Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Oddbjørn Johannessen

[#28564] Hvem var Tor(e) Arfvesen Goderstad, gift 1702 (Holt i Aust-Agder)

Recommended Posts

Gjest Oddbjørn Johannessen

Dette er et forsøk på å videreføre debatten om Gjerulv Torsen Frisøyas opphav [url="http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/WebDebatt.exe?slag=listinnlegg&debatt=brukar&temanr=28429&sok=&startnr=&antall=&spraak=>Lenke i et nytt spor. Det var igjen en debatt som videreførte en tråd startet av Karsten Krambs omkring en Sørlands-slekt Salvesen som dukket opp i København rundt 1814. Se her:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Goderstad-gårdene og de første kjente beboerne blir presentert slik i HOLT - EN BYGDEBOK (1940), s. 497-98:1539: I nærvær av fogden Nils Schroeder, Mattis lagmann samt lagrettesmennene Halvor Nilsøn, Gunnar Jonsøn og Gram Jonsøn er etstedt et brev hvori Tallak Clemetsen erkjente å ha solgt Goderstad, Tryssereid og Vollevatn til Håkon Grundesen. Gårdsnavnet er da skrevet Getrikstad. Tryssereid er antagelig Trosserød (Dipl. norv. XI.).1610: nevnes Peder Goderstad, leilending. Knud Vestre Goderstad, leil., mulig er han den samme Knud Goderstad som i 1613 nevnes som skipper fra Østre nedenes. Endre Goderstad var leilending i 1610 og 1637.1631: nevnes Jon Vestre Goderstad.1636: Presten Hans Söffrenssøn leide 1 1/4 hud, betalte i stedfestning 12 1/2 rd., fornyet leien 1639 og 1642, har senere hele Østre Goderstad, hvorefter gården leies av Torjus som står som bruker i 1657.1647: Vestre Goderstad 4 huder. Jon olsen eier 1 1/2 hud 1 gj.sk., leier av Gram Bjelland 1 1/2 hud, leier av Erik Arnevik 3 gj.sk. Østre Goderstad 2 1/2 hud. Kirken bygger til herr Hans på Holt 2 1/2 hud.1657: bygger kirken til Torjus Goderstad 2 1/2 hud i Østre Goderstad. Torjus er død ca. 1660.1661: Vestre Goderstad 4 huder. Jon Olsen eier 1 1/2 hud 1/2 ksk. Gram Ellevsen (Jorkjenn) 1 1/2 hud 1/2 ksk. Erik dal 1 gj.sk. Henrik Kvastad 1 ksk. Gunder Voje 1 ksk. Et kvernsted, skog til sag- og hustømmer. Eiketømmer til små stolper, barquner og brennefang. Østre Goderstad 2 1/2 hud. Holt kirke eier 1 1/2 hud, bøxelrådig. Søndeled kirke eier 1 hud. Besiddes (brukes) av Gunhild Knudsdtr. Skog til hustømmer av gran og dansk last.1664: Vestre Goderstad: Jon 70 år. Sønn: Oluff 25 år. Østre Goderstad: Peder 32 år. 1664 er Peder Goderstad, f. ca. 1630, opsitter på Østre Goderstad; det ser ut som om han er gift med enken efter Torjus, hun heter vist Gunhild Knudsdtr. I et 1ste ekteskap har hun en sønn Knud Torjussen, f. ca. 1658. Hun bygger Østre Goderstad av kirken i 1661. Med Peder har hun i 1666 2 sønner: Torjus Pedersen, f. ca. 1663, formentlig opkalt efter hennes 1ste mann, og Anders Pedersen, f. ca. 1665. I 1699 blev Anders g.m. Åse Jonsdtr. Kvastad.1666: Vestre Goderstad: Jon bruker den, 80 år. Sønn: Erik Jonsen 16 år. Østre Goderstad: Peder bruker den, 36 år. Sønner: Torjus Pedersen 2 1/2 åe og Anders Pedersen 1 år. Stedsønn: Knud Torjesen 8 år.1667: var Goderstad postgård.1668: Vestre Goderstad. Kan så: 8 tn. Fø: 3 hester, 28 naut, 30 sauer. Bondegods. Skog til smålast. Østre Goderstad, 2 1/2 hud, forhøiet til 2 3/4 hud. Holt kirke eier 20 ksk., Søndeled kirke 13 ksk. Temmelig skog til smålast. Kan så: 5 1/2 tn. Fø: 1 hest, 18 naut, 20 sauer.1723: Opsittere: Vestre G.: Nils Eriksen og Ole Eriksen. Østre G.: Ole Gundersen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Her er den aktuelle diplomteksten fra 1539: Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Det er smått med Arvesen også i resten av Aust-Agder (Nedenes amt) på 1600-tallet, ff. utskjelte FamilySearch. Jeg har funnet to kvinner, sannsynligvis søstre, som gifter seg i Landvik. De er registrert både i IGI og i VRI.IGI: Birrete Arvisdtr. g. 2. juli 1692 i Landvik med Lauritz Simonsen.Samme st. i mer normalisert form: Berthe Arvisen og Lars Simonsen. Det blir der også opplyst at Berthe ble begravet i 'Sondelsoen', Landvik, 15. november 1735.VRI: Samme som første, men med Hommedal som oppgitt vielsessted (som vel også er mer historisk korrekt?).IGI: Anne Arvisdtr. g. 29. juni 1690 i Landvik m. Hagen Sventzon (som i normalisert form vel bør bli Haakon Svendsen).VRI: Samme oppl. (NB! Hommedal)Det ser altså ikke ut til å være kilder utover bygdebøkene som kan plassere Tore Arvesen på Goderstad. Arvesen-navnet har jeg heller ikke funnet ellers i Holt eller i noen av nabosognene på 1600-/1700-tallet. Det styrker sannsynligheten for at han var innflytter. Fra Landvik?Det ser i hvert fall ut til å ha vært en gammel forbindelse mellom gårder i Holt og gårder i Landvik og Fjære. I Odelsmanntallet 1624 finner vi for eksempel at Olluff Nielsenn Feruig (Oluf Nielsen Færvik) på Tromøya hadde eierparter både i Goderstad i Holt og i Morholt i Landvik. Også broren Elluff Nielsen Gieruolld (Ellef Nielsen Gjervold) hadde en eierpart i Goderstad. Vi kan også føye til at Gunner Stiannsenn Gierrestadt (Gunder Stiansen Gjerstad - også Tromøy) hadde en eierpart i Landvik-gården Morholt (og i Bjelland i Holt).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Det hører forresten her med til bildet å føye til at Kirsten Gjerulvsdtr. Kvastad-Kvastadlias oldemor var søster til Ellef Nielsen Færvik og Oluf Nielsen Gjervold. Og så var hun jo altså Tore Arvesen Goderstads hustru og Gjerulv Torsens mor.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jarl V. Erichsen

I Tveites Landvikbok b1 s 506 er Berte flere ganger omtalt som Arnesdtr. - på gnr 75 Søndlesøyna. - Jarl -

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jarl V. Erichsen

Du er kjent med 'rettingsbindet' til Holt-boka? Like svært som hovedboka....(:-) - Jarl -

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Jo. jeg kjenner rettingsbindet, men så vidt jeg husker er det ikke så mange korreksjoner av det eldste stoffet der.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Jeg glemte å takke for oppslaget i Landvik-boka. Nå kan det jo være feilskrift både i den ene og den andre kilden. Nevner Tveite noen mulig far til Berthe? Hvilken gård er Søndlesøyna gått ut fra?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Siden jeg har tatt med Holts-bokas presentasjon av Goderstad-gårdene, kan jeg jo også gi ordet til Dypvåg-boka (bind III, s. 2059ff) - siden omtalen der har med noen flere (og litt annerledes) opplysninger:Vestre Goderstad: Den ætt som gjennom mange generasjoner satt på Vestre Godderstad, kan føres tilbake til Songe-Gjervoll-ættene i Tromøy sogn. Den som kom til Godderstad, var Jon Olsen, sønn til Ole Nilsen Fervik, som eide 1 1/2 hud i V. Godderstad og 1 hud i Langtveit. Jon Olsen G. (...) var f. i 1590-årene og døde omkr. midten av 1670-årene. Han eide til slutt hele gården, 4 huder.Østre Goderstad: Peder Jonsen Ø. G. (...) var f. ca 1636, d. i 1690-årene, var av den gamle Kvåstad-ætten, sønn til Håvar Pedersen Hanetos nesteldste sønn Jon Håvarsen Simonstad og Ragnhild Kittelsdtr. fra Yt. Haugen. I 1666 er han 36 år og vi får vite at han hadde en stedsønn, Knud Torjussen på 8 år og 2 egne sønner, Torjus og Anders på 3 1/2 og 1 år. Holder vi det sammen med at i 1661 ble Østre Godderstad brukt av Gunhild Knudsdtr., i 1657 av en Torjus, kan det neppe være tvil om at Peder Jonsen mellom 1661 og 1663 ble g.m. Torjus Østre Godderstads enke Gunhild Knudsdtr. Som enkemann ble han g.m. Anne Nilsdtr., datter til Nils Iversen Fløystad i Ø. Moland og Ingeborg Henriksdtr., som var enke i 1701 og levde i 1705. Gården var kirkegods idet Holt og Søndeled kirker eide den. I 1668 ble Ø. G. og V. G. kalt postgård.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jarl V. Erichsen

Søndlesøya er, i følge Tveites Landvik b1 s 506, gått ut fra Imenes, 'men kom som faddergave til Nærebø'.På Imenes (Tveite b1 s 514) er omtalt en Hendrich Arnessøn som eig og brukar 3 gsk i 1660-årene (Landkommisjonen).Jeg er kanskje litt utenfor ditt tema, men.....??- Jarl -

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Takk skal du ha, Jarl. Det er nyttig informasjon du kommer med her. Jeg kan nok - i hvert fall så langt - da eliminere Tore Arvesens mulige Landvik-tilknytning. Det jeg nemlig spekulerte litt på, var om de nevnte søstrene 'Arvisen' kunne være hans slektninger, men nå kaller jo Landvik-boka Berthe for Arnesen - og du nevner en Hendrich Arnessøn (som muligens er en slektning av henne?). Jeg vil da feste større lit til Landvik-boka enn til FamilySearch m.h.t. patronymet.Opplysningen om at Søndlesøyna er gått ut fra Imenes er også nyttig i en slik eliminasjonsfase. Jeg har ikke sett nevnt noen tilknytning mellom den gården og Holt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.