Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Lars E. Øyane (Luster kommune)

[#28340] Herman Johannessen (Joranger) (1829) - Bergen/Amerika - ei skikkelig utfordring!

Recommended Posts

Guest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Hermund Johannesson Joranger, i Bergen kjend som Herman Johannessen, var fødd i Hafslo i Sogn 15.4.1829, men flytte i 1851 til Bergen og gifte seg der 24.9.1854 med Monsina Andrine Monsdotter Espeland, fødd i Bergen 18.5.1836. Herman var nokre år yrkessoldat og sidan snikkararbeidar, men utvandra visstnok til Amerika i 1861. Me kjenner ikkje lagnaden hans der borte. Då det i 1884 vart halde skifte i Hafslo etter mor hans, trudde dei Herman var avliden, men ikkje desto mindre må han truleg vera identisk med ein ugift ''Herman Johnson'' som i 1887 var heime på besøk!? Monsina vart rimelegvis buande i Bergen, men me kan ikkje sjå noko meir til ho etter 1861!!Herman og Monsina fekk fire born i lag:a. Gurine Johanne Monsine, kjend som Johanne Hermansen, fødd i Bergen 14.6.1855, voks opp som fosterdotter hjå besteforeldri sine i Bergen, men skal vera avlidi mellom 1870 og 1884!?b. Mons Julius Hermansen, fødd i Bergen 4.6.1857, døydde som fattiglem på sjukehuset i Bergen 20.10.1873.c. Andrine Marie, kjend som Marie Randine Joranger, fødd i Bergen 1.8.1859, voks opp som fosterdotter hjå ein annan hafslobygding i Berrgen, Lars Einerson (1830-1915), men utvandra frå Bergen til Amerika i 1883, sjølv om det i 1884 vert sagt om ho at ho budde i Bergen!?d. Herman Johannes Hermansen, f. i Bergen 22.11.1861, voks liksom eldste søsteri opp som fosterson hjå besteforeldri i Bergen. Han vart i 1875 kalla Jordanger og var seglmakardreng, medan han i 1884 vart sagt å reisa ''til sjøs''.So kjem me til dei store spørsmåli:* Eg reknar ikkje med at nokon kan hjelpa meg finna att Herman Johnson i Amerika, men kanskje det er mogeleg å spora opp kon Monsina Andrine i Bergen? Kvar vart ho av?* Og so er det spørsmål om nokon kan hjelpa meg finna ein dødsdato for eldste dotteri Gurine Johanne Monsine samt å spora opp dei to yngste borni?Eg oppfattar dette problemet som ei skikkeleg utfordring, men vonar at einkvan av Dykk kan hjelpa meg!?Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Grethe Flood

Hei! Jeg har egentlig ikke noen nyheter å bringe med meg, sikkert bare gammelt nytt, men jeg tar det inn likevel - i fall noen kan bidra med noe mer:Finner en Lars Einertsen, født i Sogn, i 1865-tellingen for Bergen. Han har en fosterdatter som her kalles Marie JACOBINE Joranger, 7 år [url="http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=f61301&gardpostnr=497&personpostnr=5094&merk=5094#ovre>Lenke. Her er Lars Einertsen med fosterdatter Marie Randine i f.t. 1875 Lenke. I 1885 ser det i allefall ut som Lars Einersen og kona bor i bare de to på adressen Ravnekrogen LenkeDette er vel Monsine Andrines dåp i 1836 Lenke. Foreldrene er Mons Larsen Espeland og Anna Haaversdatter. Finner denne huslyden i Bergen i 1865, som bl.a. teller en Herman Johannesen, 8 år, men er dette den aktuelle Herman? Lenke. Dette er i allefall din Herman Jordanger i f.t. 1875 for Bergen LenkeEr dette Herman Johannesen d. e. som reiser tilbake til USA fra Bergen i 1887? Han er født 1830, Hafslo, er amerikansk borger, men det står ikke hvor i Amerika han bor LenkeEr dette Marie Jordanger som utvandrer i 1883? LenkeFinner en Herman Johnson i f.t. 1880 for Minnesota, 52 år gammel, men han er gift og har to barn, Ludvig, 17 år (f. 1863) og Walber, 11 år (f. 1869), så denne Herman kan det neppe være Lenke Også i Wisconsin finnes det en Herman Johnsen, 51 år gammel (f. ca. 1829), men også han er gift og har to barn, som begge ser ut til å være født i Norge i hhv. 1864 og 1867 LenkeDette er helt sikkert et skudd i svarte natten, men finner en Marie, gift Hedberg, født i Bergen, som dør av lungebetennelse i New York i 1887 – men dette er nok helt sikkert ikke din Marie Randine

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Göran Åhling

Hej!Är Johanne Gurine Jordanger, 16, födestad Bergen, som emigrerar 1871 med Pera från Bergen til Quebeck en av dessa?Jag tror att jag hittade: Mons Julius f. cirka 1857, i Fana i 1865. Herman Johannes hos Mons (Maans i 1875) Larsen Espeland i Bergen i 1865 och 1875. Marie Randine/Jacobine J. i 1865 och 1875 hos Lars Einertsen i Bergen.Är Gurine Johanne Monsine i 1865 i Bergen tjensetepige Hanne Jordanger, 11?Hälsningar Göran

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Hjarteleg takk til Grethe och Göran for interessante innlegg.Det må vera eldste dotteri til Herman og Monsina som utvandra til Amerika i 1871, so då lyt me gå ut ifrå at ho døydde i Amerika!?Mons Julius var altso i Fana i 1865. Der har ikkje eg tenkt på å leita etter han. Men so døydde han ogso alt i 1873.Når det gjeld Marie Hedberg, som døydde i New York, er det heilt uråd å veta! Det er underleg at ho utvandra i 1883 og at skiftet frå 1884 seier ho budde i Bergen! Kanskje lensmannen eller skyldfolki i Hafslo ikkje var heilt ''oppdaterte''?Eg har vore på leiting etter Hermund/Herman i Amerika, i 1870, 1880 og 1900, men so langt utan hell. Det KAN sjølvdagt vera han som i 1880 (og likeins i 1870) budde i Brown Co., MN, men eg tvilar... Då er det meir sannsynleg at han endra namnet sitt på eit vis at me ikkje kjenner han att!Nok ein gong ein stor takk for hjelpi so langt. No spørst det om lagnaden til Monsina Andrine Monsdotter kan finnast??Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.