Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Lars E. Øyane (Luster kommune)

[#30863] Dorthea Mathilde Hansdotter Hestnæs frå Finnås (Bømlo) f. 1876 - kven var ho?

Recommended Posts

Gjest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Dorthea Mathilde Hansdotter Hestnæs, fødd i Finnås (Bømlo) 8.4.1876, vert sagt vera dotter av ein gardbrukar Hans Hansson Hestnæs.Er det nokon som har tilgjenge til kjelder for Bømlo, til dømes ei bygdebok, som kan opplysa om dei fulle namni på båe foreldri og kvar (gardsnamn) dei kom ifrå?Eg takkar so mykje på førehand for hjelpi!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Carsten Schanche

Hei Lars!Jeg finner på FS ei Dorthe Marthille Hansdtr. døpt i Bremnes 28-5-1876 av disse foreldreLenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjellaug Robberstad Petit

Fra Bömlo II, s. 393, under Tverrborgvik: Far: Hans Hansson Helvik, f. i Avaldsnes i 1829, d. 1916. G. m. 1. Mari Johanne Ådnesdtr. Risvikjo, Tverrborgvikjo, f. 1834, d. 1883. Born: a. Maren Gurine, f. 1856. b. Åse Hanseline, f. 1857, g. Løkling. c. Berta Marie, f. og d. 1859. d. Bertel Martin, f. 1860, g. Tverrborgvikjo. e. Gunnar Andreas, f. og d. 1863. f. Anna Gurine, f. 1864, g. Tverrborgvikjo. g. Hans Johan, f. 186 7. h. Jon Kornelius, f. 1872. i. Dorthea Mathilde, f. 1876. Flytte ut til Bergen i 1899. Hans vart oppattg. m. Haldri Tørresdtr., ekkja etter Elias S. Hestaneset, Grutle. Ho d. 1892. Barnlause. Hans vart so g. m. Petrikke Mikkelsdtr., ekkja etter Torbjørn R. Vorneset. Ho d. 1923. Barnlause. Hans budde ei tid på Fylkesnes og i nore Loklingholmen før han kjøpte bruket i 1878. Han var brukar til han selde i 1883. (Sjå Løklingholm, n. nr. 5.) I 1865 fostra Hans 2 kyr, 12 smaler og I svin. Sådde ½ t. havre, I t. poteter.s. 396, mor:35 Ådne Ådneson Steinsvåg, f. 1811. (Son til Ådne Johs.son Valen, Valestrand og Anna Olsdtr. Steinsvåg.) Ådne d. 1892. G. m. Brita Hansdtr. Tverrborgvik, f. 1810, d. 1885. Born: a. Mari Johanne, f. 1834, g. Tverrborgvikjo. b. Hansianne, f. 1836, g. søra Sele. c. Oline, f. 1839, d. ug. i 1875. d. Samson Olai, f. 1843, g. Risvikjo, Tverrborvikjo. e. Mats, f. 1847, g. Setre. f. Mette Karine, f. 1851, var sjukleg. Ådne fekk feste på plasset i 1840. Vilkåra var at han skulle skaffa seg hus sjølv som skulle vera hans eigedom. Brendsel kunne han ta i utmarka. Han skulle ha beite for den buskapen han kunne vinterfø på plasset. I årleg avgift skulle han svara 1 spel. og 2 dagsverk. Landsluten skulle eigarane ha sjølv. I 1865 fostra han 2 kyr og 3 smaler. Sådde 1/4 t. havre, I t. poteter. Det var dårleg med Ådne dei siste åra han levde. Han trong då både seng- og gangklede, og husa var i dårleg stand og trong vøle. Ådne var truleg brukar til han døydde, og ekkja so lenge ho levde. I 1883 vart tinglyst fråsegn frå eigarane av Risvikjo til eigaren av Storhaug guldgruber at når ekkja i Risvikjo døydde, skulle ikkje plasset bygslast bort til andre. I 1898 vart Risvikjo utskild frå bnr. I og 2 og seld. Den fekk då bnr. 3.Mvh Kjellaug

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjellaug Robberstad Petit

B II, s. 351: Anna Oldst Steinsvaags foreldre: 47 Ola Larsson Steinsvåg, f. 1745, d. 1820. G. m. Abelona Pedersdtr. Kuleseid, f. 1745, d. 1828. Born: a. Mette, f. 1777, g. m. Hans H. Viken, Valestrand. b. Anna, f. 1780, g. Steinsvåg. c. Aslak, f. 1783. d. Synneva, f. 1785, d. 1808. e. Brita, f. 1789, g. Hestaneset, Grutle. Ola bygsla i 1776 og var brukar til 1819. Det var skifte etter Ola i 1820. Buet var heller ringt. 3 kyr, 1 kvige og helvta i eit garnalt naust er nemnde ni. a. Ola var lagrettemann.s. 343: Ola Larssons foreldre:8 Lars Steffenson nera Skimmeland, d. 70 år gl. i 1758. G. m. 1. Eli Knutsdtr., d. 32 år gl. i 1727. Born: a. Brita, f. ikr. 1724, g. Kuleseid. b. Steffen, f. 1725, g. Steinsvåg. Lars vart oppattg. m. Anna Larsdtr. Kuleseid. Ein veit ikkje når ho døydde. Born: c. Lars, f. og d. 1731. d. Aslak, f. 1732. e. Brita, f. 1735, g. Geitung. f. Eli, f. og d. 1739. g. Eli, f. 1740, g. Setre. h. Anna, f. 1743, g. Ådnanes. i. Ola, f. 1745, g. Steinsvåg. j. Aslak, f. 1748. Ola bygsla i 1725 og var brukar til 1754. I skiftet etter Lars i 1758 var ikkje eige. I buet er nemnt m. a. 1 ku, 1 kvige og 1 merr.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjellaug Robberstad Petit

Jeg gaar ut i fra det at du ikke trenger mer, dersom det skulle vaere tilfelle, faar du bare si fra.Mvh Kjellaug

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest T. Grindheim

Hei Lars. Broren til Dorthea er min tippoldefar. Har ein del om forfedrene deira. Hvis du vil kan du senda meg ein mail. Adressa mi er: t.grindheim@hjemme.no Mvh Tove

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Hjarteleg takk til Carsten, Kjellaug og Tove for interessante innlegg.Eg har studert innleggi og er komen til følgjande konklusjonar:* Hans Hansson (1829-1916) ser ut til å ha butt fleire stader, men ei vesentlig tid av barndomen til dotteri Dorthea Mathilde ser det ut til at han var gardbrukar på Tverrborgvik?* Er det kjent kva gard i Avaldsnes Hans Hansson kom ifrå? Eller var det kanskje slik at foreldri hans flytte til Helvik i Finnås, medan Hans var barn?* Mari Johanna Aadnesdotter ser ut til å ha opphavet sitt frå Risvik under Tverrborgvik, men var Risvik ein plass eller eit sjølvstendig bruk?Elles til deg, Tove, so er eg svært interessert, dersom du har opplysningar om borni til Dorthea Mathilde Hansdotter og mannen Ole Nilsson Kjørlaug. Dei fekk fire born, og eg saknar dødsdatoar for dei tre som levde, då mori døydde i 1937 (jmf. tema #30862) og likeins opplysningar om ektemakane deira...Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjellaug Robberstad Petit

'Risvikjo var plass under båe Tverrborgvikgardane' etter bygdeboka. Det ligger paa vestsida av BÖmlo ikke langt fra Lykling. Det var först ca 1800 at folk slo seg ned her fast. Men det var fremdeles en plass da Aadne slo seg ned her og fekk feste i 1840.Ellers var Ådne Ådneson födt utenfor ekteskap av Anna Olsdtr. Steinsvåg, f. 1780, d. 1855. 'Anna hadde ein son, Ådne, f. 1811, g. Tverrborgvikjo, med Ådne J. Valen, Valestrand.'Det staar bare om Hans Hansson at han var födt paa Avaldsnes. Det er en annen Hans Hansson i Helvik födt samme aaret, men han ble gift paa Lykling. Saa du maa nok til Avaldsnes for aa finne mer ut om 'din' Hans sitt opphav.Hans har nok sannsynligvis kommet til Hestnes (under Grutle) da han gifta seg opp att med 'Haldri Tørresdtr., ekkja etter Elias S. Hestaneset, Grutle.' Det staar ikke hvor tid de ble gift, men förste kona döde jo i 1883 og da var jo Dorthea Mathilde bare 7 aar.mvh Kjellaug

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjellaug Robberstad Petit

Her er Hans og familien i FT 1865: LenkeMerkelig nok staar det her at han var födt i Finnaas! Det er jo mulig at det er feil i bygdeboka her og at den Hans som var gift paa Lyklingholmen er den samme som 'din' Hans:'19) Hans Hansson Lindøyno, f. 1798, (sjå Lindøyno nr. 11) d. 1852. G. m. Anne Marie Kjærandsdtr. Midtstokke, Avaldsnes. Føde- og dødsåret er ukjende. Born: a. Hans, f. 1829, g. Løklingholmen. b. Marta Gurine, f. 1833, g. m. Endre S. Bjørnevik. c. Kjæran, f. 1835. d. Gunnar, f. 1838. e. Johannes, f. 1845. Desse 3 sønene var det lite skikk på. Hans åtte bruk i Lindøyno og budde der til 1840 då han selde og flytte til Helvikjo der han budde hjå Bård Bertelson som var g. m. syster hans. Det var sers smått med Hans. Då han døydde, måtte kona og borna ut på legd.'Og naa ser jeg at mor til denne hans er fra Avaldsnes, saa da er det utvilsomt samme mannen.B II, s. 464:Nore LøklingholmenDen som leter, finner!! '5) Hans Hansson Helvik, f. 1829, (sjå Tverrborgvik nedre nr. 25) vart brukar ikr. 1860 til 1878 då han flytet til nera Tverrborgvikjo. I 1865 fostra Hans 2 kyr, 12 smaler, 1 gris. Sådde ½ t. havre, 1 t. poteter.'Far hans, s. 284: 'Hans Hansson Lindøyno, f. 1798. (Sjå Helvik nr. 19.) Hans arva halve garden etter broren Gunnar i 1830 og kjøpte andre helvta av ekkia hans i 1832. Hans var brukar av bruk A frå 1830 til 1840, då han flytte til Helvikjo. I 1834 selde han garden til Anders E. Tormodsetre og Ådne A. Ersland på vilkår at han fekk bygsla bruk A på livstid'mvh Kjellaug

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Hjarteleg takk til Kjellaug og ogso til Tove som kontakta meg direkte. Med dei nye opplysningane som noe er framkomne, har eg alt eg treng når det gjeld opphavet til denne huslyden. No er det berre borni til Dorthea som står att...Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Roald Sjursen

HalloJeg har lette etter Dorthea i Bergen, ref bygdebok i inlegg 3. Har søkt på forskjellige fødselsår og Finnås som fødested i tillegg til forskjellige navnekombinasjoner.Det eneste jeg finner er en Dorthea Nilsen LenkeHun er f1875 i Finnås og bor med mann Ole Nilsen f1877 Hafslo NB. De har sønn som f1899 i Finnås.Mvh Roald

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Johan Arthur Hansen

Noen tilleggsopplysninger om Hans Hanson og Anna Marie Tjerandsdtr. Anna Marie var født i 1804 og var datter av Tjerand Isakson f.ca 1762,d.1831 og Anna Klausdtr. f.1767 på Skeie i Avaldsnes. Hans og Anna Marie er kalla innestar her på Midtstokko i 1829, men husmannsfolk i 1831. De budde truleg på Leite u. Midtstokke i Avaldsnes. Kilde:Stangaland og Kopervik bygdebok side,86, nr. 9 og 10.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.