Jump to content
Arkivverket

[#30340] Hvor ble det av glassblåseren Frantz Wentzels barn?


Guest Anne Minken

Recommended Posts

Guest Anne Minken

Frantz Wentzel var en av de første glassblåserne ved Nøstetangens glassverk. Trolig kom han dit allerede i 1747. I 1753 (19.8.) giftet han seg med Karen Mortensdatter. Deler av kirkebøkene for Eiker har gått tapt, men i Wilhelm Lassens utskrifter har jeg funnet tre barn av dette paret: Fransiscus Henricus f. 1757, Christiane Marie f. 1760 og Augustin Wilhelm f. 1762. I kirkeboka har jeg funnet ytterligere to barn: Søren døpt 29.10.1767 Lenke og Christian Fredrik døpt 8.6.1770 Lenke Frantz Wentzel døde på Eiker i 1772, 50 år gammel. Det kan se ut som om familien ble boende i Eiker selv om Nøstetangen glassverk ble nedlagt i 1777.I 1788 ble den yngste sønnen Christian Fredrik konfirmert i Eiker Lenke Trolig ble også noen av de øvrige barna konfirmert i Eiker, Christiane Lenke og Augustin Wilhelm i 1779 Lenke og muligens Frantz i 1777, men her stemmer alderen dårlig Lenke . Augustins giftermål og dåp for to barn er funnet: Lenke , Lenke og Lenke. Kanskje er Christianes giftermål her Lenke . I folketellinga for 1801 er det bare Christiane som muligens er funnet Lenke . Men alderen stemmer dårlig. Grunnen til at jeg likevel tror at det kanskje kan være henne er at Christiane Frantsdatter og Anders Timandsen ifølge FS hadde en datter f. 1796 i Bragernes, Gunhild Serine LenkeEtter det har jeg ikke funnet noen spor etter disse glassblåserbarna fra Nøstetangen.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
Guest Inger M. Hanssen

Dette er ikke et svar på spørmålet ditt, heller et nytt spørsmål: Eiker 1756 døde Frantz Wenzels datter 22 år gammel. Kan dette være den samme Franz som gifta seg med Kari i 1753?Kan han i såfall ha vært gift da han kom til Norge (med Ide Machtalena) eller er det 2 Frantz som kom hit så tidlig.Eller er Frantz gift med Kari sønn til den første Frantz?Ja dette ble vanskelig. Med vennlig hilsen Inger Marie

Link to comment
Share on other sites

Guest Anne Minken

Hei Inger Marie, er du sikker på at alderen skal være 22 år. Jeg har notert - fra W.Lassens utskrift fra kirkeboka - Frantz Wentzels datter 2 uger.Mvh Anne

Link to comment
Share on other sites

Guest Øystein Knoph

I Vardal Bygdebok bind IV utgitt ved T. Lauvdal i 1933 er driften ved Gjøvik Glassverk omtalt på sidene 237-247. Her er navnet Wentzel nevnt: Side 239: Frantz Wentzel med referanse til år 1817. Side 240 Carl Wentzel. Side 245 Frantz Wentzel med referanse til år 1825. Står intet om fødselsdato eller slektsrelasjoner, men kan vel likevel være interessant. mvh Øystein

Link to comment
Share on other sites

Guest Øystein Knoph

Hei igjen. I Digitalarkivet: klikk på 1801 henholdsvis 1865, ikke styr deg inn på fylke etc, men gå øverst til høyre og velg Etternavn Børjar på Wen Du vil finne mange, noen i Hurdal, noen på Jevnaker og noen i Hurdal. Good luck! mvh Øystein

Link to comment
Share on other sites

Guest Anne Minken

Frantz Wentzel som er nevnt i bygdeboka for Vardal, var tidligere hyttemester ved krystallglasshytta ved Hurdals glassverk. Han kom til Hurdal fra Hadelands glassverk i 1775. Han kan være identisk med den eldste sønnen til Frantz Wentzel fra Nøstetangen - Fransiscus Henricus f.1757. Men dette er usikkert. Det er mer sannsynlig at han er identisk med den Frantz Mathias Wentzel som ble konfirmert på Jevnaker i 1772.Frantz Wentzel døde i Vardal i 1841. Alderen ble da oppgitt til 95,5 år. Det stemmer verken med fødselsåret 1757 eller med konfirmasjon i 1772, men oppgitt alder ved begravelse kan være feil, og det ble jo ofte tatt litt hardt i når det gjaldt gamle mennesker.Frantz Wentzel hadde to sønner som også arbeidet ved Gjøviks glassverk – Frantz Mathisen Wentzel f. i Hurdal 1797 og Carl Christian Wentzel f. i Hurdal 1800.

Link to comment
Share on other sites

Guest Inger M. Hanssen

Hei Anne. Det kan godt være at jeg har lest feil på dødsfallet til datteren i 1756. Det er ikke lett med disse kirkebøkene.Har også denne fra Eiker (HF 391): 1772 begravet Frantz Wenzel, glasspuster, 50 år gammel.Det gjør det ikke enkler, jeg har hele tiden trodd at dette er far til den Frantz som giftet seg med Kari, men det er ikke lett å være sikker på noe her.Hilsen Inger Marie

Link to comment
Share on other sites

Guest Anne Minken

Hei Inger Marie! Ifølge ekstraskattemanntallet for Eiker (se digitalpensjonatet) var det bare én Frantz Wentzel ved Nøstetangen i 1765. Jeg tror det er svært lite sannsynlig at det har vært to personer med dette navnet – en far og en sønn – ved Nøstetangen. Bakgrunnen for ideen om far og sønn Frantz Wentzel stammer vel fra eldre slektsgranskning (Arne Brorson) hvor det ble hevdet at glassblåseren Frantz Wentzel var gift med en Ide Machtalena. Dette ekteskapet er det ingen som helst dekning for i kildene. Videre har glassverkshistorikeren G.E. Christiansen skapt forvirring ved å hevde at glassblåseren Frantz Wentzel fra Nøstetangen ble hyttemester i Hurdal. Christiansen personopplysninger inneholder mange feil. Det vi har av aldersopplysninger viser at Frantz Wentzel ved Nøstetangen umulig kan være identisk med Frantz Wentzel i Hurdal. I så fall måtte han ha blitt nærmere 120 år gammel.Frantz Wentzel i Hurdal kan være en sønn av Frantz Wentzel ved Nøstetangen. Ingen av familien for øvrig er imidlertid funnet i kirkebøkene for Hurdal. Det er mye som tyder på at Frantz Wentzels familie ble boende i Eiker etter at Nøstetangen ble nedlagt. Den sikreste indikasjonen på det er Christian Frantsen Vendsels konfirmasjon i Eiker 1788. Jeg har heller ikke funnet noen av Frantz Wentzels barn ved de øvrige norske glassverkene som var i drift på 1700-tallet - Biri, Hurdal og Hurum. Personer med slektsnavnet Wentzel ved disse glassverkene nedstammer fra Wentzel-glassblåsere som arbeidet ved Aas grønne glasshytte i Sandsvær.

Link to comment
Share on other sites

Guest Inger M. Hanssen

Hei, ja iden om Ide Macthalena har jeg fra Arne I Brorson. Skal tro hvor han har funnet det navnet?Har av og til vært inne på den tanken at Christian Mathis kunne være sønn av denne Franz i Eiker, men det er enda mer usannsynlig når familen ble værende der.Inger Inger

Link to comment
Share on other sites

Guest E. Heindl

Hei,1742 gifter seg en Johan Wentzel, født rundt 1715, med Ida Magdalena Moth i Schleswig-Holstein.Mvh. E. Heindl

Link to comment
Share on other sites

Guest Inger M. Hanssen

Hei, dette var spennende. Det kom en Johan Jørgen Wenzel til Sandsvær sammen med broren Hans Wenzel. Kona hans er kalla Ida Catharina da hun døde i 1784, dette er sikkert feilskriving det er sannelig mye trulig at dette er Ida Magdalena. Har funnet 3 barn født i Sandsvær: Sophie margrethe, døpt 1760 og Ide Christine, døpt i 1761. Olea Catrina, døpt 1757. Johan Jørgen er f. ca 1719 Ide f. ca. 1722. Begge begravet i 1784.Er spent på hva du Anne Minken tror om dette.E. Heindl, kan disse to ha reist til Sandsvær og glasshytta der? Leiter etter foreldrene til Christian Mathis Wenzel, glasblåser f. ca.1757 i Tyske Holstein.Mvh. Inger M. Hanssen

Link to comment
Share on other sites

Guest E. Heindl

Hei igjen,den Johan Wentzel som gifter seg den 14.11.1742 med Ida Magdalena Moth, heter med fullt navn Johan Jürgen Wentzel. En Hans Balthasar Wentzel gifter seg 1749 med Christin Magdalena Siegmund. Det ser altså ut som om det muligens kan dreie seg om de Wentzels som kom til Sandsvær. I så fall kom de fra Stormarn. Lenken til informasjonene er: LenkeDisse sidene kan også kanskje være av interesse for andre som leter etter invandrere herfra.Mvh E. Heindl

Link to comment
Share on other sites

Guest Anne Minken

Tja…Wentzel er jo et vanlig slektsnavn i Tyskland, også i Holstein. Lurer på om E.Heindl har opplysninger om hvor de giftet seg. Var det glassverk der? Ble det født noen barn i ekteskapet?Johan Jørgen hadde også en sønn Joachim (Jochum) f. ca 1747-1748. Denne sønnen må være født i Tyskland. Han er oppført sammen med Johan Jørgen Wentzel og kone i ekstraskattemanntallet for Sandsvær 1762. Da han giftet seg med Johanna Maria Filion på Jevnaker i 1776, er han innført i kirkeboka som Joachim Jørgens. Wentzel. Han døde i 1782 og alderen ble da oppgitt til 35 år.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anne Minken

Jeg så ikke E. Heindls siste innlegg før jeg sendte mitt. Dette er jo strålende. Her falt virkelig noen brikker på plass i forhold til tyske glassblåserslekter i Norge. Mange takk! Her ser det ut som om vi (temmelig sikkert) har fått giftermålene til Johan Jørgen Wentsel og Hans Baltzer Wentzel på plass. Helt sikre kan vi kanskje være hvis vi finner Joachim Wentzels dåp.Såvidt jeg forsto (etter en rask kikk) var det ikke lagt ut dåp på den tyske hjemmesida.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anne Minken

Hei Inger Marie, hvis du søker på E i navnelista på linken som E. Heindl la ut finner du nok også giftermålet til din ane Henrich Erich, gift i Bergstedt 12.5.1743 med Sophia Elisab. Meyer. Helt sikre kan vi vel ikke være før vi finner barn født i Tyskland, men jeg tror nok dette er glassblåseren som kom til Norge i 1753.

Link to comment
Share on other sites

Guest Odd Wentzel

Hei Anne og Inger Marie: Plutselig ser det ut som om man er et skritt videre. Så mange likhetspunkter, alder, doble fornavn til Hans Baltzer Wentzel og kona Kirsten Magdalena, Johan Jørgen Wentzel og kona Ida skal det mye til at vi har flere av i nordtyskland på den tiden. Holstein har også vært nevnt som tilknytningspunkt for i hvert fall en av antatt etterkommerne.Jeg har tidligere gått gjennom en god del Wentzel’er fra Mecklenburgs kirkebøker: (noen hundre navn fra 16-,17-, og 1800-tallet, i sin tid samlet av Otto Bruchwitz. Han undersøkte forskjellige kirkebøker i Mecklenburg etter glassfamilienavn og samlet dem i en rekke kronologisk ordnede, håndskrevne, bøker (sortert etter familienavn). Den eneste jeg fant, som kunne passe til senere norske Johan Jørgen Wentzel var: Født (Geburt) 2.5.1719 Wentzel, Joh. Jürgen Vater: Christoff W., (Glashütte Rothshalk). K. (kirche) Klaber). Særlig glasshyttenavnet var vanskelig å lese, jeg fikk innførselen transkribert i brev fra Landesarkiv Greifswald i Mecklenburg-Vorpommern 2001. Dessverre har jeg ikke funnet andre holdepunkter eller Hans Baltzer hos Bruchwitz. Glashytten må være den som er omtalt som Rothspalck, Ot. d. Gem. Sanghagen, Krs. Güstrow og som var virksom 1714-1724. (kilde: 'Zeitschrift für Niederdeutsche Familienkunde' 47.årgang hefte 1, Hamburg januar 1972). Klaber ligger ca. 20 km. sydøst for byen Güstrow i Mecklenburg, et stykke øst for Schwerin). Rothspalk (på mitt moderne kart) ligger 3 km utenfor Klaber. Hilsen Odd

Link to comment
Share on other sites

Guest Inger M. Hanssen

Hei Odd. Dette var skikkelig morro. La du merke til at de skriver Wentzel med t. Skal gå over til det. Det er nok det opprinnelige og rette. Hilsen fra det iskalde Trøndelag. Inger

Link to comment
Share on other sites

Guest Anne Minken

Hei Odd og Inger Marie, jeg har søkt litt på nettet for å finne ut noe mer om Bergstedt og glasshytta der. Jeg fant noen opplysninger her: [url="http://www.abendblatt.de/daten/2003/11/22/232942.html>Lenke.Tettstedet hvor glashytta lå, heter nå Glashütte. Glasshytta skal ha tilhørt godset Tangstedt. Den var i drift fra 1740 – 1774. De fleste arbeiderne skal ha kommet fra Muxfelder Glashütte, Schlamersdorf/Bad Segeberg. Jeg har også sett nevnt en glasshytte i Wulksfelde (muligens i drift først seinere) og Glashütte Blomnath (Bad Segeberg)Kirken i Bergstedt ligger nå innenfor Hamburgs bygrenser. Det er en svært gammel kirke som skal være nokså uforandret fra glassblåsernes tid. Så her ligger det kanskje an til en liten valfart for dere etterkommere. Bilder av kirken finner dere her: http://www.tanimola.de/walddoerfer.htm og her: LenkeMen det viktigste nå er vel å få våre antagelser bekreftet ved funn av barndåper i de tre familiene. I tillegg til de arkivadressene som lå på det tyske nettstedet fant jeg denne for Schlamersdorf/Bad Segeberg:

Link to comment
Share on other sites

Guest Inger Marie Hanssen

Hei, har kikka litt i gamle kladdebøker og fant dette: Jevnaker: 1778 begravet glasblåserenke? Christina Magdalene Wentzel, Jevnaker: 1788 begravet glaspuster Baltzer Wentzel 68 år gammel.(dette er vel Hans Baltzer) Jevnaker: begravet glaspuster Hendric Eric 83 år gammel. Jevnaker: 1775 begravet kvinnden Elisabet Sophia Eric 60 år gammel.Hurdal: begravet Ida Chatarina i 1784 sammme år som Johan Jørgen Wentzel.Det er vel etter dette mest trulig at Christian Mathis er sønn til Hans Baltzer eller Johan Jørgen Wentzel ettersom de var gifte i Tyskland.Oppkallinga etter Hans Hendric og kona Maria kan være et tilfelle bare.Ja dette er virkelig morro. Hilsen Inger

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...
Guest Torgeir Kvalvaag

Jeg drister meg til å blåse liv i dette 'gamle' temaet. Spørsmålet gjelder salmakermesteren Jørgen Anton Wentzel og hans opprinnelse.Ifølge 1865-tellingen ble han født på Jevnaker: LenkeMen etter å ha søkt på kryss og tvers sitter jeg svært forvirret igjen.For det første later det til å være usikkert om han ble født på Jevnaker. Noen steder tyder det på at han var født på Biri.Og så var det foreldrene. Jeg er åpenbart ikke den eneste som har gått seg vill i alle Hans'ene, Frantz'ene, Baltzer'ne.Min lille bønn er derfor til dere Wentzel-ekspertene om hjelp til å skille riktig fra galt med hensyn til Jørgen Wentzels bakgrunn.Navnene på hans barn er heller ikke til særlig hjelp. Eldste sønnen (Nils) Gustav Wentzel er oppkalt etter morens familie. Går dere inn på tema #44014 vil dere se hva som er min 'vinkel' på dette.Hilsen en optimistisk Torgeir

Link to comment
Share on other sites

Guest Ruth Gaustad

Har ingen anelse om de gamle Wentzelèr, men i Raufoss-Gjøvikområdet er det fortsatt Wentzel- familier. Flere av dem er musikere, sangerinnen Åse var gift med Odd W. fra Raufoss bl.a. Siden Vardal og Biri har vært inne i bildet så kanskje det er en sammenheng, ikke lange avstander mellom dise stedene og Gjøvik/Toten.Mulig de som lever idag vet noe om hvem som er deres forfedre, event. fra Tyskland.Mvh.Ruth.

Link to comment
Share on other sites

Guest Torgeir Kvalvaag

Takk, Ruth. Nå fikk jeg plassert min 'gamle' favoritt Åse Wentzel også;-}Dette med Biri fant jeg herLenkeAndre steder er moren den samme, men faren er byttet ut med en annen Wentzel. Det finnes mye bra på nettet, men også mye rart. Ser ut til at flere enn meg er gått i surr. Til gjengjeld har jeg ikke lagt mine 'funn' ut på nettet.Ennå ;-}}Er det vinter i Trysil, Ruth? Hilsen Torgeir

Link to comment
Share on other sites

Guest Ruth Gaustad

Har ikke lest innleggene nøye nok ser jeg. Det skulle ikke forundre meg om den Odd som har et inlegg er den samme Odd jeg nevnte.Regner med at han lever,og det er godt mulig at han kan bo i Oslo. Jeg kjente ikke han, men flere andre i familien.Og så vinteren eller hva det er? Har hatt regn, varmegrader, snø og slaps i lang tid, det er så mørkt og trist. Riktignok er det en anelse snø her jeg bor, men i sentrum er plenene grønne. Nå er det endelig minus på gradestokken, så vi øyner et håp om hvit jul i år også. Hvis det er kaldt nok så må vel eventuell nedbør være snø eller har verden gått helt av skaftet for tiden?I Norges største alpinanlegg går snøkanonene for fullt og det har vært åpne bakker hele tiden siden sesongstart. Det jobbes nok på spreng for å få bakkene innbydende til julegjestene kommer. Mvh.Ruth.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anne Minken

Wentzel-eksperten som Torgeir Kvalvaag etterlyser, er nok Odd Wentzel som har hatt innlegg tidligere i denne debatten. Han har gjort et svært omfattende.og grundig arbeid med å kartlegge glassblåserslektene Wentzel. Opplysningene nedenfor er hentet fra hans arbeid:Jørgen Anton Wentzel f. 2.10.1831 Hadelands glassverk, døpt 11.10.1831 Jevnaker. Han var sønn av Frantz Baltzer Wentzel og Johanne Cathrine Wentzel.Linjene tilbake til glassblåserne som kom fra Tyskland er sånn:Far: Frantz Balzer Wentsel døpt 1.juledag 1799 Jevnaker, sønn av Baltzer Jacob Hansen Wentzel og Anne GundersdatterFarfar: Baltzer Jacob Hansen Wentzel døpt i Sandsvær 23.6.1765. Bare fedrenes navn er oppgitt i kirkeboka for Sandsvær på denne tida, og navnet er blitt transkribert som Hans Svendsen. Noen tror at Baltzer Jacob var pleiebarn i Wentzel-familien. Jeg heller nok mer mot at det dreier seg om feilskriving og at faren er glassblåseren Hans Henric Wentzel som kom til Sandsvær fra Holstein i 1753 sammen med sin far, Hans Wentzel. Men dette er altså usikkert.Mor: Johanne Cathrine Wentzel, døpt 12.6.1803 Jevnaker, datter av Jørgen Joachim Wentzel og Ingeborg Olsdatter MoeMorfar: Jørgen Joachim (Jochum) Wentzel døpt på Biri 28.11.1775. Født utenfor ekteskap. Mor : Johanna Filion, glassfabrikken. Far: Jochum Wensel, Glassfabrikken. Foreldrene giftet seg på Jevnaker 5.9.1776.Morfarsfar: Joachim eller Jochum Wentzel var sønn av Johan Jørgen Wentzel . Han var nok født i Holstein. Fødselsåret skal være ca 1747 etter alderen som er oppgitt ved hans begravelse på Jevnaker. Jeg har en mistanke om at det kan dreie seg om Joachim Cyrill Wentzel f. 17.3.1745 i Bergstedt. På Peter Dörlings hjemmeside er han ført som barn av Mathias Wentzel, men Mathias Wentzel har en datter som er døpt bare åtte måneder før, så jeg antar at det kan være feil.Morfarsfarfar: Johan Jørgen Wentzel f. ca 1719, trolig i Mecklenburg. Gift med Ida Magdalena Moth i Bergstedt i Holstein 14.10.1742. Kom til Sandsvær fra Holstein i 1753. Som en følge av tipset fra E. Heindl og iherdige undersøkeler gjennomført av lokalhistorikeren og slektsforskeren Peter Dörling i Stormarn, vet vi nå at glassblåserne Hans Wentzel, Johan Jørgen Wentzel og Henrich Erich som undertegnet kontrakter med de norske glassverkene i 1753, kom fra Tangstedter Glashütte i Bergstedt i Holstein. Før Tangstedter Glashütte startet opp i 1740 arbeidet de ved Glashütte Gut Muggesfelde i Schlamersdorf i Holstein. Opprinnelig kom Wentzel-familien trolig fra Mecklenburg. En annen Wentzel-glassblåser i Bergstedt, Mathias Wentzel, som ikke er kjent fra Norge, er trolig funnet døpt i Kladow i Mecklenburg 1704. Hans Baltzer Wentzel kom først til Norge i 1760. Det har alltid vært vanskelig å sortere ut hvilke foreldre annen generasjons Wentzel-glassblåsere født i 1750-åra tilhørte. Takket være dåpsregistrene fra Bergstedt vet vi nå at Hans Henrich Christopher Wentzel (glassblåser på Hadelands og Skatmester Schimmelmans glassverk i Hurum) og Frantz M. Wentzel , (hyttemester i Hurdal 1801) var sønner av Hans Baltzer Wentzel. Christian Mathis Wentzel (glassblåser på Biri 1801) var trolig sønn av Hans Henric Wentzel.

Link to comment
Share on other sites

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.