Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Lars Larsen

[#31226] Clemet Olsen i Holt

Recommended Posts

Gjest Lars Larsen

Clemet Olsen og kona Agitha Clemetsdatter er oppført i folketellingen 1865 for Holt i Aust Agder.Er takknemlig for opplysninger generelt om disse, og spesielt om deres aner.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjorn Johannessen

Clemet Olsen er, så vidt jeg vet, en etterkommer etter Johannes Clemetsen som er diskutert her: Lenke. Jeg skal se om jeg kan finne flere detaljer.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjorn Johannessen

Jeg har nok kommet i skade for å blande sammen to jernverksslekter, der navnet Clemet går igjen (muligens er de innbyrdes beslektet, men det er ikke bevist). Clemet Olsen er nok heller en etterkommer etter masovnsarbeider Tevis Jansen og kona Kirsten Clemetsdatter Rosseland - og deres sønn, Clemet Tevissen. Jeg kommer tilbake med flere detaljer.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjorn Johannessen

Følgende slektsrekke må oppfattes som en hypotese, i og med at den på noen punkter ikke er verifisert ved hjelp av primærkilder. Jeg tror likevel, ut fra mitt kjennskap til en del slekter ved Nes/Baaselands jernverk i Holt, at den er sannsynlig. Dersom jeg får tid til et arkivbesøk før ferien, skal jeg prøve å få sjekket noen av dataene i kirkebøkene for Holt.I 1701-manntallet for Nedenes nevnes hytteknekt Tevis Jansen, f. i Skien, ved Baaselands Verk. Ingeborg Fløystad har i artikkelen 'Arbeid, økonomi, kosthold. En arbeiderfamilies levekår ved Baaseland (Næs) Jernverk 1726/27' (AUST-AGDER-ARV 1975-1976, s. 42-77) gitt en interessant beskrivelse av Tevis Jansen og familien. Den antatte slektsrekka ser, supplert med andre opplysninger (Jon Hvitsands avskrifter av kirkebok for Gjerpen, FamilySearch, Holt bygdebok) slik ut:1. Teuss Busch. Tysk innvandrer. Kom til Fossum Verk i Gjerpen som hammermester i 1620-årene.2. Cathrine Tevisdatter Busch, g. 9/2 1668 i Skien med Jan Lorentzen Høyer (f. ca. 1641).3. Tevis Jansen, døpt i Skien 25/3 1671. Må ha flyttet til Holt i 1690-årene, muligens etter å ha jobbet en tid ved Fossum Verk. Gift før 1699 (altså før den første kirkeboka ble ført i Holt) med Kirsten Clemetsdatter Rosseland (død før 1634), datter til bonden Clemet Albret Rosseland (f. 1636 på gården Berge i Holt, død mellom 1702 og 1707) og hans første hustru Alloug Larsdatter. Tevis Jansen var hytteknekt/masovnsarbeider og døde sannsynligvis rundt 1741. Bodde på en plass under Kroken.4. Clemet Tevissen (f. ca 1710; død 1768, oppgitt alder: 60 år). Gift 1731 (harddisken min brøt sammen for en stund siden, og en del data gikk tapt - derfor finner jeg ikke igjen navnet på kona). Clemet var først masovnsarbeider, senere gruvearbeider som steg i gradene til gruvestiger.5. Ole Clemetsen, døpt i Holt 6/9 1744. Gift med Ragnhild Svenningsdatter.6. Clemet Olsen, døpt i Holt 1/10 1777. Gift 7/4 1801 med Gillou (Gjellaug) Andersdatter. (To av Clemets brødre het hhv. Tevis og Svenning.)7. Ole Clemetsen, døpt i Holt 21/6 1801. Gift med NN.8. Clemet Olsen, gift 26/10 1860 med Agitha Clemetsdatter. Det er ikke utenkelig at de kan ha vært i slekt, uten at jeg kan påvise det. Inngifte var ikke uvanlig blant jernverksslektene på 1700- og 1800-tallet.--- Når det gjelder navnet Tevis, har jeg valgt Ingeborg Fløystads normalisering av skrivemåten. I kildene kan man ellers støte på former som Tøveds, Tøffuis, Tevids, Teuss. Bygdeboka for Holt kaller Teviss Jansen for Thomas (!), hvilket er en kapital misforståelse.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjorn Johannessen

For ordens skyld: Her er Clemet og Agitha i 1865 Lenke. Agitha er et relativt sjeldent navn, så tjenestepiken Agitha Christoffersdtr. som er nevnt i samme husholdning, bør vel være en slektning, kanskje ei tanta av Agitha Clemetsdtr.?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Larsen

Takk til Oddbjørn Johannessen. Jeg er selvfølgelig henrykt over å kunne motta all denne informasjonen.Mvh Lars

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjorn Johannessen

Jeg har foreløpig ikke funnet den konkrete koblingen mellom Agitha Clemetsdatter og Agitha Christoffersdatter, men jeg mener fortsatt den er mer enn sannsynlig. Her er i hvert fall mer om den sistnevnte, vesentlig med utgangspunkt i bygdeboka for Holt:1. Torvild Albretsen berge (ca. 1575-før 1644).2. Nils Torvildsen Berge (1609-1692) g.m. Tarjer Tjøstolvsdtr. Hovdan, Dypvåg. (Han var bror til Albret Torvildsen Berge (1606-etter 1666), som igjen var far til den før nevnte Clemet Albretsen Rosseland).3. Albret Nilsen Berge (1663-1707), g.m. Ragnold Olsdtr. Skjerkholt.4. Albret Albretsen (1707-1774), g.m. Agitha Iversdtr. De bodde i Tvedestrand.5. Ivar Albretsen (1745-1786), g. 28/6 1778 med Johanne Pedersdtr., datter til Peder nilsen Askerøya (Dypvåg).6. Agitha Iversdtr. (døpt 18/9 1779 i Holt; død 22/5 1854), g. med Christoffer Rasmussen (døpt 23/11 1778 i Holt), sønn til Rasmus Rasmussen og Susanne Christoffersdtr. i Tvedestrand.7. Agitha Christoffersdtr. (f. 25/10 1817, døpt 23/11 1817 i Holt). Ugift.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunnar Hauger

Jeg har funnet fram til Clemet Olsen sin vielse og dåp i kirkebøkene for Holt.Ungkarl Clemet Olsen, g. 26/10-1860 i Holt m. pige Ageta Clemetsd. Brudgommens føde- og oppholdssted: Næsverk, alder: 28 år, far: Ole Clemetsen, brudens fødested: Tvedestrand, alder: 25 år, far: Clemet Henriksen.(Ministerialbok for Holt 1849-1860, folio 272, nr. 18).Clemet Olsen, f. 10/11 og døpt 18/11-1832 i Holt, ektefødt, foreldre: værksarbeider Ole Clemetsen og Berthe Danielsdatter, faddere: kone Birthe Jensdatter Værket, pige Aase Andersdatter ibid, Clemet Andersen ibid, Lars Knudsen Ramlet og Jan Henricksen Land(boe?). (Ministerialbok for Holt 1820-1835, folio 109, nr. 56).Dette er den eneste Clemet Olsen som er døpt i Holt i perioden 1831-32 (det er også lett litt ut i 1833 i tilfelle han var født sent på året). Fadderen Jan Henricksen Land(boe?) er trolig den Jahn Henriksen på Landvig som Clemet og familien losjerte hos i 1865. Legg merke til at Clemets nest eldste datter heter Berthe (første navn), det er nok oppkalling etter farmoren.To av de andre fadderne var ekteparet Clemet Andersen og Birthe Jensdatter. Clemet Andersen var s. a. Anders Tevisen og (hans andre kone) Gjellou Andersdtr. som giftte seg 17/11-1804 i Holt. Gjellou var ikke noe vanlig navn, kan det ha vært henne som giftet seg i 1801 med Clemet Olsen? I så fall kan ikke Clemet ha levd så lenge etter at han giftet seg. Hvis dette er riktig så var Clemet Andersen (halvveis) onkel til Clemet Olsen som ble døpt i 1832. Men det er under forutsetning av at den Ole Clemetsen som ble døpt i Holt i 1801 virkelig var faren til Clemet Olsen, noe jeg også tror han var. For jeg fant følgende vielse i kirkeboka:Ungkarl Ole Clemmetsen, g. 16/9-1825 i Holt m. pige Berthe Danielsdatter, begge fra Næs Værk. Brudgommens far: Clemmet Olsen, alder: 25 år, brudens far: Daniel Iversen, alder: 31 år. (Ministerialbok for Holt 1820-1835, folio 241, nr. 15).Berthe Danielsdatter er utvilsomt henne som i 1865 bodde som enke og pensjonist på Klovstøl, Næs jernverk (og Daniel Olsen må være sønnen hennes). På Klovstøl var det arbeiderboliger for ansatte på Næs jernverk, de lå på grunnen til gården Båsland som hørte til jernverket. Det finnes fortsatt godt bevarte murrester inne i skogen etter husene på Klovstøl.Om Agitha (Ageta) Clemetsdtr. fant jeg dette i kirkeboka:Ageta, f. 14/? og døpt 25/12-1835 i Holt, ektefødt, foreldre: inderst Clemet Henriksen og Ingeborg Christophersdatter på Skaaland. (Ministerialbok for Holt 1836-1848, folio 5, nr. 8).Jeg klarer ikke å tolke fødselsmåneden til Ageta, det ser ikke ut til å være verken november eller desember. Men om kirkebokinnføringene er riktig så er hun f. i Tvedestrand (som den gang hørte til Holt prestegjeld), men hun er døpt etter at familien flyttet til Skåland. Hun kan ha blitt døpt litt sent. Og det er nettopp på Skåland at Clemet og Agitha (Ageta) bodde i 1865, nærmere bestemt på Landvik under Skåland (Skodland i folketellingen). Kanskje Jan Henriksen var onkelen til Agitha?Ungkarl Clemet Henrichsen, g. 3/1-1834 m. Ingeborg Susanne Christophersdatter. Brudgommens føde- og oppholdsstd: Landvig, alder: 25 år, far: Henrik Jonsen, brudens fødested: Tvedestrand, alder: 26 år, far: Christopher Rasmussen. (Ministerialbok for Holt 1820-1835, folio 263, nr. 5).Da ser det ut til at det er morsslekta til Agitha Clemetsdtr. som Oddbjørn har funnet i bygdeboka for Holt.Ellers er jeg helt enig i den anelista som Oddbjørn har satt opp i innlegg 4. Men jeg har noen tilleggsopplysninger/kommentarer til denne lista, det får jeg komme tilbake til om noen dager da jeg har litt bedre tid.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjorn Johannessen

Etter Gunnars meget grundige og detaljerte gjennomgang, ser jeg det foreløpig som overflødig at jeg besøker Statsarkivet. Et lite tillegg i farten m.h.t. Clemet og Jahn Henriksen. De kan meget vel være brødre. I FS finner jeg imidlertid bare én bror til Clemet Henriksen: Hans Hendrik Henriksen, døpt i Holt 26/1 1806 (Clemet Henriksen døpt samme sted 27/11 1808). Foreldre: Hendrik Jonsen og Ane Marie Hansdtr.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjorn Johannessen

Her er vel en mulig Ane Marie Hansdtr.-kandidat: Lenke.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjorn Johannessen

Og en Henrik Johnsen-kandidat har vi kanskje her: Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjorn Johannessen

Ved å søke på litt ulik stavemåte av Henrik Johnsens patronym (Johnsen, Jensen, Jansen) dukket følgende barn opp:1. Aasa Henriksdatter, døpt i Holt 6/1 17992. Jan Henriksen, døpt i Holt 14/12 18003. Hans Henriksen, døpt i Holt 16/3 18034. Hans Henriksen, døpt i Holt 6/5 18045. Hans Hendrik Henriksen, døpt i Holt 26/1 18066. Clemet Henriksen, døpt i Holt 27/11 18087. Marthe Henriksdtr., døpt i Holt 9/2 18128. Birthe Henriksdtr., f. 28/7 1814 - døpt i Holt 31/7 18149. Torbjørn Henriksen, f. 16/10 1817 - døpt i Holt 25/10 1817 Holt bygdebok nevner under gården Kroken (det går ikke klart fram om det er Østre eller Vestre K.):* Henrik Jonsen g. m. Anne Marie Hansdtr. Barn:a. Henrik Henriksen, f. 1800b. Hans Henriksen, f. 1803

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjorn Johannessen

Det var i FamilySearch (IGI) Henrik Johnsens og Anne Marie Hansdatters barn dukket opp.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjorn Johannessen

Hvis det er rette Anne Marie Hansdatter og Henrik Johnsen jeg har funnet i innleggene 10 og 11, ser det ut til at begge tilhørte etablerte jernverksslekter. Anne Marie vil da være sønnedatter til masmester Torbjørn Hansen ved Baaselands Verk, og Henrik ser ut til å komme fra Egelands Verk i Gjerstad/Søndeled (jf. farens yrkesbetegnelse: 'bergmand').

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunnar Hauger

Her kommer mine tilleggsopplysninger/kommentarer til de 6 første leddene i anelista som er oppført i innlegg 4.1. Hammermester Teuss Busch ser ut til å ha dødd før kirkebøkene for Gjerpen starter i 1681. Han var g. m. Johanne Danielsdtr., det var muligens henne som ble gravlagt i Gjerpen 23/12-1691. Hun ble da oppgitt å være 61 1/2 år gml., men har trolig vært noe eldre (hvis det da er riktig person). I 1672 kjøpte Teuss Busch gården Stulen i Gjerpen, han brukte også gården.2. Jan Lorentzen Høyer ble gravlagt i Skien 22/8-1675, da oppgitt å være 34 år gml.3. Kirsten Clemetsdtr. Rosseland døde før 1734 (ikke 1634, men det er vel bare en tastefeil). Kirsten sin far, Clemet Albretsen Rosseland, holdt _oppgivelsesskifte_ 12/12-1707. Da var han altså fortsatt i live. Ved å ta utgangspunkt i bygdeboka for Holt er det mulig å finne fram til mange av Kirstens aner. Tevis Jansen bodde på en plass under Vestre Kroken fram til 1717, deretter på en plass under Båsland, begge gårdene tilhørte jernverket. Han giftet seg andre gang 29/9-1735 m. Barbra Reiersdtr. Heirefjell.4. Clemet Tevisen giftet seg 29/9-1731 m. Gunhild Olsdtr. som det var skifte etter 6/5-1766. Fra senest 1751 bodde de på Ekra under Vester Kroken.5. Ole Clemetsen, g. 1773 m. Ragnhild Svenningsdtr., f. 1751. Det ble skiftet etter Ole 9/6-1787, da han døde var han gruvestiger og bodde i Gangdalen under Båsland. Jeg har notert meg at Ole var f. ca. 1749, men jeg må ta et forbehold om at dette kan være den samme Ole som ble døpt 6/9-1744. Ragnhild giftet seg andre gang 1792 m. Anders Larsen. Etter noen år på Nes Verk flyttet de til Arendal hvor de bodde ved folketellingen i 1801. Ragnhild Svenningsdtr. var datter av Svenning Gunsteinsen (d. 1790) og hans andre kone Cathrine Olsdtr., d. etter 1786. Da Svenning døde ble alderen hans oppgitt å være 90 år, men han var trolig ca. 10 år yngre. Svenning begynte som sagdreng ved verket i 1734, senere ble han sagmester og pliktfogd, han var i arbeid ved verket helt til 1783. Han giftet seg 1) 12/9-1734 m. Ragnhild Andersdtr., d. mellom 1742 og 1744, 2) 1744 m. Cathrine Olsdtr. Fra 1736 bodde han i Gangdalen under Båsland hvor han overtok plassen etter sin svigerfar.6. I mitt tidligere innlegg har jeg gjettet på at Gjellou Andersdtr. kan ha vært henne som 17/11-1804 giftet seg med enkemann Anders Tevisen (fetter til Clemet Olsen). Jeg har fått enda større tro på dette nå. Jeg kan nemlig ikke se at Clemet og Gjellou har fått flere barn enn sønnen Ole i 1801, noe som kan indikere at Clemet kan ha dødd kort tid etter. Det første barnet til Anders og Gjellou het Clemet, det passer med oppkalling etter morens første mann. Og deres andre barn het Anne, noe som trolig er oppkalling etter Anders sin første kone Anne Larsdtr. Anders Tevisen og Gjellou Andersdtr. fikk sitt siste kjente barn i 1817, da bodde de fortsatt på Nes Verk, etter dette har jeg ikke funnet noe spor etter dem. Anders Tevisen var først gruvearbeider, senere masovnarbeider. Gjellou Andersdtr. (f. 1778) var datter av Anders Egediussen og Dorte Reiersdtr.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Flott, Gunnar! Her kom sannelig en del av den informasjonen tilbake som jeg mistet da harddisken min krasjet. Pluss spennende opplysninger i tillegg.Vet du forresten noe mer om Jan Lorentzen Høyers herkomst? Jeg har sett at Ingeborg Fløystad i den tidligere nevnte artikkelen regner med at han tilhørte en skiensk borgerslekt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Gjelloug er et heller uvanlig navn, og Gunnars resonnement rundt Gjelloug Andersdtr. høres sannsynlig ut. Her er en annen Gjelloug i Holt: Lenke. Muligens ei søster av Anders Egidiussen. Gilius og Egidius er jo, som kjent, samme navnet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunnar Hauger

Jeg vet dessverre ingen ting om herkomsten til Jan Lorentzen Høyer. Da han ble gravlagt er fornavnet oppført som Johan. Navn som Johan, Lorentz og Høyer peker i retning av Tyskland, men Danmark kunne også være aktuelt. Jan rakk å bli far til 4 barn i sitt korte liv, det siste barnet ble født etter at han var død. Barna var som følger: 1. Karen, f. 1669, 2. Tevis, f. 1671, 3. Lorentz, f. 1673 og 4. Johanna, f. 1676. Sønnene er oppkalt etter bestefedrene, Johanna etter mormoren, da er Karen sannsynligvis oppkalt etter farmoren. Og Karen er et vanlig dansk navn. Ellers må vi huske på at kona til Jan Lorentzen Høyer var av tysk ætt, i hvert fall delvis. Men å komme videre bakover her tror jeg vil bli vanskelig.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunnar Hauger

Daniel Iversen (nevnt i innlegg 8) kom som hammersvenn fra Fritzøe jernverk til Næs jernverk i 1790-årene. I 1796 fikk han 40 rd. kontant fra sin nye arbeidsgiver for å betale sin gjeld til Fritzøe jernverk.I FamilySearch (IGI) fant jeg følgende oppføring: Berthe Kierstine, døpt 23/6-1794 i Langestrand, Larvik, foreldre: Daniel Iversen og Marthe Olsdtr. Daniel og Marthe giftet seg (fortsatt i følge F.S.) 5/12-1789 i Langestrand. Da Berthe Danielsdtr. giftet seg i Holt i 1825 ble det opplyst at hun var fra Nes Verk, noe som i og for seg er riktig. Men hun ser altså ikke ut til å være født der, slik det står i folketellingen fra 1865.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjorn Johannessen

Jf. arbeideroversiktene ved Fritzøe-verkene i Bjørn S. Bjørnstads hovedoppgave GREVSKAPET LAURVIGEN. ARBEIDERE VED FRITSØ JERNVERK 1701-1745 (UiO 1977) figurerer Daniel-navnet flere ganger blant hammersmedene. I 1745 heter hammermesteren ved Hagenæs Hammer Daniel Toresen. En av svennene, åpenbart mesterens sønn, heter Tore Danielsen. Ved platehammeren finner vi en Jørgen Danielsen som hammersvenn, og ved (Brunla)næs hammersvennen Lars Danielsen.Går vi så tilbake til 1730, finner vi disse:Fritsø gamle hammer: Daniel Toresen (hammersvenn), Andreas Danielsen (hammersvenn).(Brunla)næs hammer: Samuel Danielsen (hammerdreng).Fritsø nye hammer: Lars Danielsen (hammersvenn).Hagenæs lille hammer: Søren Danielsen (hammersmed).Platehammeren: Jørgen Danielsen (hammermester), Tor Danielsen (hammersvenn/dreng).Og i 1715:Fritsø gamle hammer: Daniel Torsen (hammersvenn).Dessuten finner vi da en Daniel Jørgensen som hytteknekt ved masovnen (i samme funksjon 1701). La meg til slutt føye til at blant de kvinnelige arbeiderne ved Fritzøe verk i 1745 finner vi en Maren Iversdatter.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Larsen

Etter å ha vært bortreist en tid er det nå en fornøyelse å kunne gå løs på bearbeiding av omfattende og verdifulle opplysninger. Tusen takk skal dere ha begg to!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunnar Hauger

Verksarbeider Clemet Olsen på Nes Verk, 41 år, døde 8/5 og ble gravlagt 16/5-1874 (Ministerialbok for Holt 1872-85, folio 333, nr. 17).I 1875 finner jeg disse to husstandene på Birkenes under Holt prestegård (g.nr. 33, b.nr. 9 etter matrikkelutkastet fra 1950):1. Agitha Klemetsdtr., husmoder og enke, verkspensjonist, f. 1835 i Holt. 2. Ingeborg Susanne Klemetsdtr., hennes datter, f. 1862 i Holt. 3. Berthe Kjerstine Klemetsdtr., hennes datter, f. 1864 i Holt. 4. Ole Klemetsen, hennes sønn, f. 1866 i Holt. 5. Kristiane Agethe Klemetsdtr., hennes datter, f. 1869 i Holt. 6. Marthe Dortilde Klemetsdtr., hennes datter, f. 1872 i Holt. 7. Agithe Kristoffersen (skal selvfølgelig være Kristoffersdtr.), losjerende og ugift, arbeidspike, f. 1817 i Holt.1. Jahn Henriksen, husfader, leilending, f. 1800 i Holt. 2. Anna Olsdtr., hans kone, f. 1809 i Holt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

En tanke på etterskudd (!) - men likevel:En liten tilleggskommentar til Gunnars innlegg 8 (fadderne for Clemet Olsen i 1832):Den Lars Knudsen Ramlet, som der er nevnt, var gift med søster til Clemet Olsens mor. Lars Knudsen giftet seg med Ellen Danielsdtr. (datter til Daniel Iversen) 26/6 1818, og ble da kalt Lars Knudsen Lilleholt. Da sønnen Daniel Larsen ble døpt 27/1 1822 (f. 29/12 1821) ble han kalt Lars Knudsen Ramlet-eie.Daniel Iversen hadde, så vidt jeg har kunnet registrere, kun de to døtrene Ellen (f. 1791) og Berthe (f. 1794) - begge døpt i Larvik/Langestrand. Han var gift med Marthe Olsdtr. (g. i Larvik/Langestrand 1789). Daniel var selv født i Hedrum 1758, som sønn av Iver Larsen og Sara Jensdtr.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

En liten justering av en opplysning i forrige innlegg. Lars Knudsen kalles ikke Ramlet-eie ved sønnen Daniels dåp i 1822 - bare Ramlet. I realiteten bodde han nok likevel på en husmannsplass under Ramlet, altså Ramlet-eie. Da den eldste sønnen, Knud, ble født i 1818, var familien bosatt på plassen Smørbekk u/Midtbø. En av fadderne ved dåpen, Knud Jensen Smørbekk, kan ha vært Lars Knudsens far.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Tja... I ft. 1865 lever Lars Knudsen og Ellen Danielsdtr. fremdeles. De er da føderådsfolk hos den før nevnte sønnen Knud Larsen. Og han er da kalt selveier: LenkeIfølge Holtsboka er det snakk om det bruket som ble kalt Fellesstykket.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.