Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Anders Sevaldson

[#28912] Killi på Dovre: slektskapsforhold

Recommended Posts

Gjest Anders Sevaldson

I skattemanntallene for Lesja (som er tilgjengelig på www.vigerust.net) for begynnelsen av 1600-tallet står følgende med tilknytning til Killi: Peer, Mickel, Jørgen og Luttze (Lucia). Jeg har også sett Jacob i Ættesoge for Gudbrandsdalen.Er det noen som har opplysninger om slektskapsforholdet mellom dem, og eventuellle forfedre? Eventuellt forslag til kilder?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Lurer du på Killi sygard, nordigard, megard eller Nygard ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anders Sevaldson

Godt spørsmål, Tore. Jeg har aldri sett det nevnt noe sted. Men de nevnte personene skal altså ha levd på en av dem. Forresten, ifølge N. A. Horvei var Peer, eller Peder, gift til Killi.Har du noe info?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

På en av Killi-gårdene skal det også ha blit født el. levd en Eirik Tjøstolvsson (f. rundt 1610?), g. Marit Pålsdotter Hjerkinn, med barna Tjøstolf og Eli. Hvilken av Killi-gårdene kan det her være snakk om, tro ? (Er det noe som heter 'Killi, Ulsgard' ?)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anders Sevaldson

Da tenker jeg med en gang på Nordgard Andvord, hvor Tjøstolf Mikkelsson hadde en sønn Erik, men alderen ser ikke ut til å stemme. Han skal være født mye senere, i 1648.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Ulsgard fins også (eg. Ulvsgard).Jeg finner ingen Tjøstel på noen Killi-gård omkr 1600, men så sitter jeg ikke med all oversikt heller.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Tjøstel Mikkelsson var sønn av Mikkel Vågåsar, sønn (?) av Jon Mikkelsson i Lom 1583.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Per [Persson] Killi nordigard (gift til gården): 1615 3 huder i Asprin i Sogn, 2 huder i Killi, ½ hud i Jøronstad, 3 skinn i Jøronstad ødegård 1624 odel 4 huder i Forberg i Lom, ½ hud i Jøronstad på Sel, 3 skinn i nedre Ødegard på Sel; giftingsgods 1 hud i Killi med bygsel over 2 huder, 2½ skinn i Vigenstad, 4 skinn i Lund ødegård på Lom.Han var muligens sønn av Per Guttormsson Bustad, en dattersønn av Henning Lassesson Munk av Blakar.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Mikkel [Mikkelsson] Killi megard (1610-): 1615 1 hud i Killi, 2 skinn i Vigenstad, 1½ hud i Nørstegard, ½ hud i nedre Dombås (har barn); 1624 1½ hud i Ulvsgarden Killi, 1 skinn i Vigenstad

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anders Sevaldson

Mitt ærend her er å prøve å spore bakgrunnsinformasjon om Andvord (i Lom). Eirik Andvord eide 3 skinn i Jøronstad og Per Killi eide altså 6 skinn i samme gård. Andre Killi-beboere hadde eierparter i Andvord, så kan jo tyde på at de var beslektet. De andre eierne i Jøronstad hadde alle 6 skinn hver. Det kan jo tyde på at Eirik arvet en søsterpart og de andre hver sin brorpart.I Ættesoge hevder E. Hougen at Jacob Killi var bror til Mikkel Vågåsar, og dermed onkel til Tjøstolf Mikkelsson på Nordgard Andvord. Det kan altså se ut som om forbindelsen mellom Nordgard og Sygard Andvord finnes ved hjelp av Killi.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Hvilken person Jacob sikter du til ? Den Jacob Killi som ble nevnt 1591 (død før 1610), gift med Luci Killi ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Den nevnte Jacob Killi bodde på sygard.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anders Sevaldson

Ja, det må vel være ham. Har du kjennskap til foreldrene? Kan Hougens antakelse om at han var bror til Mikkel Vågåsar og Hallvard Offigsbø stemme?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Jeg tror det står Jacob Knutsson i seglet hans fra 1591. En av sønnene het Knut og en het Jørgen, mens dattra Bergitte kom til Killi Nygarden.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anders Sevaldson

Da kan vi kanskje oppsummere så langt:Peer: Gift til Nordgard Killi, kone ukjent, sønn av Per Guttormsson Bustad som var dattersønn av Henning Lasseson Munk.Mikkel: Bruker på Megard Killi, kone ukjent, sønn av Mikkel, sønn av ???.Jørgen: Var han sønn av Lucia? Og var Lucia enke etter Jacob?Hougens antakelse om at Mikkel Vågåsar, Hallvard Offigsbø og Jacob Killi var brødre ser i hvert fall ut til ikke å stemme, hvis Mikkel var sønn av Jon, Jacob sønn av Knut, og Hallvards far het vel sannsynligvis Ellef.Men forbindelsen mellom Andvord og Killi er vel ikke blitt noe særlig klarere.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Det som er nevnt til nå, er bare en bit av det hele.Her er mere:  Håvor A. (O.?) Andvord (1591-1618) = Håvor Killi (1624): 1615 1 hud i Skrinde, 3 skinn i Nes, 1½ hud i Sogn; 1624 1 hud i nørdre Skrinde, ½ hud i Synstenes i Lom, 1 hud i Hestetune og ½ hud i Rudi i Årdal i Sogn.Ingeleiv [Tordsdotter] Killi, “husfolk” på gården: 1615 2 huder i Killi, 3 skinn i Vigenstad Birgitte [Tordsdotter] Nygarden (Killi) (enke etter Tjøstolv Jonsson Tjuk fra Lesja) 1624 1 hud i Nygard (Killi), 1 skinn i Vigenstad, ½ hud i Forr på Fron.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anders Sevaldson

De som har de klareste bånd til Andvord er vel Per Persson og Jacob Knutsson og hans etterkommere. Per hadde eiendom i Jøronstad, som Eirik Gudbrandsson Andvord, og Jacob og familien hadde eiendom i Andvord.Navnet Birgitte er jo interessant, visstnok hadde Mikkel Vågåsar også en datter som het Birgitte. Det hadde også Eirik Andvord.Framleis forvirra? Ikkje etter neste episode...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Trond Slettahjell

Knut Jacobsson (14) skal være f. ca. 1550, Bergitte Jacobsdtr. som kom til Nygard Killi kanskje rundt samme tid. Birgitte Tordsdtr. fra Nygard Killi (16) er sannsynligvis født noe senere, kan det være mor og datter?Finnes det flere opplysninger om denne Tord?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Birgitte Killi og søstra Ingeleiv Killi arvet ved skifte 1621 1 1/2 hud hver i Killi. De er døtre av Tord Torsteinsson uppigard Kvarberg (Vågå), død 1621, og Anne Eiriksdotter Bjølstad (Heidal), død 1606.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torbjørn P. Hagen

Birgitte og Ingeleiv Tordsdøtre(sjå nr. 16 over) må vera døtre til Anne Eriksdtr. Bjølstad og Tord Tostensen Kvarberg. Anne Eriksdtr. arva 3 huder i Killi ved skifte etter foreldra i 1606. Av deres barn arva Ingeleiv og Birgitte Tordsdøtre dei 3 hudene i Killi ved skifte etter Tord Tostensen i 1621.(Ættesoge for Gudbrandsdalen III side 37 og 38 av E. Hougen)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Jeg kan tilføye at jeg har sett pergamentsbrevsamlingen fra Uppigard Kvarberg.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torbjørn P. Hagen

Det vart to innlegg med samme innhold, beklager. Vil nytte anledningen å spørre Tore om den Tjøstel Jonson Tjuk som skulle vera gift med Birgitte Nygarden. Du skriv på websida di at frå ei anna kilde har du at Tjøstol var brukar 1630-47)Eg har og Tjøstol frå 1624(odelsmanntallet) og til 1647(skattar da av 1 hud og 3 1/2 skind odelsgods) Han må vera son til den Jon Tjuk som i 1615 eig 2 huder i Tjuk og 1 1/2 hud i Dombås. Det må vel da vera ein anna Tjøstol som Birgitte var gift med?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Jeg vet ikke hva som er rett. Kanskje Birgitte var Tjøstol Jonsson Tjuks mor, dvs enke etter Jon Steinarsson ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torbjørn P. Hagen

Om Ingeleiv og Birgitte Killi(innlegg 16, 20 og 21)Etter ny gjennomgang av skattelister og manntall er eg kome til at Ingeleiv Killi(1615) og Birgitte Nygarden(1624) ikkje er døtre til Anne Eriksdtr. Bjølstad og Tord Tostensson Kvarberg. I 1615 eig Ingeleiv Killi 2 huder i Killi samtidig som Tord Kvarberg er eigar av dei 3 hudene som Anne arva i 1606. Dette viser at det er 2 forskjellige jordeiger. Likeeins i 1624 er Birgitte Nygarden eigar av blant anna 1 hud i Nygarden(Killi). Nå var det skifte etter Tord Kvarberg i 1621, men jordeiga står samla i 1624 da 'Thosten Hoffuin med 1 Broder och 4 Systre' er oppført med 12 huder jordeige, deriblant 3 huder i Killi.I 1626 (Landskatten) er jordeiga fordelt, dei to brødrene Tosten Håve(Lom) og Oluf Kvarberg(Vågå) med 3 huder kvar. Det som er viktig for denne saka er at 'Sylfest Skrinde' i Lom nå er eigar av 1 1/2 hud i KILLI. Dette vil si at Sylfest Skrinde var gift med Ingeleiv eller Birgitte Tordsdøtre frå Kvarberg.I Bygdebok for Dovre bind 2, side 212, rettsak om jord i Ulsgard Killi, blir det framlagt eit pantebrev frå Tore Sylfestsson til Ole Tostensen Hjelle på 1/2 hud i Ulsgard Killi, dat 4/10 1665. Denne Tore må vera son til Sylfest Skrinde og Ingeleiv eller Birgitte Tordsdtr. Kvarberg og den 1/2 huda i Ulsgard er ein del av jorda mor hans arva på Kvarberg i 1621.På Skrinde var Tosten Sylfestsson brukar i 1665, 72 år gamald.Ein Eirik Sylfestsson var tjenar 70 år. Ein tredje bror er da Tore som pantsatte den 1/2 huda i Killi.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.