Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Oddbjørn Johannessen

[#28666] Fra Sudreim til Lunde i Holt?

Recommended Posts

Guest Oddbjørn Johannessen

DYPVÅG GÅRDS- OG SLEKTSHISTORIE av Daniel Danielsen og Sophus Jenssen (Bind III, Oslo 1965) presenterer på sidene 2370-2374 følgende slektsliste, som riktignok inneholder enkelte forbehold:1. Hafthore Jonsøn (Sudreim), ca. 1275-1320, g.m. Agnes, uekte datter til kong Haakon V Magnusson (mulig mor: Catharina Ivarsdtr., kanskje datter til baron Ivar Helgesøn).2. Jon Havthoresøn, f. ca 1312/13, g. 1) m. NN, g. 2) m. Birgitta Knudsdtr. (av svensk adelsslekt).3. (Katharina?) Jonsdtr. g.m. Jon (Brynjulvsøn Bolt?).4. Brynjulv Jonssøn, g. 1) m. NN, g. 2) m. Ingeborg Bengtsdtr. (datter til Bengt på Hjelmernes, Sverige).5. Ulvhild Brynjulvsdtr. g. 1438 m. Engelbret Staffansøn.6. NN Engelbretsdtr. g.m. Jon (Nilssøn Skack?).7. Nils Jonssøn Skack til Ulefoss og Kaupanger g. m. Adelus Finnsdtr. Rostvig.8. NN Nilsdtr. g. m. Lauritz Nilssøn Lystrup til Barland.9. Marine Lauritzdtr. Lystrup g. før 1595 m. Salffue Olluffsøn Lunde (Salve Olsen Lunde) i Holt.Er det noen her i forumet som har kommentarer til denne lista?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Fjogstad

Vedlagte lenke til tidligere tema gir endel nyttig viten.LenkeMvh Knut

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Fjogstad

Tar til slutt med denne, noe heftige debatt, som angir noen fallgruber mhp. på Skak, Skack, Skaak olg.LenkeMvh Knut

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Takk for lenken, Knut. Hvis jeg tolket innholdet i ditt lange innlegg i den debatten rett, bør ledd 3 i listen ovenfor strykes.Neste kritiske punkt skulle da være ledd 5. Dypvåg-boken presenterer følgende som Brynjulv Jonssøns barn:Fra første ekteskap:1. Birgitta Brynjulvsdtr.Fra andre ekteskap:2. Knut Brynjulvsøn, g. 1440 m. Ingegerd Magnusdtr. fra Nordby i Värmland. Deres barn slo seg dels ned i Sverige (slekten 'tre Roser'), dels i Norge. Vi kjenner sønnene Brynjulv, Alf og Jens og døtrene Ragnfrid og Katarina. Alv Knutsøns sønn var Knut Alvsøn som ble drept av Hartvig Krummedige i 1502.3. Ulvhild Brynjulvsdtr., g. 1438 m. Engelbret Staffansøn til Holleby. Han nevnes i årene 1407 til 1454, var ridder og Norges Rikes Råd og deltok meget i statens styre. I 1438 ble der opprettet et forlik i en rettssak om en del jordegods og der fikk Engelbret Staffansøn sammen med sin hustrus slektning Peder Ulvsøn herregården Holleby som ligger i Tune sogn litt ovenfor Sarpefossen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Her er et diplom som bl.a. omhandler Ulvhild i tilknytning til Holleby: Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Apropos det tillenkede diplomet i mitt forrige innlegg, kan jeg jo føye til hva Dypvåg-boken beretter om Ulvhild Brynjulvsdatters og Engelbret Staffansøns barn:1. Staffan Engelbretsen, som kanskje har levet. At han hadde en datter Gunhild, som var g.m. Jon Nilsøn Skack til Jomfruland, er meget tvilsomt.2. NN Engelbretsdatter, antagelig g.m. Jon Nilsen Skack.3. Catharina Engelbretsdatter, g.m. Henrik Friis til Holme av adelsslekten Skaktavl.Det er altså sistnevnte, ved sin ektemann Henrik Friis, som er i tottene på fetteren Jens Knutsen (sønn til Knut Brynjulvsøn, jf. innlegg 4).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Jon Nilsson [hummerklør] (fra Foss på Eiker) var gift med Gunnild Stoffsdotter, av en slekt fra Lunde i Telemark.''Staffan Engelbretsen'' er et fantasinavn oppfunnet av en som ikke forsto at Stoff var et eget fornavn, adskilt fra Staffan. Alt kjent jordegods etter Ulvild og Engelbrekt gikk til familien på Holme(a) på Stangenes.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Hjertelig takk for den klargjøringen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Jeg har sett mange (og svært forvirrende) varianter av slektstilknytningen Lystrup - Skak (Skakk, Skack). Per Nermo hevder f. eks. på sine slektssider at Lauritz Nilsen Lystrups hustru var datter til Nils Jonsson Skak i et angivelig første ekteskap med Juliane Engelbrethsdtr. Lystrup. Han gir henne også et fornavn: Anna.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Det finnes, generelt sett, fryktelig mye galt på internett om norske middelalderslekter, noe vi blir nødt til å leve med (for all tid).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.