Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Arnt Stavne

[#28441] Knud Jørgensen Langsletten, Gjertrud Endresdatter og Lusia Lagesdatter

Recommended Posts

Guest Arnt Stavne

Jeg håper noen kan hjelpe meg med opplysninger om min 3tippoldemor Gollaug Knutsdatter aner.I den Kvikne Bygdebok Bind II side 280 står følgende under Langsletta:Omkring 1740 budde her ein Knut Jørgenson. ... Knut var gift to gonger, 1. med Gjertrud Endresdotter. Dei hadde eit barn, dottera Guri. 2. i 1749 med Lusia Lagesdotter (larsdtr.?). Dei fekk 3 born: Gjertrud, Jørgen og Gudlaug. Knut døde i 1758. (I 1746 er han skriven Knut Jørgenson Stae, ...)I kirkebok for Kvikne har jeg funnet følgende:Fra 1740 til 24. p. Trinitatis 1742 finnes Knut Giørgensen oppført blant ungdom under Communicantes, lurer på hvilken aldersgrense de hadde for å bli plassert blant ungdom?Dom Decima post Trinitatis 1741 er Knudt Giørgensen fadder til Christen Storliens?? drengebarn OlleDom Jubilate 1743 er Knudt Giørgensen fadder til Ole Bachens pigebarn Girtrue1743 Dom Exaudi Trolovet Knudt Giørgensen og Giertru ???. Forlovere Hans Storeng og Lars/Knud??? Olsen1743 ?? Augusti Copuleret Knudt Jørgensen og Giertru Endresdatter1743 21 post Trinitatis Knudt Giørgensens qvinde introduceret1745 Dom 3tia udj Fasten Knudt Langslettes qvinde introduceret1746 Dom 2dn post Epiph Knudt Giørgenss. et pigebarn til Daaben ved navn Gurie Fadd.: Mad Biørns, Gurie Bachen ?, Kierstie Hansdt., Halsten Ulsæt, Christopher Morck ?, Hans Hansen.1746 Die Annune Maria Knudt Langslettens qvinde introduceret1747 er Knudt Giørgens. fadder til Christopher Christophersens pigebarn Ingebor1747 d. 24. desembris er Giertru Indre(s)datter udsat udj Qvickne kierche?gaard, af alder 33 aar og døde paa Barselseng1748 Communicantes Blant ungdom Lusi LagesdatterFesto Trinitatis 1748 Communicantes Knudt Langsletten qv. Så langt jeg tolker disse innføringene betyr dette Knut og hans kvinneDom 1ma advent 1748 Communicantes Knudt Langsletten qv.1749 1. Dom. post Circumcisionis Knudt Langsletten et pigebarn til Daaben ved navn Giertrud fadd.: Guri Bachen ?, Kiersten Storeng ?, Marit Erichsd., Olle Dombue, Peder Larss., Christopher BørliFesto Trinitatis 1749 Communicantes Knudt Giörgensen og festmöen (dette må være Lusie)1749 Knudt Langsletten er fadder til Ole Brevads sønn Nils1749 Dom 5te post Trinitatis. Knudt Giørgensen Langsletten og Lucie Lagesdatter copuleret1750 Festo Annuciationes Maria Knud Giørgensen Langsletten et drengebarn til Daaben ved navn Giørgen. Qvindfad. Madame Biørn, Kiersti Erichsdatter, Marit Arnesdatter. Mandfad: Olle Knuds Backe?, Lars Bryndjesen??, Hans Giørgensen.Dom 14 p Trinitatis 1750 er Lusi Langsletten fadder til Olle Knutsen Bachens drengebarn Knudt1751 Festo Trinitatis Knud Langslettens qvinde introduceret1753 25 Des Knudt Langsletten med pigebarnet til daaben med navn Gollaug Quindefadd.: Elend Marie, Henrikke? Nilsd., Luise? Erichsd.? Mandfolkfadd.: Nils T???, Iver Hanss. B???, Jacob Christoffers1756 4de Junij Knudt Langsletten undsat i Qvichne kierckegaardDom 22. post Trinit 1756 Communicantes Knudt Langsletten qv. Enten finnes det 2 Knudt Langsletten eller så er det noe som ikke stemmer i kirkebokenI Rennebuboka Bind IV side 369 står det at Gjertrud Knutsdatter var halvsøster til Golaug Knutsdtr. Lånkeggen. Hvis dette er riktig må enten Knut ha vært gift 3 ganger, det står ikke uægte i forbindelse med Gjertruds fødsel, eller så må tidspunktet for hans første kones død være feil.Jeg fant Lusi Lagesdatter kun en gang blant communicantes før ekteskapet, Giertru Endresdatter finnes en gang blant ungdom i 1741. Har ikke funnet noen Endre. Har funnet en Lage Iversen blant Communicantes i 1748, men finner litt senere Lage Iversen blant ungdom.Det er mulig at begge Knuts koner er innflyttere.Det finnes en Guri Langsletten mange ganger blant Comminicantes fra 1742 til 1751, men jeg har ikke funnet Guri Langsletten som fadder. I 1749 er hun oppført som Guri Langsletten Enke, i 1750 finner jeg Gurie Knudsdatter Langsletten blant Communicantes. Har så langt ikke kunnet koble henne til Knudt Langsletten, men det kan være en forbindelse.Jeg håper det er noen som har opplysninger om Knut eller hans koner og kan hjelpe meg et skritt videre.Mvh. Arnt Stavne

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnt Stavne

Jeg prøver en gang til for å se om det er noen som kan hjelpe meg med disse personene.Har ikke kommet noe videre selv siden dette ble lagt ut første gang.Hvis man ser på faddere til barna og hvem de selv er faddere til er det noen navn som går igjen uten at jeg har klart å finne en sikker forbindelse mellom dem.Fadder til Gollou skal være Kirstie Nielsd. og ikke Henrikke.Forlover Hans Storeng, fadder Kiersten Storeng. Fadder for Gurie er Hans Hansen og for Gollou er Kierstie Nilsd. fadder. Disse kan være Hans Hansen Storeng og hans kone.Knudt er fadder til Ole Bachens datter Girtrue, mens Gurie Bachen er fadder til hans datter Gurie. Gurie Bachen er også fadder til Giertrue. Olle Knuds Backe er fadder til Giørgen. Lucie er fadder til Olle Knutsen Bachens sønn Knudt.I den nye Kvikneboken står det at i 1760 het husmannen på Langsletta Ola Iversen Dombu. Vi har jo også en Olle Dombu som fadder.Håper det er noen som kan gi meg noen ledetråd til hvordan jeg skal komme meg videre.Mvh. Arnt Stavne

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Roar Aalborg

I likhet med flere andre slekter i Kvikne på denne tiden er denne nokså vrien å finne ut av. Navnet Jørgen ser imidlertid ikke ut til å være mye brukt i strøket, så det kan jo være en ledetråd.Familien til fadder Ole Knutsen Bakken omtales i nye Kvikneboka på s.492. Hans kone heter Guri Kristoffersd. (Hun kan i tid passe som en evt. søster av Ingeborg og Malena Kristoffersd., g.m. brødrene Knut og Sakarias Estensen på Amundstuen og Baggården. Sakarias har Guri som sin eneste datter, Knut har Dordi som en av to, nok kalt etter morssiden.) Den Hans Jørgensen som er fadder i 1750, er gjerne Knuts bror? En annen fadder samme året, 'Lars Bryndjesen', er nok Lars Brynildsen Storeng (g.m. en datter av Hallstein Hals Ulset).I NKB s. 230 nevnes Petter Jørgensen Seth (av tysk snekkerslekt), f. 1669, med sønn Petter g.m. Lusie Olsd. Her finnes altså både Jørgen og Lusie, begge litt sjeldne navn her. Petter Pettersens bror Anders er gift med Anne Nilsd. Hals Brevadsli. , som hører til samme miljøet som enkelte av fadderne hos Knut Jørgensen. Det er jo en liten mulighet for at det kan eksistere en eller annen forbindelse mellom disse og Knut Jørgensen med kone Lusia Lagesd. (Navnet Lage finnes for øvrig også hos en sønn av Tollef Halvorsen Prytz og Karen Johansd. (Prytz) på Iverstuen.)Fadder i 1750 Kirsti Eriksd. kan evt. være (mitt opphav) Ole Hanssen Botnans kone, og fadder 'Iver Hanss. B' i 1753 muligens Ole H. Botnans bror. (Ole og Iver Botnans søster Anne er senere gift med fadder Lars Brynildsens bror Anders.) Fadder i 1749 Marit Eriksd. kan tenkes å være Marit Eriksd. på Fossen (Lillifos), g.m. en ukjent Hans, NKB s. 519.Jeg viser for øvrig til tema 35514 der det finnes flere data om bl.a. Hals-miljøet i Kvikne.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torkild Knudsen

Navnet Lage forbinder en vel helst med Innset? Jeg mener å huske at det i innholdsregisteret for bygdeboka for Innset er stedsnavn (Lageplass, Lagesand eller noe lignende) som henspeiler på navnet Lage. Det er vel først og fremst etterkommerne etter direktøren(?) Lage på Innset som bruker navnet Lage. Litt vanskelig når alt går etter hukommelsen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Roar Aalborg

Har dessverre ikke Innsetboka, så jeg får nok ikke sjekket dette. Men navnet lyder vel litt svensk?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnt Stavne

Takk Odd Roar og Torkild for innspill. Får sjekke Innset også og se om jeg finner noe der.Var det rundt 1740 noen nedre aldersgrense for å være fadder? Knudt er fadder i 1741, mens han i 1742 fortsatt er listet blant ungdom under communicantes.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Roar Aalborg

En datalj til: Knut Langsletten er i 1649 fadder hos Ole Nilssen Brevad, som antagelig er fetter av brødrene Ole Hanssen og Iver Hanssen Botnan, som jeg nevner i (3). Det virker altså som om det er ganske nære forbindelser mellom Langsletten og Botnan + Brevad, som ut fra nye Kvikneboka ikke ser ut til å være naboer.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.