Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Jan Frode Johansen

[#29219] Hvilket tidsrom var Bergen Norges Hovedstad og Nordens største by?

Recommended Posts

Gjest Jan Frode Johansen

Bergen var i flere hundre år den dominerende by i Norge både når det gjaldt folketall og handel. Når ble den det? Når overtok Christiania (Oslo) Bergens rolle som Norges største by og hovedstad? Hvem fattet beslutningen om å legge hovedsetet til Christiania , var det Normenn eller folk fra Danmark eller Sverige? Jeg slo opp i Caplex men fant ingenting om det. Noen som vet? mvh Jan Frode Johansen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Det er feil å sette likhetstegn mellom Norges største by og Hovedstad.Christiania ble 1722 kalt landets hovedstad -- av stiftamtmannen over Akershus stift, Wilhelm de Tonsberg.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristian Hunskaar

Jeg vet ikke når begrepet om hovedstad dukket opp. Spørsmålet bør vel heller være om når Bergen var Norges viktigste by. Svaret på det må i stor grad bli en vurderingssak.Spørsmål som må besvares i den forbindelse er av typen 'Hvor oppholdt kongene seg mest?', 'Hvor er brevene deres utstedt fra, dvs hvor befant kanselliet seg?' osv.Grovt sett blir det ikke så galt å si, tror jeg, at Trondheim/Nidaros med erkesetet var viktigst fram til henimot 1200, Bergen var viktigst på 1200-tallet, og Oslo viktigst fra 1300-tallet. Her har sikkert andre kommentarer.Når en skal forklare hvordan tyngdepunktet kunne flytte seg, er gjerne utenrikspolitiske årsaker nevnt. På 1200-tallet førte Norge en aktiv vesterhavspolitikk, med innlemming av Island og Grønland i riket, krig mot skottene i 1263, og Perth-avtalen med skottene i 1266. På 1300-tallet var konfliktene mer i forhold til Danmark og Sverige, og da var det naturligvis mer praktisk for kongen og hans kanselli å oppholde seg i Oslo.Men Bergen var vel Norges største by mye lenger enn som så.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Konghelle var landets hovedstad i perioden 1111-1130:I følge forfatteren av sagaen Morkinskinna satt kong Sigurd Magnusson (Jorsalfar) ofte og lenge i Konghelle. Han reiste der hovedstad, - 'Sigurdr konvngr Iorsalafari setti stol sin oc hofudstad i Konvnga hello' (Morskinskinna, utg. 1932, s. 390).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Siv Eidevik

I følge store norske fikk Bergen status som by på Olav Kyrres tid. Grunnet handelsvirksomheten voktste den hurtig og holdt stand som Norges største by fram til 1830- årene.Mvh Siv...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Høiaas

At Konghelle var landets hovedstad fra 1111-1130 følger vel ikke nødvendigvis av sitatet over. At forfatteren skriver at Sigurd Jorsalfare satte hovedstad i Konghelle betyr vel først og fremst at Konghelle i en periode var Sigurds hovedstad. Sigurd var jo ikke enekonge i landet før i 1123, han var jo også yngre enn Øystein. Jeg synes at det først blir meningsfullt å snakke om at Norge har en hovedstad fra noe før midten av 1200-tallet, med en stedfast sentraladministrasjon. Hvis man følger strømmen av kjente, offentlige dokumenter ser det ut til at utstederstedet er Bergen for hovedtyngen fram til ca. 1310, deretter blir de fleste brev utstedt fra Oslo. Regner ikke Oslo seg som hovedstad siden 1314? Kongesetet flytter til Oslo med Eirik Håkonssons død i 1299, men det ser ut til at Bergen og Oslo har paralelle hovedstadsfunksjoner noen år etter dette. Knut

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Greit nok at byen bare var kong Sigurds norske hovedstad, men da fortsatt innen perioden fra han vendte hjem til han døde, dvs 1111 til 1130.Konghelle hadde sentralfunksjoner inntil ca 1150. Hirdens erkeprest var samtidig prest ved Den hellige kors-kirke i Konghelle. Erkepresten var ogfså rikets skattmester, og hadde i denne rollen kongens og rikets finans-ansvar. Et viktig sentralt verv ! Til slutt ble alle relikviene kong Sigurd tok med seg fra Jerusalsmeferden oppbevart i Kongelle. Og Konghelle fikk bygd landets første festning / borg, Kastelle. Sentralfunksjonen forsvant ved kong Inges død.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Den hellige-kors-kirken i Konghelle ble bygd inne i Kastellet, og hadde landets første kjente bibliotek. (Det er bevart originale håndskrifter fra dette kirkebiblioteket fra tiden før kirken ble klosterkirke.)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Frode Johansen

Når jeg tenker på innbyggertall , hvor lenge var da Bergen størst ? mvh Jan Frode Johansen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Frode Johansen

Sitat fra Fokus leksikon:'Under Norges storhetstid var Bergen kongens residensby 1134-1299'.Videre: 'da Hansaforbundet ble svekket 1500 årene, mistet de innflytelse og privilegier. Nå vokste det frem et sterkt økon. borgerskap med Nedl. og n.tysk islett, og Bergen ble Norges STØRSTE og VIKTIGSTE by helt til den ca1840 ble distansert av Oslo.' Sitat slutt.Hvor mange mennesker bodde det i henholdsvis Oslo og Bergen ca. 1800 ?mvh Jan Frode Johansen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Som nevnt i innlegg 5 (1830-årene), eventuelt ble Bergen passert av Christiania allerede før 1820.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Det er helt utelukket at Bergen allerede i 1840-årene skulle være passert av Oslo. Oslo commune hadde i 1840-årene knappe 1.000 innbyggere.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Siv Eidevik

I følge store norske overtok Oslo(Christiania) hovedstadsfunksjonene allerede i 1299. Derfor mener jeg også i likhet med innlegg nr 2 at det ikke går an å snakke om størrelse(folketall) og hovedstad i ett og samme åndedrag.Inbyggertallet til Bergen varierte pga svartedauden, pest, invandrerbølger osv.Kanskje lettere å finne ut når Oslo gikk forbi Bergen i innbyggertall ved å studere Oslo sin historikk også.Mvh Siv...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per B. Lilje

Til (14): Det ser du jo av tallene i (13): Christiania passerte Bergen i folketall en gang mellom 1815 og 1825, og sannsynligvis nærmere 1825 enn 1815. Det er vel lite sannsynlig at Oslo/Christiania noen gang før dette (tilbake til 1200-tallet) hadde større folketall enn Bergen. At det som i 1820 het Oslo i et innlegg blandes inn her har vel kanskje med datoen å gjøre?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Siv Eidevik

Til informasjon så ble innlegg nr 13 lagt inn mens jeg holdt på å skrive nr 14

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Hei, nå må dere sette dere inn i sakene her, før dere skriver mere tull ! Oslo var en faktisk realitet på 1800-tallet, og het på 1840-tallet Oslo commune, og hadde da ca 1.000 innbyggere. Ferdig med det. Hvis dere ikke skjønner dette, så prøv å forstå det, før dere fortsetter.Christiania passerte Bergen mellom 1815 og 1825, ifølge et tidligere innlegg, noe som samsvarer med min antagelse ovenfor om at Christiania passerte Bergen før ca 1820. Til adskillelse fra THD i Tromsø (hvis statistikk ovenfor gis i lenke) så har jeg gjennomgått så mye christianiakilder fra årene omkring 1820 at jeg har et grunnlag å bygge på.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

THD skal være Turid i RHD (Tromsø). Bergen var dermed landets største by fra en gang på 1200-tallet, før midten av århundret, til ca 1820. Og landets hovedstad fra omkring midten av 1100-tallet til ca 1300.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristian Hunskaar

Oslo commune=Gamlebyen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Frode Johansen

Så Bergen var altså Norges største by i nærmere 5-600 år mellom en gang på 1200 tallet frem til ca. 1820.Siden har også store Norske byer variert noe i folketall i forbindelse med kommunesammenslåinger. En tid var vel Tronheim større enn Bergen- mens idag er Bergen desidert langt større enn Trondheim i folketall. Hadde Christiania ca. 1820 noen sammenslåinger eller var det et stort innrykk av ny befolkning?mvh Jan Frode Johansen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Christiania økte fra ca 1810/14 med et par tusen i året som følge av innflytting.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest David Widerberg Howden

Hei jeg har hørt at Tønsberg(Norges eldste eksisterende by!) har vært Norges hovedstad en gang(men når?)1200-tallet?. ble den kalt det kun på grunn av at Kongen hadde sin residens her en stund?....

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per B. Lilje

I middelalderen hadde ikke kongene egentlig en fast hovedstad der kongen bodde permanent, de og hirden reiste fra sted til sted, men oppholdt seg selvfølgelig mer i noen viktige byer enn i andre, til dels så sent som på 1300-tallet. Hvis man skal peke på en 'hovedstad' må man se på hvor det mer permanente statsbyråkratiet oppholdt seg, de var mer bofaste enn kongen og hirden. Både Håkon Håkonsson og Magnus Lagabøte oppholdt seg mye i Tønsberg, Magnus Lagabøte ble født i Tønsberg. Allikevel var de vel mer i Bergen og mer av byråkratiet var forankret i Bergen enn i Tønsberg i deres regjeringstid, så Bergen hadde vel mer rett på å kalles hovedstad enn Tønsberg hadde da. Håkon V ble både født i Tønsberg og døde i Tønsberg, men i det meste av hans regjeringstid var det allikevel Oslo som kan sies å ha vært hovedstad, da det meste av statsbyråkratiet holdt til der. Nærmere rett på hovedstadstittel hadde kanskje Tønsberg i den norsk-svenske unionstiden under Magnus Eriksson 1319(egentlig fra han ble myndig i 1331)-1355. Bryllupet mellom han og hans dronning Blanca av Namur ble holdt i Tønsberg, og når Magnus oppholdt seg i Norge var det ofte(st?) i Tønsberg. Dronningen bodde fast i Tønsberg i store deler av sitt liv (hun fikk Tunsberghus slott og inntekten av Tunsberg fehirdsle i morgengave ved bryllupet). Da Magnus Eriksson gikk av som norsk konge i 1355 til fordel for sin sønn Håkon VI tror jeg han forresten beholdt en liten del med Tønsberg som en slags hovedstad.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Sigurd Jorsalfar satt permanent i Konghelle. Han dro ikke rundt på veitsle med sin hird. Han gjorde dermed Konghelle til hovedstad, jevnfør Morkinskinnas beskrivelse. I den beskrivelsen finner vi også forklaringen på hvorfor Sigurd ikke dro rundt på veistsle men bodde permanent i sin hovedstad. Snarveien til denne forklaringen kan oppnåes ved å lese Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder, kapitlet 'Sinnsjukedom'.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.