Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Tom Langer

[#28358] Hans Henrichsen Langer og Kirstine Maria Tormsdatter - reg. i Langestrand 1757

Recommended Posts

Guest Tom Langer

Heijeg forsøker å finne foreldre til Kirstine Maria Tormsdatter og Hans Henrichsen Langer. De to er omtalt i skifteregister for Larvik i 31. oktober 1757, men søk i skattemanntall mv. før dette gir ingen holdepunkter for videre arbeider.Jeg kan ikke utelate at en eller begge er innvandrere. Gjennomgang av kilder over registrerte innvandrere til Larvik og andre nærliggende steder gir liten hjelp.Kan noen gi meg noen gode ideer / tips om kilder for videre arbeider bakover i tid?På forhånd takk! Tom Langer

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunn Huglen

Jeg legger inn en lenke til skiftet 1757. LenkeMvh. Gunn Huglen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunn Huglen

Hei! Jeg lurer på om dine etterlyste Langer kan ha hatt tilknytning til Jernverkene i Norge.Her var mye flytting mellom verkene.I 1801 finner jeg kun to med det etternavnet. Den ene er på Bærum verk.LenkeKan hende noen av dem som arbeider med jernverkslekter i Norge kan hjelpe deg med leting.Mvh. Gunn Huglen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tom Langer

Hei Gunnog takk for innspillene.Jeg har registrert at det er flytting mellom jernverkene. Også i denne familien flytter de på 1760-tallet fra Langestrand (trolig Fritzøe) til Bærum Jernverk.Et stort problem er imidlertid å finne gode kilder for videre arbeider bakover - dvs. foreldre til Hans Henrichsen Langer (død i 1757)og foreldrene til hans kone Kirstine Maria Tormsdatter (eller Tomasdatter?). Så langt har ikke kilder på internett gitt noen fruktbare spor videre. Flytting kan selvfølgelig være en årsak.I en litt fortvilet situasjon - hvordan griper jeg dette an?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunn Huglen

Jeg kan anbefale deg kontakt med Oddbjørn Johannessen som du finner mange innlegg fra i 'Debatt' om gamle jernverkslekter.Mulig han kan hjelpe deg. Han har mye litteratur og kunnskap om folkene som arbeidet ved jernverkene.Se på noen av hans innlegg i 'debatt' først, så kan du jo kontakte han, hvis du tror han kan hjelpe med opplysninger om dine aner. Vi er mange som er medlemmer av 'jernveksgruppa' med fellesinteresser i gamle norske jernverksslekter.Jeg kan gi deg navn på medlemmer i DIS som har satt igang arbeidet med å registrere de gamle slektene ved norske jernverk. Svend Gjermund Dokken var vel den som dro det hele igang.Du kan lese om denne gruppa under det nye DIS forum.Mvh. Gunn Huglen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunn Huglen

Jeg prøver med en lenke direkte til de personene jeg nevnte, i DIS slektsforum. LenkeHvis du ikke kjenner til dette fra før.Mvh. Gunn H.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Den nærmeste jeg kan se foreløpig, er en Hans Lange som - jf. arbeiderlistene for Fritzøe-verkene i Bjørn S. Bjørnstads hovedoppgave GREVSKAPET LAURVIGEN (UiO 1977) - er tømmermann ved Fritzøe verks masovn både i 1730 og i 1745. Ellers finner jeg i FamilySearch (IGI) en Hans Langer som gifter seg i Skien 17. mai 1783 med Inger Andersdatter, og som 10 år (17. april 1793) senere døper sønnen Hans Langer i Larvik.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Jeg ser ellers at Hans Henrichsen Langers enke og datter i 1762 fremdeles bor i Larvik/Langestrand.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Og her er skiftet etter Hans Hansen Langer (senior), nevnt i innlegg 8. Han kan være identisk med Hans Henrichsen Langers sønn Hans Henrich: LenkeOg Anne Marie Langer på Bærums verk i 1801 må være Hans Henrichsen Langers datter.Det er dessuten ikke usannsynlig at den Hans Lange som er ved Fritzøe verk i 1730 og 1745 er identisk med Hans Henrichsen Langer. La dette være en hypotese-rekke det går an å smake på under den videre letingen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunn Huglen

Under dette nettstedet ligger et mantall for skien, Porsgrunn, Brevik og Langesund. (Ca 1710.)Her finner jeg under Borgere i Langesund en Hendrick Hansen som beboer . Eide gaard og haver en liden Husnæring med tapperie.Tilforne faret for Skipper nogle aar, men forlist skibbet og er nu uden den leilighed. ( Hustru , hendes gl. Moder, 3 børn, 1. tjenestepige)http://digitalarkivet.uib.no/da/ma06081712.htmDette kan muligens være et mulig spor til Hans Hendrichen Langer?Litt artig å studere de gamle listene.Det er ikke langt fra Langesund til Langestrand, og det ser ut til at familien kan tilknytning tilNærområdene i Telemark?Mvh. Gunn H.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunn Huglen

Her er ekteskap mellom Ole Tellefsen og Inger Andersdatter, enken etter Hans Langer.LenkeMvh. Gunn H.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tom Langer

HeiTakker for mange nyttige innspill og tar gjerne mot mange flere.Gunn: Søk etter personer i nærliggende steder er fristende å ta tak i. Og - jeg har tidligere registrert Henrich Hansen men jeg har ikke nok erfaring til å vite når jeg skal forfølge et sannsynlig spor - og når jeg bør / kan la det være. Kan du gi noen enkle råd? Eller snakker vi om bare hardt arbeidd og å forfølge alle tenklige spor?Oddmund: Hovedfagsoppgaven til Bjørn S Bjørnstad som omtaler arbeidere ved Fritzøe fra 1730 og 1745 virker veldig interessant. Hva kan jeg forvente dersom jeg låner denne oppgaven (f.eks. i Riksarkivet)? En Hans Lange registreres med yrke tømmermann. Både navn og yrke virker veldig relevant når jeg ser på yrker som hans etterkommere har valgt.Dette med bruk av etternavn forundrer med litt. I 1730 og 1745 registreres en mann med navnet Hans Lange. I 1757 registreres han med navnet Hans Langer. En av sønnene - nevnt i skiftet - har navnet Hans Henric Hager - men tar noen 10-år senere navnet Hans Hansen Langer. Felles for en del av personene med Hans Langer-navn er at de døpes Hans Lange - som fornavn. Finnes det en logikk i den vekselende navnebruken?Igjen - takk for veldig bra innspill.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunn Huglen

Hei igjen!Jeg vet ikke om jeg har flere konstruktive ideer til hvor du kan lete etter anene, dessverre.Har søkt litt i Hedrumkilder som ligger på nettet.Under barndåper finner jeg Christen Rødningen, som døper flere barn.Dette kan være den samme mannen som er nevnt som ste-svigerfader ved skifte i Larvik.Legger en lenke så du kan bedømme selv. LenkeJeg har selv aner fra Rødningen eller Rønningen i Hedrum. Min ene oldfar Jens Nilsen kom fra den plassen, langt senere i tid.Lykke til med din leting. Håper du får god hjelp av eksperter underveis.Mvh. Gunn H.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Ja, hovedoppgaven til Bjørnstad er avgjort interessant. Du kan nok ikke vente å finne noen flere konkrete slektsspor der - men masse spennende informasjon om levekår ved jernverkene i Larvikdistriktet i første halvdel av 1700-tallet.Når det gjelder inkonsekvent navnebruk, så er det mer av det jo lenger bak i historien vi kommer. Forskjellen Lange/Langer er det nok ikke mulig å gi noen nøyaktig forklaring. Årsaken kan være slurv hos nedskriveren, bevisst forenkling osv. 'Hager' vil jeg nok være tilbøyelig til å oppfatte som ren feilskrift (eller feil avskrift).Det at et opprinnelig etternavn/slektsnavn går over til å bli 'fornavn' (eller kanskje vi skulle kalle det mellomnavn) er ikke så uvanlig. Det kan da f. eks. være snakk om et gammelt familienavn som foreldrene til dåpsbarnet på denne måten vil sikre en videreføring av.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunn Huglen

Det ser ut til å være en forbindelse med denne Christen Røndingen og Langer fam.Finner ved ekstraskatten for Larvik i 1762 en Karen Rønningen , og en Langer .se lenke: LenkeI et skifte etter Christen Rødningen ser det ut til at hans hustru heter Karen Iversdatter.Kan lett ha blitt til Karen Rønningen i 1762. Skiftet var i 1759 mener jeg-Kan hende dette kan være et spor til hustruen til Hans Hendrichen Langer? (se Skifte i 1757)Mvh. Gunn H.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunn Huglen

Ser at jeg har skrevet Karen Iversdatter og ikke Jensdatter som det står i Skiftet etter Christen Rødningen i 1759.Her er lenken til skiftet. LenkeHar en teori om at Christen Rødningen er identisk med en Christen Olsen fra Hedrum.Christen har flere barn til dåp i Hedrum etter 1751. Her står ikke mors navn nevnt, deimot alle faddere. ( skal studre dem litt nærmere for å se om jeg finner en ledetråd her)Den samme Christen er også fadder ved barndåper. Flere av de andre faddere er knyttet til jernverket på Hagenes i Hedrum)Min teori går ut på at Christen Rødningen er stefar til Kristine Maria , Hans Hendrichen Langers hustru.Moren skulle i så fall være denne Karen Jensdatter, ( Kalt Karen Rødningen i 1762, ved ekstraskatten) I samme hus bor da en Kristen Langer?, oppført som barn riktignok.Her kan føringen være feil. Se også på navn i nabohuset. Her tror jeg det bor en Langersønn.Skal se hva jeg finner av spor på Hedrumsidene.Jeg vil lete etter ekteskap mellom Christen og Karen, pluss om jeg kan finne hennes første ekteskap. ( Bør i så fall være en Tommes/ Thomas/ eller liknende fornavn)Det kan bli en spennende jakt.Mvh. Gunn H.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunn Huglen

Her er en kilde som det kan hende er vært å ta en titt på.Kristian Hunskaars Hedrumside. Han har registrert utrolig mye fra Hedrum kirkebøker og skifter.Jeg fant den Christen Rødningen som fadder i 1757 til en Gubiør Hansdatter , dpt 11 des 1757.Hun er datter av Hans Rød.På dette skiftet i Hedrum etter Peder Justsen Rød,Quelle Annex , finner jeg fler opplysninger om denne familien. http://folk.uio.no/khunskaa/slekt/Det blir mange tråder å nøste, men hjelp til å finne ut giftemål til Christen Rødningen , kan du muligens få av Kristian Hunskaar. Han har nok tilgang til kildene.Skal fortsette leting etter ekteskapet mellom Christen og Karen.Mvh. Gunn H.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tom Langer

Igjen takk til Gunn og Oddbjørn for mange nyttige innspill.Gunn - du er inne i en tankerekke og har et spor som du følger. Som en sann amatør på dette feltet lurer på hvordan du kopler Christen Rødningen - gift med Karen Jensdatter - til Christen Olsen?Jeg ser av skiftet i 1759 ved Christen Rødningens bortgang at han har en søster som har Petersdatter som farsnavn. Jeg har søkt på Christen Pedersen / Petersen Rødningen men har ikke kommet lengre med det som ide. Hun kan selvfølgelig være halvsøster men det gir skifteregistert ingen informasjon om.Spennende!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunn Huglen

Hei igjen!Jeg mener at jeg har støtt på Christen Olsen Rødningen i lister over barndåper.I farten husker jeg faktisk ikke hvor, men jeg skal se senere om jeg finner dette igjen.Det er et stort puslespill.Mvh. Gunn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunn Huglen

Jeg har lett raskt i skifter og i dåpslister og fadderlister i Hedrum i morges og fant dessverre ikke kobling Christen Olsen Rødningen.Jeg kan huske feil, og jeg tror jeg vil råde deg til å søke hjelp hos Kristian Hunskaar om dette navnspørsmålet.Han er med i 'jernveksgruppa' og har som nevnt registrert svært mye av kirkebøker og skifter for Hedrum.Jeg prøver å legge inn en lenke til DIS hvor du finner hans e-post.LenkeLykke til! Mvh. Gunn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunn Huglen

Hei igjen!I dag tar jeg med noe litt på siden av dette tema.Jeg kom over en Frantz Langer på Hadeland Glassverk i 1865. Lurer på om dette er din familie?Her står det at denne Frantz er født i Preusen i 1836.LenkeDu kjenner vel til denne mannen fra før. Men siden du etterlyser Opphavet til dine Langer, er det mulig de også kommer herfra?Mvh. Gunn H.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tom Langer

Heiog takk for innspill Gunn. Ja - jeg kjenner til Frantz Langer ved Hadelands Glasværk. Han hører nok ikke til den norske Langer-slekten som trolig var innvandrere - en gang på 1600-tallet. Det å belyse Langer-slektens bevegelser og opprinnelse er og har vært mitt hovedprosjekt i noen år nå.Men - takk for innspill og jeg tar gjerne imot flere slike!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.