Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

[#29067] Jacob Olsen, prest i Kvernes, Averøy, d. 1675

Recommended Posts

Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Er det noe nytt om ham og hans bakgrunn? Jeg har notert at han ifølge Erlandsens 'Biografiske Efterretninger om Geistligheten i Trondhjems Stift' skal ha vært sønn av en prest i Bjørnør.I tema 27339 nevnes Svein Tore Dahls 'Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700'. Jeg har ikke selv tilgang til denne boka. Hva står det om Jacob Olsen der?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tor Kvien

Jeg vet ikke om dette er til noe hjelp, men i hvert fall noe tilleggsinformasjon:Fra 'Holtermanns erindringer' (Kjøpt på museet på Averøy):Jacob Olsen, almindelig kaldet Kværnes, var Præstesøn fra Bjørnør (Jacobus Olai Ursoris). 1660 kappelan til Kværnes og boede på Bygselgaarden Strand, ved Præstegaarden, og blev Sognepræst ved Svigerfaderens og Foremandens afståelse, og døde 1675, kaldes 'en lærd og oprigtig Mand'. En Søn, som var student i Theologien, boede på Gaarden Rogsæth 28de Novbr. 1712 ifølge et Skjøte af samme Dag, og en Datter var gift med Jacob Paulsen Rogsæt'.Fra Averøy bygdebok: Ved manntallet for 1666 er herr Jakob Olsen eier av Rokset.Beslektet temea: 10396 Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Takk. Jeg kjenner denne informasjonen. Derimot kunne det vært interessant å vite hvorvidt det har vært noen prest Ole i Bjørnør som kunne ha vært Jacobs far, eller om han (også, i likhet med andre som har vært debattert her nylig) kan ha vært sønn av en formuende bonde. I så fall kan det vel bli litt verre å finne ut av opphavet hans. - At Jacob Olsen var prestesønn er vel strengt tatt bare en antagelse - eller?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bjørn Jonson Dale

Nok av preste-Oluf'ar i Bjørnør:Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Så mange var det vel ikke? Den mest nærliggende kandidaten er vel evt. Oluf Pedersen, sogneprest 1627. Den neste Oluf'en, Oluf Torgersen, sogneprest 1636-79 må av kronologiske grunner være for ung. På den annen side synes det å være en lakune for tidsrommet 1598-26, og Jacob Olsen var vel født omkr. 1605.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Michael Moum

Dahl s. 209 under Kvernes:Jacob Olsen (1660-1675): Han sier i en søknad om embetet at sognepresten hadde overlatt kallet til ham i 1660 og at han allerede da hadde betjent kallet alene i 4 år. I samme søknad sier han hadde vært kapellan her i 17 år. 22(NK bd I s. 7) Han undertegnet Bülchens postularer herfra den 4/1 1665 og den 30/3 1666. Han fikk stadfestelse på kallet den 1/2 1671. 23 (NK bd. II s. 72) Tønder sier at han døde i 1675 og det må være riktig for han er ikke oppført her i familieskatten i april 1676.Han var kapellan her i tiden 1643 til han ble sogneprest i 1660. Ifølge Erlandsen bodde han som kapellan på gården Strand i Kvernes. I skifte etter Hr Hans Tausan i 1698 24 (SAT. N.Møre geistlige skifteprotokoll 1697-1741) nevnes at Hr Jacobs har innestående arv fra 29/3 1677. Sønnen Jens hasse f.eks 125 rdl i farsarv og 612 rdl i morsarv. Dessuten nevnes at på ham falt følgende gårdparter i arv, Gjul 1sp 6mkl, Mesissingseth 1 sp 6mkl, Holten 2 øre 6 mkl, Venås 1 1/2 sp og Bergem 1 sp 12 mkl. Hr Tausan hadde tydeligvis vært formynder for Jens.Personalia:Tønder sier om han at han var en prestesønn fra Bjørnør og at han kalles Jacobus Olai Ursoris i sitt testamente. Han døde i 1675. Tønder sier at han var først gift med en datter av Hr. Anders Eriksen, dette er muligens riktig for i 1645 ble Hr. Jacobs sønn Auden begravet i Tingvoll. Hr. Jacob ble deretter gift den 11/7 1671 med Margrethe Jensdtr Tingvold. 25 (SAT: Tingvoll kirkebok 1645- Gift Julius 5 Trin 1671 Hr Jacob Olsen og Margrethe Jensdtr Tingvold) Hun var en datter av Hr Jens Andersen, sogneprest til Tingvoll, dette kommer fram i skiftet etter Hr Tausan i 1698 der barna etter Hr Jacob har innestående arv etter deres morfar Hr Jens Andersen i Tingvoll.kjente barn:Auden: I Tingvoll kirkebok er notert begravelse i 1645 på Auden, sønn av Hr Jacob Olsen Kvernes. Han må være en sønn fra Hr Jacobs første ekteskap.Olav: Ble student, fra Trondheim skole, ved København universitet den 30/7 1679. Han må altså ha vært en sønn fra Hr Jacobs første ekteskap. Avset har funnet han nevnt i et skift på Or den 5/4 1677, som sl Hr Jacob Olsen i Kvernes sønn Ole Jacobsen. Avset har funnet ham nevnt flere ganger i 1680-årene. 26 (Avset, K: NMHÅ 1979, s. 45ff.)Erik: Er nevnt i skifte etter Hr Tausan 1698. Brukte navnet Sckanke. Det er han som ordner opp på vegne av sine søsken i 698. Ifølge Avset var han gift med Anna Rasschbeck, enke etter sorenskriver Ebeltoft og han døde i 1706.s.210Anders: Ifølge Tønder student i teologi og bodde på Rogseth den 28/11 1712 ifølge et skjøte. Avset har ham immatrikulert i København den 30/7 1679. At han var en sønn her bekreftes av Trondheim bytingsprotokoll den 21/1 1693.Maren: Tønder har en datter som han sier bodde på Rogseth, gift med Jacob Polsen Rogseth.Jens: Nevnt i skifte etter Hr Tausan i 1698, var da død, men det er nevnt i skifte at han var 18 år i 1691.Anna: Hun er nevnt i skifte etter Hr Tausan i 1698 og var da død.mvh Michael

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Hjertelig takk for avskriften, Michael.Tre spørsmål (til alle interesserte):1) Jacob Olsen skal altså ha kalt seg Jacobus Olai Ursorus i sitt testamente, ifølge Tønder, som også skal være kilde for at han var prestesønn fra Bjørnør. Jeg forstår jo at Ursus er latin for bjørn, og at man av dette i hvert fall kan utlede at han kom fra Bjørnør (men vel ikke nødvendigvis at han var født der eller var prestesønn) men hvem var Tønder, og eksisterer dette testamentet fortsatt? Var det i det hele tatt alminnelig å skrive testamente når man hadde etterkommere?2) Jacob Olsen bør vel ha studert i København - noen som har funnet ham immatrikulert der? Eksisterer disse listene på nett eller er utgitt i boks form? Det kunne evt. ha vært meget interessant å se hva han kalte seg da.3) En Jacob Olsen var 1630 kapellan på Hitra LenkeHan ser ut til å være borte igjen innen 1632. Kunne dette ha vært 'vår' mann, eller blir det for tidlig?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tor Kvien

Ursos arctos betyr Brun bjørn, og Arcturus betyr bjørnevokter i følge et leksikon. Så er spørsmålet om Ursos/Ursorus betyr Brun eller Bjørn. Brun er jo en ikke ukjent slekt. Hvor er de med latinkunnskaper??

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Så har vi Ursa Major og Ursa Minor som navnene på h.h.v. Store Bjørn (Karlsvogna) og Lille Bjørn på stjernehimmelen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tor Kvien

Jeg var litt for rask med forrige innlegg. Det er vel liten tvil om at urso (eller ours på fransk) betyr bjørn. :=))

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tor Kvien

Dette blir noen gjentakelser, men jeg fant nedenstående, som jeg for enkelhets skyld kopierte inn, på dette nettstedet:http://www.nose.dk/Norge/schjelderup.htmlDet som er nytt for meg er henvisningen til hans 'sjørøver' - våpenskjold. Opplysningene føyer seg forøvrig stort sett inn i tidligere innlegg:Margrethe JensdatterHun var datter av Hr Jens Andersen, sogneprest i Tingvoll, dette kommer frem i skifte etter Hr Tausan i 1698 der barna etter Hr Jacob har innestående arv etter deres morfar Hr Jens Andersen i Tingvoll.Gift 11 jul. 1671, Tingvoll kirke.125,124 med Jacob Olsen Død 1675.Jacob Olsen, d. 1675 ?/5, sogneprest i Kvernes, han förde till vapen en dödskalle över två korslagda ben, på hjälmen en fågel.I 1660 sier han at han hadde vært kapellan her [bjørnør, Fosen prosti] i 17 år, dvs fra 1643. Han er nevnt som kapellan her ved koppskatten i 1645, var da ugift.Jacob Olsen sier i en søknad om embetet at sognepresten [Anders Eriksen i Bjørnør, Fosen prosti] hadde overlatt kallet til ham i 1660 og at han allerede da hadde betjent kallet alene i 4 år. I samme søknad sier han at han hadde vært kapellan her i 17 år [NK bd. I, s. 7]. Han undertegnet Bülchens postulater herfra den 4. jan. 1665 og den 30. mars 1666. Han fikk stadfestelse på kallet den 1. febr. 1671 [NK bd. II, s. 72]. Tønder sier at han døde i 1675 og dette må være riktig for han er ikke oppført her i familieskatten i april 1676.Han var kapellan her i tiden 1643 til han ble sogneprest i 1660. Ifølge Erlandsen bodde han som kapellan på gården Strand i Kvernes. I skifte etter Hr Hans Tausan i 1698 nevnes at Hr Jacobs barn har innestående arv fra 29. mars 1677 [? skifte etter Margrethe Jensdatters mor Birgitte Pedersdatter Schjelderup, d. 1677 ?]. Sønnen Jens hadde f.eks 125 rdl i farsarv og 612 rdl i morsarv. Dessuten nevnes at på ham falt følgende gårdparter i arv, Gjul 1 sp 6 mkl, Meissingseth 1 sp 6 mkl, Rensaas 1 sp 12 mkl, Holten 2 øre 6 mkl, Venås 1½ sp og Bergem 1 sp 12 mkl. Hr Tausan hadde tydeligvis vært formynder for Jens.Tønder sier om han at han var en prestesønn fra Bjørnør og at han kalles Jacobus Olai Ursoris i sitt testemonia. Han døde i 1675. Tønder sier at han først var gift med en datter av Hr Anders Eriksen.[Gift 1° med Andersdatter; Gift 2° 11 jul. 1671 med Margrethe Jensdatter]. Børn af Margrethe Jensdatter og Jacob Olsen:Jens Jacobsen, f. omkr. 1673Anna JacobsdatterMaren Jacobsdatter

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Hei!Det var i hvert fall også et par andre ting som avvek litt fra innlegg 6: For det første synes det som om forfatteren av Schjelderup-siden tror at Jacob Olsen var kapellan i BJØRNØR i 17 år, men det må nok ha vært i Kvernes. For det andre sies det her at han kalles Jacobus Olai Ursoris 'i sitt testemonia' (testemonium?), og det rimer bedre enn om han skulle vært kalt så i et testamente. Så da er vel dét spørsmålet løst.Dessuten fant jeg på Schjelderup-siden også henvisning til Jacob Olsen, kapellanen på Hitra i 1630. Det ser ut til å ha vært en annen person.Men fortsatt kunne det ha vært interessant å vite om noe er bevart fra hans immatrikulering ved universitetet, og hvis noen har noen idé om 'sjørøver-seglet' hans, er det også velkomment.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Simon Ellefsen

Ad forrige indlæg.BJØRNØR er en fejl - Kvernes er det korrekte.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tor Kvien

Til Simon Ellefsen: Jeg ser du har Maren Jacobsdatter registrert med Margethe Jensdtr. som mor. I følge bygdeboken for Averøy var hun født ca. 1645, og må da være datter til Jacobs første kone. Som du ser i innlegg 2 giftet Maren Jacobsdtr. seg med en Jacob Rokset og sammen har de en rekke etterkommere på Averøy. Du har en flott og informativ side.Forøvrig: Burde ikke det spesielle våpenskjoldet sette noen på sporet? Med Tempelriddere og 'Hellig blod' etc. i friskt minne som påskelektyre (!!) ser han jo ut til å være Tempelridder. :=)))

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tor Kvien

Jeg var en tur innom Kvernes stavkirke i går, og så det spesielle symbolet med hodeskalle over to korslagte ben på et par kistelokk som er tatt opp fra graver under gulvet i kirken. Jeg tviler på at de er våpenskjold eller segl. På altertavlen er den tradisjonelle korsfestede Kristus, og under korset nettopp en hodeskalle over to korslagte ben. Jeg regner derfor med at dette må være symbolet for døden slik vi ellers kjenner det.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Endre Holten

I 1626 vart det immatrikulert ein student ved Rostoc-universitetet som er nemnt som Jacobus Olai Nidrossiensis Norwegus. Kan dette vera mannen? Jakob Olson kom til Kvernes som kapellan kring 1643, for i søknaden sin på kallet i 1660 seier at han har vore kapellan hos Hr. Anders i 17 år. I denne tida budde han på nabogarden Strand. Dei to gutane han fekk i andre ekteskapet med Margrete Jensdotter Tingvoll, brukte båe namnet Sckanke. Det må ha kome inn frå denne sia. Anders Erikson, verfaren til Jakob, kom frå Jemtland, og det gjer vel Sckanke-namnet òg. Etter seinare namngjevingar å døme, heitte truleg første kona hans Jakob, Anne.Mvh. Endre.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Endre, hvordan fastslår du hvilke av sønnene som er f. i Jacob's 2. ekteskap ? Av tidligere innlegg i denne debatten kan det virke som Jens i allefall er fra 2. ekteskap (oppkalt etter morfar). Brukte han altså Schancke-navnet, i tillegg til at Erik gjorde det ? Det er vel som du sier Anders Eriksen som muligens har Schancke-aner, og da skulle en vel tro at det var hans barnebarn, dvs. barna i 1. ekteskap som brukte dette navnet ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torgeir Kvalvaag

Er det mulig å lese det som Tønder/Dahl skriver om Jacob Olsens CV på en alternativ måte? Siden det er Dahl jeg har for hånden, viser jeg til det som står der om at Jacob Olsen var blitt overlatt (sogneprest-)kallet (i Kvernes) i 1660.Men så skriver Jacob Olsen (evt. Dahl) at han allerede da - i 1660 - hadde betjent kallet alene i fire år, mao. siden 1656. I 1660 var gammelpresten respektable 83 år.I nevnte søknad skriver dessuten Jacob Olsen at han hadde vært kapellan i Kvernes i 17 år. Hvis vi trekker 17 fra 1656 istf. 1660, kommer vi til at Jacob Olsen var kapellan hos Anders Eriksen fra 1639. Og om vi går ut i fra at han ble ordinert i 25-årsalderen omk. 1630, er det en lakune på ca. ni år som nå gjenstår å fylle. Eller kanskje han likevel er kapellanen på Hitra (7 + 12), visstnok nevnt i 1630, men som jeg ikke finner hos Dahl?Rent kronologisk kan det vel også stemme det Endre skriver (16), at Jacob Olsen ble immatrikulert i 1626. En alder ved immatrikulering på ca. 20 år, var så vidt jeg forstår normalt.Vel, det var nå en tanke.Ved koppskatten i 1645 var Jacob Olsen tydeligvis ugift. Samme år begraves altså hans sønn Auden Jacobsen i Tingvoll. Her må det ha skjedd mye i løpet av ett kalenderår, eller er det noe jeg ikke har forstått?Mye må også ha skjedd i løpet av Jacob Olsens siste leveår. Han gifter seg i 1671 og dør fire år seinere, i 1675. I løpet av disse årene ser det ut til at han i en alder av +/- 70 år krediteres for fire barn, to sønner (Endre i innlegg nr. 16) og to døtre.I tråd med det Tor (14) og Per (17) skriver, lurer jeg også på om ikke det riktige må være at Jacob Olsen i sitt andre ekteskap hadde to barn, sønnen Jens og datteren Anna, begge døde før 1698. Med mindre Endre har et guttenavn jeg ikke har sett. Hos Dahl er det også bare Erik som blir tillagt navnet Sckanke. Det er så vidt jeg forstår enighet om at han var sønn av Jacob Olsen og Anne Andersdatter.Anders Jacobsen kaller ifølge Trondheim bytingsprotokoll 21.1.1693 dessuten Elisabeth sl. Hr Anders Eriksens for mormor. Lisbeth Eriksd. Kvernes døde ca. 1700.Ellers kan det være et lite poeng å titte på navnene til barna etter Jacob Olsen og Anne Andersdatter (jeg kaller henne like godt det, Endre) med tanke på at Anne var datterdatter av Erik Audenson og Maren Christensdatter på Kvalvåg. Med unntak av Anders som er oppkalt etter morfaren, er det ei solid rekke Aspa-navn.Hilsen Torgeir.Dahl skriver dessuten at de to Jacob Olsen-sønnene Olav og Anders begge var immatrikulert i København 30.7.1679. Hvis dette kan leses slik det står, var de to ifølge vanlig regnemåte født omkring 1659, altså ca. tjue år gamle ved immatrikuleringen. Da begynner det å bli et ganske stort sprang tilbake til broren Auden som døde i det begivenhetsrike året 1645. Umulig er det ikke, så dette er bare uttrykk for en liten undring på om det er noe som ikke stemmer et sted.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torgeir Kvalvaag

Tillater meg en hale på siste avsnitt i mitt eget innlegg:Hvis den Auden Jacobsen som døde i 1645, var sønn av Anne (?) Andersd. Kvernes, må hun ha vært født før 1625. Da må Annes mor, Lisbeth Eriksdatter, være født helt i begynnelsen av 1600-tallet. I all anstendighets navn, hadde jeg nær sagt.I så fall må Lisbeths far, Erik Audensen, være født før 1580. Synspunkter? Hilsen Torgeir.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torgeir Kvalvaag

PS: Lisbeth Eriksdatter døde ifølge Avset/Dahl i 1700. DS.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Det er litt vanskelig å forstå at den Anders Jacobsen som skulle være immatrikulert i København i 1679 er den samme 'som var student i Theologien, boede på Gaarden Rogsæth 28de Novbr. 1712' (innlegg 2). Senlært ? Noe må være feil her.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Til 16: Jeg tror kanskje Jacobus Olai Nidrossiensis Norwegus i 1626 vel så sannsynlig kan være identisk med kapellanen på Hitra i 1630, som iflg. Schelderup-siden var en annen mann enn Jacob Olsen Kvernes. (Se mitt innlegg 12)Til 19: Jeg har oppført Erik Audensen som født omkr. 1575 og datteren Lisbeth f. omkr. 1605 - uten at disse årstallene på noen måte er 'bevist'.Til 20: Jeg mener jeg har sett en rettelse til Dahl på nettet, der det går frem at Lisbeth var død før 16/11 1698. Hun levde ennå i 1693: I Trondheim bytingsprotokoll den 21. jan. 1693 heter det at Elisabeth, sl. Hr. Anders i Kvernes bor hos sin svoger borgermester Roald Opdal. Svoger er her lik svigersønn.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Til innlegg 11: Maren Jacobsdatter Kvernes var Jacob Olsens barn med Anne(?) Andersdtr. Kvernes. Jacob ble gift så sent som 11/7 1671 i Tingvoll med Margrethe Jensdtr. Tingvoll, og Maren kan av kronologiske årsaker ikke ha vært født så sent.En nyttig artikkel å lese er Kåre Avsets artikkel 'Herr Anders Eriksen Kvernes' i Årsskrift for Nordmøre Historielag 1979. Der oppgis Jacobs følgende barn av 2. ekteskap med Margrethe: Jens Jacobsen Schanche og Ane Jacobsdtr.Når det gjelder Anders Jacobsen Kvernes (innlegg 21), så siterer Avset på s. 54 Erlandsen og Holtermann: 'Det eneste Erlandsen og Holtermann sier om ham er at han var student i teologien og bosatt på Rokset i følge et skjøte av 28/11 1712'. Avset fortsetter så med å si at den første gangen han fant ham nevnt, var da han smn.m. broren Ole ble immatrikulert ved universitetet i København 30/7 1679. Avset visste ikke om han tok noen eksamen. - Slik jeg leser sitatet over, betyr ikke det at Anders bodde på Rokset i 1712 at han DA behøver å ha vært student (fortsatt), bare at Erlandsen og Holtermann identifiserer denne Anders Jacobsen, som i 1712 var på Rokset, med han som (tidligere) var teologistudent.Til innlegg 18 og 19: Jeg har 'Anne' født omkr. 1625 - hvis Jacob Olsen var ugift i 1645 (ved koppskatten), kunne det vært interessant og visst når på året Auden ble begravet i forhold til når koppskatten fant sted. Det skal vel godt gjøres at han både har giftet seg, gjort kona gravid og fått en sønn som så er død (vi må vel anta at 'Anne' som datter til gamlepresten, samt gift med den nye, ikke var gravid før ETTER bryllupet...)uten at det i hvert fall gikk 10 mnd. fra koppskatten fant sted. - Noen som kjenner datoene? Selv om Auden er et Aspa-navn, KAN jo Jacob kanskje likevel ha vært gift tidligere? Kanskje med en annen Aspa-ættling?Til innlegg 17: Det var barn fra Jacobs begge ekteskap som brukte Schanche-navnet. Ifølge Avset ble Jacob Olsens barn kalt 'Schankene' ved skifteforhandlingene etter Hans Tausan på Tingvoll. Avset spør seg om Jacob kanskje var en nær slektning av Erik Olsen Schanche som var kapellan til Verdal og som døde ca. 1663. - Det samme spør jeg meg, selv om jeg er klar over at det er svigerfaren Anders Kvernes som er gjort til Schanche-ættling. Det har vært et par debatter her i forumet hvor det synes å fremgå at EO Schanches opphav vel fortsatt er uklart. Så vidt jeg vet er det vel ingen av Anders Eriksens sønner som brukte Schanche-navnet? Det virker jo også mest trolig at det var Jacob Olsen som var av Schanche-slekt, siden en sønn også av 2. ekteskap brukte navnet, en sønn som jo ellers ville vært ubeslektet med dette navnet om det hadde gått gjennom Jacobs første kone. Tidsmessig kunne det passe at Jacob Olsen og Erik Olsen Schanche var brødre? Det er ikke så langt mellom Bjørnør og Verdal, heller. - Men var det ikke en eller annen nær slektning av Anders Eriksen som kalte seg Blix? Nå utelukker forsåvidt ikke dette at det likevel var Jacob som var en Schanche. Siden Anders Eriksen uansett var fra Jemtland, kan han evt. godt ha vært beslektet både med Blix og Schanche.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Endre Holten

I manntallet for 1701 er Erik Jakobsen bosatt på Venås i Tingvoll, 26 år gammel. (f. ca. 1675) Han døde i 1706, i Storvika på Bergsøya. Et skjøte datert Rogset 28/11 1712 sier at 'theologiæ studiosus' Anders Jakobsen Kværnes selger Venås til Richard Hagerup. 'som er ham arvelig tilfalden efter hans broder Sahl. Erik Jacobsen Sckanke'Mvh. Endre.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(Innlegg 22): Jeg kan ikke se at Herr Jacob (Olsen/Olufsen), kapellan på Hitra i 1630, er nevnt på 'Schelderup-siden' (til Simon Ellefsen) (ref. link i innlegg 11). Kan denne Jacob Olsen være samme mann som var f. ca.1601? og var visepastor til Frosta (kapellan der 1640-81), død etter 1681 på Mostad/Molstad/Modstad i Frosta, 1. ektemann til Elisabeth Sebastiansdatter Withe (1621-1717) fra Åsskard, Stangvik ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.