Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Oddbjørn Johannessen

[#33123] Hvem var hytteknekt Lars Knudsens (f. ca. 1750) foreldre (Nes Verk, Holt)?

Recommended Posts

Gjest Oddbjørn Johannessen

5. november 1777 giftet Lars Knudsen Verket seg med Anne Johannesdtr. (om hennes opphav: [url="http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/WebDebatt.exe?slag=listinnlegg&debatt=brukar&temanr=30033&sok=oddbj%F8rn+johannessen&startnr=&antall=&spraak=>Lenke). Lars Knudsen var masovnsarbeider (hytteknekt) ved Nes Verk.De hadde følgende barn:1. Knud Larsen, døpt 19/11 1780; g. m. Ingeborg Gulbrandsdtr.2. Johannes Larsen, døpt 19/1 1783; g. m. Mette Jørgensdtr. ('Masovnsmorderen'; se: Lenke).3. Jørgen Larsen, døpt 26/2 1786; g. m. Johanne Eriksdtr. (Lars Knudsen betalte da 3 ort for barnedåpen hans og 2 ort for konas kirkegang).Anne Johannesdtr. ble begravet i Holt rett etter den siste fødselen - nærmere bestemt 30/3 1786. Oppgitt alder: 40 år.17/10 1787 giftet Lars Knudsen Verket seg på nytt med Maren Jonsdtr. Skaaland (relevant tema:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunn Huglen

Jeg prøver med en lenke til vielsen til Lars og Anne, her ser det ut til at den er riktig registrert i Mormonerdatabasen:LenkeSkal lese gjennom alle innleggene som du har henvist til i dette tema.Mvh. Gunn.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunn Huglen

Her er vel da den eldste sønnen Knuds ekteskap med Ingeborg Gulbrandsdatter?: LenkeGunn.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunn Huglen

Her fant jeg noe pussig under søk etter Lars Knudsen og Anne Johannsdatters barn:LenkeDette har vel ikke noe å gjøre med ditt tidligere tema om Grisebo , men det var litt pussig, så derfor denne lenken!Ellers fant jeg Barn av Lars Knudsen og Anne nevnt på F.s. Knud Larsen dpt. 1781Johanna dpt. 19 jan 1783Jørgen dpt 26 feb 1786.( dette har du sikkert bedre oversikter over.)Mvh. Gunn.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Hei Gunn! Den svenske lenken var jo artig, men det hele beror nok på et tilfeldig sammentreff. Ellers kan jeg bekrefte at du ellers har funnet fram til riktige personer. Jeg stusset litt over opplysningen om at Knud Larsen og Ingeborg Gulbrandsdtr. skulle ha giftet seg i Froland, men det kan godt være at han har arbeidet en tid på jernverket der. Lars Knudsens barn er også oppført i innlegg 1. Jeg legger merke til at FS har skiftet kjønn på Johannes Larsen (Johanna)!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Her er den Axel Knudsen jeg antar kan ha vært Lars Knudsens bror: Lenke Fødselsåret stemmer ikke helt med oppgitt alder ved begravelsen, men det er jo ikke så uvanlig.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Oppkallingssystemet for de to eldste sønnene til Lars Knudsen og Anne Johannesdatter er jo grei: Knud er oppkalt etter farfaren og Johannes etter morfaren. Navnet Jørgen på tredjemann kan imidlertid være et spor. Morfarens far hette Clemet, så der er det ingenting å hente, og mormoras far hette Aschild. Dermed er det vel rimelig å anta at enten Lars Knudsens far eller mor har hatt patronymet Jørgensen (ev. Jørgensdtr.)...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Axel Knudsen giftet seg 1765 med Anne Reiersdtr., datter til Reier Fidlene (Fiane). Forloverne var da Gunner Hansen og Clemet Johannessen. Axel Knudsens mulige herkomst er også diskutert her: [url="http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/WebDebatt.exe?slag=listinnlegg&debatt=brukar&temanr=29439&sok=belgmaker&startnr=&antall=&spraak=>Lenke (se bl.a. innlegg 96).Jf FS hadde Axel Knudsen Gangdal og Anne Rejorsdtr. i hvert fall disse sønnene:1. Knud Axelsen, døpt 2/3 17662. Rejor Axelsen, døpt 24/6 17683. Rejor Axelsen, døpt 31/10 1773.Førstnevnte Knud Axelsen var gift to ganger: 1) 29/5 1791 med Helie Gjerulfsdtr.; 2) 28/9 1793 med Anne Sonesdtr. Hun var datter til Sone Christensen. (Se

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Litt mer kirkebokleting i dag ga ingen klarhet i forholdet mellom Lars Knudsen og Axel Knudsen. Det er imidlertid en del navn som stadig opptrer sammen ved kirkelige handlinger, og som i hvert fall ser ut til å ha hatt relasjoner til begge. Jeg oppdaget forresten at Rejor Axelsen I hadde tvillingsøstera Siri.Jeg tar med fadderne for de av Axel Knudsens og Anne Rejorsdatters barn som jeg har funnet:1. Knud Axelsen (2/3 1766). Foreldre: Axel Knudsen Werket og Anne Rejorsdtr. Faddere: Tarald Werkets kone Ingeborg, Ingeborg Olsdtr., Gunnul Omunds. Werket, Clemed Johanss. ligesaa, Knud Rejorsen Werket.2 og 3. Rejor Axelsen og Siri Axelsdtr. (24/6 1768). Foreldre: Axel Knudsen Krogseje og Anne Rejorsd. Werket. Faddere for Rejor: Clemet Johansens K. Inger, Asgier Rejorsd. Werket, Lars Askildsen id., Knud Rejorsen id., Tarald Gunnorsen. Faddere for Siri: Niels Biørnsen Werkets K. Aase, Ingeborg knudsdtr. Gangdalen (Axels søster?), Gro Nielsdatt., Gro Torgusd. (Hejrfj. ?), Ole Knudsen W., Aslac Tallacsen Lindland.4. Rejor Axelsen (31/10 1773). Foreldre: Axel Knudsen Werket og Anne Rejorsd. Faddere: Gunnuf Omunds. Kone Marthe, Siri Larsd. Werk., Taral Gunnorsen, Anders Olsen, Knud Rejorsen id.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Jeg er fremdeles ikke kommet noe nærmere Lars Knudsens opphav, men etter nye søk i aktuell kirkebok for Holt, mener jeg nå å kunne slå fast at han ikke er døpt der. Det finnes, som tidligere nevnt, et par Lars Knudsen døpt der i 'rett' alder, men ingen av dem er 'min' mann.Jeg tror imidlertid ikke vi skal så langt bort fra Holt for å finne ham. Blant de jernverksarbeiderne som ikke var tilflyttet fra andre verk, og som heller ikke var rekruttert fra Nes Verks nærområde i Holt, var der en del fra de omkringliggende bygdene (først og fremst Vegårshei og Åmli). Jeg er mottakelig for alle tips. Ut fra navnene på Lars Knudsens sønner vil jeg se det som sannsynlig at enten Knud Larsens far eller mor har hatt patronymet Jørgensen/Jørgensdatter.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunn Huglen

Her fant jeg en Lars Knudsen dpt i Holt i 1741. Her står faren nevnt med en mulig plass han kommer fra.LenkeKan dette være den samme som er nevnt som KNUD VÆRKET tro?Mvh. Gunn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunn Huglen

Ved søk etter Knut Lien, fant jeg ikke mye, men det ser ut til at en mulig etterkommer gifter seg her:LenkeLitt pussig at her er med et Jørgensennavn også??Legger inn det jeg finner også for å holde debatten varm.mvh. Gunn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Takk for interessen, Gunn. Den Knud Jørgensen Vestre Lien du har lenket til i innlegg 12, var sønn til Jørgen Knudsen V. Lien (f. 1761), som igjen var sønn til Knud Jørgensen V. Lien (f. 1732). Sistnevnte giftet seg i 1760, og han kan dermed ikke være far til 'min' Lars Knudsen.Den Lars Knudsen (sønn til Knud Lien) som du har funnet, mener jeg også at jeg har sjekket ut av 'saken' tidligere - men jeg skal ta en ny titt på ham i kirkeboka. 'Lien' kan enten være en av gårdene Vestre Lia eller Østre Lia - eller en av Lia-plassene under Båsland (m.a.o. en av de plassene som tilhørte jernverket).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunn Huglen

Jeg lurer på hvor du finner Holt i 1801-tellingen?Mangler her noe, eller er området registrert under et annet navn?Mvh. Gunn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Ft. 1801 for Holt (inkl. Dypvåg og Flosta) er dessverre gått tapt - svært kjedelig for alle som har slekt fra dette området.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunn Huglen

Takk for den opplysningen! Ikke rart jeg lette forgjeves etter den da!Håper du finner en løsning i kirkebøker. (Ikke enkelt det der.)Mvh. Gunn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Den Lars Knudsen du fant dåpen til i FS, er avgjort interessant, Gunn. Jeg har nå sjekket kirkebokinnførselen:'Sante Hans Dag 1741 - døbt Lars Knudsen Lien. F(addere): Anne Hegland, Nils Hegland, Nils Knudsøn, Olle Aasaalsøn, Sirri Aasuls Datter'.Foreldrenes navn er ikke nevnt, men ved konas introduksjon i kirken '9 trinitattis', er faren identifisert som Knud Olsøn ('Knud Olsøns Kone'). Interessant er det så å registrere at alle fadderne kom fra gården(e) Hegland. Anne Hegland var gift med Lars Knudsen Hegland, som igjen var bror til fadderen Nils Knudsøn. Nils Hegland er antakelig identisk med Nils Terjesen H. som var gift med Tonje Aasuldsdtr. Hegland - og hun var søster til fadderne Olle Aasaalsøn og Sirri Aasuls Datter. Foreldrene til disse var Aasulv Olsen Hegland og Ingeborg Eriksdtr. Uberg. Sirri Aasulsdatter ble for øvrig trolovet søndagen etter ovennevnte dåp med Nils Olsen Fladen (forlovere: Olle Nilssøn Hegland og Olle Gondersøn Fladen). Samme dag var Knud Lien 'til Guds bord').Fadderopplysningene her gjør at det er nærliggende å tenke på et annet plassnavn i Heglands nærområde som utgangspunkt for navnet Lien - nemlig Liene/Liane under Rosstøl. Denne Knud Olsen ser imidlertid ut til å ha flyttet litt rundt. Han er nemlig muligens identisk med den Knud Olsen som jf. Østre Råbyggelags pantebok nr. 3, fol. 193 (Hegland i Holt) 21/10 1749 mottar festebrev på plassen Ødegaarden u/Hegland av Knud Osmundsen Hegland. Sistnevnte må, har jeg funnet ut (det blir for omfattende å gå i detaljer her nå), antakelig være far til den Axel Knudsen som er nevnt i flere tidligere innlegg. Nevnte Knud Olsen må ha vært gift to ganger, for panteboken opplyser at det i 1768 var skifte etter hans andre kone, Anna Aslachsdtr. Da kalles han Knud Olsen Heien. Anna Aslachsdatter kan ha vært fra Heglands nabogård Lindland (det var en del innbyrdes slektskap mellom disse to gårdene), og den Lars Knudsen som ble døpt i 1741, kan være identisk med han som blir konfirmert i Holt i 1758, og som da kalles Lars Knudsen Lindland.La meg til slutt nevne, som et apropos i denne opphopningen av noe løse hypoteser, at Aase Knudsdtr. Hegland (f. 1748), søster til Axel Knudsen, dør i Liane u/Rosstøl i 1836 (hun var da enke etter Torbjørn Danielsen Liane).Som sagt: Her er det kanskje lite håndfast informasjon, men jeg mener at vi i det minste her har et nytt og interessant utgangspunkt for å lete etter hytteknekt Lars Knutsens opphav.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunn Huglen

Spennende informasjon du kommer med her. Håper du vil finne den rette sammenheng i slektskapet.Mvh. Gunn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Litt oppfølging av et par momenter fra innlegg 17:Jeg nevnte der at Axel Knudsen antakelig var sønn til Knud Osmundsen Hegland, som altså i 1749 gav festebrev på Øygarden u/Hegland til Knud Olsen. Belegget for den hypotesen er å finne i kirkeboka for Holt ved dåps-/introduksjonsinnførselen. Axel Knudsøn Werchet ble døpt 9/7 1743, og ved moras introduksjon i kirken noen uker senere, kalles hun 'Knud Aasmonsøns Kone'. Etter å ha sett litt nærmere på saken er jeg blitt i tvil om det her er snakk om Knud Aasmundsen/Osmundsen Hegland, selv om jeg ikke kjenner til andre med det navnet i 'rett' alder. Fadderne ved dåpen var Ranil Baaseland, Stian Liien, Jon Asgels, Knud Nes og Astri Gonstens Datter. Ingen som kan knyttes direkte til Hegland, aløtså. Og ved konfirmasjonen i 1859 står det 'As©hiel Knudsen W(erket), 16'.Et stort problem når det gjelder kirkebøkene for Holt fram til 1760-årene er det at foreldrenes navn ikke er oppgitt. Følgende dåpsbarn er utvilsomt Knud Aasmundsen Heglands sønn:Døbt 15 Juni 1747 - Aasmund Knudsen. Fad.: Ole Nielsens Kone Hegland, Lars Hegland, Knud Nielsen, Ole Ouselsen.Her er alle fadderne fra Hegland, men ved moras introduksjon '9 søndag efter Trinit.' står det bare 'Knud Aasmundsens Kone'.Den Aase Knudsdtr. Hegland, som også er nevnt i innlegg 17, er åpenbart også Knud Aasmundsens barn. Ved dåpen 20/10 1748 er følgende faddere: Ole Aaselsøn, Rejar Aasmundsøn, Ingebor Erichsd., Siri Aasmundsd., Astri Larsd. Også her ser det ut til at alle fadderne er fra Hegland.Verken Aasmund eller Aase er nevnt blant Knud Aasmundsen Heglands barn i Holtsboka. Der ser det ut til at det eldste kjente barnet er Lars Knudsen (f. 1751 - og som definitift ikke er identisk med hytteknekten).Det eneste som nå synes å være relativt opplagt - ut fra fadderopplysningene - er at det må ha vært et nært slektskap på et eller annet vis mellom Heglands-folket og den Lars Knudsen Lien som blir døpt i 1741. Men hvem var han? Kan farens, Knud Olsens, første kone (og muligens Lars Knudsens mor) ha vært fra Hegland?Og så gjenstår selvsagt hovedspørsmålet: Kan den Lars Knudsen Lien som ble født i 1741 være 'min' mann? La meg ellers få føye til, siden jeg tidligere har nevnt at navnet Jørgen muligens her kan være et spor (hytteknekt Lars Knudsens 3. sønn), at det finnes på Hegland i flere ledd lengre bakover i slekta (kommer da fra Ljøstad i Vegårshei). Sannsynligvis er navnet også i bruk der der midt på 1700-tallet, men presentasjonen av gården og slekta/slektene i bygdeboka for Holt inneholder nok av en del lakuner.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Tja, Hegland er muligens et blindspor - i hvert fall hvis vi ser på hvem som var forlovere ved hytteknekt Lars Knudsens to ekteskapsinngåelser, samt oversikten over faddere ved sønnenes dåp (se innlegg 1). Der er det ingen som kan knyttes til Hegland. Det er enten snakk om jernverksfolk eller slektninger (fortrinnsvis av hustruene).Axel Knudsen dukker da opp igjen som et interessant spor. Han er nok ikke Lars Knudsens bror, men muligens likevel en slektning (eller en slektning av kone nr. 1, Anne Johannesdtr.). Han er altså sønn av en Knud Aasmundsen (ikke Hegland), og blant fadderne ved hans dåp finner vi flere verksfolk. Jon Asgels (Jon Aschildsen), antakelig bror til Berthe Aschildsdtr. - Anne Johannesdatters mor (og altså Lars Knudsens første svigermor). Astri Gonstens Datter er nok datter til verksarbeider Gunstein Svenningsen. Hun ble i 1747 g.m. hammersmed Syver(t) Hansen Gangdalen. Jeg vil dessuten tro, uten at jeg i farten kan identifisere henne, at Ranil (Ragnhild) Baaseland kan knyttes til verket.Vi ser også betydelig 'samrøre' mellom familiene Lars Knudsen og Axel Knudsen ved sistnevnte barns dåp (samt at Axel Knudsen altså er forlover ved vielsen mellom Lars Knudsen og Anne Johannesdtr.).Axel Knudsen kalles i kildene Verket (1743, 1766, 1773), Krokseie (1768) og Gangdal (1777).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Aha - her er vel muligens sammenhengen mellom Lars Knudsen og Axel Knudsen: Lenke.Det ser m.a.o. ut til at Axel Knudsen har vært Anne Johannesdatters fetter (dvs. at mødrene nok har vært søstre). En annen referanse i FS (IGI) har 'lest' kirkebokinnførselen litt (men ikke vesentlig) annerledes. Der kalles Axel Knudsens mor 'Asgulsdr.' og vielsen er datert to dager tidligere.Skrivemåten 'Aschelsdtr.'/'Asgulsdtr.' forklarer nok også at Axel i kildene av og til kalles Aschel.Ja, ja - da er vi vel like langt (eller like kort) m.h.t. hytteknekt Lars Knudsens opphav...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Lars Knudsens opphav er fremdeles en uløst gåte. Heller ikke skiftet etter ham (originalen i Oberbergamtets arkiv, RA) gir svar på det. Skiftet inneholder likevel en del interessante opplysninger og noen personnavn. Derfor løfter jeg denne etterlysningen opp nok en gang.La meg forresten nevne at Lars Knudsen (i sitt første ekteskap) var svigersønn til Johannes Clemetsen, som det er en egen tråd på her: LenkeSkifteforretningen etter 'afgangne Hytteknægt og Former Lars Knudsen' ble holdt 31/8 1805. Den ble ledet av forvalteren ved Næs jernverk, Gregers Kiær (som var konstituert på vegne av byfogden (i Arendal?)). Et år i forveien, 18/8 1804, var det blitt holdt registrerings- og takseringsforretning ved 'de 2de kyndige Mænd Hammersmedmæstrene Giert og Johanes Sørenssønner'. De var for øvrig brødre (og begge var mine 4xtippoldefedre).Arvingene etter Lars Knudsen var hans 2. hustru, Maren Joensdtr., og hans tre sønner fra 1. ekteskap: Knud Larsen (25 år), Johannes Larsen (23 år - 'Masovnsmorderen', jf. flere tråder her i forumet) og Jørgen Larsen (20 år). Det blir nevnt at det hadde vært skifte etter Lars Knudsens 1. hustru, Anne Johannesdtr., 9/6 1787.Lars Knudsen hadde gjeld til en rekke personer da han døde. De største kreditorene var jernverkseier Jacob Aall (noe over 51 rd.) og Samuel Madsen (godt og vel 26 rd.). Jacob Aall var jo arbeidsgiveren hans, mens Samuel Madsen - i tillegg til å være overstiger ved verket - også var Lars Knudsens svoger (g.m. søster til Lars' 2. hustru). De øvrige han hadde gjeld til - i den rekkefølgen de er nevnt i skiftet: (Forvalter) Kiær, Amund Jørgensen, Jens Krogsgaard, Lars Næs, Giæruld Næs, Ole Svendsen (Sonesen?), Søren Næs. I tillegg er avdødes eldste sønn, Knud Larsen, nevnt her (den eneste av sønnene som blir omtalt som myndig).Noen av disse kreditorene lar seg identifisere: Jens Krogsgaard var en innvandret danske som drev handelsvirksomhet i Tvedestrand. Lars og Gjeruld Næs var nok halvbrødre og sønner til Knud Gjerulvsen Nedre Nes (rett ved jernverket). Karen med fornavnet Ole kalles først Svendsen, senere i skiftet Sonesen. Dersom det siste er korrekt, bør han ha vært sønn til Sone Christensen Wassenden (som arbeidet en del for verket, og som det også er en egen tråd på her i forumet). Amund Jørgensen og Søren Næs har jeg foreløpig ikke greid å identifisere.Et interessant spørsmål kan være i hvilken grad flere av disse personene kan ha noe felles. En av dem, Samuel Madsen, var altså beslektet med Lars Knudsen. Det kan jo da være fristende å spekulere i om flere av dem han sto i gjeld til, var beslektet med ham. En av dem, Lars Knudsen Nes, var hans navnebror. Kan det være et mulig spor her?Samuel Madsen dukker for øvrig opp igjen mot slutten av skifte-teksten i en annen rolle - nemlig som 'Laugværge' for Lars Knudsens enke (som altså var hans svigerinne). Der blir vi dessuten introdusert for nok en person - en som tar seg av 'Værgemaalet for de 2de umyndige Sønner Johanes og Jørgen Larssønner'. Jeg leser navnet hans som 'Peder Korts.'. Som 'deres antagne Kurator' skal han sørge for at alt i det følgende skjer til 'deres Tarv og Bæste'. Så vidt jeg kan forstå, må han ha vært deres fetter - nemlig sønn til Siri Johannesdtr. (deres moster) og Cort Pedersen. I så fall har han ikke vært så svært mye eldre enn dem han skulle skjøtte vergemålet for (f. 1778).Det blir også sagt noe i skiftet om hvor Lars Knudsen bodde, uten at plassen kan bestemmes helt presis: Han 'levde og døde paa Pladsen under Næss Jernwærk og Gaarden Øvre Næss'. Det ser ut til at enken, i hvert fall en stund, blir boende på plassen, som da kalles 'Arve Tompten'.Historiker Ingeborg Fløystad har ellers opplyst meg om at Lars Knudsen var knyttet til masovnen hele tiden mens han arbeidet på jernverket - fra før 1775 som slaggdrager, deretter som formerdreng, oppgiver og hytteknekt.Alt i alt finnes det altså en god del informasjon om Lars Knudsen, men jeg mangler fødselsår/-dato og fødested. Dessuten mangler jeg, merkelig nok, også dødsdatoen hans. Merkelig, fordi det jo blir sagt i skiftebrevet at han døde på 'Pladsen under Næss Jernwærk' - og fordi dødsfallet må ha foregått ikke så lenge før registreringsforretningen, dvs. litt før 18/8 1804.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Jeg fant nettopp en interessant kirkebokinnførsel i Holt.27/1 1771 ble Karen Torbjørnsdtr. døpt. Foreldre: Torbjørn Larsen Svartekjær (u/Holt prestegård) og Aase Joensdtr. Faddere: Gunder Jorstads Kone Kirsten, Maren Larsdtr. Werket, Anders Jorstad, Clemed Johansen, Knud Larsen Werket.Kan den sistnevnte fadderen ha vært Lars Knudsens far? Jeg kan ellers ikke plassere ham. Fadderen nevnt foran var for øvrig Lars Knudsens første svigerfar, Clemet Johannesen.Karen Torbjørnsdatters foreldre kalles Torbjørn Larsen Werket og Aase Joensdtr. Holt (dvs. u/prestegården) da de giftet seg 2/6 1765. Jf. Holtsboka flyttet de senere til Skålandsdalen.Da deres yngste datter, Anne, ble døpt 9/9 1772, var disse faddere: Askild Larsen Werkets K. Elen, Anne Johannesd. (altså Lars Knudsens kommende kone), Siri Larsdtr. Werket og Gunnar Larsen Werket.La meg like godt også ta med fadderne for Torbjørn Larsen Svartekjærs eldste sønn, Lars Torbjørnsen (29/1 1769): Anne Mortensdtr. Svartekjær(?), Siri Joensdtr. Skolland, Anders Jorstad, Gunnor Jorstad og Knud Blia. Kan sistnevnte være identisk med Knud Larsen? Blia var også en plass under prestegården.-----------Det hører med i dette bildet at blant fadderne for Lars Knudsens og Anne Johannesdatters barn finner vi Torbjørn Larsen Holtseje (Jørgen, 19/1 1786).Nok en interessant dåp som inkluderer litt av det samme persongalleriet: 21/2 1779 Rejor Olsen Werket og Siri Larsd. Barn kaldet Lars. Fadd.: Lars Knudsens Kone Anne Johannesd., Anne Olsd. Werket, Askil Larsen Werket, Knud Jonsen(?), Thor Aslagsen(?).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Sandblost

Endelig kan jeg også bidra med litt informasjon!Ang Knud Blia. I Telleiv T Gåskjenns bok om Holt kirke (1953) står det 'Knut Blia finner vi stadig i de gamle regnskapsbøkene i ferd med snekring om tømring' Noen av regnskapene er gjenngitt. I kirkeverge Elling Biørnsen Jorkjens regnskap for årene 1759 - 1760 - 1761 har Knud Blien fått lønn for 'Steentrappen v. Porten, Ringer Lønnen Anno 1760 - 1761 og for 3de Arbeidsdage.' I regnskapet til Ellev Olsen Lindland, som var kirkeverge sammen med Elling, har Knud Blien fått lønn 'for at ringe.'

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Du bidrar jo stadig du!Telleiv T. Gaaskjenns bok har jeg jo - men glemte å sjekke der. Kjenner du noe farsnavn på Knud Blia?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.