Svanaug alt var gift da skifte ble holdt etter hennes første mann i 1722. (Det kan jo være skiftet ikke ble holdt før eldste sønnen fra Svanaugs første ekteskap skulle overta gården, samt gifte seg i 1723) mvh Ellef Ellefsen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tor E Fredriksen

Tusen takk Nils for tipset om hjemmesida , her er det mange nyttige og spennende linjer å nøste opp i .. ser at jon si grein kan følges langt bakover.. Takker så mye igjen Ellef du kommer fram med stadig verdifulle opplysninger .. jeg er imponert over oversikten du sitter inne med om innholdet i de forskjellige bygdebøkene.. Ser at Svanaug`s søster Ragne var gift med en Ola Pedersen Nøreim, Svanaug var også gift med en Ola Pedersen han døde før 1722 , er det noen som har kjennskap til opphavet til Svanaugs Ola..Mvh Tor Egil

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ellef Ellefsen

Hei! Har ikke kjennskap til Svanaugs Ola. Men kan bidre med noen flere opplysninger, slik at du ved kjelp av de nye bygdebøkene fra Flå allerede nå kan starte med slekta derfra. Detaljer om Kvie finner du sikkert når denne kommer med i de neste bindene.Sveivet nettopp gjennom skifteprotokollen for Ringerike og Hallingdal på jakt etter detaljer om egen ane rundt 1736. Hadde og Ragne Jonsdtr (Narum) i bakhodet, dog uten at finne noget skifte efter henne.(Fant ei heller hva jeg sjøl var på jakt etter. Forståelig, for det ble som kjent skiftet etter kun 1/5 av folket).Her må vi atter en gang ty til 'Gol - III'. Disse økonomiske løftene som ble gitt ved trolovingen på Kvie i 1709, fikk Ragnes mann Ola Person Narum stadfesting på året atter Ragne døde, altså stadfestet 1737. (Side 753).Skifte etter Ola P. Narum vart holdt 1741. Her ble det bl.a. lagt frem to eldre skiftebrever og to eldre skjøter, som intet har med slekta di å gjøre.Men - !!, der ble og lagt frem stadfesting på godset etter Ragne Jonsdtr. datert 5.des.1737 fra arvingene hennes som var: Østen Jonsen Kvie, osv, osv,- Halle Olson Råmannset - o.s.v. (Også klippet fra 'Gol - III).Sistnevnte kjenner du, da han var sønn av din Svanaug Jonsdtr. (Ragne Jonsdatters søster). Halle hadde jo Råmanset fra 1723 til 1737, hvorefter han solgte storparten av gården, men holdt igjen bruk.nr.3 som han bodde på til han døde 1751 (Begravet 11.mars). Mvh Ellef Ellefsen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ellef Ellefsen

Rettelse til siste innlegg (15), da det nok gikk litt for fort i sene nattetimer:Det var sjølsagt Ragne's stedsønn Ola Olson Narum (gm Ragne og Svanaugs brordatter Ingebjørg Østensdatter Kvie) som i 1737 fikk stadfesting på de økonomiske løftene fra 1709.Likeså var det samme Ola Olson det ble skiftet etter i 1741. (Ragnes mann Ola Person døde 1705). Ellers riktig.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tor E Fredriksen

Takker igjen så mye Ellef for nye detaljerte opplysninger ,.. finnes det en oversikt over skifteprotokollen for Ringerike og Hallingdal på nettet, slik som det er for Modum , Sigdal og Eiker ,..Mvh Tor Egil

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ellef Ellefsen

Ikke som jeg vet. Men protokollene derfra er mikrofilmet, til et godt stykke inn på 1800-tallet. Et kortregister som går på gårdsnavn, er i alla fall tilgjengelig i Statsarkivet på Kongsberg.Tror og endel bibliotek har kopier av dette registeret som består av pappkort. Mulig blir et nytt register laget om noen år. Dette med nytt register er bare rykte jeg har hørt, så stol ikke helt på det. (Gjør med en gang oppmerksom på registrene en sjelden gang kan inneholde feil, i likhet med alle avskrifter). Mvh Ellef Ellefsen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Runar Juvang

Er det 100% sikkert at far til Halle Olsen var Ole Pedersen? Det er mange år siden jeg holdt på med denne delen av slekta, og kildenotering sto desverre ikke øverst på prioriteringen, men jeg har et notat der jeg har skrvet at Halles far var Ole Eriksen...... Kan noen be(av)krefte dette.. Runar

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ellef Ellefsen

Nei, 100 prosent sikre er vel ingen bygdebøker. Jeg kan hverken bekrefte, eller avkrefte at faren til Halle Olsen var Ole Pedersen. Bare at han kalles så i bind III fra Sigdal. Boka sier intet om foreldrene hans.Vi får håpe de neste bindene fra Flå kan gi svar på også dette, all den tid Jon Kvie hadde Råmanset en tid.Skulle mene Ole Råmanset døde før 1709, for enka Svanaug var jo gift på ny allerede da. Se innlegg (13). Mvh Ellef.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tor E Fredriksen

Takker for nyttige innspill Runar og Ellef.. Har ikke noe som kan bekrefte hvem som var faren til Halle utenom et skifte som omtales i (3).. der Ole Pederssøn fra Raamanset nevnes..Har startet to nye tema ,..Tema 28509 omhandler Ola og hans opphavTema 28511 omhandler Halle`s kones opphav og deres familie..Mvh Tor Egil

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.