Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Jorunn Hjelle

[#28542] Skifte Nordfjord - Mons Monsen Smørdal, Eid

Recommended Posts

Guest Jorunn Hjelle

Kven er nemnde i skiftet etter Mons Monsen Smørdal, s. 359, 17, 1781-1785?Mvh Jorunn Hjelle.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Skiftet er datert 30. september 1783, og nevner enken Giertrud Pedersdatter, og barna Mons M., Peder M., Ole M., Syneve M., g.m. Peder Olsen Sættre, Anne, g.m. Arne Monssen Biørhofde, Brithe M., 22 år, og Mallene M., 20 1/2 år.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gisle Hersvik

Eg har liner tilbake til to av desse borna, Ole og Brite, etter det eg har fått opplyst vart dei gifte i hhv 1783 og 1784.- Har du Jorunn funne ut kvar Mons kom frå ? (kanskje Huuslien?)- Og kva med kona Gierturd/Jartru ? (har skreve Gausemel i mine notater, som truleg er henta frå ei bygdebok)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jorunn Hjelle

Kona til Mons er Gjertrud Pedersdatter Lødøen (ca 1720-1787). Dei vart forlova 04.06.1743 og vigde 21.11.1743. Det er sonen Mons som er min tipptippoldefar. Han flytte til Hjelle, br.nr.8. Kvar hamna dine aner? Brite vart vel gift med Ole Rasmusson Øvre Lid? Ho er fadder til eit av barna til Mons på Hjelle.Eg veit førebels ikkje kvar Mons Monsen Smørdal kom frå. Han skreiv seg for Næsbakk då dei gifte seg. Eg har sett at det i 1701 er ein 'stifsøn' Mogens Monsen, 11 år på Huuslien. Iflg. Ålandsboka blir vår Mons 91 år, altså fødd ca 1692. Det er ikkje så langt unna denne Mogens Huuslien. Blant fadderane på barna til Mons finn eg ingen frå Davik; alle kjem frå gardane rundt Nesbakk/Smørdal; men det kan jo skuldast geografiske forhold. Eg ser at der er skifte etter Brite Tostensdtr. Huslid. Mons og Gjertrud fekk 3 døtre som dei gav namnet Brithe (2 døde unge, men Gjertruds mor heitte Brite, så det treng ikkje bety noko.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tor Kvien

Mogens Mogensen som er nevnt på Huslid som 'stesønn' i 1701, ser ut til å være sønn til Mogens Knutsen fra Førde i Ålfoten, bruker på Huslid og gift med Brite Torsteinsdtr. Askevik, også fra Ålfoten. Hun ble enke og gift på nytt, antakelig rundt 1695, med Hans Knudsen Kirkhorn fra Hornindal som derved ble stefar til Mons Monsen Huslid. Hans ble forøvrig gift på nytt i 1712 med en Brite Valdemarsdtr. Myklebust, hvis dere har tittet i 'Honndalsboka'.Om dette er Mons Monsen på Smørdal vet jeg desverre ikke. Han kan like gjerne være fra Nes, nabogård og opphav til Nesbakk. En Mons Sjurson f. 1653 står i brukerlista på Nes, død i 1795, og gift med en Kristi Endredtr. Disse er vel minst like gode kandidater som foreldre?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gisle Hersvik

Hei Jorunn,Det stemmer at Brite (1761-1816) var gift (19.7.1784) med Ole Rasmusson Øvre Lid (1756-1825). Du finn dei på Lie Øvre i Ejd i 1801. Dottera Mette (oppkalla etter mor til Ole R.) er den eg har i ”rekka” mi.Mette (ca. 1792-?) vart gift 29.12.1819 med Samuel Olsson Nor(d) (1794-1875) (bror til til stortingsmannen Erik O. Nord ([url="http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_sogn_og_fjordane/fylkesleksikon/861498.html>Lenke), og son til byggmeister Ole O. Haugen; nemnd her

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jorunn Hjelle

Til Tor: Eg ser at eg har låst meg heilt fast i at Mons Monsen måtte bu på Nesbakk i Hjelmelandsdalen, sidan han seinare var brukar på ein nabogard der, Smørdal. Sjølvsagt kan det like gjerne vere Nesbakk på Nes ved Hornindalsvatnet. Sporet Mons Sjurson skal eg følgje vidare. Takk for hjelpa!Til Gisle: Takk for opplysningar. Eg utvekslar gjerne meir info. Eg sender deg ein epost!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tor Kvien

Hei Jorunn,Du får meg til å bli usikker i geografien og det er lenge siden jeg bodde i Nordfjord, men Aaland lister gårdene i Eid slik: 1 Skauset, 2 Nes, 3 Nesbakk. Om Nesbakk: 'Garden er teken opp frå Nes, nemnd fyrste gong i 1606'. Deretter kommer Nor og Kviene/Nordnes. Det er altså 2 Nesbakk-gårder, den i Hjelmelandsdalen (nr. 27), og den ved Honndalsvatnet, (nr. 3).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Bergesen

Hei Jorunn Jeg tror du skal holde deg til Næsbakk i Hjelmelandsdalen, der er tette bånd mellom Smørdal og Næsbakk iflg BB for Eid og da Mogns Mognsen Smørdal dør i 1783 er han 61 år ikke 91 år. Da er han og kona Giertrud født omkr. 1720 og da er der 2 stk Mogns som kan være faren på Næsbakk, det er en Mons Kolbeinsen Næsbakk på bruk nr 1 og Mogns Clausen Næsbakk på bruk nr 2, problemet er at av de 10 barna Mogns Smørdal får, er der ingen Kolbein eller Claus, men de 5 første er født på Næsbakk og de 5 siste på Smørdal, med faddere fra Hjelmeland og Næsbakk og flere andre gårder i Hjelmelandsdalen. Da heller ikke konene til disse 2 Mognsene er oppgitt blir dette veldig vanskelig å få stadfestet hvem som er faren. Der er døbt 3 Brithe M, og de er nok oppigjen døpt etter mor til Giertrud, og Synneve er brukt 2 ganger, så moren til Mogns kan ha vært en Synneve.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jorunn Hjelle

Takk skal du ha, Rune. Det var bra å få oppklart alderen til Mons. Det forklarar at han ikkje var å finne i 1701! Kanskje du ut frå Kyrkjeboka kan hjelpe meg vidare? Her er ein del eg ikkje får til å stemme.Av dei to Monsane du nemner, synest Mons Kolbeinson på br. nr. 1 å vere uaktuell. Jfr. tema 28682. Han etterlet seg 2 barn, Ole og Marie.På br.nr.2 er Mogens Klausson. I bygdeboka står det at sonen Klaus Mogensson er brukar i 1732 og at han er gift med Kristi Hansdatter. Det er den same Klaus som eg seinare finn att som brukar på nabogardane Engeland og Sefland. Min Mons Monsen hadde Claus Mognsen som fadder til sin førstefødde son og eg har gått ut frå at han er bror hans.Det som forvirrar meg, er at det i bygdeboka under Nesbakk står flg.: 'Broren Mogens Mogensson bygsla i 1772, gm. 1)enkja Brite Paulsd. Smørdal, 2) Synnøve Nilsd.(?)'Korleis skal dette oppfattast? Betyr det at der er enda ein Mons Monsen Nesbakk, eller er det feil i bygdeboka?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Bergesen

Jeg tror at der er feil i BB, for en Anders Mognsen Næsbak gifter seg i 1757 med Brithe Poulsdatter Smørdal, de var i slekt for de fikk kongebrev av 6/11-1756. Dette kan være den som det refereres til i BB. som bror til Klaus, som du riktig skriver, han finnes på mange gårder på Eid ifølge BB. I 1801 tellingen finnes på Næsbak en Synneve Hansdatter, gift med forrige bruker, men jeg kan ikke finne dette giftermålet med Anders Mognsen, jeg finner at en Anders Næsbak dør i 1793, men konen Brithe P. finner jeg ikke. Der er mye feil i BB akkurat omkring disse årene, så Aaland har også tydeligvis vært litt forvirret over hvem som var gift med hvem.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jorunn Hjelle

Den Anders Næsbak som dør i 1793, ser det ut til å vere skifte etter. Det er ikkje Anders Mognsen, men derimot Anders Rasmusson, truleg sonen til Rasmus Jetmundson, br. nr. 1. Der er også skifte etter to kvinner frå Nesbakk, Anne Hansdatter og Eli Aslaksdatter, som dør omkring 1760. Eg vil be om å få sjekka desse skifta - i håp om å få på plass enda nokre brikker...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.