Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Astrid Ryen

[#29152] Noen råd til bedre informasjon ved innlegg av nye tema og innlegg av svar.

Recommended Posts

Gjest Astrid Ryen

Jeg skal gjøre dette kort:PRØV OG GJERA TITTELEN SÅ BESKRIVANDE SOM MOGELEG FOR DET TEMAET DU TEK OPP:Her bør dere angi at temaoverskriften bør inneholde navn på den man etterlyser og sted, eventuelt årstall.FORFATTAR:Her bør det sies at det skal være fullt navn - fornavn og etternavn. Fornavn er viktig - en K. Nilsen eller O. Larsen er for meg omtrent anonym!STIKKORD:Det bør her opplyses at det ikke har noen hensikt å skrive de samme navn eller stedsnavn som finnes i temaoverskriften. Svært mange brukere er ikke klar over det.Dette er viktig! Stadig nye brukere kommer til, som ikke vet hvordan man forholder seg. Viktig er det ikke minst, fordi Brukarforum er og forblir et kjempebra og interessant forum for alle som driver med slektsgransking.Med hilsen fra en bruker siden 2001,Astrid Ryen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Astrid Ryen

Jeg kan, siden ingen svarer, si at jeg selv 'fant' digitalarkivet allerede i år 2000. Jeg har bladd tilbake i min 'dagbok' og ser at jeg da søkte etter mine besteforeldre på morssiden. Jeg må tilstå at da jeg fant mine foreldre i folketellingen 1900 - min mor var så vidt født, min far var født 1894 - ble jeg fullstendig 'hekta' på å få vite mer. Slik ble min store hobby - slektgranking - et faktum. (Jeg visste en del om min slekt, men å få se det i foketellingene, var for meg viktig!)Nok om det. Hva jeg har erfart, er vel ikke så viktig - tror jeg. Men at nye brukere ikke får den informasjon de skal ha, bekymrer meg en del. Jeg er fullstendig klar over at Brukar- og Arkivforum forblir som det er. Men noe informasjon til nye brukere skader ikke - eller?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Astrid Ryen

Hvis dere tror eller (håper?) at DIs-forum skal 'overta' litt etter hvert, så tror jeg dere tar absolutt feil. Jeg forblir her!!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Runar Juvang

Jeg har forstått det slik at dette innlegget bla har sitt utspring i innlegg 29057 i brukarforumet hvor en kvinnelig forfatter av innlegget ikke oppga sitt hele og fulle navn.I min uvitenhet av hvorfor det er viktig, må det være lov å spørre 'hvorfor'? Dersom noen, av grunner jeg ikke kjenner, ønsker å stille et spørsmål på forumet og samtidig være annonym, er ikke det en rettighet man har? Eventuelt bidra med informasjon på en annens spørsmål annonymt?Er det slik som den nesten annonyme forfatteren på brukarforumet ytrer 'skal dere ha personnummer også'?Hva er problemet? Jeg har sett i andre sammenheng her at noen er engstelig for at det kan være noen som tar seg betalte oppdrag og får hjelp her på forumet. Er det angsten, at man skal forsikre seg om at delt informasjon her inne bare blir benyttet på hobby basis? Blir informasjonen en slags annenrangs? Som sagt, i min uvitenhet har jeg trodd at målet her på forumet var å bringe lys over en del problemstillinger og at det kommer hele verden til gode, uten at fokuset er på hvilken person som fremmer spørsmålet eller sitter med kunnskapen om løsningen.Jeg er nok ikke av de store bidragsyterne her inn til å løse andres nøtter, men når jeg sitter inne med informasjon deler jeg med meg, og når tiden strekker til koser jeg meg ved å lese andres innlegg og ser at av til får jeg hjelp helt passivt ved at andre berører linjer jeg selv plundrer med.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tor Andersen

Prinsippet om fullt navn og stedsnavn har fra starten vært hevdet fra DA i mange tema der dette ikke har vært fulgt.Jeg mener dette har stått i hjelpetekstene tidligere og regner med at DA får lagt det inn igjen på dertil egnet sted.For øvrig er jeg enig med Astrid og andre i 29057 og bruker tid på noen som ikke vil presentere seg.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anette Skogseth Clausen

Vi i Digitalarkivet anser det som vanlig folkeskikk å presentere seg med både for- og etternavn. Vi har inntil nå sett på dette som så selvsagt at vi ikke har tatt det med i noen ordensregler eller andre tekster på debattsidene. Det er tydelig at vi nå må legge til en ny ordensregel.De som ikke ønsker å presentere seg, trenger ikke delta i debattene i Digitalarkivet. Vi tar nemlig bort anonyme innlegg så snart vi ser dem.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Astrid Ryen

Jeg er helt enig. Det er et spørsmål om vanlig folkeskikk. Man skal stå for det man skriver - under fullt navn.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Engedahl

Runar (4) hvis en bruker av dette forum ønsker og være 'anonym', så vil jeg tro at det ikke er noe problem. Det er vel bare og bruke fantasien litt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Runar Juvang

Og der har du poenget mitt, Jan. Om jeg kaller meg Frank Sørensen fra Trømsø så er det vel ingen som kontrollerer dette? Forøvrig mener jeg også at det er god skikk å presentere seg og det er alltid hyggelig å vite hvem man er i kontakt med. Men jeg tror noen lurer seg selv litt om man ikke tar høyde for at noen navn kan være fiktive. Og så lenge det er en mulighet synes jeg at noen kan få lov til å skrive Kari S.T. fra Krsand uten å risikere å bli uglesett. Det er kanskje nærmere sannheten enn Frank Sørensen. Men som sagt håper jeg alle presenterer seg her uten at det burde være hovedfokuset. Det burde være saksopplysningene og problemstillingene.En annen sak i denne sammenhengen er at selv om jeg merker av for 'Ta vare på namn til seinare bruk' må jeg likevel fylle inn alt på nytt hver gang. Er det oppsettet mitt, eller er det systemet som ikke fungerer 100% ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Rolstad

Jeg er enig med Runar Juvang at gleden ved å bruke digitalarkivet må være å kunne få og å kunne gi hjelp. For meg vil det da være uvesentlig om forfatteren heter Per eller Pål. Da må jeg heller spørre meg om hva god folkeskikk er. Når en nybegynner drister seg til å stille et spørsmål i håp om å få hjelp, da synes jeg ikke at det er god folkeskikk av brukere over flere år å angripe den stakkars nykommeren med at det skal gjøres sånn og sånn. Da bør heller vedkommende ta problemet opp med Digitalarkivet istedet for å leke politi selv. Fra mitt ståsted kunne Astrid ha sendt en mail til digitalarkivet som kunne ha tatt tak i dette. Manglende for eller etternavn kan ikke ha vært noe stort problem tidligere slik jeg ser det. Det er heller at problemet blir blåst opp. Ser en på tema 29057 er det flere innlegg der som etter min mening gjerne kunne ha vært fjernet. Med et ønske om at brukerne av digitalarkivet i tiden fremover benytter tiden sin til saklige innlegg.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Andreas Snildal

Det burde kanskje vært en selvfølge å alltid ha med fullt navn, men om noen ikke har lyst til å ha med hele navnet sitt, betyr jo dette ikke noe for selve spørsmålet som blir stilt. Det er jo ingen risiko med tanke på misbruk om noen kun oppgir fornavn i disse foraene.Jeg skjønner ikke hvorfor man ikke skulle oppgi fullt navn, men det overrasker meg ikke at noen kanskje føler seg mer komfortable med dette, i alle fall i begynnelsen. Mange av de ferskere internettbrukerne har sikkert hørt mye stygt om Internett, og at man skal være forsiktig med å oppgi personopplysninger.Dessuten er jo deltakelse frivillig på DA - dersom man synes det er noe suspekt ved halvanonymiserte debattanter, trenger man ikke svare.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ellef Ellefsen

Til Jan (innlegg 10): Du skriver at hvis man ser på tema 29075 (Brukarforumet), er det etter din mening flere av innleggene der som kunne ha vært fjernet.Helt i orden for meg. Men nå er det nå en gang slik at vi ikke har muligheter til å fjerne egne innlegg. Ellers hadde jeg gjerne fjernet mine innlegg 12 og 15, da disse ikke ga fullstendig svar på det opprinnelige spørsmålet. Så både du og jeg må nok leve med disse innleggene, sjøl om de ikke faller i din smak, samtidig som det var lite veloverveid av meg å blande meg inn i akkurat den debatten. Mvh Ellef Ellefsen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Siv Eidevik

Jeg har sett en del innlegg i det siste hvor folk har blitt kritisert for manglende opplysninger i overskrifter, til og med at folk er blitt kritisert for å ikke kunne skrive skikkelig norsk (sistnevnte ble heldigvis fjernet av redaktør). Også det faktum at noen kanskje tar på seg betalte oppdrag, for så å legge ut etterlysninger her, er blitt debattert.Dette med at vi er nødt til å stå fram med navn og bosted, er ingen garanti for at alle er den de utgir seg for. Det skal bare litt fantasi og datakunnskaper til for å opptre anonymt her inne. Hvem som helst kan lage seg en ekstra e-postadresse og opptre med et fiktivt navn. Jeg er i hvertfall ikke så naiv, at jeg tror at absolutt alle virkelig er den de gir seg ut for. Da er i såfall digitalarkivet det første forumet her på internett som har klart å oppnå noe slikt.I likhet med flere andre debattanter her inne, er det ikke vesentlig for meg hva de forskjellige aktørene her inne heter, det som er viktig er at vi alle har noe til felles, nemlig jakten på våre aner.Om det er et menneske eller to som tar seg betalt for opplysningene de finner, er heller ikke så viktig for meg, det er ingen som blir rike på å skrive bygdebøker, men bøkene er viktig for oss som driver med denne hobbyen. Derfor gjør det meg ingenting å dele mine opplysninger med andre, til og med bygdebokforfattere.Når det gjelder folkeskikk, så er jeg ganske så enig med Jan i innlegg nr 10. For min egen del gikk det en god stund, før jeg våget meg utpå med egne etterlysninger, nettopp fordi jeg ved å lese gjennom tidligere debatter, oppdaget hvor lite som skulle til før en eller annen kom og begynte å rettlede og kritisere måten debatten/innlegget ble skrevet/laget på.Mvh Siv...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ellef Ellefsen

Rettelse til innlegg 12: Tastefeil, skal være - gjerne fjernet mine innlegg 12 og 25.- E.E.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tor Andersen

Til (5) og (6):Kravet har nok stått der hele tiden, men litt for godt gjemt. Det dukker først opp under Hjelp ved nytt tema/innlegg Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Oldervoll

Dette er i og for seg ikkje noko å diskutera. Vårt krav er at folk skal opptre under fullt namn og at me skal ha epostadressa deira. Dette er eit absolutt og ufråvikeleg krav. Så veit me det finnst dei som prøver å lura oss. Ein del blir oppdaga. I dei verste tilfella er dei blitt svartelista.Kvifor så eit krav om opptre under fullt namn? Den viktigaste er å halda oppe seriøsiteten. Har nokon av dykk vore inn i diskusjonforuma til dagsavisene t.d.? Storparten av det som står der er sludder og vas. Ingen av oss er interssert i at våre fora skal utvikla seg i den retningen. Me vil berre ha innlegg som forfattaren kan stå inne for.Men kravet om folkeskikk rekk lengre enn til å skriva under fullt namn: Me må alle vera varsame med å kritisera andre. Det må sjølvsagt vera lovleg å gje andre råd der me synest det trengs. Men me bør utforma dei som om dei var til vår beste ven. Å kritisera folk for dårleg språk skal me ikkje. Det glashuset kan me vel fort koma i, nokon kvar.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Olav Sæter

Jeg er helt fersk på debattforumet. Jeg finner en trygghet i at folk presenterer seg med fullt navn, og ikke bruker pseudonymer. Det gjør det i alle fall lettere å komme i gang for nye brukere.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.