Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Oddbjørn Johannessen

[#28429] Gjerulv Torsen (Eidbo, Dypvåg?) Frisøya, Tromøy sogn

Recommended Posts

Guest Oddbjørn Johannessen

Dette er et forsøk på å gi debatten om John Salvesen, startet av Karsten Krambs (Lenke ) en ny retning.John Salvesen Eidbostrand, døpt i Dypvåg 04.10.1789, ser ut til å være den John Salvesen Krambs etterlyste anene til i den nevnte debatten. Han var sønn til Salve Gjerulvsen Frisøya, som flyttet til Eidbostrand ca. 1767, og Karen Knudsdatter Kvastadlia. Salve Gjerulvsen ble begravet i Dypvåg 04.08.1799, og Karen Knudsdatter samme sted 21.10.1813.Salve Gjerulvsen var igjen sønn til Gerulv Torsen (død/begr. 13.12.1747) og Kirsten Salvesdatter (død/begr. 16.01.1748; datter til Salve Henriksen Lunde-Neskilen-Frisøya og Maren Christensdatter). Men hvem var Gjerulv Torsen? Det er en del som kan tyde på at han kanskje hadde aner på Eidbo (særlig gjelder det navnet, og det at sønnen skaffet seg eiendom der).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Jeg ser at jeg har glemt å nevne de kildene som er brukt for opplysningene i forrige innlegg. John Salvesens dåpsdato og Salve Gjerulvsens begravelsesdato er fra Dypvåg MINI B7 (1762-1810), mens Karen Knudsdatters døds- og begravelsesdato er fra Dypvåg MINI A2 (1812-1816).Når det gjelder Gjerulv Torsen og Kirsten Salvesdatter, må jeg også ile til med en korreksjon. Det er her snakk om skiftedatoer (altså hverken døds- eller begravelsesdatoer). Og de opplysningene er fra DYPVÅG GÅRDS- OG SLEKTSHISTORIE (Bind I, 1965), s. 135.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Karsten Krambs

Hej på trådenJeg og min slægt er blevet fundet på tråd 24509, som Oddbjørn allerede har introduceret. Jeg vil gerne vide lidt mere om Jon Salvesens slægt fra Dypvåg.Vi kan til start forsøge at gætte lidt. Jon Salvesens far er Salve Gjerulvsen. Jon havde en bror, der hed Gjerulv Salvesen og var den 1. fødte.Lad os se om der er systematik eller struktur i slægtens navne.1) Bror til Jon = Gjerulv Salvesen født ca. 1773. døbt 07.10.1773.2) Far er Salve Gjerulvsen født ca. 1737 (ifølge kilde DYPVÅG GÅRDS- OG SLEKTSHISTORIE). Salve skulle ha' en søster Kirsten Gjerulvsdatter, der skulle være født omkring 1741.3) Far til Salve skulle være Gjerulv Torsen, ifølge samme kilde.Hvis Salve er født 1737 KAN Gjerulv Torsen være blevet gift allerede i 1736.Dermed kan vi estimere hans fødsel til mellem 1702 og 1716. Men hvis skiftedato'er på forældrene ligger mellem 1747-1748 bliver de ikke ældre end 32-45 år gammel, måske lidt lavt selv på den tid. De bør nok være født omkring år 1700.4) Så kommer det mere spændende og umulige spørgsmål. Hvad hed Gjerulv Torsen's far?Vi har en struktur med en sønnesøn, Gjerulv Salvesen (som kalder én af sine sønner for Salve Gjerulvsen), en søn der hed Salve Gjerulvsen, og en far, der hedder Gjerulv Torsen.Hypotese:Navne strukturen brydes her. Gjerulv Torsens far bør hedde Tor eller Tore og spørgsmålet er så, om han hedder Gjerulvsen eller noget helt andet. Faren skønnes født mellem 1646-1676.SALVE-navnet KAN komme fra Gjerulv Torsen hustru, der hed Kirsten Salvesdatter.Hilsen Karsten

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

La meg så spekulere litt videre i forlengelsen av Karstens refleksjoner:Mannsnavnene Salve, Gjerulv og Tor(e) er gjengangere gjennom flere generasjoner på hovedgården Eidbo, som Eidbostrand er gått ut fra. En av de første kjente eierne av Eidbo var Tore Hoskuldsen Eidbo. Hans eldste sønn var Gjerulv Tor(e)sen Eidbo, nevnt første gang som 'ødegaardsmann' i 1621-22, men fra 1627-28 har han slått seg ned på Eidbo. Han var gift med Guri (?) Ellingsdatter Tveite fra Holt, datter til Elling Salvesen Tveite. Gjerulv Eidboes sønnesønns sønnesønn giftet seg i 1736 med Ås(t)e Salvesdatter Fosstveit fra Holt, datter til Salve Olsen Fosstveit. Salve-navnet finner vi hyppig brukt på de tre nærtliggende Holt-gårdene Fosstveit, Tveite og Lunde. Det er i det hele tatt svært mange giftermålsforbindelser mellom disse gårdene og Eidbo. En annen datter av Salve Olsen Fosstveit, Karen, ble f. eks. gift med Niels Torsen Eidbo. Også Gjerulv-navnet går igjen på disse tre gårdene. En av Salve Olsen Fosstveits brødre het Gjerulv Olsen. En av Salve Oluffsen Lundes sønnesønner het også Gjerulv Olsen. En av døtrene til Elling Salvesen Tveite ble gift med Gjerulv Larsen Valle. Elling Salvesen Tveite ble ellers stamfar i flere linjer til Eidbo-folk. Det var ikke bare Gjerulv Toresen Eidbo som fant seg hustru på Tveite. Hele tre av brødrene hans gjorde det samme: Tjøstolv Toresen Eidbo-Hovdan ble gift med Alloug Ellingsdatter, Jon Toresen Eidbo med Åse Ellingsdatter og Halvor Toresen Eidbo med NN Ellingsdatter.Kirsten Salvesdatter, Salve Gjeruldsen Eidbostrands mor, var datter til Salve Henriksen Neskilen-Frisøya, som igjen var sønn til Henrik Salvesen Lunde-Neskilen - som igjen var sønn til storbonden Salve Oluffsen Lunde (f. i siste del av 1500-tallet, nevnt i avsnittet ovenfor). Det er uavklart - men ikke umulig - at det er en slektsforbindelse mellom alle disse Salvene i Holt.Gjerulv Torsen, Salve Gjerulvsen Eidbostrands far, har altså ukjent opphav. Jeg vil ikke se det som usannsynlig at vi også bør søke etter det i det 'villnisset' av slektsforbindelser mellom de nevnte Holt-gårdene og Eidbo. Det er i hvert fall sannsynlig at han havnet i Eidbostrand fordi han hadde en tilknytning til Eidbo.Og her er vi ved det foreløpige endepunktet på disse (relativt ustrukturerte) spekulasjonene.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

La meg kaste fram én hypotese til videre diskusjon når det gjelder Gjerulv Torsens opphav: I DYPVÅG GÅRDS- OG SLEKTSHISTORIE (s. 136) blir følgende nevnt: 'I skiftet etter Salve Gjerulvsens foreldre i 1747 er det opplyst at Salves formynder, Knud Jonsen Kvåstadlia, var g. m. hans søskenbarn, så det var en forholdsvis nær slektning han ble g. m. i 1771.'Salve Gjerulvsens hustru giftet seg altså med sin formynders datter, Karen Knudsdatter Kvastadlia - og hvis opplysningen ovenfor stemmer, var følgelig hans svigermor, Anne Jonsdatter Kvastadlia (ca. 1730-1789), hans tremenning. Det betyr at en av hennes foreldre og en av Salves foreldre var søsken. Annes foreldre var Jon Pedersen Kvastadlia (f. ca. 1697) og Karen Evensdatter. Karens opphav kjenner jeg ikke, men Jon var sønn til Peder Torjussen Kvastadlia (f. ca 1645 - død ca. 1700) og Kirsten Gjerulvsdatter Kvastad (død 1707). I HOLT - EN BYGDEBOK blir det hevdet (s. 383) at Kirsten Gjerulvsdatter giftet seg for annen gang i 1702 med Tor Arvesen Goderstad (ingen barn er nevnt). Den mest sannsynlige årsaken til at Salve Gjerulvsen og hans svigermor (altså Karen Knudsdatter Kvastadlia) kunne være søskenbarn, blir dermed at Salves far, den 'mystiske' Gjerulv Torsen, har vært sønn til Kirsten Gjerulvsdatter og Tor Arvesen.Og så - neste mysterium: Hvem var Tor Arvesen Goderstad? Jeg finner ham ikke nevnt hverken i Holts-boken eller i Dypvågboken under Goderstad.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Ha ha! Jeg hadde oversett en opplysning i DYPVÅG GÅRDS- OG SLEKTSHISTORIE (s. 2018): (Kvastadlia) 'Skiftet etter Peder Torjesen var i 1700 og etter Kirsten i 1707. Hun hadde vært gift igjen med Tore Arvesen Godderstad-K.lia og hadde med ham sønnene Peder og Gjerulv'. Det kan vel dermed ikke lenger være særlig tvil om hvem Gjerulv Torsen var sønn til - men mysteriet Tor(e) Arvesen gjenstår det stadig å løse.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Følgende farslinje kan da forsøksvis settes opp:1. Tor(e) Arvesen Goderstad-Kvastadlia g. 1702 m. Kirsten Gjerulvsdatter Kvastad-Kvastadlia, skifte etter henne 1707 (hun var datter til Gjerulv Henriksen Kvastad og Alloug Albretsdtr. - og første gang g. m. Peder Torjesen Kvastadlia, som var tremenning til sin svigerfar - så her er det stadig relativt tett inngifte!).2. Gjerulv Torsen, f. i Kvastadlia mellom 1702 og 1707, skifte 13.12.1747 på Frisøya i Tromøy sogn. G.m. Kirsten Salvesdatter, skifte 16.01.1748 (hun var datter til Salve Henriksen Frisøya, som stammet fra Lunde i Holt, og Maren Christensdtr.).3. Salve Gjerulvsen Eidbostrand, f. ca. 1729 Frisøya, død 1799 Eidbostrand (som han hadde kjøpt i 1767); g. ca. 1771 m. Karen Knudsdatter Kvastadlia, f. ca 1749, død 1813.4. John Salvesen, f. 1789 Eidbostrand i Dypvåg, død 1831 St. Croix; g. 1816 i Taarnby, København m. Birthe Jensdatter, f. 1780 (Norge), død 1857.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Bare en liten korreksjon til innledningen av 2. avsnitt i innlegg 5, hvor det står: 'Salve Gjerulvsens hustru giftet seg altså med sin formynders datter,...'. Vrøvl! Det riktige skal selvsagt være: Salve Gjerulvsen giftet seg altså med sin formynders datter...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Det er sannsynlig at Tor(e) Arvesen (Arfvesen) Goderstad-Kvastadlia ikke var fra Holt opprinnelig. Arve-navnet har kan jeg nemlig ikke huske å ha støtt på tidligere - heller ikke i nabosognene.Er det noen som kjenner til hvor man kan finne forekomster av ARVE/ARVESEN på slutten av 1600-tallet?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Karsten Krambs

Efter en pludselig indskydelse har jeg tjekket (først) Kirsten Gjerulvsdatter på FamilySearch.Det oplyses at hun er født: About 1668 Holt, Aust-Agder, Norway og at hun er gift ca. 1689 med Tore Arfeson.En anden fil oplyser, at forældre er Gjerulv Henriksen og Alloug Albretsdatter og her en ny ægtemand Peder Torjussen Kvastadlia gift ca. 1689.Så oplysningerne stemmer vel overens så langt (selvom tvivlsom IGI fil).Karsten

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Karsten Krambs

Tjekket igen Arvesen på FamilySearch ved at angive *Arvesen* i feltet for efternavn og afgrænse med Norge.Der kommer ganske mange Arnesen op og det ser ud for mig at de ligger meget spredt i landet.Karsten

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Karsten Krambs

Det fortsætter.........Tore Arfeson født Of, Holt, Aust-Agder, Norwaygift ca. 1689 med Kirsten Gjerulvsdatter født ca. 1668. (IGI fil)Karsten

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Det var skifte etter Peder Torjussen Kvastadlia i 1700, så vielsesåret 1689 mellom Kirsten Gjerulvsdatter og Tore Arvesen må være feil. I HOLT - EN BYGDEBOK oppgis 1702 som vielsesår.FamilySearch er dårlige på navne-etymologi. Arnesen og Arvesen er to helt forskjellige navn. Det kan riktignok tenkes at det er tolkningsfeil i bygdebøkene, der n kan ha blitt til v. Det som imidlertid taler mot en slik tolkningsfeil, er at patronymet i et par av tilfellene blir presentert som Arfvesen, og det kan ikke forveksles med Arnesen. Man må gå ut fra at det er en nokså korrekt transskribsjon.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Her er det kanskje et spor: Jf FamilySearch (IGI) blir en Arve Pedersen gift 7. oktober 1809 i Holt med Gunild Andersdtr. 6. juli 1806 blir Ole Arvesen døpt i Holt. Foreldre: Arve Pedersen og Ranej Andersdatter. Her må det være snakk om den samme Arve Pedersen som har vært gift to ganger.Spørsmål: Kan han være en etterkommer etter Gjerulv Torsens bror? Han skal nemlig ha hatt en bror ved navn Peder Torsen (og som altså var sønn til Tor Arvesen og Kirsten Gjerulvsdtr.).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Karsten Krambs

I indlæg 10: ser ud til at der er fejl på gifte datering - gift begge gange 1689 - (dette tages vist ikke så tungt på IGI filer)(he he).Jeg har selv mange gange oplevet at f.eks. Salvesen bliver til Slavesen.....Karsten

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Karsten Krambs

RETTELSE indlæg 11.Min fejl (skrivefejl) - - skulle stå Arvesen og ikke som skrevet sidst: Arnesen. Sorry.Karsten

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Vi skulle ha forventet at Tore Arvesen og Kirsten Gjerulvsdatter skulle hatt en sønn døpt Arve. Det ser ikke ut til å være tilfelle. Siden ekteskapet tydeligvis varte max 5 år (1702-1707), var vel to sønner tilstrekkelig. Den eldste (Peder) er da oppkalt etter morens første mann (Peder Torjesen, en ikke uvanlig oppkallingsskikk), mens nestemann (Gjerulv) ble oppkalt etter morfaren. Vi har altså lite å gå etter m.h.t. å finne patronymet til Tor Arvesens far.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Karsten Krambs

Lad mig lige holde sammen på det:Kirsten Gjerulvsdatter født ca. 1668 gifter sig ca. 1697 1. gang med Peder Torjussen født ca. 1664. Søn af begge er Jon Pedersen født ca. 1697.Kirsten gifter sig 2. gang ca. 1702 med Tor(e) Arvesen født ca. 1664 med hvilken (mellem 1702 -1707) hun får sønnerne Peder Torsen og Gjerulv Torsen.Karsten

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

La meg her justere årstall for giftermålet mellom Kirsten Gjerulvsdatter og Peder Torjesen noe - samt føye til noen flere barn.Ifølge DYPVÅG GÅRDS- OG SLEKTSHISTORIE fikk de følgende barn:1. Torje Pedersen, f. ca 1689, død (før?) 1707.2. Karen Torjesdatter, f. ca 1693, levde i 1707.3. Jon Torjesen, f. ca. 1697.De samme opplysningene finner vi i HOLT - EN BYGDEBOK.Kirsten Gjerulvsdatters første ekteskap må altså (må vi gå ut fra) være inngått senest 1689.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Karsten Krambs

Så kom vi så langt. Det var én generation mere.Sådan ser det ud.Første GenerationTore Arvesen, f. ca. 1664 i Goderstad, Kvastadlia.Tore er viet til Kirsten Gjerulvsdatter, gift 1702, f. ca. 1668 i Kvastad, Kvastadlia, (datter af Gjerulv Henriksen og Alloug Albretsdatter) d. 1707, skifte 1707.Børn:i Peder Torsen, f. 1702 - 1707 i Kvastadlia.ii Gjerulv Torsen f. 1702.Anden GenerationGjerulv Torsen, (1.Tore1) f. 1702 - 1707 i Kvastadlia, d. 1747, skifte 13.12.1747 i Frisøya i Tromøy sogn.Gjerulv er viet til Kirsten Salvesdatter, gift ca. 1728, (datter af Salve Henriksen og Maren Christensdatter) d. 1748, skifte 16.01.1748 i Frisøya i Tromøy sogn, Norge.Børn:i Salve Gjerulvsen f. ca. 1729.ii Kirsten Gjerulvsdatter, f. ca. 1741.Kirsten er viet til Gjerulv Jensen, gift i Dypvåg, Eidbostrand, Oxefior, Norge, (søn af Jens Gjerulvsen og Åse Madsdatter) døbt ca. 1742 i Dypvåg.Karsten

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Gården Goderstad i Holt var på 1600-tallet delt i Østre og Vestre G. Østre Goderstad var lenge kirkegods, og gården grenser også geografisk til Holt kirke/Holt prestegård, men i 1664 (altså rundt det antatte fødselsåret til Tore Arvesen) er en Peder Goderstad nevnt som oppsitter. Han er da gift med enken Gunhild Knudsdatter. Hun ser ut til å være enke etter en Torjus Goderstad som er nevnt på gården i 1657, og som skal ha avgått ved døden ca. 1660. Peder Goderstads alder er satt til 32 år i 1664 og 36 år i 1666. Sistnevnte år har han sønnene Torjus Pedersen (2 1/2 år) og Anders Pedersen (1 år), samt stesønnen Knud Torjesen (8 år). Anders Pedersen ble i 1699 gift med Åse Jonsdatter Kvastad. (Ingen Arve i sikte her.)Oppsitteren på Vestre Goderstad heter i 1661, 1664 og 1666 Jon Olsen Goderstad. Han er 70 år i 1664 og 80 i 1666. Han har følgende sønner: Ole (f. ca. 1639) og Erik (ca. 1646-1716). Det ser ut til at det bare er Erik som får etterslekt (og her er det heller ingen Arve).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Opplysningene i forrige innlegg er hentet fra HOLT - EN BYGDEBOK. Der er det bare slekten på Vestre Goderstad som følges videre, sannsynligvis av den grunn at Østre Goderstad blir postgård i 1668 - og det ser da ut til at mye av gården fremdeles er kirkegods (både Holt kirke og Søndeled kirke er interessenter). Muligens har ikke Peder Goderstads familie fortsatt å bo der.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Her er lenker til Goderstad-gårdene i 1666: Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Det var visst bare den ene gården som kom med. her er den andre: Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Karsten Krambs

Her har vi så billedet, set fra Kirsten Gjerulvsdatter 1. ægteskab.Første GenerationPeder Torjussen, f. ca. 1645, d. ca. 1700.Han er viet til Kirsten Gjerulvsdatter, gift ca. 1689, f. ca. 1668 i Kvastad, Kvastadlia, (datter af Gjerulv Henriksen og Alloug Albretsdatter) d. 1707, skifte 1707.Børn:i Torje Pedersen, f. ca. 1689.ii Karen Pedersdatter, f. ca. 1693.iii Jon Pedersen f. ca. 1697.Anden GenerationJon Pedersen, f. ca. 1697.Han er viet til Karen Evensdatter.Børn:i Anne Jonsdatter f. ca. 1730.Tredje GenerationAnne Jonsdatter, f. ca. 1730 Kvastadlia, d. ca. 1789.Hun er viet til Knud Jonsen, f. fra Kvåstadlia i Holt.Børn:i Karen Knudsdatter f. ca. 1749.Fjerde GenerationKaren Knudsdatter, f. ca. 1749 i Kvastadlia, Kvastadlien i Holt, d. 17.10.1813, begravet 21.10.1813.Hun er viet til Salve Gjerulvsen, gift 23.06.1771 i Holt, bopæl (familie) 1815 i Dypvåg, Eidbostrand, Oxefior, Norge, f. ca. 1729 Frisøya i Tromøy sogn, Norge, (søn af Gjerulv Torsen og Kirsten Salvesdatter) d. Aug 1799, begravet 04.08.1799, begivenhed 1767 Køber hustomt i Eidbostrand.Karsten

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.