Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Terje Aarland

[#33252] Brita Olsdtr. Lauvås f. ca 1822 i Lindås gift i 1851 med Ole Olsen Ekerhovd?

Recommended Posts

Gjest Terje Aarland

Er det mulig å finne opplysningar om Brita Olsdatter Lauvås (født 15. oktober 1822) Ho ble gift i 1851 med Ole Olsen f. 1814 på Ekerhovd i Fjell. Dei budde på garden Lie i Fjell.Eg har fått dette spørsmålet frå ein av etterkomarane deira som bur i Oregon I USA. Han veit ein del om Ole, men ønskjer å få vite meir om Brita.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Terje Aarland

Ja, det ser ut som om det er denne familien jeg søker. Så spørs det om det lar seg gjøre å finne foreldrene til Brita?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anita Johansen

Hei.Ved batchnr søk finner jeg Ole Olsen 37år og Brithe Olsdatter 28år viet 13/4-1851,Fjell. Hans far var Ole Monsen og hennes var Ole Jacobsen. Det står at denne Ole Olsen har vært gift før. Kan dette være riktig par?Mvh Anita Johansen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Terje Aarland

Det ser ut som om det er det rette paret. Lar det seg gjøre å finne noe mer om denne Ole Jacobsen og Ole Olsen sitt første ekteskap?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Magne Polden

Hei. Eg legg inn eit utsnitt av det Norvald Austarheim har skrive frå Liaskjeret, bruksnr. 3Lærar Ole Olsen N. Ekerhovd flytte til Elven med huslyden kring 1850. Han var husmann i Nore Ekerhovd medan første kona levde, men ein skal fortelja om han i denne bolken. Ole Olsen N. Ekerhovd (1814-1878) giftet seg første gang i 1836 med Synneva Olsdatter Ebbesvik (1810-1850). Foreldre: Ole Johnsen og Brita Olsdatter. Det er fortalt om lærar Ole Olsen Ekerhovd i Bygdesoga for Fjell, side 142. Han fekk framifrå vitnemål om eksamen i Fjell kyrkje 2. sept. 1842. I 1847 hadde Ole Olsen 9 års tenestetid i skulen og 81 elevar i skuledistriktet sitt. Årsløna var 15 spd. Det var lite å leva av, så Ole Olsen har truleg drive fiske ved sida av læraryrket. Han var elles sjuk ovannemnde år. Born: a/ Gjertrud født 1837, døde samme år. b/ Gjertrud født 1838, døde 1848. c/ Brita født 1841. d/ Anna født 1844, døde 1846. e/ Ole født 1847 (3). Kona, Synneva Olsdatter døde i 1850. Ho vart 40 år. Ole Olsen og Synneva Olsdatter budde kanskje på plassen Storhaugen i N. Ekerhovd. I panteregisteret for bruksnr. 7 på denne garden finn ein mellom anna at eigaren Ole Larsen Ekerhovd selde eit hus på plassen Storhaugen til Nils Alstrup Nordahl for kr. 900,-, tgl. 6/3-1888. I 1851 gifte lærar Ole Olsen seg oppatt med den 28 år gamle Brita Olsdatter Loftås frå Lindås. Desse borna kom i andre ekteskap: f/ Synneva født 1851. g/ Ivar Olai født 1853, døde 1887, bustad, Syltøy -ugift. h/ Rasmus født 1855, døde 1887, bustad: Tyssøy. i/ Elisabeth født 1857, bustad: Morlandstø. j/ Gjertrud født 1860, døde 1861. k/ Gjertrud født 1862. l/ Anders født 1866. m/n, tvillingane Eli og Simon født 1868. Eli døde same året. Ole Olsen flytte til plassen Elven i Søre Lie og alle borna i andre ekteskap vart fødde der. Det var seks personar i huslyden ved folketeljinga 1875. Ole og Brita hadde borna Rasmus, Anders, Simon og Gjertrud heime. Ole Olsen fødde 1 ungdyr og 2 sauer og sådde ut 3 tønner poteter. Ole Olsen døde i 1878, alder 64 år.Men eg må ta litt forbehold, dette bygdebokutkastet til Norvald Austarheim er kjent for at ikkje alt som står der er rett. Når han skriv om bygdeboka, so refererer det til den som Nils Trengereid skreiv, som kom ut i 1970, ikkje den nye.Magne

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddvar Søreide

Her døde nok første kone til Ole [url="http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=FJELL35&gardpostnr=667&merk=667#ovre>LenkeHer døde nok Ole, årstalet han døde avviker i forhold til det Magne oppgir, men fødselsår stemmer LenkeHer er trulig Ole sin andre kone, da busett på Morlandstø, alder stemmer med fødselsår og at ho er født i Lindås

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddvar Søreide

Sjå vekk fra Ole, da han lever i 1875.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddvar Søreide

Har en mistanke til at det er Britha som bur hos dattera Elisabeth i 1900, da Kobbeltvedt. Alder stemmer ikkje på Brite, denne er trulig feil. Mulig er denne plassen underlagt Morlandstø seinare, som da Magne har skrevet at dattera Elisabeth budde, da stemmer også at Brithe døde på Morlandstø. Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddvar Søreide

Ser me på konfirmerte så finner me Ole Olsen konfirmert i 1829, der nevnes også hans foreldre. Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddvar Søreide

Finner Brithe født 1822 i Lindås foreldre Ole Jacobsen g. Lisbeth Nilsdatter. Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddvar Søreide

Dåpen til hennes søster bekrefter vel at disse er de rette. Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Magne Polden

Eg ser det kan vera betimelig med ein generell kommentar om Morlandstø. Morlandstø er nemlig ikkje matrikkelgard, so om ein bustad på Morlandstø var sørom elva/støavatnet, so hørde det til matrikkelgarden Kobbeltvedt/Kolltveit. Nordom elva/vatnet er 'støa' delt, med austre delen til Knappskog og vestre delen til Morland, uten at eg kan visa den grensa. Dette viser at ein bustad i Støa godt kan vera under matrikkelgarden Kobbeltvedt.Magne

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Magne Polden

Med det som Oddvar viser i innlegg 11, so finn eg dette, som Norvald Austarheim har skrive om Husmann på Nore Ekerhovd. Ole Monsen Toft, født 1755, giftet seg første gang med Malena Nilsdatter (1756- 1802). Dei budde på Søre Toft i Sund i 1801 og hadde då borna: a/ Nils - 19 år. b/ Salomon - 12 år og c/ Kari -9 år. Manntalet ovannemnde år fortel at Ole Monsen dreiv gardsbruk og fiske. Kona, Malena Nilsdatter, døde truleg året etter, og Ole Monsen flytte til Nore Ekerhovd. Panteregisteret for bruksnr. 2, N. Ekerhovd fortel mellom anna at Simon Nilsen ved gavebrev hadde gjeve 'Skoleholder' Ole Monsen Søre Toft ei glasstove med kakkelomn. Ole Monsen gifte seg i 1804 oppatt med Gjertrud Rasmusdatter S. Ekerhovd. Ho var 22 år og datter til Rasmus Nilsen og Gjertrud Nilsdatter på bruksnr. 5, S. Ekerhovd. Ole Monsen vart lærar i 1. distrikt med 25 gardar i Fjell kommune, (Bygdesoga for Fjell s. 137) og husmann i Ekerhovd. Han fekk desse borna i andre ekteskapet: d/ Anna født 1805. e/ Nils født 1807. f/ Simon født 1811. g/ Ole født 1814, døde 1878, bustad: Søre Lie, bruksnr. 3, Elven. h/ Simon født 1816, døde 1912, bustad: Kallestad. i/ Rasmus født 1819, bustad: Kallestad. j/ Agathe født 1822, døde 1910, bustad: Kallestad. Merknader: a/ Ole Olsen N. Ekerhovd (g) som gifte seg 2 gonger, flytte til Elven, S. Lie etter andre ekteskap, og ein viser til bruksnr. 3 , S. Lie. b/ Simon Olsen. N. Ekerhovd (h) giftet seg i 1842 med Marta Olsdatter Kallestad, bruksnr. 5. c/ Rasmus Olsen N. Ekerhovd (i) giftet seg i 1846 med Anna Nilsdatter Kallestad og busette seg der. d/ Agathe Olsdatter N. Ekerhovd (j) giftet seg i 1844 med Mikkel Mikkelsen Kallestad. Opplysningar on dei andre borna til Ole Monsen manglar.Eg vil tilbake til innlegg 9, der Oddvar har lenka ft 1900 på RHD. Det viser til bruksnavn Nybakken, eg trur eg veit kor det bruket er, og det stemmer, både Morlandstø og Kobbeltvedt om det.Magne

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddvar Søreide

Her må ein helde tunga rett i munnen.Ser me på døpte på garden Toft så finner me at Mons Olsen Søre Toft fikk 2 sønner med navnet Ole, ein født i 1755 som vart gift med Malene Milsdatter, som Magne nevner over, men han vart ikkje gift med Gjertrud Rasmusdatter for her er han fremdeles på Toft i 1801. [url="http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=f11245&gardpostnr=19&merk=19#ovre>LenkeBroren Ole som vart født i 1764 vart 1.g. med Tyri Vincentsdatter Trengereid, som i følge den nye Fjellsboka døde i 1800 på Trengereid. Kvar Ole oppholder seg i 1801 er usikkert, men han har tre barn samen med Tyri. Lenke Ole Monsen døde slik det ser ut på garden Kallestad. Lenke Det samme gjorde og Gjertrud Rasmusdatter.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddvar Søreide

Her er ekteskapet mellom Ole d.e. og Malene Nielsdatter Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddvar Søreide

Ole hadde kun to barn med Tyri, dette var Mons Olsen som var fosterbarn hos sin onkel Morten Monsen, sjå link 1801 Søre Toft og så var det dattera Tyri Olsdatter som seinare vart gift med Svale Olsen, busett på Hammersland. Tyri og faren har eg ikkje funne i 1801.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Magne Polden

Eg kan ikkje sjå at der er noka hinder i ft. 1801, (innlegg 18) for å seia at han gifta seg oppatt og flytta i 1804. Her er i alle fall giftarmålet i 1804. LenkeMagne

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddvar Søreide

Hvis det er samme mann som gifter seg i 1804, driver han med bigami, siden kona til Ole Monsen Søre Toft lever i 1801 og Ole Monsen gifter seg med Tyri i 1796.Når det gjelder hvor dattera Tyri som er født 1800 så kan ho være den fosterdatter som er oppført på Taranger i 1801 Lenke Her er navnet ikkje stadfesta, men årsak kan være at Michel Larsen er bror til Albrigt Larsen som da er gift og busett på Store Sangolt. Ole Monsen skriv bygselkontrakt med Johannes Olsen Trengereid om oppfostring av dattera, far til Johannes kommer også fra Store Sangolt. Dette er kun ett skudd i blinde i forhold til 1801 tellinga.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Terje Aarland

Det er en etterkommer av Brita og Ole i USA som prøver å finne røttene sine. Han har via en venn av seg tatt kontakt med meg. Derfor har eg teke opp denne saka. Han veit altfor lite om Brita og ønskjer vite meir om Brita sin bakgrunn. I dag har eg fått denne e-posten frå han:'Brita Olsdatter Lauvås was born on Lauvås farm about 1823. Lauvås is in Lindås Kommune, less than a mile from the Kårdal farm.Like most children of the common folk, she was sent out to work when still in her teens, as a servant girl at the Halstein Brunsland farm. She had a romance with Ivar Halsteinsen, which led to a son being born on July 12, 1845. Ivar and Brita wanted to get married, but Ivar’s father objected, saying “Ivar Halsteinsen is too young and the girl is not good enough for him.” The baby was given to a childless neighbor couple, Jetmund Jonsen Kårdal and his wife. Brita then went to Bergen in search of work.Several years later in Bergen Brita met a widower, Ole Olsen, a cotter from Fjell Kommune on the island of Store Sotra. In 1851 they were married in Bergen and they settled at Lie søre farm, Fjell Kommune. He leased their home from the landowner and worked variously as a schoolteacher at Fjell church, a fisherman, and a vaccinator (one who administers smallpox vaccinations). Census records show he also had a calf, two sheep, and raised some potatoes. According to Julie Fisk’s book Celebrating the Ties That Bind, Ole “had poor health and she [brita] was to know much hard work.”From his first wife Ole had five children, at least three of which died young. Only a four-year-old son, Ole, and possibly a ten-year old daughter were living at the time he married Brita Lauvås. She bore Ole eight children, most of whom survived to adulthood. We have complete information on only two, daughter Elizabeth and son Anders. Anders was “the man that left the old country,” immigrating in 1885 to America, where he took the name Andrew O Lee.One may ask the question, did Brita ever see her son Ivar Ivarsen Kårdal again? We don’t know for sure, but it is certain that she kept in touch. We know for example that Ivar’s oldest daughter Hansine went to stay with her grandmother Brita for a time after her mother died. And some years later, Alice, the daughter of Ivar’s son Jetmund, stayed with the family of Ole Olsen’s son Ole while Jetmund was serving as a missionary in Africa. As Elmer Kaardal points out - “Brita Lauvås--our great grandmother, urged that all her offspring stay in contact.” And that contact was maintained even as her offspring immigrated to America.'Han vil vite mest mulig om Brita og henns søsken og forfedre.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddvar Søreide

Her er sønnen Ivar slik at me får bekrefta det du skriver. Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.