Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Oddbjorn Johannessen

[#31258] Peder/Peter Jansen Gasmand, Moss 1730-årene. Foreldrene?

Recommended Posts

Gjest Oddbjorn Johannessen

I en annen debatt (Lenke) dukket Peder/Peter Jansen Gasmand opp. Terje Pettersen-Dahl har funnet trolovelsen mellom Peder Jansen Gasmand og Karen Pedersdatter i Moss 13/3 1734, og han nevner også at 'Peter Gasmands hustrue' var fadder 20/6 1745 for Jonas Giertsen. Dennes far, Gjert Jansen, var igjen kausjonist ved den nevnte forlovelsen.Spørsmålet er så: Hvem var Peter Jansen Gasmands foreldre? Her er det minst to muligheter. Ut fra trolovelsesåret (1734) kan vi gjette oss til at Peter Gasmand kan ha vært født ca 1710. Så langt jeg vet, stammer alle med slektsnavnet Gasmand/Gasmann/Gasman/Gadzman fra Hans Giliussen Gatzman/Gasmand som vandret inn i Norge fra Silvberg i Dalarna en gang i 1690-årene. Sannsynligvis er denne Peter en av hans sønnesønner. Men hvem var faren? Johan Hansen Gasmann (en av de eldste av sønnene til Hans) eller Jan Hansen Gasmann (en av de yngste)?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjorn Johannessen

Jeg ser nå at jeg har gjort meg skyldig i en matematisk kortslutning både i mitt forrige innlegg og i et innlegg i den tillenkede debatten. Dersom Peder Jansen Gasmand er f. ca. 1710, kan han nødvendigvis ikke være sønn til Jan Hansen Gasmann - som må være født mellom 1701 og 1705. Sistnevnte er nemlig ikke nevnt i 1701-manntallet, mens faren er masmester ved Hakadals Verk. Han havner etter hvert også i Moss (etter å ha vokst opp ved Egelands Verk).Da gjenstår Jan Hansen Gasmanns eldre (eldste?) bror, Johan Hansen Gasmann, som kom til Dikemark Verk fra Sverige i 1798. Nøyaktig fødselsår er ikke kjent, men mest sannsynlig er han født i 11770-årene. Hans videre skjebne (bortsett fra at han altså dukker opp ved Dikemark Verk) er ikke kjent, men en Hans Johansen Gasmann - som dør på Kongsberg i 1742, kan være hans sønn. At Peder/Petter kalles Jansen, og ikke Johansen, er her ikke avgjørende. I prinsippet er Jan og Johan samme navnet. At Johan kan ha hatt en sønn ved navn Petter, er i hvert fall sannsynlig. En av farens brødre het Petter, og det gjorde også en av hans egne brødre (stamfaren til 'Gasmennene' i Grenlands-området).Når det gjelder Gasmann-slekten, er flere sider av den tidligere diskutert her i Brukarforum. Ved å skrive GASMAN i søkefeltet øverst, finner man disse.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjorn Johannessen

Dersom min hypotese omkring Peder/Peter Jansen Gasmands faderligere opphav holder stikk, er han nok ikke født i Moss. Mest sannsynlig er han da født i Asker.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjorn Johannessen

Her har vi en kandidat som ikke bør avskrives uten videre: [url="http://www.familysearch.org/Eng/Search/igi/individual_record.asp?recid=500224063701&lds=1&region=12&regionfriendly=&juris1=Norw&juris2=&juris3=&juris4=&regionfriendly=&juris1friendly=Norway&juris2friendly=&juris3friendly=&juris4friendly=>Lenke. Det er selvsagt foreløpig svært spekulativt, men slik teksten er formulert i svenskemanntallet 1734 (

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Thorvaldsen

Jeg kan ikke finne denne trolovelsen til Peter Jansen Gasmann og Karen Pedersdtr. 13/3-1734.Han var først gift 16-2-1743 med Barbra Svendsdtr. som døde 18-11-1744. Ingen barn.Peder Jansen Gasmann og Karen Pedersdtr. forlover seg 22-4-1745 ( forlovere Niels Torkieldsen og Giert Jansen) Gifter seg 12-6-1745. Ved deres første barn Peders dåp 12-12-1745 er bare byens beste borgere faddere.Ved deres andre barn Jans dåp 6-6-1751 er det nesten bare folk fra Moss Jernverk som er faddere.Jan er hammersmed på Moss jernverk 1750-1755 og 1762. Jeg vet ikke når han døde. Han kan være sønn av Jan Hansen Gasmann og Johan Hansen Gasmann.Giert Jansen kan også være hans eldre bror.?Knut

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjorn Johannessen

Beklager, Knut. Det er jeg som har skrevet feil. Trolovelses-årstallet skal være 1745. Pettersen-Dahls datering er imidlertid korrekt skrevet av (13/3). Fødselsåret til Peter Jansen Gasmann kan dermed justeres (begynnelsen av 1720-årene?). Dermed blir igjen Jan Hansen Gasmann en aktuell far. Takk ellers for de nye opplysningene.Jeg er enig i at Giert Jansen godt kan være Peters bror, kanskje oppkalt etter moras slekt?.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Her er et forsøk på å oppsummere noen hypoteser (der informasjon også fra noen andre Gasmann-debatter her i Brukarforum er trukket inn):Hypotese 1:1. Hans Giliussen Gasmann, f. i Bråfall, Silvberg ca. 1628 (?). Død Egelands Verk 1734 (oppgitt alder i kirkeboken: 106 år). Gift 1) med Cecilia. Gift 2) med Anna Larsdtr. Masamester ved Hakadal Verk i 1701. Må ha flyttet til Egelands Verk ca. 1710.2. Johan Hansen Gasmann, f. i Bråfall, Silvberg ca. 1670 (sannsynligvis eldste sønn; f. i 1. ekteskap). Til Norge 1698. Hammersmedsvenn ved Dikemark Verk (også ved Bolvig Verk?). Gift med NN.3a. Hans Johansen Gasmann, f. ca. 1710. Død på Kongsberg 1742, 60 år gammel. Hammersmed.3b. Peter Jansen Gasmann, f. ca. 1720-23 (?). Gift 1) i Moss 1743 med Barbra Svendsdtr. (død 1744). Gift 2) i Moss 1745 med Karen Pedersdtr. Hammersmed ved Moss Verk. Hypotese 2:1. Hans Giliussen Gasmann (1628 (?) - 1734). Gift 1) med Cecilia. Gift 2) med Anna Larsdtr.2. (f. i 2. ekteskap) Jan Hansen Gasmann, f. 1701-1705 i Hakadal. Gift med Randi Engebretsdtr.3a. Peter Jansen Gasmann, f. ca 1720-23 (?). Gift 1) i Moss 1743 med Barbra Svendsdtr (død 1744). Gift 2) i Moss 1745 med Karen Pedersdtr. Hammersmed ved Moss Verk.3b. Jon Jansen Gasmann, f. 1731 (i Asker?). Gift 1758 i Moss med Rønnou Guttormsdtr. (ca. 1737-1794). Former ved Moss Verk. Peter Jansen Gasmanns og Karen Pedersdatters barn:1. Peder Pedersen (Gasmann), f. i Moss 1745.2. Jan Pedersen (Gasmann), f. i Moss 1751.Drøfting: Det har vist seg at informasjonen om Johan Hansen Gasmann er svært sparsom. Det er ikke kjent hvem kona var, eller om han i det hele tatt var gift. Sannsynligvis var han det, og den Hans Johansen G. som døde på Kongsberg i 1742 var høyst sannsynlig hans sønn. Patronymet Johansen er et viktig indisium her, i og med at noen anne Johan Gasmann ikke er kjent. Jan Hansen Gasmann vet vi litt mer om, men lite om hvor han bodde som voksen. Muligens var han ved Dikemark eller Bærum Verk, i og med at det ser ut til at sønnen Jon Jansen G. var døpt i Asker. Jon kalles altså Jansen, og han havner etter hvert ved Moss Verk som former. Der er også Peter Jansen Gasmann som hammersmed. Han kalles også Jansen, og han døper en sønn som blir kalt Jan. Det peker mot at Peter Gasmanns far også har hett Jan - ikke Johan. Dersom Jon og Peter er brødre, er aldersforskjellen relativt stor (ca 10 år), men ikke usannsynlig stor. Dersom Peter er bror til Hans Johansen G., er aldersforskjellen like stor (den andre veien). Konklusjon: Hypotese 2 er mest sannsynlig av følgende grunner: Peters patronym (Jansen) indikerer at farens navn har vært Jan (forsterket ved at han også kaller en av sønnene Jan). Han er ansatt ved Moss Verk, og det er også en aktuell bror - Jon Jansen. Dersom denne hypotesen er rett, kan imidlertid ikke Giert Jansen være Peter Jansen Gasmanns bror.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Jeg har i det siste lurt på om flere (i så fall noe fjernere) medlemmer av Gasmann-slekta enn Hans Giliussen Gasmann med hustru og barn reiste til Norge rundt 1700. Selv om Gasmann-navnet ikke er nevnt, har jeg funnet en interessant familie i Akershus (riktignok bare i FS). Oppsummert og lett justert ser den slik ut:1. Gilius Hansen, g.m. Gunhild Olsdtr.2a. Hans Giliussen, f. 1697, Akershus. Gift med Berthe Axelsdtr.2b. Jan Giliussen, f. 1702, Akershus.3. Hans Giliussen, f. 22/12 1759, AkershusDessuten - også en annen familie:1. Hans Gilius, f. 1682, Trolldalen, Moss2. Gilius Hansen, f. 1723, Trolldalen, Akershus(Nå kan vel ikke Trolldalen ligge både i Moss og i Akershus samtisdig!)Er det noe som kjenner noe nærmere til disse familiene?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Kamsvaag Berntsen

Bare en smakebit;Jan Hansen Giliussen ble gift 30.04.1759, trolig i Moss (jeg har ikke kirkebøkene her og kan ikke kontrollere) med Else Kirstine Musticheit, barnebarn av Christiania-skomakeren Christian Musticheit. Faren hennes var Jørgen Friderich Musticheit, døpt i vor Frelsers Kirke 08.07.1709, men senere reist fra byen og bodd flere steder (Slagen, Bragernes, Fredrikshald - tror han er gravlagt i Moss). Morens navn Birthe Erichsdatter Vidder.Mht. Gasmann(Gasmand) kan jeg jo nevne at Ellen Magdalena Gasmand gifter seg 28.10.1772 i vor Frelsers Menighet i Christiania ( viet i huset) med bundtmaker Johan Berendt Linde.Ikke rare bistanden, men allikevel.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunn Huglen
LenkeJa i Moss er det en masse Giliusser også i 1800.De andre har du vel full oversikt over i Telemark og Agder -området?Skulle tro det var familiebånd mellom Gasmand og Gilius.Litt av en oppgave å finne sammenhengen her. Det må da bli stoff til nye artikler? Mvh. Gunn H.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Takk for innspill, Geir og Gunn. Jo, det er mange 'Giliusser' i Moss fra 1700-tallet av, og her har jeg nokså god oversikt (den beste oversikten er det nok imidlertid Knut Thorvaldsen som har).Jan Hansen Giliussen, som i 1759 giftet seg med Else Kirstine Musticheit, var f. 1732 i Gjerstad/Søndeled (Egelands Verk) og sønn til Hans Giliussen, f. 1712 og Kirsten Jansdtr. (gift 1731 i Gjerstad/Søndeled). De flyttet fra Egelands Verk til Moss Verk antakelig en gang i 1730-årene. Hans Giliussen var igjen sønn til hammersmed Gilius Hansen Gasmann (1681-1742) og Karen Hansdtr. Denne Gilius var så en av sønnene til den Hans Giliussen Gasmann som er navnt i innlegg 7 (og altså helbror til Johan Hansen Gasmann og halvbror til Jan Hansen Gasmann, mevnt i samme innlegg).Ellen Magdalena Gasmann - som du nevner, Geir - er jeg usikker på opphavet til.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Det nærmeste jeg kommer Ellen Magdalena Gasmand, er den Elen Gasmann som ble døpt i Moss 15/7 1730. Foreldre: Lars Gasmann og Karen Sivertsdtr. Hun er vel, i hvert fall statistisk sett, litt for gammel til å gifte seg i 1772. Det er imidlertid, som tidligere nevnt, en sterk konsentrasjon av 'Gasmenn og Giliusser' i Moss i det aktuelle tidsrommet, så det er ikke usannsynlig at Ellen Magdalena også var født der.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Thorvaldsen

De personene du nevner under 8 eksisterer nok ikke slik det står der. Han som la inn dette på F.S. er død for lenge siden så jeg ikke kunne finne ut hvor han hadde fått det fra. Den Gilius Hansen (sønn av Hans Giliussen Gasman)som er gift med Berthe Axelsdtr. er født i Gjerstead i 1732, gift i Moss 1765 med Berthe Axelsdtr.Gården Trolldalen ligger bare 3-400 meter fra der jeg bor og nord for der Moss Jernverk lå. Den tilhørte jernverket fra 1802 men her bodde ingen Gasmann på 1600 tallet og Moss Jernverk ble startet i 1704.Hammersmedmester Hans Jansen Gilius (Giliussen) som er en av mine aner døde her på Trolldalen i 1814. Han var sønn av den som Geir nevner Jan Hansen Gilius og Else Kirstine (Stine) Musticheit.Det var veldig mange av Gasmannslekta på Moss Jernverk men i mange grener. Det var etterkommere etter Lars Hansen Gasmann, Gilius Hansen Gasmann (de kalte seg Gilius eller Giliussen), Jan Hansen Gasmann, Johan Hansen Gasmann? og Peter Hansen Gasmann.Det finnes mange etterkommere disse. Bare i veien jeg bor er det 4 familier som stammer fra en Gasmann.Knut

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Mange takk, Knut, for god opprydding. Jeg hadde en sterk mistanke om at det kunne forholde seg omtrent slik du gjør rede for her - men jeg var usikker.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Bare for å få klarhet i forholdene: Den Gilius Hansen som er f. 1732 er da bror til Jan Hansen Gilius? Siden sistnevnte vel også var f. 1732 i Gjerstad, så må de - dersom fødselsårene er rett - ha vært tvillingbrødre.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunnar Hauger

I FamilySearch (IGI) har jeg funnet følgende oppføring:Hans Hendrich Gilesen, døpt 3/4-1707 i Lier, Buskerud. Far: Gillius Hammersmed.Er det noen som vet hvem dette kan være? En mulighet er at Gillius Hammersmed er Gilius Hansen Gasmann (1681-1742). Min teori er at han kan ha oppholdt seg ved Dikemark jernverk i Asker etter at han var ved Hakadal jernverk (oppført i manntallet i 1701) og før han kom til Egeland jernverk ved oppstarten der rundt 1708. I så fall kan hans første kone, Karen Hansdtr., ha vært fra Lier som jo grenser til Asker. Hammersmed Gilius Hansen hadde en sønn Hans som det hevdes levde mellom 1712 og 1775, men i bygdeboka for Søndeled er han ikke oppgitt med fødselsår eller dåpsdag. Kan det være slik at fødselsåret er utregnet etter alder oppgitt på et bestemt tidspunkt (f. eks ved død) eller er dåpsinnføringen hans funnet i kirkeboka? Hvis det første er riktig, er det en mulighet for at han i virkeligheten var f. i 1707. Det ville også passe bedre med at han giftet seg i 1731.Så har jeg et lite tilleggsspørsmål angående Gilius Hansen Gasmann. Jeg vet han var hammersmed ved Egeland jernverk. Men er det noen som med sikkerhet vet at han også var hammermester?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Først en liten korreksjon vedr. Jan Hansen Gilius(sen). Jeg ser nå at han ifølge kirkeboka ble døpt Dom. 3 Adv 1733.Gunnars resonnement rundt Hans Hendrich Gilesen tror jeg har mye for seg. Jf. en usignert arkivkilde jeg har kommet over ved Statsarkivet i Kristiansand (J. nr. 120/1947, datert 15/4 1947) er Dom. 9 p. Trin. 1710 første gangen Gasmann-navnet figurerer i kirkeboka for Gjerstad. Da blir Petter Hanson Gastmands og Maren Christensdatters sønn Christen døpt (han ble for øvrig bare 44 uker gammel). Gilius Hansøn Gastmand nevnes først Dom. 1.p. Epiph. 1713, i forbindelse med konas (Karen Hansdtr.) død. Hun må ha dødd i barselseng (eller rett etter), for samme dato blir dattera Karen døpt i kirka etter forutgående hjemmedåp.Jeg har ikke funnet Gilius Gasmann betegnet som hammermester i navnet, men mye tyder likevel på at han var det i gavnet. Han figurerer nemlig som underskriver/vitne for verkseieren i et par rettstvister sammen med Gierdt Masmester (jf. Jonas Hanssens bok om Egelands Verk, som jeg dessverre ikke har tilgjengelig akkurat nå). Han er tydeligvis ikke skrivedyktig, for han signerer med bumerke (en dobbel sirkel med initialene GHS inni over ei liggende tang).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Jeg var innom Statsarkivet i Kristiansand i dag og lette litt i de to eldste kirkebøkene der data for Søndeled er å finne (Gjerstad Mini A1, 1695-1717 og A2, 1717-1779).Jeg var først og fremst ute etter litt mer utfyllende opplysninger enn jeg hadde fra før (f.eks. fadderopplysninger). Det ser ikke ut til at representanter for Gasmann-slekta er å finne i kirkeboka før den datoen jeg nevnte i forrige innlegg. Datoen er forresten ført på to måter - også som 27. Aug. 1710. Vi må vel derfor anta at 'Gasmennene' har kommet til Egelands Verk rundt 1710, og de som kom dit, har nok kommet sammen, for ved den aktuelle dåpen (Petter Hansøn Gatsmands og hans qvinde Marens barn Christen) er også Gillius Hansøn fadder. Her er hele fadderlisten: 'Monsr. Niels Mortenssøns Hustru Margrete holt barnet, Kirsten Povel Pedersøns, Ingebor Larsdatter, Lars Svendsøn, Gillius Hansøn'.Dom ? Adv 1711: Gillius Hansøn Gastmand er en av fadderne ved dåpen til Niels Svendsøns og Anne Hansdatters barn (navnet uleselig). (Kan denne Anne Hansdatter være søster til Gilius' første kone, Karen Hansdatter?)Dom. 1 p. Epiph 1713: 'Blev Gillius Hanssøn Gastmands og hans sl. quindes Karen Hansdatters hiemedøbte barn, Karen, til daaben. Maren Christensdatter Petter Gastmands holt det, de andre faddere vare Anna Jonasdatter paa Werchet, Ole Pettersøn Hammersmid, Petter Hansøn Gastmand, Thor Kittelsøn Humme (Homme).Dom. 1 p. Epiph 1715: 'Trolofvet Gillius Hansøn Gastmand med Aase Torstensdatter. Cautionist: forvalter Niels Mortensøn, Petter Hansøn Gastmand, Hans Christensøn'.Dom Sexages 1715: 'Copuleret Gillius Hansøn Gastmand med Aase Tostensdatter'.Dom Septuages 1716: 'Døbt Petter Hansøn Gastmands og Maren Christensdatters pigebarn paa Werchet, Anna Maria. Faddere: Gunnil Tengel Hommes holt barnet, Maren Kittel Egelands og (hennis) datter, forvalteren Niels Mortensøn, Hans Christensøn, Anders Sørensøn'.Fest 1mo Paches 1716: 'Trolofvet Gillius Gastmand og Helvig Jørgensdatter'. (NB! Trolovelsen registrert i Risør, alle andre registreringer her er fra Søndeled. Ingen forlovere er nevnt, og jeg finner heller ikke selve vielsen).D. 9.Mart. 1718: 'Trolofvet Hans Gasmand og Hedvig Gundersd. Caut.: Knud Egeland og Tore Homme'. Ellers kan jeg nevne at forloverne ved Hans Giliussen Gasmands og Kirsten Jansdatter 5. juni 1731, var Mons. Anders Søvrensen (forvalteren) og Gierdt Marsmæster. Han kalles da bare Hans Gasmand, og hennes fornavn er Kirsti. Ved vielsen Dom 12 T. 1731 kalles de Hans Gilius Gasmand og Kirsten Jansdatter.Jeg har ikke funnet den Gilius Hansen som jf. innlegg 13 skulle være sønnen (f. 1732), og som giftet seg i Moss 1765 med Berthe Axelsdatter. Det første barnet de jf. kirkeboken får døpt, er Jan (D. 3 Adv 1733). Faren kalles da Hans Gilius. Det neste barnet er Hans (døpt Dom Exaud 1736) som blir begravet 12. august samme år. Faren kalles ved dåpen Hans Giliussen. Denne Hans Giliussen må være født før 1710, og da et annet sted enn i Søndeled. Det gjør ikke Gunnars hypotese om at han kan være identisk med den Hans hendrich som blir døpt i Lier i 1707. Hendrick - navnet er imidlertid ikke nevnt i kirkeboken for Gjerstad, men det ser ellers ikke ut til at presten har vært særlig nøye med navneføringen. Han kalles både Hans Gasmand, Hans Gilius Gasmand, Hans Gilius og Hans Giliussen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

La meg bare tilføye at Gilius Gasmands andre hustru, Aase Tostensdatter, ble begravet Dom 13 p. Trin 1715. Den termen som brukes i den eldste krikeboka, er at den døde ble 'parenteret over' - dvs. at presten holdt likpreken. Sannsynligvis skjedde det begravelsesdagen. I likhet med Karen Hansdatter må hun ha avgått ved døden i forbindelse med fødsel, i og med at sønnen Mikkel blir døpt dagen etter.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Ad Gunnars innlegg nr. 16: Dersom noen har tilgang til kirkebok for Lier fra begynnelsen av 1700-tallet (MINI 2 1701-1726), og dermed kan sjekke hvem som var faddere ved Hans Hendrich Gilesen 3/4 1707, ville det vært kjempeflott.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunnar Hauger

Gilius Hansen Gasmann og Karen Hansdtr. hadde en sønn Ole som var hammermester ved Egeland jernverk. I følge bygdeboka for Søndeled ble han f. i 1709, men det er ikke oppgitt noen dåpsdato. Men i følge FamilySearch (IGI) ble Ole Gilesen døpt 9/5-1709 i Gjerstad, foreldrene var Gilius Hansen og Karin Hansdr. Hvis dette er riktig, må Gilius Hansen Gasmann og familien ha kommet til Egeland jernverk senest våren 1709. Verkets privilegier og fulle rettigheter ble bekreftet av kongen i København 5/12-1707 (foreløpig konsesjon ble gitt 23/7-1705). Ut ifra dette vil jeg anta at familien kom til Egeland jernverk ca. 1708, og da muligens fra Dikemark jernverk.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Det er mulig du har rett, selv om jeg ikke fant den nevnte dåpen i kirkeboken. Jeg skal imidlertid ta en ny titt. Det er lett å overse en innføring i såpass gamle kilder.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Ja, nå fant jeg Ole Giliussens dåp (rett før stengetid på arkivet)!Her er teksten fra kirkeboka (Gjerstad MINI A1, 1695-1717):'Sønnelef: Fest. ascens. 1709. Døbt Gillius Hansøns ok Karen Hans. Barn Ole. Fadderne: Birgitte Larsdatter holt barnet, Alis Torgiusdatter Brogeland, Lars Svendsøn, Niels Svendsøn, Petter Gilliussøn'.Kommentar: Sistnevntes patronym må være feilskrift for Hansøn, for det kan ikke være andre enn Gilius Hansen Gasmands bror, Petter, det er snakk om.Jeg fant dessuten følgende under 'Introducentes 1709':'Sønnel: Dom 1mo p. Trinit. Introd: Gillius Hansens qvinde'.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Jeg er enig i ditt resonnement, Gunnar, m.h.t. 'Gasmennene's bevegelser. Selv om Egelands Verk fikk sine privilegier bekreftet i 1707, var dette altså helt på slutten av året. Og det ser ikke ut til at ordinær drift kom i gang før 1808/1809. Vi må derfor gå ut fra at 'våre' folk var pionerene blant de ansatte. At de kom til Egelands Verk fra Dikemark Verk, tror jeg er rett. Det viktigste indisiet her, er at den som fikk privilegiene på Egeland, Christian Albert Ginheimer, også i perioden 1705-1710 eide Dikemark. Det ville være mer ulogisk enn logisk om han ikke hadde tatt med seg erfarne folk derfra når et nytt verk skulle etableres.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjorn Johannessen

Enda et par momenter som styrker antakelsen om at Gasmann-familien kom til Egelands Verk fra Dikemark Verk: Den første forvalteren, Niels Mortensen (som bl.a. var forlover for Gilius Gasmann i 1715) ble flyttet til Egeland fra tilsvarende stilling ved Dikemark i 1707 og hadde det praktiske ansvaret for etableringen av Egelands Verk. Dessuten var det betydelige driftsproblemer på denne tiden ved Dikemark Verk. Jeg siterer fra Jonas Hanssens bok EGELANDS VERK (Porsgrund 1903), s. 58: 'Det var ved det Dikkemarkske Jernverk at Ginheimers pengeforlegenheder begyndte. Allerede i 1710 var han kommen i 5 Aars Restance paa Afgiften til Kongen af dette Verk eller 1,500 Rdl. Ved naadigst Resolution af 29de September 1711 tillodes det, at Afgiften likvideredes i en Leverance til Staten af 200 Skippund Kanonkugler, men heller ikke dette saa han sig istand til at præstere, hvorfor Kongen maa have ophævet Koncessionen; thi Verket laa øde indtil 1719, da Kongen overdrog det til Herman Kreftings Enke, Anna Vogt, som tillige eiede Bærums Jernverk'.Det var m.a.o. ikke noen drift ved Dikemark verk fra ca. 1710 til 1719, noe som sannsynligvis kom til å bety at Egelands verk i den første driftstiden i betydelig grad er blitt befolket av arbeidere fra Dikemark.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.