Jump to content
Arkivverket

[#33433] Guru Olsdatter født ca 1723., Frosta


Guest Anne Lise Hovdal

Recommended Posts

Guest Anne Lise Hovdal

Søker aner på min ane Guru Olsdatter som ble født i ca 1723, og ble gravlagt 21.05.1788 på Logtu kirkegård. Hun ble trolovet den 14.05.1752 med Ole Joensen Orsand(se debatt 33432 her. og forloverne var Peder Larsen Viktil og Ola Quistad(far til Guru????). De ble gift den 28.05.1752 i Logtu kirke. Barn:1)Malena Olsdatter Orsand døpt 31.12.1752. Faddere: Guttorm Orsand,Inga Naavig, Marit Orsand,Amund Orsand og Martha Riseth.Malena ble trolovet 01.11.1773 med Lars Pedersen Viktil, og de ble gift 27.12.1773. De var brukere i Viktil, og er blant mine aner gjennom sønnen Torstein Larsen døpt 1793. Malena døde 21.07 og ble gravlagt 26.07.1839. Lars Pedersen Viktil døde 24.11 og ble gravlagt 02.121814.2)Jon Olsen Orsand døpt 1.søndag i advent 1753. Faddere: Jon Orsand, Berit Hovdal, Guttorm Orsand, Fru Vigtil,Anna Novigen, Ingeborg Vigtil3)Gunhild Olsdatter Orsand konfirmert 14.40.17734)Anna Olsdatter Orsand døpt Dom.13.p.trinit(04.09)1757. Faddere Ingebrigt Haugseth,Peder Larsen Vigtil, Anna Novigen,Ranni Orsand, Karen Vigtil.5)Marit Olsdatter Orsand døpt 2.søndag i advent(09.12)1759. Faddere: Karen Pedersdatter, Marit Aasen, Ingebrigt Vigtil, Gunder (Monsen ?)Breivik,Jon Orsand. Det er muligens hun som ble kalt Martha, og som i 1785 ble gift med Ole Kolbanussen Viktil. Martha Olsdatter Orsand døde i 1824.6)Guru Olsdatter Orsand født ca 1761, og hun var 40 år ved folketellingen 1801. Henne har jeg ikke greid å finne som døpt i kirkeboka. Hun fikk sønnen Ole døpt Esto Miseric(18.02?)1787, og hans far var Esten Eriksen fra Tolgens prestegjeld. Guru og Esten var ikke gift. Ole og foreldrene Guru og Esten er blant mine aner. Esten Eriksen fra Tolgens prestegjeld har jeg heller ikke funnet noe mer om, og har ingenting annet på han enn at han var far til min ane Ole i 1787.Guru ble trolovet med Jon Fjæran 10.04.1791, og de ble gift 28.04.1791. Jon døde i 1794, men de rakk å få en datter.Tar med fadderne på barna fordi at det kan være slektninger, og blant fadderne merker jeg meg en fadder til barn 5 som var Gunder Monsen Breivik. Han og kona Marit Olsdatter er jo mine aner på en annen gren. Var Marit Olsdatter søster av Guru Olsdatter? Vet jo også at Per Olsen Storli som levde fra ca 1717 til i 1782 var bror av Marit. Blant de andre fadderne har jeg ikke greid å finne slektninger av Guru Olsdatter, men kanskje vet noen noe mer om fadderne(ser bort fra fadderne fra Orsand som jo var slekninger av Ole Jonsen Orsand).Hvor var Guru Olsdatter(ca 1723-1788) fra, og hvem var hennes foreldre og aner?

Link to post
Share on other sites
 • 7 months later...
Guest Anne Lise Hovdal

Flytter opp denne igjen. En av forloverne da Guru Olsdatter og Ole Joensen Orsand ble trolovet var Ola Quistad. Det er vel det samme som Ola Kvistad, og jeg finner ikke Kvistad i bind 4-9 av Frostabøkene. Står det noe om denne Ola Quistad i bind 1 eller 2 i de gamle Frostabøkene. Hva var navnene på barna hans?

Link to post
Share on other sites
Guest Arne Langås

Kvistad/Quistad er ikke noe gårdsnavn på Frosta. Det nærmeste vi kommer er Gristad (nå skrevet Grilstad). I 1750-åras kirkebok er det ikke utenkelig at Gristad kan ha blitt feillest til Quistad. Brukeren der i gården fra 1740 var Ola Monssen (se bind VI, s. 204). Han levde fra ca. 1710 til 1789, og er dermed for ung til å være Gurus far. Hans første kjente kone, Siri Olsdatter, døde barnløs i 1743.Det står ikke hvor han kom fra, men farsnavnet hans er ikke av de vanligste i bygda. Det er ikke utenkelig at han er bror av Gunnar Monssen Breivik (se s. 423 i samme bok). Ved skiftet etter Mons Olsen Breivik i 1736 nevnes sønnen Ole, 24 år gammel.Arne-

Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Takk for det svaret. Kirkeboka for 1752 er jo ikke helt enkelt å lese, så jeg kan ha lest feil på gårdsnavnet.Ja du har rett i at Gunder Monsen Breivik hadde en bror som het Ole Monsen. Gunder er jo min ane på en annen gren, og det eneste jeg har på broren Ole er at han var 24 år og soldat ved farens skifte 05.04.1736. Det skiftet har jeg planer om å lese og ta utskrift av, men har ikke kommet så langt enda. Jeg har ikke tenkt på at det kunne være han som var bruker i Grilsad, men det passer jo tidsmessig. Selv om han kanskje ikke var far til Guru her som jeg spør etter, så er han jo interessant som bror av min ane Gunder.Det er jo ikke sikkert at Ole Monsen har fått riktig fødselår i bygdeboka, og han kan jo f.eks. ha fått for lav alder i 1736 ved farens skifte. Min ane Guru Olsdatter kan ha fått for høy alder da hun døde i 1788. Guru fikk sitt første barn i 1751, og kan godt være født ca 1730. Da begynner en å nærme seg at Ole Monsen likevel kan være hennes far. Kanskje ble han far til henne utenfor ekteskap? Likevel er det kanskje mer sannsynlig at Marit Olsdatter som var gift med Gunder Monsen Breivik kan være søster eller halvsøster av Guru selv om aldersforskjellen er på ca 24 år. Jeg merker meg også at Guru har en datter som heter Marit. Gunder Breivik var jo også fadder på Gurus og Ole Jonsen Orsands datter Marit i 1759. Dette blir jo bare gjettinger.

Link to post
Share on other sites
 • 1 month later...
Guest Anne Lise Hovdal

Etter å ha studert mer i kirkebøker og bydebøker for Frosta er jeg kommet frem til en teori om at Guru kan være søster av Kolbanus Olsen Viktil som var født ca 1727 og ble gravlagt 24.01.1773.Jeg skriver jo også opp søsken av mine aner med ekteteller, og Kolbanus var gift med Marit Andersdatter Aatlo som var søster av mine 2 aner Berit Andersdatter og Peder Andersen. Når jeg nå ser på det jeg har skrevet om han så legger jeg merke til at som verge for Kolbanus sine sønner Ole og Anders var Ole Jonsen Orsand, som jo var gift med Guru Olsdatter. I tillegg så er Guru Olsand fadder på Kolbanus sin datter Elen i 1763. Det er flere faddere fra Viktil på barna til Guru Olsdatter, men jeg kan ikke i øyeblikket se at de er i slekt med Kolbanus.Er det noen som vet noe om anene til Kolbanus Olsen Viktil født ca 1727? Kan dette være bror av min ane Guru Olsdatter?Han må ha blitt gift med Marit Andersdatter Aatlo før 1756 da de får sitt 1 barn. Marit var født ca 1715, og er oppgitt å være 77 år da hunble gravlagt 16.04.1792. Barn:1)Ole Kolbanussen døpt 26.09.1756. Han ble gift med Marit Olsdatter Orsand. I bygdeboka fikk han et 'uekte barn' med henne i 1777, men han var gift med Marit Olsdatter i 1781 da neste barn ble døpt.2)Anders Kolbanussen døpt 02.02.1760, og ble gift med Berit Danielsdatter Hindrem fra Leksvik(ca 1768-1809 da hun omkom i storm ved Leksvikstranden).3)Eli Kolbanudatter Viktil døpt 09.01.1763, og hun var gift med Gunnar Jonsen Logtun.

Link to post
Share on other sites
 • 2 years later...
Guest Anne Lise Hovdal

Flytter opp denne igjen i håp om at noen som leser dette vet noe mer nå. Tror fremdeles på teorien om at Guru Olsdatter kan være søster av Kolbanus Olsen Viktil.

Link to post
Share on other sites
 • 9 months later...
Guest Anne Lise Hovdal

Har nå studert skiftet etter Gurus ektemann Ole Joensen Orsand pånytt igjen:http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24759/427Har litt problemer med å forstå hvem som var enkens laugverge. Var det Lars Pedersen Viktil(svigersønnen) eller var det Peder Halvorsen Juberg? Hvilken rolle hadde Peder Halvorsen Juberg her? Hvis jeg går videre i bind 9 på side 521 i bygdeboka på Peder Halvorsen Juberg, så var han sønn av Halvor Pedersen Juberg(ca 1717-1782), og kona Barbro Olsdatter Juberg født ca 1713. Laugverger kunne jo ofte være slektninger(hvis det var det Halvor Pedersen Juberg var her), og kanskje var Barbro Olsdatter Juberg en søster av Guru?Ellers fortsetter jeg å registrere skifter for Frosta og Åsen selv om de nå etterhvert legges ut på Digitalarkivet alle sammen, og da på samme måte som før. Selv om det er ført register for skiftene, så er det jo kun ført med den det er skifte på og eventuelt ektefelle. Jeg registrerer jo alle arvingene i skiftene som jeg skriver av.

Link to post
Share on other sites
 • 1 month later...
Guest Anne Lise Hovdal

Jeg har jo ikke kommet noe videre på Guru Olsdatter og søker etter aner på henne fremdeles, men nå vil jeg ta opp giftermålet mellom hennes datter Guru Olsdatter og Jon Fjæren. Det kunne vært interessant å vite litt mer om denne Jon Fjæren, men jeg har iallefall greid å finne noe mer enn det som står i bygdebok:Jon Jensen Fjeren døde i 1793(ikke i 1794 som skrevet i bygdeboka), og han ble gravlagt Dom.11.p.trinit.1793. Det var skifte etter han i Fjeren eller Fjæren under Faanes den 28.08.1793, og her kommer det jo frem at han hadde 5 barn fra 1. ekteskap(noe som ikke er nevnt om han under Fjeren eller Fjæren i bygdeboka hvor han kun beskrives som Jon Fjeren). Han er ført med disse barna ved skiftet i 1793:-Jens Jonsen som var myndig, gift og bodde på gården Viktil-Anders Jonsen som var myndig, gift og oppholdt seg på gården Viktil-Karen Olsdatter som var gift med husmann Ole Olsen Winge-Inger Jonsdatter 32 år, og hennes formynder var broren Jens-Anne Jonsdatter 30 år, og hennes formynder var broren JensHvor holdt denne familien til før Jon Jensen ble husmann i i Fjæran? Var det denne Jon Jensen som var bruker i Stocken fra 1762? Denne kalles da Jon Jensen Buset, men under Buset er det ikke noe å finne om han. Barna Karen, Andreas og Jens nevnes iallefall der, og kona til denne Jon Jensen het Ingeborg(datter i Jons 2. ekteskap med Guru Olsdatter het jo også det og kan være oppkalt etter hans første kone?). Jon Jensen Fjæren var 64 år da han døde i 1793(født ca 1729). Det var forøvrig ved søk på Family Search jeg fant Andreas Jonsen døpt 1769, og slik kom jeg til å se i på gården Stocken. Jeg greier ikke sikkert å identifisere disse barna i 1801.Håper å høre noe om det hvis noen har funnet noe om Jon Jensen Fjæren og hans første ekteskap i bygdebøkene. Nå er han ikke min direkte forfar, men han ble jo gift med min formor Guru Olsdatter(gjennom hennes sønn utenfor ekteskap Ole Estensen født 1787). Så noe skal jeg jo skrive om Jon Jensen, og dermed er det jo av interesse hvor han var bruker før han ble husmann i Fjæren under Faanes. Syns jo det er merkelig at de som skrev Frostabøkene ikke har noe om barna hans fra første ekteskap under Fjæran i bygdeboka, siden de heller ikke har noe bruk å henvise til som han ellers kan være ført, men han kan jo stå ett eller annet sted uten at de har henvist til det. Han hadde jo ikke mindre enn 5 barn som i det heletatt ikke nevnes under Fjæran.

Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Jeg bør visst ikke si noe om andre som ikke får med alt. Jon Jensen Fjøran og kona Guru Olsdatter hadde en datter sammen som het Ingeborg, og var 1 og 1/2 år ved farens skifte 28.08.1793. Hun ble døpt 21.11.1791. Ved folketellingen 1801 finner jeg ingen Ingeborg Jonsdatter som passer. Jons datter Karen kan være den Karen Jonsdatter som var 46 år og gift med Ole Olsen Overvignes eller Vignes over i 1801. Kan jo nevne at det er ført en Karen Jonsdatter som datter av Jon Jensen Stocken i bygdeboka, og denne Karen var født i 1756. Dette er iallefall den eneste Karen Jonsdatter jeg finner ved folketellingen 1801 som var gift med Ole Olsen.

Link to post
Share on other sites
 • 1 month later...
Guest Odd Annar Tangen

Hei Anne Lise.I bind III (Lånke) av Stj.boka side 573 står det om en John Johnsen Leren født 1626.Han hadde vært gift to ganger og med sin andre kone hadde han barna John, Anne og Ingeborg.Anne døde før 1730 og var gift med en Ola. De hadde barna Guru født 1712 og Anne Olsdøtre.Det står at Guru var hos tanta si på Frosta i 1730.Kanskje din Guro?Tanta var Ingeborg Johnsdatter gift med Lars Olsen Fånes.V.h. Odd Annar

Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Tusen takk for forslaget her. Siden jeg jobbet med Guru Olsdatter født ca 1723 sist, så har jeg jo skrevet av skiftene for Frosta og Åsen 1727-1785, og det var skifte etter Lars 30.05.1739. Arvingene var kona Ingeborg Jonsdatter og deres sønn Johan Larsen 15 år.Nå fikk min formor Guru Olsdatter sitt siste barn i ca 1761, og hvis hun ble født i 1712 så var hun jo da 49 år i 1761, men mulig er det jo. Fødselsår ca 1723 har jeg ut fra at hun er oppgitt å være 65 år da hun ble gravlagt 21.05.1788, men jeg har jo erfaring på at alder ved dødsfall kan være mye feil. Ellers finnes jo også navnet Anne eller Anna blant barna til min Guru, og det kan jo være en indikasjon på at du kan ha rett.Det er vel kanskje fra skifte etter Jon i ca 1730 bygdeboka har hentet opplysningene. Skal se om jeg finner noe i de scannede skiftene.

Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Ser ikke ut som det var noe å hente der, for den eneste Anne Olsdatter jeg finner i skiftene 1727-31 som er utlagt var fra Skatval(1728), og hun hadde ingen datter Guru. Det eneste skiftet jeg finner i Leren for denne perioden er etter en Margrethe Olsdatter i 1730 som var gift med Ole Larsen, men de hadde bare små barn da og ingen datter Anne. Skiftene for 1701-1727 er jo ikke utlagt og en må på Statsarkivet for å se disse(de er heller ikke mikrofilmet såvidt jegg vet).

Link to post
Share on other sites
Guest Odd Annar Tangen

Anne var jo gift med en Ola, så det kan jo være etter han også.Og det er jo også sansynlig at de kanskje ikke bodde på Leren.Det står ikke noe patronym på Ola så det ikke så enkelt og finne han uten å lete i alle skiftene etter Ola, og det er det sikkert mange av.Så var det tilbake til sofaen og 3-mila.V.h. Odd Annar

Link to post
Share on other sites
 • 3 months later...
Guest Anne Lise Hovdal

Jeg ar funnet en mulig kandidat til min formor Guru Olsdatter Orsand, og i skifte 14.mars 1740 på Krogstad i Skogn etter Mette Kristine Brun var det en Buttel Olsen som krevde arv. Han hevdet å være sønn av avdøde Siri Orsand, og at Guru Orsand var hans faster:LenkeNå var jo min Guru bare ca 17 år i 1740, og hun må jo ha vært faster til en som var så voksen at han kunne kreve arv. Så hvis dette er riktig Guru må søsteren Siri vært en god del eldre enn henne.

Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Jeg tenkte ikke helt fornuftig i innlegg 16, og det er jo Buttel Olsens far Ole som må være bror av Guru Orsand. Så hvis det skulle være den Guru som ble født i ca 1723 og som er min formor som skulle være den riktige så må Buttels far Ole være en del eldre enn henne siden han hadde en sønn som i 1740 kunne kreve arv. Spørsmålet om hvilket slektskapsforhold det var mellom den døde Mette Kathrine og de som nevnes i skiftet etter henne står ved lag.

Link to post
Share on other sites
Guest Odd Annar Tangen

Hei Anne Lise.Hadde nettopp til hjemlån noen av Nord-Trøndelag Historielags bind og der var omtalt ganske grundig slekten Brun i Trøndelag. Er ikke sikker på årstallene på bindene, men det var mellom 1950 og 1962.Du finner dem på Stj.bibliotek.Lykke til videre.V.h. Odd Annar

Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Tusen takk for svaret. Er det årbøkene for Nord-Trøndelag du mener? Disse har jeg iallefall sett på Stjørdal bibliotek, og har bladd litt i noen av dem. Nå var det jo først i 1752 at Guru Olsdatter ble gift med Ole Joensen Orsand, men hun kan godt være fra et annet bruk under Orsand eller fra en husmannsplass under samme gård, selv om det ikke er nevnt i bind 6 av Frostaboka.

Link to post
Share on other sites
Guest Odd Annar Tangen

Beklager at jeg ikke fikk med det, men jeg mener årbøkene for Nord-Trøndelag ja.Det er utrolig mye slektsstoff og finne der så de kan anbefales.V.h. Odd Annar

Link to post
Share on other sites
 • 1 month later...
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.