Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Marit Herland

[#32897] Amund Simensen Fougner f. ca. 1652, Gausdal, Oppland

Recommended Posts

Gjest Marit Herland

Amund var sønn av Simen Simensen og Birgithe Samuelsdatter født på Fougner gård ca 1652, ble gift (Ca. 1690) med Kari f. ca. 1666.Er det noen som har noen opplysninger om Amund og hans ekteskap,konas etternavn, foreldrenes bosted, besteforeldre el.? De hadde etter det jeg vet ihvertfall 8 barn som jeg har navnene og fødselsdatoer på. Er takknemlig for all hjelp. Marit

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Grethe Flood

Her er vel barna (FS/GI):Berit, 1691; Ole, døpt 28.8.1695; Torger, døpt 22.01.1697; Ole, døpt 19.7.1699, Simen, døpt 28.9.1701; Gulbrand, døpt 13.2.1704; Ole, døpt 24.5.1705; Eli, døpt 10.2.1709.Barnas fornavn kan kanskje gi en indikasjon på farsnavnet til Kari. Har du for øvrig sjekket om det er skifte etter Amund Simensen, som iflg. FS/IGI dør i 1723 (må sjekkes!)Ser også i FS/IGI at det er en innførsel som sier Amund Simensen, født ca 1652 Hegge, Gausdal, sønn av Simen Simensen [url="http://www.familysearch.org/Eng/Search/IGI/individual_record.asp?recid=700053939292&lds=1&region=12&regionfriendly=Norway&frompage=99>Lenke og manntallet for Gulbrandsd. og Hedemrk. Amt 1665, på gården Hegind i Gausdal heter en av oppsitterne Bergete Samuelsdatter LenkeI Norsk Slektshistorisk Tidsskrift nr. 28 (1982) har Olav T. Forseth har skrevet en artikkel om eldre ættetilhøve på Fognegårdene og Heggen i Gausdal, her en lenken til forfatterregisteret på nettsidene til NSF

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Mona Årnes

Hei. Jeg har Amund Simensen Fougner f 1652 Fougner d 1723 Fougner Follebu Oppland gift med Kari Gulbrandsdatter f 1666 Mælhum Brøttum Hedmark død 1714 Fougner.Jeg tror du finner denne familien på DIS treff sine sider også. MONA

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Amund (1652-1723) på Fougner Søndre i Follebu var såvidt jeg vet g.m. Kari Gudbrandsdatter Mælum (1666-1714) fra Brøttum. Jeg har riktignok Amund som sønn av Ole Simensen Fougner (ca.1618-1706) fra Heggen, Follebu, og Berit Jacobsdatter Steine (Nordre) (1628-1698), men det kan være feil. Hadde nevnte Ole kanskje en bror Simen som var Amunds far ? Jeg formoder at Amund's foreldre er 'sikre' ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Marit Herland

Hei Mona, har du en lenke denne familien?Til dere andre: Takk for hjelpen så langt!Jeg er ikke 100% sikker på at foreldrene er de riktige, men håper det er noen 'der ute' som er det.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Mona Årnes

Hei Marit. Det er Ole Simensen Heggen som er far til Amund. Det er 4 på Distreff som har de samme opplysningene. http://www.disnorge.no/distreff/ Jeg husker dessverre ikke i farten hvor jeg har fått opplysningene. Fødselsdato stemmer og Kari? mvh. MONA

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Iver Mosvold

Olav Forsets NST-artikler er nevnt. I tillegg har vi Per Seland: ”De eldste slektene på gårdene Heggen og Fougner i Gausdal” (NST XXVIII S 154).Fougner søndre (og Leikvam) er som sikkert mange kjenner til, av stor interesse p.g.a. en hypotese om kobling mellom lensmannen (Øymark, Østfold) Engebret Amundsen Lie og Amund Engebretsen Fougner søndre (d.ca.1645). Lenke Men dette er vel dette temaet uvedkomne, da nevnte Amund Simensen neppe har noen slektsrelasjon til Amund Engebretsen ??IM

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Mari (innlegg 1): Simen Simensen Heggen/Fougner hadde (hvis han fantes ?) en bror Amund Simensen Heggen som var g.m. Berit Samuelsdatter Bøe fra Øyer. Kan Simen/Bergete være forvekslet med Amund og kona ? Og Ole Fougner (Amund's bror) og Berit Steine var foreldre til Kari, Marit, Amund (1652-1723), Jakob, Ole og Tore. Hvorfra kommer informasjonen fra om at Simen g. Bergete var en 'Simensen' ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Lensmann Simen Trondsson kom fra Hegge(n) og eide både Hegge og Fougner Søndre. Barna brukte stort sett Heggen, men sønnen Ole (ca.1618-1706) brukte Fougner som navn, såvidt jeg vet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Marit Herland

Først av alt, takk for engasjementet.. Ja, her ser det ut som om jeg har en jobb å gjøre.... Jeg vet at min tiptiptip oldefar var Ole Amundsen f.ca. 1705 og gift med Sigrid/Siri Steffensdatter i 15 nov 1736, bosatt på Elken, Gran på Hadeland.Jeg vet ikke hvor jeg fikk opplysningen om at Ole amundsen var født på Fougner, Gausdal, og jeg har ikke fra noen sikker kilde at foreldrene var Amund Simensen og Kari. De fikk (ifg. FS/IGI) flere barn med navnet Ole, som døde i tidlig alder. Men er det noen som har flere opplysninger her så setter jeg stor pris på hjelp. Marit

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hans Petter Engh

Hei jeg har notert i mine papirer at Amund, som giftet seg med Kari Gudbrandsdatter Mælum, Brøttum Ringsaker, f.1666, d.1714 het Amund Olsen Fougner, f.1652, d.1723.Jeg har kun notert et av barna i ekteskapet, Simen Amundsen Fougner, f.1701, d.1783.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hans Petter Engh

Til Marit HerlandHar du lånt/lest boken til Skibskaptein Hans Kraabøls optegnelser om Slægter og Gaarder i Gausdal? På side 5 er Ole Elken i Gran nevnt. Han var sønn av Amund Simensen(d.e.:Olsen). Simen Fougner var Oles bror og Eli Fjedrum var hans søster.Han henviser også til gården Vaalen som beskriver utførlig om slekten på Søndre Fougner.Jeg har også aner til Søndre Fougner med forgreninger til Nordre Restad og enge i Gausdal. Jag har også slekt/aner ifra Fougner Nordre.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Marit Herland

Beklager at min respons har tatt så lang tid, men nå har jeg endelig tatt meg tid til å fordøye det som sto i ditt innlegg, Hans Petter. Det høres spennende ut. Hvor kan jeg evt. låne denne boken som du refererer til?Kanskje vi kunne utveksle litt informasjon om slekten.... Kan du ikke skrive en e-mail til meg? marit@liphe.no

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

'kraabølboka' finnes i hvert fall på Riksarkivets lesesal.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Marit Herland

Tusen takk for all hjelp. Boken er bestilt. Marit

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Terje Vaagan

Hei Marit !Mulig du vet dette fra før men : Simon Trondsen Heggen 1588-1665, lensmann i Gausdal, gift med Kari Amundsdatter Olstad ( nordre Aulstad )i Vestre Gausdal.Barn : Amund, Ole, Anne og Marthe.Far til Simon : Trond Heggen, Gausdal. Var en av de odelsbønder som i 1618 fikk pålegg om å holde våpen ifølge den daværende hærordning.Far til Kari: Amund Gunnarson, nordre Aulstad f.1578 d.1645.Far til Amund : Gunnar Agmundson, nordre Aulstad, Gausdal. Lagrettsmann. født 1546.Har også forfedre ennå lengre tilbake, men vet ikke hvor pålitelige kildene er..... Alt dette tatt fra boka om Nordre Fougner i Follebu.Mvh Terje

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Gunnar Amundsson Nordre Aulstads far var nok den Amund Ottarsson som er nevnt i DN XV nr. 612, 1. februar 1552 i Svartsheim (Svatsum):Sammendrag: Olaf Anderssön, Sogneprest i Gausdal, bevidner, at de fire ældste Mænd i Prestegjeldet paa Forespörgsel af Amund Otterssön paa Ulstad (Aulstad) forklarede, at der tidligere til hellig Trefoldighed var betalt 1/2 Hud i Landskyld af en Lökke ved Navn Brynjulfsgaard mellem söndre og nordre Ulstad i Svartsemsdalen (Gausdal).Brevteksten: Dette bekennes jeg mig Oloff Anderson sogneprest y Gusdal i Gudbransdalen, att ieg war y Suartzens dalen Kindermesse affthen Anno dominj 1552 hørde ieg att Amund Otterson paa Vlsta y samme fforde sogn Gusdal sporde sig ffør danne men oc de elste som vpffødde wore i same geld, om de wiste huar mikitt lanskyld war gaatt aff Brinisgaard en luckie som y Vlsta y mellem den søddre oc nørdre gorden ligger i Suartzems dalen, Suaret daa de elste men i Gusdals prestegell saa som ere Engebreckt Hødem, Biøn Kraakøle (Kråbøl), Oloff Jffuerson oc Kettil Ffoszetter, sielff kraffde, inttett annett wette ffør gud *att sant att were oc paa bock att suerie, att aff fforde Brynils gaard (ey) mer gick y lanskild till hellige tre ffoldighet en #j hud, Till ytermer wiszen oc i sanning her om sette wij wor insigell neden ffør dette breff, Skriffuitt paa Suarszem kyndelmesze afften som fføre skriffuitAmunds angivelige forfedre som er presentert i 'Anteavle og slekt' av N.K. Fougner, 1946, og senere spredd i forskjellige slektsarbeider, er ikke dokumentert. Jeg har i hvert fall ikke funnet noe kildemateriale som kan underbygge slekten lenger bakover. Hvis noen kjenner til dokumenter som N.K. Fougner kan ha brukt, er jeg interessert i å høre om dette.Den første dokumenterte mann på Aulstad før Amund Ottarsson, etter det jeg kan se, var Gulbrand Aulstad og kona Gudrid Gregoriusdatter nevnt 1404 (DN III 571). Det er i hvert fall 3, sannsynligvis 4 ledd mellom disse personene, og det er fullstendig uvisst hvordan den forbindelsen kan ha vært. Den behøver heller ikke bare ha gått gjennom mannsledd.Far til Amund må ha hett Ottar, men det er det eneste jeg vet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.