Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Oddbjørn Johannessen

[#32976] Jon Olsen Verket, g. 1781 m. Gunborg Jonsdtr. Skåland (Holt)

Recommended Posts

Gjest Oddbjørn Johannessen

Jon Jensen Skåland (1717-1779) og Siri Svenningsdatter giftet (jf. bygdeboka for Holt) bort flere av døtrene sine til arbeidere ved Nes Verk.* Maren Jonsdtr., f. 1746; g. 1787 m. Lars Knudsen Nes Verk* Siri Jonsdtr., f. 1749; g. 1772 m. Christen Olsen Solberg (som muligens også var ved verket)* Ingeborg Jonsdtr., f. 1758, g. 1787 m. Halvor Madsen Nes Verk* Inger Jonsdtr., f. 1760 har Holtsboka giftet bort til Jon Olsen. Det er feil. Hun var g. m. Halvor Madsens bror, Samuel Madsen.* Gunborg/Gunvor Jonsdtr., (1757-1837) har Holtsboka glemt. Det var hun som var g. m. Jon Olsen Verket. De giftet seg i 1781.* Paret hadde dessuten sønnen Jens Jonsen (f. 1744), Svenning Jonsen (f. 1751) og Jens Jonsen (f. 1753).Hvem var Jon Olsen Verket? Han må vel være identisk med den Jon Olsen, f. 1756, som er sønn til Ole Andersen Verket og Maren Jensdatter. Feddere ved Jon Olsens dåp var Johanne Knudsdtr., Jon Olsen Ødegaard, Knud Jensen Aabelviga, Klemet Jensen Gaardalen, Inger Gjeruldsdtr. Skaalandsdalen. Kanskje var Maren Jensdtr. søster til fadderen Knud Jensen Aabelviga. Åbelvik ligger i Austre Moland, men på grensa til gamle Holt (ved Strengereid).Hvem var Ole Andersen Verket? Jeg har en gang notert meg, uten å kunne dokumentere det, at han KAN være identisk med Ole Andersen Baasland (død 1781), sønn til den siste oppsitteren på Båsland før verket overtok, Anders Jonsen (som var fra Myre på Vegårshei).Forlovere for Joen Olsen Verket og Gunnvor Joensdtr. Skaalland i 1781 var Rejor Olsen Verket og Christen Olsen Skaalland. Sistnevnte er nok den Christen Olsen (Solberg) som altså giftet seg i 1772 med Siri Jonsdtr. Reier Olsen er diskutert her: Lenke.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Jeg fant en del utfyllende opplysninger i ilder på Statsarkivet i dag.Her er de av Jon Olsens og Gunborg Jonsdatters barn som dukket opp:1. Siri, døpt 30/6 1782. Foreldre: Joen Olsen Skolland og Gunvor Joensd. Faddere: Gulbrand Godderstads Kone Karen Joensdtr. (som også var søster til Gunvor/Gunborg), Inger Joensd., Skolland, Svenning Joensen Skolland, Jens Joensen Skolland, Svenn Joensen(s Hustru?).2. Ole, døpt 15/5 1785. Foreldre: Joen Olsen SkollandsEje og Gundbor Joensd. Faddere: Christen olsen Skollands Kone Siri Joensdr., Karen Olsdr. Werket, Samuel madsen, Ole Olsen Werket.3. Maren, døpt 23/11 1788. Foreldre: Joen olsen Werket og Gunvor Joensd. Faddere: Halvor Madsens Kone Ingeborg Joensdr., Karen Olsd. Werket, Samuel Madsens Kone, Niels Olsen SletteEje, Ole Olsen Werket.4. Maren, døpt 30/5 1790. Foreldre: Joen Olsen Werket og Gundbor Joensd. Faddere: Ole Olsen Werkets Kone Helje Aschildsd., Magnild Olsd. Werket, Samuel Madsen, Niels Nielsen og Christen Nielsen Werket.5. Maren, døpt 2/12 1792. Foreldre: Jon Olsen Werket og Gumbor Jonsd. Faddere: Niels Olsen Werkets Kone Giellau Giliusd., Karen Olsd., Peder Schou, Jeppe Andersen, Christian Olsen Werket. (Denne Karen levde til 1882 og ble ifølge Holtsboka gift med Ole d.e. Larsen Båsland (1795-1882), og de fokk stor etterslekt i Holt og på verket).6. Karen Hellene, døpt 12/7 1795. Foreldre: Jon Olsen W. og Gundborg Jensd. Faddere: Jens Eriksen Kovenæs Kone Magnild Olsd., Gunild Gierruldsd. W., Guldbrand Godderstad, Lars Knudsen, Christian Olsen fra Wket. (Karen Helene ble gift med verksarbeider Reier Olsen (1799-1876), og de er mine tipp-tippoldeforeldre).Jeg fant også noen interessante skifteopplysninger som jeg vil komme tilbake til.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Skiftekartoteket i Statsarkivet inneholdt flere relevante opplysninger, særlig om Gunborg Jonsdatter Skaalands slekt. 25/3 1779 var det skifte etter faren, Joen Jenssøn, på Skaaland. Arvingene var kona, Siri Svenningsdatter (som var fra Uberg i Vegårshai) og barna:1. Svenum Jenssøn, myndig2. Jens Jenssøn, myndig3. Karen Jensdtr., g. m. Guldbrand Jørgensen Godderstad4. Maren Jensdtr., 32 år5. Siri Jensdtr., g.m. Christen Olssøn Solberg6. Gumbor jensdtr. 22 år7. Ingeborg Jemsdtr., 24 år8. Inger Jensdtr. 18 årDet blir ellers opplyst at boet var 'rikt': 'flere sølvgjenst., skog, tømmer m.m.' - i tillegg til jordegods i Skaaland på 6 ksk., samt den underliggende plassen Skaalandsdalen. Det blir dessuten opplyst følgende: 'Til de ug. døtrene avsettes 24 rdl. for hver til bryllupsutstyr'. Skaalands-jentene ser altså ut til å ha vært attraktive - også økonomisk.Ved skifte på plassen Landvik u/Skaaland 28/6 1806 etter Gunborgs bror, Jens Jonsen, får vi noen utfyllende opplysninger om søsknene, som er arvinger i tillegg til enka, Gumborg Andersdtr.:1. Svenning Jonsen, bror, myndig, bor ved Wigelands jernverk (dvs. i Vennesla i Vest-Agder)2. Karen Jørgensdtr. (her er det ektemannens patronym som er brukt), søster, g.m. Guldbrand Godderstad3. Sirie Jonsdtr., søster, g.m. Ulrich olsen Skaaland (hun hadde tidligere vært g.m. broren, Christen Olsen)4. Maria Jonsdtr., søster, enke etter Lars Knudsen, Nes jernverk5. Gunborg Jonsdtr., søster, g.m. Jon Olsen, Nes Verk6. Ingeborg Jonsdtr., søster, g.m. Samuel MadsenYngstesøstera Inger er ikke nevnt (uteglemt på katalogkortet?).Gunborgs slekt ser altså ut til å være veldokumentert, men det hefter fremdeles usikkerhet til Jon Olsens opphav, selv om jeg nok vil hevde at min hypotese i innlegg 1 ikke er svekket. Dersom den holder, så hette altså mora hans Maren - og Jon selv døpte, som vi har sett, ei datter Maren ikke mindre enn tre ganger.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Ja, nå ser det ut til at 'mysteriet' med Jon Olsens opphav er løst. Historikeren Ingeborg Fløystad (som har spesialkompetanse på arbeidernes levekår ved Baaselands/næs verk på 1700-tallet) har bekreftet at Jon Olsens foreldre var Ole Andersen Båsland og Maren Jensdatter. Ole Andersen var imidlertid IKKE sønn til Anders Jonsen Båsland, som jeg antok - men til Anders Kittelsen, g. 1702 med Siri (muligens Alfsdtr.) Ole Andersen var gruvearbeider på verket og hadde også litt arbeid i masovnen. Faren, Anders Kittelsen, er i 1701-manntallet oppgitt å være 22 år. Han var også gruvearbeider. Det samme var hans far igjen, som i 1701 kalles Kiddil Olsen. Alderen er der satt til 5o år, og fødestedet er 'Skeen'. Han kom sannsynligvis fra Fossum Verk i slutten av 1680-årene.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Her er ekteskapet mellom Ole Andersen Båslands foreldre i Holt 3/12 1702: Lenke.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Gruvearbeider John Kittelsen er nevnt flere ganger i denne debatten (bl.a. i innleggene 88 og 92): Lenke. Han var sønn til Ole Andersen Baaslands/Verkets bror, Kiddil Andersen - og altså John Olsens fetter. John Olsen har for øvrig i Ingeborg Fløystads doktoravhandling tittelen sjaktstiger rundt 1800. To av hans svogere hadde også lederstillinger ved gruvene - Samuel Madsen som overstiger og Halvor Madsen som understiger.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Stamfar Kittel Olsen, som altså i 1701-manntallet blir presentert som 50 år og født i Skien, kan det nok være vrient å finne mer informasjon om. Nå trenger nok ikke Skien (sett fra Holt) tas helt bokstavelig. Hele Grenlands-området kan vel være aktuelt. Han har nok kommet til Baaselands Verk fra et annet jernverk. Her er en Kittel Olsen i aktuell alder fra Holla: Lenke. Er det noen som vet noe mer om ham?I 1701-manntallet nevnes tre av Kittel Olsens sønner: Anders (22 år), Ole (15 år), Peder (11 år). I og med at den første kirkeboka for Holt starter i 1699, vil det ikke være noen dåpsopplysninger å finne der. Sannsynligvis er heller ikke disse sønnene (i hvert fall ikke den eldste) født i Holt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Jeg har sjekket trolovelsen og vielsen mellom Anders Kittelsen og Sisri Alfsdatter i Holt KLOK B-1 (1699-1705). De ble trolovet Trefoldighedssøndag 1702 som Anders Kidelsen og Sirij Alffsdater Hoffuerin (antakelig plassen Hovrind). Forloverne var Clemet Rosseland og Olle Grisebu. Vielsen foregikk 1. søndag i advent samme år. I og med at det mangler kirkebøker for Holt perioden 1705-1715, er det umulig å finne Ole Andersens dåp. Han må nemlig være født i dette tidsrommet. Men jeg fant dåpen til Anders Kittelsens eldste barn, dattera Ingeborg Andersdtr. Hun ble døpt 4. trinitatis 1704, og følgende var faddere: Ingebor Sleteeje, Suenning Nes, Niels Nes, St..... Møglebustad, Hillebor Rosseland.Dåpsbarnet kalles Ingebor Andersdater Gangdalen, så Anders Kittelsen og familien må mellom trolovelsen og Ingeborgs fødsel ha flyttet fra Hovrind, som ligger i nærheten av Staursbu (øst for Nedre Nes og sør for Rosseland, sånn omtrentlig) til Gangdalen. Hovrind må vel enten ha gått ut fra Nedre Nes eller Rosseland, og tilhørte ikke verket. Det gjorde imidlertid Gangdalen, som også kunne kalles Båslandseie. Jeg vil tro at Kittel Andersens sønn, Ole Andersen Verket, av og til kalles Båsland av den grunn. Han har altså ikke nødvendigvis bodd på selve Båsland, men på en av plassene utgått fra Båsland - sannsynligvis Gangdalen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Hovrind (som også har vært skrevet Hovrinden, Haaverinden, Hovering) var gått ut fra Nedre Nes. Her er ei lenke til kart over området: http://ngis2.statkart.no/ng2/ng2.html. Dagens bygdesentrum, Nesgrenda, ligger på Nedre Nes.Jeg ser at lenken går til Norgesglassets startside. For å få fram riktig kart, må man klikke på 'stedsnavn' nederst til venstre. I den søkemenyen man da får opp, kan man skrive Hovrind i stedsnavnsfeltet og Tvedestrand i feltet under. Man får da opp en klikkbar adresse i det store feltet til høyre. På kartet vises plassen Øvre Hovrinden - en av flere (i hvert fall to) Hovrind-plasser.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Jeg fortsetter å snakke litt med meg selv. Kanskje vil noen 'nappe på' etter hvert som det blir flere opplysninger i tråden.Jeg har nå funnet enda et av barna til Anders Kittelsen og Siri Alfsdatter døpt i Holt. Andre pinsedag 1703 ble Chirsten Andersdater Gangdalen døpt. Fadderne var: Gunild Nes, Bergete Nes, Ingebor Alffsdater Hoffuerin, Halffuor Sleten og Olle Alffsen Hoffuerin. Ingeborg Alfsdatter Hovrind og Ole Alfsen Hovrin er nok Siri Alfsdatters søsken, og det gir muligens grunn til å anta at hun var fra Holt. Det ser ut til at det har vært hun som har hatt Hovrind-tilknytningen, mens ektemannen har vært fra Gangdalen.Ole Andersen Verket var det skifte etter på Båsland (rimeligvis Gangdalen) 18/6 1781. Der blir det oppgitt at han døde 9/5 samme år. Kirkeboka viser at han ble begravet 28/5, og at han da var 63 1/4 år. Antatt fødselsår blir derfor ca. 1714. Ved skiftet er enken Maren Jensdtr. arving sammen med følgende barn:Fra 1. ekteskap (jeg vet ikke hvem han først var gift med):1. Siri Olsdtr. g.m. Christen Danielsen Dalen u/Øyenes Fra 2. ekteskap:2. Jon Olsen, myndig3. Niels Olsen, 20 år4. Erik Olsen, 14 år5. Ole Olsen, 11 år6. Christian Olsen, 9 år7. Karen Olsdtr. , 18 år8. Magnil Olsdtr., 7 år23/9 1767 er det skifte på Båsland etter Ole Andersens svigerinne, Johanne Knudsdtr. (begr. 14/4 1767, 65 år). Arvinger er enkemannen Kiddel Andersen og barna Knut, Anders, Niels, Lars og Jon (23 år).Sistnevnte Jon (John) Kittelsens kone, Ingeborg Knudsdtr., er det så skifte etter på Båslandseie 2/10 1772. Kirkeboka forteller at hun ble begravet 23/5 1772, og at hun da var 28 år. Arvingene er, i tillegg til ektemannen, hennes søsken: Ole Knudsen, Aslag Knudsen, Ellen Knudsdtr. (g.m. Aschild Larsen på Verket), Siri Knudsdtr. (g.m. Knud Torkildsen) og Anne Knudsdtr. (g.m. Ole Reiersen).Ole Andersen Verket og Maren Jensdtr. ble trolovet i Holt 18/7 1751. Forloverne var Ole Skoland og Klemet Tøvesen ved Verket. Vielsesdato: 28/9 1751. Maren kalles Hørdalen ved trolovelsen. Sønnen Jon Olsen (denne trådens utgangspunkt) ble døpt i Holt Fastelavns-søndat 1756 ('Barn fra Ole Andersen Verket'), og følgende var faddere: Johan(ne) Knudsdtr., Joen Olsen Ødegaard, Knud Jensen Aabelviga, Klemet Jensen Hørdalen, Inger Gieruldsdatter Skaalandsdalen.Maren Jensdatter kom fra Hørdalen under Øvre Ottersland i Austre Moland.Oppsummert oversikt over gruvearbeider Anders Kittelsen Gangdalens og Siri Alfsdatters kjente barn.1. Chirsten Andersdatter, f. 17032. Ingebor Andersdatter, f. 17043. Kiddel Andersen, f. ca 17054. Ole Andersen, f. ca. 1714

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

En debatt om Jon Olsens mors, Maren Jensdatter Hørdalens, opphav er startet her: Lenke.La meg ellers legge til at når jeg på nytt (innlegg 10 - i tillegg til innlegg 1) har listet opp fadderne ved Jon Olsens dåp, er det fordi jeg nettopp har korrekturlest navnene i kirkeboken. Jeg har da sett at navnet Klemet Jensen GAARDALEN på en av fadderne, har inneholdt en feillesning fra min side. Det korrekte er Klemet Jensen HØRDALEN.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunnar Hauger

I innlegg 10 er det nevnt en Ingeborg Alfsdtr. Hovrind. Det er samme person som jeg omtaler i innlegg 21 i denne debatten: [url="http://da2.uib.no/cgi-win/WebDebatt.exe?slag=listinnlegg&debatt=brukar&temanr=29016&sok=baaselands&nr=5&antinnlegg=21&startnr=&antall=&spraak=n#anker>Lenke Ingeborg er bl.a. å finne i den oversikten over kommunikanter som er oppført i den eldste kirkeboka for Holt. Våren og høsten 1700 og våren 1701 bodde hun på Myklebustad. Høsten 1701 og våren 1702 bodde hun på Berge. Høsten 1702 og våren og høsten 1703 bodde hun på Hovrind, og våren og høsten 1704 bodde hun igjen på Berge. Hun har nok hatt tjeneste forskjellige steder i Holt før hun giftet seg. Men da hun bodde på Hovrind bodde hun antagelig 'hjemme'. Ingeborg må ha giftet seg med Cort Cortsen Berge omkring 1706. Pga kirkeboklakune og mangelfulle kirkebøker er det bare mulig å finne dåpen til ett av barna til Cort og Ingeborg. Da sønnen Alf ble døpt i 1726 var en Ole Alfsen blant fadderne, det er trolig samme person som er nevnt i innlegg 10.Det er grunn til å tro at Ingeborg og Siri Alfsdøtre Hovrind og Ole Alfsen Hovrind var søsken. I 1666 bodde en Alf Olsen som husmannssønn (30 år) under Nedre Nes, han var igjen trolig s.a. Ole Lauritsen (60 år) som da bodde samme sted:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Interessante observasjoner! Og Hovrind var jo en plass under Nedre Nes.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunnar Hauger

Det bodde også en Tone på Hovrind på begynnelsen av 1700-tallet. Her går hun til nattverd i Holt i 1704 (Thone Hoffuerin): Lenke Kort Kortsen Berge som står rett over, er Ingeborg Alfdatters kommende ektemann.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

I 166x-manntallet (se siste lenke i innlegg 12) er de som bodde på plassen Staursbu u/Nedre Nes oppført. Hovrind må der være 'slått sammen med' Staursbu. Holtsboka nevner ikke Hovrind, men omtaler så vidt plassen Staursbu i presentasjonen av Nedre Nes.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunnar Hauger

Tone Hovrind (innlegg 14) gikk jevnlig til nattverd i Holt i årene 1700-1704 (som dekkes av den eldste kirkeboka for Holt), i 1700 ble hun kalt enke. Jeg har en mistanke om at Tone kan ha vært moren til Siri, Ingeborg og Ole. I 1797 døde den 86 år gamle Tonje Cortsdtr. Bergeeie, hun var trolig datteren til Cort Cortsen og Ingeborg Alfsdtr. på Bergeeie. Kanskje hun var oppkalt etter sin mormor?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Stadig interessant! Da har vi MULIGENS paret Alf Olsen Hovrind (f. ca. 1636) og Tone NNdtr. med barna Siri, Ingeborg og Ole, som vi kan jakte videre etter opphavet til.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunnar Hauger

Da Tone Hovrind gikk til nattverd våren 1700 ble hun kalt 'Thonne Thorgiusdater Hoffuerin': Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Ja, det har du helt rett i. Dersom Tone Torgiusdater Hovrind virkelg var kona til Alf Olsen (og det føler jeg meg temmelig overbevist om), skulle en tro at det også fantes en sønn Torjus/Torje Alfsen...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunnar Hauger

Til innlegg 16: Skiftet etter Cort Cortsen fra 1743 viser at han hadde en datter Todne, hun var 31 år gammel og ugift.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Flott! Da ble den hypotesen bekreftet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

En ny tråd om Kiddel Olsen (f. ca. 1650) her:Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.