Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Lars E. Øyane (Luster kommune)

[#33344] Thomas Witman Rein (1660-1714), løytnant, gm. Else Marie Nagel - huslyden deira?

Recommended Posts

Gjest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Thomas Witman Rein, som skal ha vore løytnant i den dansk-norske hæren, var fødd kring 1660 og døydde som gardbrukar på Valaker i Solvorn sokn, Hafslo kring 1714. Han var gifdt med Else Marie Thiesdotter Nagel som levde att som enkje. Dei fekk fire born, mellom anna desse to:* Hans Thies Thomasson Rein, fødd kring 1687, var 1714 i hærteneste i utlandet (København?), elles ukjend!* Reinhold Witman Thomasson Rein, fødd kring 1694, gifte seg før 1719, kan henda i Bergen, med ei Margretha Lemmichen. Reinhold skal ha vore kremmar i Bergen der han vart gravlagd 23.3.1731. Lagnaden til Margretha er ukjend, men eg har funne to søner etter dei:** Thomas Reinholdson Rein (1719-1755), flytte attende til Hafslo og vart gjestgjevar i Marifjøra. Etter ekteskap med Gjertrud Mikkelsdotter Asch let han etter seg ei dotter:*** Anna Margrethe Thomasdotter Rein, døypt i Hafslo 13.2.1752, voks opp, men har ukjend lagnad!** Peder Reinholdson Rein, døypt i Bergen 20.12.1722, ukjend lagnad!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Her er det fleire spørsmål som står utan svar:- Kvar kan me finna opphavet til den eldste Thomas Witman Rein?- Er det mogeleg å finna ut noko om lagnaden til Hans Thies Thomasson Rein?- Er det mogeleg å fortelja noko meir om Margretha Lemmichen og lagnaden til sonen Peder Rein?- Og endeleg, er det mogeleg å finna spor etter Anna Margretha Thomasdotter Rein, fødd i 1752?Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Margretha Lemmichen er ventelig barnebarn av sogneprest til Hafslo fra 1636, Mathias (Mads) Hansen Lemmich(en) (død i Hafslo 16 Feb 1659) og kona Anne Sørensdatter Friis, men hvem var Margrethes foreldre ?Om Thomas Witman Rein har jeg sett at han var en 'Hanssøn' og at han skal ha dødd 20 sep 1709 og i tillegg til de to nevnte også hadde barna Arent Christopher (død 1749 i Heltne, Dale, Luster) og Anna Marie.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Berit Knudsen

Har du sette i NST 9:185,193. Der skal det stå noe om Else Marie og Thomas.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

... og Else Marie Nagel skal ha vorte oppattgift med Lars Kristenson Nitter, f. på Valaker i 1693, som gifte seg att i 1734 med Anna Kristofferdotter Lemvig (kven var foreldra hennar ?). Anna og Lars fikk borna Christen 1737 og Christopher 1739.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Berit Knudsen

Har fått sjekket NST 9, og der står de bare nevnt som foreldre til de 2 andre barna.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Berit Knudsen

Det var vel de to barna Per nevnet, ihvertfal Arent. Jeg ble litt usikker på hvilken av døtrene det var.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Hjarteleg takk til Per og Berit for fleire spennande innlegg!Når det gjeld Margretha Lemmichen, so trur eg IKKJE at ho var sonedotter av presten Mathias Lemmichen i Hafslo. Mathias Lemmichen hadde, so vidt me veit, berre ein son Børge Lemmich, og han budde i Ålborg i Danmark!Anna Christophersdotter Lemvig (1715-1779) var dotter av Christopher Jensson Lemvig (1685-1756) og Kari Sørensdotter Rødberg (1692-1778) som budde på Sanden i Solvorn, Hafslo.Det er godt mogeleg at far til Thomas Witman Rein heitte Hans, etter di eldste sonen heitte so, men noko prov er det ikkje... Eg spekulerer òg på denne dødsdatoen til Thomas Witman Rein!? Eg ser FamilySearch opererer med 20.9.1709, men skiftet hans vart ikkje halde før i 1714. Kva er kjelda til 1909?Elles står framleis dei opphavlege spørsmåli mine frå innlegg #1 ved lag. Eg veit at svari truleg sit ''langt inne'', men det er lov å vona, og kanskje sit det ein eller annan der ute i Brukarforum som kan bidra med fleire interessante opplysningar?Eg takkar på ny for alle gode tips!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Berit Knudsen

Ovenstad: Thomas Wittman Rein (Ree) f. 1/5 1660 - 28/9 (20/9?) 1709. Det sto slik i boka.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Marianne Holck

Margrethe/Margrete/Anna Margrethe/Anna Margreta med etternavnet Rein/Reins eller sal.Wiltman Rein opptrer flere ganger som fadder i DK (1724 og 1731) og i NK (1728,-29,-36,-40, -45)i Bergen. Både hun og hennes mann opptrer som faddere sammen med medlemmer av fam. Blytt/Plyt.En Margrethe Pedersdatter Lemmichen var gift med Hans Hansen Blytt, borger på Skipenes. Margrethe var datter av borger på Eid, Peder Hansen Lemmichen (1647 -1704). I skiftet etter Margrethes søster Anne Pedersdtr. Lemmichen (18/1-1751 og 8/12 samme år(?))nevnes alle søsken som døde. Totalt var det 5 brødre (Hans, Peder, Ludvig, Isak og Absalon) og 5 søstre (Margrethe,Karen,Anne, ? og Agnethe). Arven ble delt mellom 21 søskenbarn eller deres arvinger. Broren Ludvig Lemmichen sies i skiftet å ha en datter Anne Margrethe, som var enke i Bergen på skiftetidspunktet. På bakgrunn av de skiftende navneformene som fadder, kan vel hun være en aktuell kandidat som den Margrethe Lemmichen som var gift med Reinhold Witman Thomasson Rein.Forøvrig er også en Peder Rein nevnt som fadder i NK 7/1 1745.Oppøysningene over er delvis hentet fra boka: BLYDT - BLYTT Slektens historie ca. 1640 -1980 av Bjørn Blytt, utgitt i Bergen 1984.Marianne

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Hjarteleg takk til Berit og Marianne for spennande nytt!Eg lyt vel bøya meg for datoane til Ovenstad, Han har vel sine kjelder... Kan henda skiftet etter Thomas ikkje vart halde før i 1714 då Else ville gifta seg att...!? Men seier ikkje Ovenstad noko om fødestaden hans?Elles var det svært interessant å lesa om Lemmichen-ætti, og eg er vel meir eller mindre overtydd om at Anna Margrethe eller ''Margretha'' Lemmichen må ha vore ei dotter av Ludvig Pederson Lemmichen. Eg går utifrå at det ikkje er andre aktuelle ''kandidatar'' i Lemmichen-skiftet...? Og då er det sikkert ho den Anna Margrethe Lemmichen som 26.3.1763 vart gravlagd frå Stanges fattighus i Bergen!? So då er lagnaden hennar ''på plass''!Men framleis er det eit spørsmål kvar det vart av Peder Rein i Bergen, og dessutan:* Er det mogeleg å skaffa litt fleire opplysningar om Ludvig Pederson Lemmichen og kona hans? Kven var ho og kvar budde dei?Eg takkar på ny for interessante og gode opplysningar og vonar på fleire innspel!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Marianne Holck

Desverre står det ikke mer om Ludvig Lemmichen og kona i mine kopier fra boka til Blytt. Men det ser ikke ut til å kunne være noen andre aktuelle kandidater som 'Margrethe Lemmichen'. Broren Hans står oppført med en datter Margrethe, men hun er oppgitt gift med en Knud, og har barna Abel Knudsen, Stephen og Karen Knudsdatter.Følgende er muligens et skudd i blinde, men kan kanskje være verd å følges opp: Susanne Ludvigsdatter Lemmichen, Rasmus Rasmusssøn Floe baads. hustr. begraves ' i k.g. med den største kl. og l.p.' i NK 7.juli 1719. Susanne Ludvigsdatt: Lemmechen og Rasmus Rasmussøn gifter seg i KK 5. des. 1717.Susanne kan vel tenkes å være (Anne) Margrethes søster. Kan Rasmus sitt tilnavn Floe kanskje peke til Stryn og bakgrunn for ekteparet derfra?Marianne

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Ludvig Pedersen Lemmichen's far, borger på Eid, Peder Hansen Lemmichen (1647-1704), var vel da sønn av Hans Hansen Lemmich(en) (g. Berete Mogensdatter), res. kap. i Eid, Nordfjord 1622-72 og død der, bror av av Mathias Hansen Lemmichen, sogneprest i Hafslo, som dermed altså blir oldefars-bror til Margretha Lemmichen g. Reinhold Witman Thomasson Rein.Hvem var koner til Ludvig Pedersen Lemmichen (f. rundt 1670?) og hans far Peder Hansen Lemmichen (f.1647) ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunnar Sigdestad

Det står ein del om lt. Rein og Lemmechen i Edvard Os si bygdebok om Eid og Hornindal. Bl. a. at lt. Rein var eigar og budde på Naustdal i 4 år frå 1693 og at han var 35 år gamal i 1701. Om borgar Ludvig Lemmechen står det at han var son til res. kap. til Eid, Hans Lemmechen, og at han budde på Osnes frå 1685 der han dreiv handel saman med broren Peder, d. ikr. 1688, gm. Maren Pedersdtr. Fitje (i Gloppen), d. før 1709. Ho er òg nemnd blant dei som i tida 1666-1723 er gravlagde under golvet i Eidskyrkja. Kan det hende at dette er ein annan L.L.?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunnar Sigdestad

Iflg. Edv. Os er Peder Hanssen Lemmechen brukar på Øvre Os i Eid frå 1689, døydde 57 år gamal i 1704 og var fyrste gongen gift med Malene Kristoffersdtr. Sand og andre gongen med Anne Casparsdtr. frå Voss(?). Han hadde desse borna då han døydde i 1704: Hans, Abel, Absalon, Karen, Beate, Brite, Margrethe, Anne og Brite Sofie.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Den 'borgar Ludvig Lemmechen' du nevner ser ut til å være farbror til Ludvig Pedersen Lemmichen som var far til Margretha.Det er noe rart med barna til (den noe yngre? broren?) Peder Hansen Lemmichen. Ved hans død i 1704 nevnes 8 barn, hvorav 4 (Abel, Beate, Brite og Brite Sofie) ikke er nevnt ved søsteren Anne's skifte i 1751 (ref. innlegg 9). De er kanskje døde barnløse før den tid, slik at de ikke nevnes av den grunn ?)Ved skiftet i 1751 nevnes 10 barn (9 ved navn), og blant disse er det 4 (Peder, Ludvig, Isak og Agnethe) som ikke er nevnt ved farens død i 1704 ! Hvor har disse kommet fra, tro ? Kjennes hvilke av disse (minst 13 ?) barna som er fra hvilket av eekteskapene ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Jeg har i mitt register en Ma(gda)lene Kristoffersdatter Sand f.1653, mao. omlag jevngammel med navnesøsteren som var g.m. Peder Hanssen Lemmechen f. 1647. Denne Sand-familien bødde riktignok i Trøgstad i Østfold, men hadde bånd til Bergen. Bl.a. har jeg opplysninger om at Cathrine Olufsdatter Sand (Magdalenes moster) var g.m. Teuss (Mattheus/Teus/Tewes) Platt fra Hamburg, som i 1633 var borger i Bergen, og flyttet til Sogn rundt 1659. Cathrine var d. av Fogd over Vernø Kloster, Oluf Lauritzen Sand fra Drøbak-traktene. Han hadde dessuten en sønn Lauritz Olufsen Sand som var rådmann i Bergen (i perioden 1663-1684?). Men det er vel noe drøyt å antyde at disse to Malene Christophersdatter Sand kan ha noe med hverandre å gjøre ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Hjarteleg takk til Marianne, Per og Gunnar for nye spennande innlegg!Eg sat nett òg og spekulerte på desse ulike Ludvig'ane då dei siste innleggi til Per dukka opp, eitt etter hitt. Men det er òg andre ting eg ikkje får til å stemma:* Ludvig Pedersen Lemmichen må nok, som Per seier, vera fødd kring 1670, og truleg levde han i 1701, men han er ikkje å sjå i manntalet for Sogn og Fjordane dette året, so kanskje han budde i Bergen? Eller døydde han før 1701 likevel?* Gunnar referer ogso til løytnant Rein som busett på Naustdal i Eid i fire år frå 1693 og at han var 35 år i 1701. Men i 1701 var løytnant Thomas Witman Rein alt komen til Valaker i Hafslo, og han var 41 år gamal! Er det kanskje tale om to ulike løytnantar med namn Rein?* Elles til deg, Per, kan du, please, fortelja meg kva du veit om Cathrine Olufsdotter Sand? Kven var foreldri hennar og kvar budde dei?Eg takkar på ny for alle dei flotte opplysningane som dukker opp!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Nevnte Teuss Platt bodde (fra 1636) i Marifjøra i Luster, der den nye ektemannen (Arent Storch) til Thomas Reinholdson Rein's enke var gjestgjevar i Marifjøra frå 1764 (se debatt 33335, Lenke). Pussig sammentreff ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Hjarteleg takk til Per for nye kommentarar!Som eg trur me har vore inne på under temaet om Teves Platt, so kan ikkje Teves vera komen til Marifjøra so tidleg som i 1636, for han budde framleis i Bergen i 1645.Og når det gjeld første kona Cathrine, so trur eg helst ho har vore fødd noko tidlegare enn 1620(?), og ho døydde i alle fall lenge før 1667, for då var Teves alt gift tredje gongen!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunnar Sigdestad

Den lt. Rein som eg refererte til står utan førenamn i bygdeboka men er gift med Else Marie Nagel, så då er det vel den rette? For ordens skuld kan eg ta med borna til Ludvig og Maren som er døtrene Karen og Susanne. Maren vart oppattgift med ein Jon Anfinnson som vart brukar på Osnes i 1687 og dei hadde borna Ludvig, Margrete, Agnete og Synnøve. Borna til Hans Lemmechen, d. 81 år gml. i 1673 er Abel, brukar på Myklebust, Peder, 54 år gml. i 1701, Ludvig, Isak, d. 1709, Absalon, d. ca. 1685 og Agnete, g.m. lensm. Jens Bierring. Som ein ser er det mange namn som går att og kan føre til forvirring.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Berit Knudsen

Det står ikke så mye mere i Ovenstad ang. T.W.Rein. Han var fenrik v/Bergenhus nasj.inf.regt. v/major Wittmanns komp. 16/4 1679. Witmann, Reinholt, fenrik Bergenh. n.i.r. 9/3 1661. Major v/Bergenh. reg. 1/1 1678. Avgått 1/12 1699. Død 1702 Bergen uten livsarvinger. Skifte 30/6 1702. Hirsch: Ree, Thomas var fenrik v/Bergenhus (rulle av 12/9 1681 i Indk. sag. sept. s.år, nr.191)Wittmann, Johan kaptein Bergenhus n.i.r 1670.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjell D. Josefsen

Til innlegg 11: Jeg tror Bjørn Blytt tar feil når han plasserer (Anne) Margrethe gift med Knud Stephensen (ca 1690-1735) som en datter av Hans Pedersen Lemmichen. Hun er flere steder i kildene gitt som Abelsdatter, uten at jeg er sikker på hvilken Abel Lemmichen som var faren. Hun kan ha vært datter av Abel Pedersen Lemmichen, dvs bror til Hans og Ludvig, men dette er tilnærmet spekulasjon. Navnene på hennes barn: Karen (f ca 1719), Abel (1721- etter 1780) og Stephen (1725-1797) passer også med at hun var en Abelsdatter.Til inlegg 10: Jeg vil være forsiktig med å konkludere at den Anna Margrethe Lemmichen som ble begravd fra Stranges Fattighus i 1763 var Anne Margrethe Ludvigsdatter. Hennes jevngamle slektning (kusine?) Anne Margrethe Abelsdatter er også en kandidat.For å komplisere det ytterligere så ble ei Anna Margrethe Lemmecken gift i Bergen (Nykirken) 13.11.1737 med mesterskredder Peter Friedrichsen (d Bergen 1742) og ei enke Anna Magdalena (feilskrift for Margrethe?) Lemmicken gift i Bergen (Domkirken) 29.11.1750 med mesterskredder Jørgen Christensen Høg. Hvem av de to Anne Margrethe, om noen, det her dreier seg om vet jeg ikke.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars E. Øyane

Dette tema har lege ''øyde'' alt for lenge, og eg veit det er seint, men eg gjer det likevel: Hjarteleg takk til Gunnar, Berit og Kjell for dei siste innleggi frå 2005!Det er no på tide å førebu det endelege manuskriptet som omfattar denne huslyden, og eg sit framleis med fleire uløyste spørsmål:* Kvar hadde løytnant Thomas Witman (Hansson??) REIN (1660-1709), busett på Valaker i Solvorn, Hafslo, opphavet sitt ifrå? Var han danske eløler tyskar? Hjå FamilySearch ser eg at Conrad og Anna Rein i Klein Umstadt i Hessen fekk ein son Thomas fødd 18.5.1659! Kan han vera ein ''kandidat''?* Kvar vart det av eldste sonen Hans Thies Thomasson REIN, fødd kring 1687, som i 1714 var i ''utanlandsk militærteneste''?* Nærare identifikasjon av Lyudvig Pederson Lemmichen frå Nordfjordeid og kona hans? Kvar budde dei?* Og endeleg, kvar vart det av Peder Witmanson Rein, fødd i Bergen 1722? Han er nemnd fadder i 1745. Eg ser på FamilySearch at ein Peder Rein vart søypt i Sunndal på Nordmøre i 1758. Samanhang?Eg held fingri krossa og vonar på nye opplysningar som kan avklara desse spørsmåli!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Grethe Flood

Er det denne Peder du sikter til, sønn av Reinhold Witman Rein og Margrethe Lemmechen? [url="http://www.digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=89&filnamn=dp12011668&gardpostnr=21232&personpostnr=61988&merk=61988#ovre>LenkeFaren døde i 1731 - LenkeFinner en dåp i 1757 – ser ut til å være Øksendal – nr. 25: Der synes jeg å se en Madame Rein og en H Rein blant fadderne - Møre og Romsdal fylke, Sunndal, Ministerialbok nr. 590A01 (1752-1793), Fødte og døpte 1758, side 26. Permanent sidelenke:  Lenke Permanent bildelenke: Lenke Jeg ser at Jonas Rein er født i Sunndal i 1760, sønn av sogneprest Ole Rein og Margretha Hansdatter Ross

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.