Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Inger Tysland

[#28597] Hvor ble det av Peder Nielsens sønn Niels fra Grinna i Hedrum i 1755 ??

Recommended Posts

Guest Inger Tysland

Peder Nielsen døde i juli 1755. Sønnen Niels var da bare 1/2 år, og fikk Peder Bonnegolt som verge.Har noen en teori om hvor det ble av Niels?Hilsen Inger

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kolbjørn Næss

Hei Inger.En mulig kandidat:Niels Pedersen gift 14/11-1779 med Inger Isachsdtr. Har ikke notert alder eller foreldre, men forlovere var Ambjørn Vestbye og Peder ibid. Fra Hedrum kirkebok har jeg hans sønn Søren f. 20/1-1782. Far: Niels Vestbye.Iflg. Folketellingen er denne Niels Vestbye bonde på Gården Westbye midt i Qvælle, se LenkeHar dessverre ikke bygdeboka for hand, men regner med at det muligens finnes opplysninger der for å avkrefte eller bekrefte dette,og et mulig slekskap til Peder Nielsen.Mvh Kolbjørn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Laila S. Hynne

HeiDette er hva bygdeboken sier om Niels Pedersen på Vestby s. 720 bind 3:Nils Pedersen d. 1805 52 år. Bruker 1779 - 1805 av 1/4 part av gården (Vestby br. nr. 1) Fikk bygsel ved å gifte seg med enken etter foregående bruker. G. 1779 med Inger Isaksdtr. Barn: SørenDet står dessverre ikke hvor han kom fra, eller hvem foreldrene var.Videre kikket jeg på gården Grinna (den eldste husmannsplassen på Vestby) her står det følgende på s. 731 bind 3:Peder Nilsen d. 1755 55 år. Husmann her i 1755. Eide part i huset. G. m. Berte Sørensdtr. Barn: Nils f. 1755Dette kan verken bekrefte eller avkrefte at det er snakk om samme Nils Pedersen dessverre men det er vel en god kandidat vil jeg tromvh Laila

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Tysland

Takk for hjelpen begge to. Niels Pedersen på Vestby er to år eldre enn min Niels, men det kan jo muligens bare være feil alder i bygdeboka.Må sjekke om det kan komme fram flere opplysninger i skiftet etter han (om det finnes noe). Det kan jo også hende at hans fars navn er nevnt i kirkeboka da han giftet seg.Vennlig hilsen Inger

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Tysland

Takk for tipset Kristian. Jeg skal ta meg en tur til Kongsberg i morgen.Hilsen Inger

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Hunskaar

Jeg bør vel da følge opp med å minne om at tingbokmaterialet er meget fyldig, og om det i det hele tatt finnes noe om formynderskapet i tingboka, vil det være vanskelig å finne.En enklere tilnærming i første omgang vil være å undersøke skiftet etter Peder Bonnegolt. Dersom han fremdeles hadde arvemidler i forvaring da han døde, bør dette komme fram som en gjeldspost i skiftet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Tysland

Hei Kristian,Skifteprotokollen hadde ikke noe skifte på Peder A. Bonnegolt fram til 1790. Måtte bla meg gjennom alle fra 1785 og ut boka, men kan jo muligens ha oversett det da jeg fant et par andre interessante skifter som angikk den saken jeg holder på med. Lesevakten sa det ikke var noen vits i å kaste bort tid på tingboka. Er du av samme mening`?Hilsen Inger

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Hunskaar

Det er nok bortkastet tid, ja. Det blir som å lete etter nåla i høystakken - og så vet du ikke en gang om nåla er der :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Tysland

Jeg er enig i det, problemet er bare at det virkelig er nåla i en høystakk jeg er ute etter og jeg vet ikke hvor den er, ennå. Et eller annet sted er den, og jeg har ikke gitt opp.Mvh Inger

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kolbjørn Næss

Hei.Kan ikke finne Niels døpt, men kan Lars, dpt.23/2-1752 i Hvarnes være bror til Niels ? I så fall er det nære band mellom Grinna og Vestby helt fra tiden før Niels er født – se faddere:23.feb 1752 – Hvarnes – Lars – Peder Nielsen – Grinet - Agnethe Larsd: Wesbye - Birthe Davidsd: ibid: - Jon Simonsen ibid: - Lars Anundsen ibid: - Svend Christensen ibid:Kolbjørn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Tysland

Hei Kolbjørn,Jeg tror ikke at Niels hadde noen søsken. I skiftet etter hans far Peder Nielsen er det bare oppført 1 barn (Niels 1/2 år) og enken.Mvh Inger

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Hunskaar

Dåpen som Kolbjørn har funnet, gjelder helt sikkert en bror av Nils. Men som Inger påpeker: Han er ikke nevnt i skiftet, og følgelig må han være død før den tid. Jeg finner ham riktignok ikke i begravelseslistene, men jeg vet om flere som presten må ha glemt å føre inn der.Når det gjelder nære bånd mellom Vestby og Grinna allerede i 1752, er ikke det overraskende. Grinna var jo plass under Vestby. Det kan like gjerne være vennskapsbånd, nabobånd og/eller patron-klientbånd som slektskap som ligger bak fadderne fra Vestby.At en fadder er i slekt med dåpsbarnet er mest sannsynlig i de tilfellene der fadderne er hentet langveisfra. Når fadderne er fra samme gård, er det umulig å si (uten andre kilder) om det er slektskap eller naboskap som ligger bak fadderskapet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Tysland

Og jeg som hadde sjekket kirkeboka for begravede tenkte ikke så langt at presten hadde glemt å føre inn en avdød.Kan dette være årsaken til at jeg ikke finner Niels som født, at presten glemte han også?? Mvh Inger

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Hunskaar

Ettersom Peder Nilsen bodde på Grinna i 1752, og skiftet etter ham står der i 1755, er det nærliggende å tro at Nils' dåp er uteglemt, ja.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kolbjørn Næss

Bare en teori, men likevel?Når Peder Grinna døde i 1755, har konen Birthe flyttet til Løvås? Når også Birthe døde året etter Peder, var det da Niels ble satt bort hos Peder Bonnegolt?Spørsmål: Er Birthe (Kopi nedenfor fra Kristian Hunskaars base over døde i Hedrum) død 11/7 1756 mor til Niels Pedersen? Sønnen på Westby ble jo også døpt Søren!11/7 - Birthe Sørensdaatter Løvaas - a: æt: 48 Mvh Kolbjørn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Hunskaar

Berte Sørensdatter fra Løvås, begravet 11. juli 1756, er ikke den samme Berte Sørensdatter. Det ser man ved å kikke på hennes skifte, datert 21. juni 1757. Hun hadde vært gift med Anders Torsen, og sammen hadde de seks barn som ennå levde.Det er vel heller ikke snakk om at Nils ble satt bort hos Peder Bonnegolt. Han ble derimot formynder, dvs at han forvaltet Nils' arv.Det er ganske mange ved navn Berte Sørensdatter ute og går i dette tidsrommet. Det ville vært mulig å tenke seg at Berte Sørensdatter fra Grinna var hun som ble gift med Hans Svensen på Nordkvelde Nordre 9. februar 1757. Men HVIS det er tilfelle, faller Ingers teori i grus, for på skiftet etter denne Berte, 31. januar 1759, er ingen sønn Nils nevnt - bare datteren Åse.Går vi imidlertid tilbake til skiftet etter Peder Nilsen, opplyses det at Berte Sørensdatter Grinna var søskenbarn av Peder og Halvor Alfsen Bonnegolt. Foreldre til Peder og Halvor var Alf Halvorsen og Else Rasmusdatter på Sundby Østre (se skifte etter Else 17. februar 1735). Else oppgis å være søster av Maren Rasmusdatter, gift med Kristen Svensen på Sundby Vestre.Dette åpner for at Berte Sørensdatter Grinna kan være identisk med Berte Sørensdatter, datter av Søren Rasmussen og Kristense Larsdatter på Nordkvelde Søndre (se skiftet etter Marte Sørensdatter, datert 4. juli 1736). Vi må postulere at Søren Rasmussen var bror av Else og Maren Rasmusdøtre for å få til søskenbarnforbindelsen mellom Berte Sørensdatter og Alfsønnene.Selv om dette skulle være riktig, utelukker det ikke at Berte Sørensdatter Grinna var den som døde på Nordkvelde 1759, og i så fall må sønnen Nils være død før den tid.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Tysland

Som Kristian skriver kan jo Niels være død. Kanskje var det en bevisst handling av presten og utelate mange fattigfolk fra kirkebøkene.Berte Sørensdatter finnes det flere av i skifteprotokollene, og det er bare et fåtall av bøkene som har register, men det ser ut som om jeg må sette meg til med dem igjen.Han jeg er ute etter er f. ant. i tidsrommet 1745-1754. Har holdt på i Danmark i mange måneder sammen med 2 danske Friiser, og vi har nå forsikret oss om at han ikke er dansk. (om ikke også danske prester gjorde det samme som presten i Hedrum)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Hunskaar

Det er vel vanskelig å vite sikkert, men jeg har ikke grunn til å tro at presten bevisst har utelatt noen, ei heller fattigfolk. Det ville være å gå mot instruksene, og var det noen som preket lydighet mot øvrigheten, var det prestene. Jeg har funnet at det mangler mer velstående folk også.Det er vel mer et resultat av arbeidsrutinene. Jeg har hørt flere historier om at prestene noterte på lapper, og bare førte inn i kirkeboka en gang i blant. Ikke rart noen innføringer mangler!Lykke til videre; jeg tar påskeferie og vil muligens ikke få fulgt debatten på ei stund.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Tysland

Jeg har en hel dag til til rådighet før påsken, så jeg planter meg på Kongsberg i morgen.Ha en riktig god påske, og takk for all hjelp .Mvh Inger

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.