Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Jan Frode Johansen

[#28775] Drager Anders Olsen Thue-Hva satt han fengslet for?

Recommended Posts

Guest Yngve Nedrebø

Anders Olsen Thue ble satt inn 4. mai 1858 for å sone to dager på vann og brød i henhold til Stiftets resolusjon datert 30. april 1858, og resolusjonen bygde på en mulkt på 1 spd. som AOT hadde vedtatt 30. mars 1858 for en forseelse mot politiforskriftene.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Leif Kåre Solberg

Ikke uventet dreide fengslingen av Tippetue i 1858 seg om en kortvarig straff på vann og brød for en forseelse, brudd på politivedtektene - for eksempel beruselse på offentlig sted? Den andre fengslingen i mars 1859 kan ha vært av tilsvarende art. Det er fasinerende å se hvordan datiden skilte mellom de ulike sanksjonstypene: fengsel, tvangsarbeid og slaveri. Mens slaveridommene var samfunnets reaksjon på relativt grove forbrytelser som også i dag straffes med fengsling, kom de to førstnevnte reaksjonsformene i en noe annen kategori. Fengsel på vann og brød, og også tvangsarbeid, kan kanskje betraktes mest som datidens sosiale disiplineringstiltak overfor byenes arbeider- og underklasse. I denne forbindelse er omfanget av disse sanksjonene overfor Bergens dragere interessant. Likeledes er det av en viss interesse, utover en mulig biografi om Tippetue, å klarlegge hvorfor han som den eneste blant byen dragere, ble utsatt for begge disse reaksjonsformene. Lenke 28577 (12) Hva var bakgrunnen for soningen av en måneds tvangsarbeid fra 1. august 1859? Dreide det seg om mer alvorlige forhold enn en forseelse mot politiforskriftene, eventuelt gjentatte forseelser, eller gjaldt det brudd på straffeloven? Mvh. Leif Kåre

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Frode Johansen

Leif Kåre: Hvor har du funnet ut om at han ble sendt på tvangsarbeid? mvh Jan Frode Johansen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Leif Kåre Solberg

Databaseveljar: Tvangsarbeidarar i Bergen 1850-1875 LenkeAnders /Thue Olsen, Innkomen dato 01.08 1859, Tidslengd 1, Fødestad Bergen, Fag Drager, Alder 56 Utgjekk dato 01.09 1859Mvh. Leif Kåre

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Anders Olsen Thue var flere ganger satt i politiarresten etter 'Gadeuorden' eller 'Drukkenskab og gadeuorden'. Han satt der fra 24. til 25. oktober 1856, i to dager på vann og brød fra 24. oktober 1857, og han satt der fra 4. til 6. mai 1858.Protokollene over tvangsarbeidere i Bergen er å finne i Bergen byarkiv.Se ellers Frode Ulvunds oversikt: http://digitalarkivet.no/krim/register/

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.