Jump to content
Arkivverket

[#30770] Simon Lauritzen, borger i Bragernes, 1600-tallet


Guest Per Holte Rosenkilde

Recommended Posts

Guest Per Holte Rosenkilde

Denne familie vekker nysgjerrigheten min. Skal vi tro 1665-tellingen, ble ha født rundt 1607, og både han og kona Anne Pedersdatter var døde før 1671, da skiftet etter dem begynte. Dette skiftet kan ikke ha gått helt etter boka, for arvingene saksøkte byfogd og byskriver etterpå. Ut fra disse rettssakene dukker barn og svigerbarn opp, noen av disse er gjengangere på mange anelister.Laurits Simonsen (fc 1633) var borger i Bragernes. Han hadde i 1665 en frillesønn Hans (12) boende hos seg, han ble gift med Kjersti Jørgensdatter Lang. Før 1682 flyttet familien til Dramdal i Eiker, der Laurits får en sønn Laurits i 1692 (om det er med samme kone, vites ikke, men en annen formodentlig sønn får Jørgen får en datter i 1698).Per Simonsen er identisk med borgermesteren Peder Simonsen Hylle i Skien. Han var på den tiden rettssakene pågikk fullmektig hos amtmann Banner. Siden bestyrte han svigermorens butikk i Larvik før Banners etterfølger de Tonsberg fikk ham ut av møllposen og inn i borgermestervervet i Skien.I tråd med den tidens skikk er det bare to av de fire døtrene jeg har funnet navnet på.En datter giftet seg med Anders Jørgensen Sønderborg (eller Synderborg). Om det er rett person jeg har funnet på Bragernes i 1665, var Anders født om lag 1641 – han er der oppgitt uten slektsnavn.En annen datter giftet seg med Søren Pedersen Kinch (fc 1736). Han var også bosatt på Bragernes.Gjertrud Johanne Simonsdatter var født ca. 1655 (ut fra dødsdatoen 1722 i Skien). Hun var først gift med skomaker Caspar Lauritzsen Becher (d. 1695) , siden med Frantz Frantzen Cudrio. Her ligger roten til identifikasjonen av Per Simonsen, han er omtalt som svoger til Caspar i samtidige dokumenter både i Skien og i Bragernes.Siste datter, Maren Simonsdatter (d. 1692) var første kone til den kjente bartskjæren i Bragernes Jesper Pedersen Gram (1660-1720). Hans etterslekt er blant annet omtalt i NST.Så jeg synes jeg vet litt om i alle fall tre av barna, men Simon og Anna er to store hvite flekker for meg. Er det noen som kan hjelpe meg å tegne noen høydekoter på det kartet?Mvh Per

Link to post
Share on other sites
Guest Are S. Gustavsen

Hei Per!Jeg regner med at du har benyttet de første kirkebøkene for Bragernes. Den aller første (1634-1662) er brukstranskribert av Bjørn J. Rosenberger for et par år siden. Han skal vel etterhvert være ferdig med nr 2 (1682-).Jeg har nok ingen gode svar på hvor Simon Lauritzen og Anne Pedersdotter kom fra, men jeg har holdt litt på med slekten Lang, ved at det tidligere har vært hevdet at den i ditt innlegg nevnte Kjersti Jørgensdotter skal ha vært en datter av Jørgen (Olsson)Lang og Kjersti Frodesdotter. Kjerstis mor skal nok være Jørgens tidligere hustru, altså ikke Kjersti Frodesdotter.Hvilken litteratur er det du støtter deg til i dette innlegget, du har såvidt nevnt NST.mvh Are

Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Jeg har noen mer eller mindre tvilsomme tilleggsopplysninger å bidra med (der kilden dessverre er ukjent). Jeg har sett antydet at Simons kone Anna Pedersdatter kan være datter av en Peder Kinck/Kinch (det foresvever meg at det kanskje kan være en sammenblanding med at datteren skal ha vært g.m. Søren Pedersen Kinch (som vel må være f. ca. 1636., ikke 1736)).Ellers har jeg notert meg at Anders Synderborgs patronymikon var Jacobsen. Dernest at det skal ha vært enda to Simonsdøtre, én g.m. en NN Jespersen og én (visstnok nevnt som søster av Peder Simonsen Hyll), g.m. sorenskriver i Nedre Telemark, Marcus Hansen.Maren Simonsdatter har jeg sett angitt med de 'alternative' foreldrene apoteker Simon Man / Aarsle Jørgensdatter.Per, du skriver at Frantz Cudrio er nevnt som svoger av Caspar. Men var ikke Caspar (Becher) Frantz' kone Gjertrud's første mann ?

Link to post
Share on other sites
Guest Per Holte Rosenkilde

Takk til Are og Per for innspill.Av grunner knyttet til rød nese mv har jeg vært av nettet noen dager. Jeg har ikke skrapt så mye i materien ennå. Gitt de såpass omskrevne etterkommerne hadde jeg godt håp om at noen hadde behandlet familien tidligere. Så hensikten med mitt innlegg var først og fremst å unngå å sparke inn åpne dører.Hovedkilden min til familieoppstillingen i det første innlegget er de digitaliserte tingbøkene for Lier, Røyken og Hurum i 1680-årene som Tingbokprosjektet har publisert. Jeg kikket etter noe helt annet i dem da jeg snublet rettssakene etter skiftet, og plutselig begynte jeg å ane at Per Simonsen var identisk med Per Simonsen Hylle. Saken gikk så langt at det ble nedsatt en kongelig kommisjon, og i rettsforhandlingene for denne kommisjonen ble hele familieforholdet oppgitt, slik jeg har gjengitt det. Siden dette bare er en kilde, kan jeg selvfølgelig ikke garantere at beskrivelsen er komplett. Det eneste som ikke sto oppgitt i tingboka, var navnene til Gjertrud og Maren. Maren er oppgitt i den nevnte NST-artikkelen, og Gjertrud i diverse Skiens-kilder. Der er også Caspar Becker omtalt som borgermesterens svoger (takk til Laila Kornstad som kjente disse referansene).Jeg bør kanskje også nevne at Simon Lauritzen ved sin død (c 1670 - 1671) bodde på Åby i Lier, som Per Simonsen var bruker for i den perioden. Tingbøkene omtaler også rettssaker om Åby mellom Guttorm Trulsen på den ene siden og Amund Gilhus og Per Simonsen på den andre, rettssaker som er såpass kompliserte at forfatteren av Lier-boka ga opp å komme til bunns i dem.De aldersangivelsene jeg opererte med i føste innlegget, er simpelthen utledet fra 1665-tellingen for Bragernes. Bjørn Rosenbergers transkriberinger kan selvfølgelig være uvurderlige for å verifisere disse dersom de aktuelle personene er født i Bragernes - og også for å påvise flere barn.1665-tellingen sier bare at Simon Lauritzen var borger, men siden en av tjenerne hans er omtalt som sagfogd er det nærliggende å gjette at han var trelasthandler.Per, du har selvfølgelig rett i at Anders Sønderborgs patronym var Jacobsen, jeg var fartsblind da jeg skrev innlegget. Når det gjelder svogerskapet mellom Markus Hansen og Per Simonsen, mener jeg å huske at Markus var gift med søster til Per Simonsens andre kone. Men ta det ikke for god fisk foreløbig, det må sjekkes mot kildene. Jeg skal prøve å komme tilbake på det. (Jeg forsøkte selvfølgelig ikke å påstå at Caspar og Laurits var svogre, men ble lurt av en enkel linjeskift som forsvant).For meg er denne familien alle sammentreffs mor. Jesper Grams sønn Peder ble apoteker i Arendal. En av sønnene hans ble plutselig kalt Ellef Larsen Gram. Siden han ble født i 1722, var det nærliggende å tro at han var kalt opp etter skipper Ellef Larsen. Hvorfor kostet meg mye hodebry, men var biten i puslespillet som fikk familien til Ellefs kone på plass - hun var slektning av Peders kone.Laurits Simonsen fikk en sønn Lauritz i 1690, mens han bodde på Dramdal. Blant fadderne da finnes både 'Annichen Hr. Nielses' og 'Maria Claus Vinters'. Når Claus er representert med to døtre, er det klart at neseborene vibrerer.Og når det gjelder Per Simonsen kan jeg bare si: Lokaliseres Anna Pedersdatters far, kan jeg føre fornavnet mitt tilbake til 1500-tallet.Slik det ser ut hittil, taler mye for at jeg kan ha snublet over jomfruelig mark. Dermed blir det mye å grave i.mvh Per

Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...
Guest Laila Kornstad

Hei Per!Her er noe å tygge på om Anders Jacobsen Synderborg: http://www.eremit.dk/ebog/kd/7/kd7_303.htmlog her er noe som kan være spennende. Legg merke til at morens navn er forskjellig i nr. 2 her. Jeg tror at det kan være en feilskrift, enten fra presten eller fra avskriveren:Individual Record FamilySearch™ Vital Records Index Denmark Johanne Marie Christening: 24 Mar 1688 Place: Kobenhavn, Kobenhavn, Denmark Father: Anders JACOBSON SONDERBORG Mother: Karen SIMONSDR KINCKIndividual Record FamilySearch™ Vital Records Index Denmark Johanne Marie Christening: 24 Aug 1689 Place: Kobenhavn, Kobenhavn, Denmark Father: Anders SONDERBORG Mother: Inger SIMONSDR KINCK Individual Record FamilySearch™ Vital Records Index Denmark Ane Christening: 11 Aug 1691 Place: Kobenhavn, Kobenhavn, Denmark Father: Anders SONDERBORG Mother: Karen SIMONSDR KINCKSource Information: Batch Number: C202042 Source Dates: 1679 - 1713 Film or Fiche Number: 44328 Collection Details: Vor Frue; Den Danske FolkekirkeHilsen Laila Kornstad.

Link to post
Share on other sites
Guest Berit Frank Pagh

DANSKE PROCURATORER 1660-1869 af H.Hjorth-Nielsen nævner en: Andreas Jacobsen Sønderborg, g.m. Karen Simonsdatter Kinch. Foruden ovennævnte børn, har han i 1694 og 1702 børn til dåb i Aarhus - og i 1697 i Viborg. Ansøger i 1703 forgæves om at blive branddirektør i Aarhus. Resten af teksten handler om hans embede.Venlig hilsen, Berit Pagh.

Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

(Innlegg 4): Her beskrives (såvidt jeg forstår) 'Maria Claus Vinters' som datter av (sorenskriver i Eiker) Claus Poulsen Winther (1627-1694). Var hun det ? 'Annichen Hr. Nielses' identifiseres som Claus' datter Annichen/Anneke, g.m. sogneprest i Eiker (fra 1707) Nils Christoffersen Hoen (1665-1720). Jeg mente genitivsformen normalt angir hustru, og ikke datter ? Altså: Hvem var Maria datter av og hvem var hun gift med ?

Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

I avsnittet om 'Annichen Hr. Nielses' og 'Maria Claus Vinters' framgår det ikke klart (for meg) hvilken erkjennelse vibrasjonene i neseborene dine førte til, Per !

Link to post
Share on other sites
Guest Laila Kornstad

Til Berit (innlegg 6).Tusen takk for bekreftelsen og nye opplysninger om Anders Jacobsen Sønderborg! Vet du når han døde og hvor gammel han var da?Til Per Nermo (innlegg 9).Peder Simonsen var først gift med Catharina/ Cathrine Marcusdatter Helmer. Hun døde i 1711, skifte 1712. Hennes foreldre var Marcus Helmer og Barbara Pedersdatter Green. Peder Simonsen og Cathrine hadde 7 barn sammen: Simon, Abraham, Caspar Becher, Anne, Helvig, Lisbet og Johanne Maria. Alle har fått tilføyd navnet Hyld i skiftet etter moren.Så ble Peder Simonsen gift med enken etter Peder Baad, Margarethe Lorentzdatter Boyesen. Det var skifte etter henne i 1720. Peder Jacobsen Baad var borgermester i Skien før Peder Simonsen. Margarethe hadde seks barn med Peder Baad, ingen med Peder Simonsen.Fra Schneider: Det gamle Skien s. 93:'Av dokumenterne sees, at baade Tonsberg og biskop Deichman har været i Skien i februar; i et brev av 10/2 indbød borgem. Simonsen Tønsberg til at bo hos ham under opholdet, med tilføiende at han gjerne skulde huset bispen ogsaa, hvis han ikke hadde hat sin svoger sorenskr. Marcus Hansen i logis.'Fra manntall 1712:'4. Fordum Borgemæster Sallig Peder Baads Efterlefverske, Beboer Eiende Gaard som hendes Børn er tilfalden 1/2 deelen udj. Eier en Saug i Byen med lidet Tømmer der til. Bruger ellers ingen anden Næring. Hendes Børn er gifte og dend Sidste som fick Sorenskrifveren Marchus Hanss. er udj Gaarden med Moderen. Haver tilsammen en Tienestepige.'Det er altså noe uklart hvordan Peder Simonsen og Marcus Hansen er besvogret.Hilsen Laila Kornstad.

Link to post
Share on other sites
Guest Per Holte Rosenkilde

To dager bortreist, og så er temaet i live igjen!For å begynne i Eiker: Annichen herr Nielses er som Per skriver ganske riktig gift med herr Niels Christophersen Hoen, men hun er også datter av Claus Winther, og derfor søster til Maria. Neseborene mine vibrerte derfor på grunn av muligheten til knytning mot familiene på enten Skott eller Hoen - her vet vi foreløbig ingenting, det kan like gjerne være som naboer de er faddere. Men må-sjekkes-listen vokser.Ellef Larsens kone var strengt tatt en digresjon i forhold til temaet, kortversjonen av punktet er simpelthen at da jeg fulgte en sidegren i min morfars familie (Jesper Grams etterkommere) dukket de informasjonsbitene som hjalp meg å løse en tricky forbindelse i min mormors familie opp).Laila og Berits innspill om Anders Jacobsen Sønderborg er meget verdifulle, her aner jeg en forbindelse mellom enten Simon Lauritsen eller Anne Pedersdatter og en Kinck-familie. Dette er en definitiv tråd å nøste i - på midten av 1600-tallet bodde det en Peder Madsen Kinck på Bragernes. Han har jeg tidligere ikke trukket inn, han var for ung til å være far til Søren Pedersen Kinck.Det begynner å synke inn at muligens ingen har arbeidet med denne familien tidligere, vi får se hva som kan gjøres.Mvh Per

Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

(Innlegg 14): Var Barbara Pedersdatter Green søster av sogneprest i Tinn, Peder Green (f.ca.1660) ?Var Peder Jacobsen Baad fetter av Kirsten Pedersdatter Baad, g.m. sogneprest i Sauherad, Povl Olufsen (1624-1681) ?

Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

(Innlegg 12): Spørsmålet mitt vedr. 'Maria Claus Vinters' er egentlig hvordan du vet at hun er datter av (sorenskriver i Eiker) Claus Poulsen Winther (1627-1694). For betegnelsen 'Maria Claus Vinters' antyder vel ikke et slikt forhold, men snarere at hun er gift med en Claus Vinter ?

Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

(Innlegg 1, 3 og 12): Hvis det skulle være slik at Simon Lauritsen's kone Anna er datter av Peder Madsen Kinck, så kan altså Simon's (ukjente) datter være gift med sin fetter, Bragernes-borger Søren Pedersen Kinck (som altså må være f. ca. 1636 og ikke 1736 som det skrives i innlegg 1). Og han er vel strengt tatt ikke for ung til å kunne være sønn av Peder Madsen dersom sistnevnte er f. rundt 1585.

Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Kjøpmann Peder Madsen Kinck (fra Bragernes) levde 1628-1659, så han er (som du sier, Per) selvsagt ikke far til Søren Pedersen Kink. Men sistnventes far kan kanskje være en slektning ?

Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

NN Simonsdatter ble i dette hypotetiske tilfelle (innlegg 15) selvfølgelig ikke gift med sin fetter men sin morbror ! (Og svigerfaren er. ev. en 'Peder Kinck' som altså ikke er id. m. Peder Madsen Kinck !)

Link to post
Share on other sites
Guest Laila Kornstad

Til Per Nermo (innlegg 11).Sp.mål 1: 'Var Barbara Pedersdatter Green søster av sogneprest i Tinn, Peder Green (f.ca.1660)?Nei, Barbara var farsøster til Peder Green. Hans far var Fredrik Pedersen Green. Barbara og Fredriks foreldre var Peder Tøgersen Green og Helvig Michelsdatter i Larvik.Sp.mål 2:'Var Peder Jacobsen Baad fetter av Kirsten Pedersdatter Baad, g.m. sogneprest i Sauherad, Povl Olufsen (1624-1681)?'Nei, de var halvsøsken ifl. skiftet etter moren Sarcha Jacobsdatter i 1684. Peder Jacobsen var barn i Sarchas første ekteskap med Jacob Jacobsen Horsens, og Kirsten var datter i Sarchas andre ekteskap med Peder Christensen Baad.Laila.Det kan kanskje ha vært to Søren Pedersen Kinck, i hver sin generasjon? (Bare gjetting foreløpig..)

Link to post
Share on other sites
Guest Laila Kornstad

PS. Når det gjelder Baad, så må jeg si at jeg ikke har gransket den så mye enda, så andre har sikkert mer greie på den enn jeg har, men at Peder Jacobsen Baad og Kirsten Pedersdatter var halvsøsken er sikkert.Laila.

Link to post
Share on other sites
Guest Per Holte Rosenkilde

Jeg må ta forbehold om at jeg ikke har papirene foran meg nå.Men Claus Poulsen Winther hadde en datter Maren (Maria). Dessuten var sønnen Claus Clausen Winther gift med en Maren Olsdatter. Men det var, om jeg ikke husker feil, i andre ekteskap, og det ble inngått etter 1700. Så Herr Niels har nok tenkt på svigerinnen med den formuleringen han valgte.Per

Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

I tingbok nr. 7 for Bragernes (24. feb. 1687) står at «Monsr. Anders Sønderborg af Kiøbenhafn, hafde med en rigens stefning ladet indstefne Sr. Jacob Søfrensen her paa Bragernes, for at giøre han/nem/ reede och rigtigh/ed/ for hans kieristis tilfalden arf effter hindes sal. forældre Simen Lauridts. och Anne Pedersdatter Kinch». Dette burde være et rimelig sikkert indisium på at Anne Pedersdatters far (eller mor) var av familien Kinch/Kinck.Da Anne Pedersdatter vel må være født før 1615, har vi en god kandidat i Kinck-familiens stamfar i Skandinavia, Peder Kinck, som er omtalt i Norsk Slektskalender bd. I. Han var f.ca.1570 i Skottland og døde på Bragernes 23.jan.1639. To sønner er nevnt: Thomas (Mads), f.ca.1600 (far til Peder Madsen Kinck) og Peder f.ca.1604 (stamfar til den svenske og danske gren). Noen datter er ikke nevnt i NS, men denne kilden følger stort sett bare mannlige etterkommere.

Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

(Innlegg 20): Jeg har notert at KNUT Claussen Winther hadde en kone som het Maren Olsdatter (med barna Anna Maria og Poul). Var brødrene Knut og Claus gift med hver sin (eller samme) Maren Olsdatter ?

Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

(Innlegg 21): Og denne Søren Pedersen Kinch (f.ca.1636?), borger i Bragernes, g.m. en datter av Simon Lauritsen og Anna Pedersdatter (Kinch), skal vi plassere ham som sønn eller sønnesønn av skotten Peder Kinck f.ca.1570 ?

Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Søren Pedersen Kinck er ikke nevnt i Norsk Slektskalender, men han kunne jo aldersmessig være sønn av Peder Pedersen Kinck (f.ca.1604). Hvis opplysningene om at han var g.m. en datter av Simon Lauritzen og Anne Pedersdatter Kinck, er korrekte, så var de fetter og kusine. Slett ingen umulighet selvsagt, men er det ikke også en mulighet for at han tok Kinck-navnet fra konas familie?

Link to post
Share on other sites
Guest Berit Frank Pagh

Til Laila (indlæg 11):Der er desværre ikke flere personlige data om Anders Sønderborg i Hjorth-Nielsens bog, men - oplysningen om hans ægteskab med Karen Simonsdatter Kinch stammer ifølge noten dels fra dåbsindførslerne i Vor Frue Kbh., dels fra Lolland-Falsters historiske Samfunds Aarbog 1919, S. 36-49.Der er nævnt to personer mere med navnet Sønderborg: Peder Pedersen S. og hans søn Ulrik Frederik S. Bare sig til, hvis det har nogen interesse i denne sammenhæng.Berit.

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.