Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Øystein Brennsæter

[#30014] Ole Povelsen Gjefsen, Gran, Hadeland

Recommended Posts

Gjest Øystein Brennsæter

Ole Povelsen Gjefsen giftet seg 16.11.1741 med Anne Haavelsdatter. I 1750 fikk de dattera Randi. Jeg søker etter foreldrene til disse to.mvh Øystein Brennsæter

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hans Myhre

Hvorfor har du Gjefsen på ham? Ole Povelsen, Østeneie gift 16/11-1741 med Ane Haavelsdatter. Rangdi (ikke Randi) døpt. 18/1-1750 Holeeie , Tingelstad kirke. Hun hadde 3 søsken. Ole Povelsen døpt 18/8-1715 Østeneie. Foreldre:Povel Børgersen og Ane Olsdatter.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ole Arild Vesthagen

Ole Povelsen Østeneie og Anne Haavelsdtr. ble trolovet 12. februar og viet 16. november 1741. En av forloverne var Brynild Hansen Skreberg. Det får meg til å tro at Anne kan ha vært datter av Haavel Nilsen og Ragnild Christensdtr. Bakken som var husmannsfolk under Skreberg i Gran. Brynild var nemlig gift med enken etter Ole Nilsen Skreberg som var bror av Haavel Nilsen. Men gi meg litt tid så skal jeg undersøke dette nærmere. Siden Ole Nilsen Skreberg er min ane, så er dette interessant også for min egen del.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hans Myhre

Uten at jeg kan si det helt sikkert men det er den som passer.Ane Haavolsdatter døpt 27/12-1712 Schrebergeie. Foreldre:Haavol Nielsen og Ragnild Christensdatter, gift 30/12-1709.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ole Arild Vesthagen

Jeg har funnet følgende barn av Ole Povelsen og Anne Hovelsdtr.: 1) Anne, døpt 6.1.1745, 2) Gulbrand, døpt 14. søndag etter trinitatis 1747 og 3) Rangdi, døpt 2. søndag etter hellige tre kongers dag 1750. Pussig nok fant jeg ingen mellom 1741 da de giftet seg og 1745. I innlegg 2 oppgis det at Rangdi (Randi) hadde tre søsken. Kan du være snill å oppgi navnene på disse Hans, siden du tydeligvis vet hvem de var?Ole og Anne bodde på Holeeie i 1745, Knutstad i 1747 og igjen på Holeeie i 1750. Blant fadderne til deres barn var Ole Haavelsen Skrebergeie (1745 og 1750) og Nils Haavelsen skolemester (1747). De var brødre av Anne.Anne Hovelsdtr. ble født på Skrebergeie (husmannsplassen Bakken) og ble døpt 3. juledag 1712. Hennes foreldre var Hovel Nielsen og Ragnild Christensdtr. De ble trolovet 9.11.1709 og viet 30.12.1709. De hadde følgende barn: 1) Gullau, døpt Maria besøkelsesdag 1710, 2) Anne, døpt 3. juledag 1712, 3) Niels, døpt septuagesima 1715, begravet 3. pinsedag 1715, 4) Ragnild, døpt 10. søndag etter trinitatis 1716, 5) Niels, døpt 23. søndag etter trinitatis 1719, 6) Ole, døpt 14. søndag etter trinitatis 1723. Hovel fikk antakelig også et uekte barn før han giftet seg. Han sto offentlig skrifte i kirken 5. søndag etter hellige tre kongers dag 1707 for leiermål med Catrine Larsdtr. Siden kirkeboka begynner i 1707, er ikke noe barn å finne som døpt.Hovel Nielsen Bakken ble født på nedre Askim ca. 1681. I en rettsak i 1681 framgår det at Niels Nielsen Askim hadde holdt gjestebud eller barsel annendag påske, det må ha vært da Hovel ble født. Hovel ble oppgitt å være 19 år ved skiftet etter moren 3.6.1700. Han var på nedre Askim i 1707 og da han giftet seg. Det var antakelig han som ble begravet 21. søndag etter trinitatis 1757, oppgitt å være 79 år, ”lægde fattig paa Røchen”.Hovel var sønn av Niels Nielsen og Gulloug Hoversdtr. Askim. Niels ble født ca. 1649 på garden nedre Askim i Gran. Han er oppført i manntallene i 1664 og 1665 på nedre Askim hjemme hos sin far, oppgitt å være henholdsvis 15 år og 16 år. Niels ble gardbruker på nedre Askim etter sin far. Niels er i flere dokumenter oppført med slektsnavnet Sommer. Det bekrefter at han var sønn av Niels Sommer som kom til nedre Askim i 1620. Niels døde i 1703, det ble holdt skifte etter ham 16.11.1703. Gulloug ble født på garden Nes i Gran og døde på Askim i 1700. Det ble holdt skifte etter henne 3.6.1700.Niels og Gulloug Askim hadde følgende barn: 1) Niels Nielsen Råstad, født ca. 1674, død 1732, 2) Ole Nielsen Skreberg, født 1678, død 1721, 3) Hovel Nielsen Bakken, født ca. 1681, død 1757, 4) Karen Nielsdtr. Kjos, født ca. 1686 og 5) Peder Nielsen Falang, født ca. 1690, død 1773. Både Ole, Karen og Peder er mine aner! Niels Nielsen ble gift andre gang med Karen Mortensdtr. Hov, født ca. 1678, død 1755, og fikk med henne en datter: 6) Anne Nielsdtr. Røyken, født ca. 1700.Niels Nielsen Askim var sønn av Niels Pedersen Sommer og hans kone NN Olsdtr. (fornavn ukjent). Niels Sommer ble født ca. 1586 og døde ca. 1671. Ved mantallet i 1664 ble han oppgitt å være 78 år, i 1665 79 år og i 1666 80 år. I 1671 ble arvingene pålagt å holde skifte etter ham, han var følgelig død en tid før det. Niels var antakelig identisk med den Niels Sommer, borger i Oslo, som møtte som fullmektig i en sak for Herredagen på Akershus 1.8.1616. Niels Sommer var tingskriver (sorenskriver) for Hadeland, Land og Valdres. Han er nevnt som tingskriver første gang i et dokument datert 23.6.1619, videre i dokumenter fra 1619, 1620, 1622, 1623, 1624, 1625, 1627 og siste gang 5.2.1629. I en rettsak 30.4.1631 opptrer han som sorenskriverens stedfordreder. I 1652 kalles han forrige sorenskriver i Hadeland fogderi for noen og tjue år siden. I 1654 vitnet han at han var sorenskriver i Land for noen og tjue år siden. I to rettsaker i 1656 og 1661 ble det framlagt et skiftebrev fra 1623 skrevet av forrige sorenskriver Niels Sommer. I en rettsak i 1666 ble det framlagt et domsbrev skrevet av Niels Sommer i 1628. I en rettsak i 1658 ble det framlagt to pantebrev fra 1615 som ble påstått å være skrevet av forrige sorenskriver Niels Sommer, men han møtte for tinget og nektet for å ha skrevet disse. Niels bygslet garden nedre Askim i Gran fra 1620, han er oppført i ei skatteliste for bygningsskatt til påske 1620, og betalte førstebygsel av garden i regnskapsåret 1620/21. Han er oppført på nedre Askim i manntallene i 1664, 1665 og 1666. Manntallene er de eneste kildene der Niels oppføres med farsnavnet Pedersen. Her er ikke slektsnavnet oppført, men han er oppført med en sønn Niels Nielsen som i flere senere anledninger kalles Sommer. Hans kone må ha vært datter av en Ole, siden hun var søster av Ragnild Olsdtr. Jorstad. Disse søstrene kan ha vært døtre av Ole Pedersen og Inger Larsdtr. Melby som senere flyttet til garden Tomt i Gran. Se også mitt innlegg i debatt nr. 26688 om Niels Sommers datter Boel Nielsdtr. som var gift med Mads Larsen Hougaard. Niels Sommer og hans kone hadde også datteren Anna som var gift med Ole Iversen Helmen i Gran.Gulloug Hoversdtr. Askim var datter av Hover Joensen og Malene Hansdtr. Nes i Gran. Hover Joensen ble født ca. 1614 og døde ca. 1671. Han kom fra garden Hasvoll i Søndre Land og bygslet garden Nes i Gran fra 1634/1635. Ved manntallene i 1664, 1665 og 1666 var han gardbruker på nedre Nes, oppgitt å være henholdsvis 50, 51 og 52 år. Hover var lensmann i Gran i en kort periode, første gang på tingmøtet 30.9.1654 og siste gang 4.7.1656. Mallene Hansdtr. ble født på garden Hilden i Gran. Hun levde ennå 27.3.1694, men var død før kirkebokas begynnelse i 1707.Hover Joensen Nes var sønn av Joen Hoversen Hasvoll og hans kone NN Bjørnsdtr. (fornavn ukjent). Hover overtok som leilending på Hasvoll i Søndre Land etter stefaren Hieronimus Hasvoll. Han bygslet et del av garden i 1614/1615, senere hele garden. Joen er nevnt siste gang 27.4.1659. Den 26.3.1661 nevnes hans arvinger, så Joen må være død i mellomtiden. Hans kones fornavn er ikke kjent, men hun må ha vært datter av en Biørn siden hun var søster av Alf Biørnsen Hole i Gran.Joen Hoversen Hasvoll var sønn av Hover Hasvoll. Han er nevnt som lensmann i Land i et dokument fra 1602. Det er ikke kjent hvem Hover var gift med, men hun var antakelig gift andre gang med Hieronimus Hasvoll. Hover Hasvoll kan ha vært sønn av Jon Hasvoll som er oppført som gardbruker på Hasvoll i lensregnskapet for 1557/1558.Malene Hansdtr. Nes var datter av Hans Gudmundsen og Anne Andersdtr. Hilden i Gran. Hans Gudmundsen ble født på Hilden i Gran på 1580-tallet. Han overtok som gardbruker på Hilden etter sin stefar en gang mellom 1597 og 1612. Det ble holdt skifte etter Hans 2.6.1656, han døde antakelig tidligere samme år. Anne Andersdtr. ble antakelig født på Gamme i Gran. Hun levde ennå i oktober i 1663.Hans Gudmundsen Hilden var sønn av Gudmund Hilden som var gardbruker på Hilden i Gran. Han døde en gang mellom 1583 og 1597. Moren var Magdalene Amundsdtr. Hun levde ennå etter at sønnen Hans ble gift omkring 1620. Gudmund og Magdalene ble gift før 1574.Gudmund Hilden kan ha vært sønn av Hans og Maren Hvamstad i Gran.Magdalene Amundsdtr. var datter av Amund Ellingsen som ble født omkring århundreskiftet 1400/1500. Det er ikke kjent hvor han kom fra. Etter endt teologisk utdannelse i Tyskland kom han som prest til Norderhov. Han ble senere forflyttet til Gran og ved reformasjonen i 1537 gikk han over fra å være katolsk prest til å bli luthersk prest. Han ble kallet til prost av biskop Hans Reff, og var også kannik ved domkirken i Hamar. Amund døde i 1573. Magdalenes mor var Kirsten Olsdtr. De viktigste opplysningene om Amund og Kirsten finnes i et dokument datert 10.12.1593 (Riksarkivets diplomsamling). Der oppgis det at Amund Ellingsen kom fra Tyskland i biskop Mogens tid og ble beskikket som prest på Ringerike. En enke der Ragne Halvorsdtr. hadde en ung datter Kirsten Olsdtr. som Amund tok som sin “nøklepike” (husholderske). Da hun hadde vært der en stund “besov” han henne. Da Amund ble kallet til prest på Gran ble Kirsten med og var hans “rådskvinne” i mange år. De fikk 7 barn sammen. Siden ble Kirsten gift med Peder Rolfsen Morstad. Det ble refert fra et tidligere dokument av 2.11.1574 der lenmannen på Ringerike opptok vitnemål om Kirsten. Det ble også refert fra et dokument fra 1575 der Gudmund Hilden opptok vitnemål om sin svigermor. Da Kirsten døde levde to av barna, Magdalene Amundsdtr. og Anne Amundsdtr. Den eldste, Magdalene, ble gift med Gudmund Hilden og Anne ble gift med Torsten som da (dvs. 1593) var sogneprest på Gran (=Torsten Sørensen Morsing).Anne Andersdtr. Hilden var datter av Anders Gulbrandsen Gamme som var gardbruker på Gamme i Gran. Han er oppført i skattelister til og med julen 1639 og døde antakelig i 1640. Annes mor var Mari Mattisdtr. som i en rettsak i 1681 ble oppgitt å ha vært kona til Anders Gamme. Hun er oppført i skattelister fra 1640 og til 1644/1645.Selv om dette ble en lang historie, er det bare kortversjonen. De som er interessert kan ta kontakt med meg direkte for å få kopi av mine fullstendige notater. Min epost-adresse er: ole.arild.vesthagen@c2i.net

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Øystein Brennsæter

Ole Arild, tusen takk for innlegg nr. 5. Dette var langt i overkant av hva jeg hadde turt å håpe på, og ikke dessto mindre overraskende.Hvis jeg skulle tørre å be om noe mer så måtte det bli om noen har noe utfyllende opplysninger om foreldrene til Ole Povelsen i innlegg nr. 2.mvh. Øystein

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.