Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Gine Olsen

[#33691] Justine Riddervold - 1700-tallet, noen som kjenner denne slekten?

Recommended Posts

Gjest Gine Olsen

Blandt mine aner har jeg Just Riddervold Lindeman, organist i Domkirken i Trondheim, levde 1822-94.Hans far, Ole Andreas Lindeman, organist i Vår Frue Kirke i Trondheim, levde 1769-1857 og ble født på Øie i Surendalen. Under oppveksten ble Ole A. Lindeman undervist i musikk av en 'eldre slektning' Justine Riddervold og han oppkaldte derfor sin yngste sønn etter denne slektningen (opplysningene stammer bl.a. fra Den trønderske familie Lindeman / samlet og skrevet for familien av Thv. Lindeman / Thv. Lindeman. Trondhjem 1924).Desverre står det ikke mer om Justine Riddervold i Lindeman-boka. Jeg tenkte meg at jeg kunne finne noe i Olaf Riddervold Olsen: Familien Riddervold. Oslo 1936, men denne boka går det desverre ikke for meg å få tak i her i Danmark via bibliotekene.Ved søk på Internet har jeg funnet referanse til en Justine Christiansdatter Rohde som jf. Sem & Slagen Bygdebok [url="http://www-bib.hive.no/tekster/sem_slagen/gaardshistorie2/119.html>Lenke var født i Helsingør 1700 og giftet seg 1725 i Christiania med 'skipsreder i Aasgaardstrand' Christen Hansen Ridderwold (Kirkebok for Christiania) jf. Lenke Bygdebokas referanse er ovennevnte bok om Riddervold-familien, s. 7 ff. og tillegg 1941, s. 7 ff.Denne Justine kunne vel tenkes å ha vært den relevante Justine som i så fall må ha levd på Øie hos Ole A. Lindemans foreldre, sorenskriver i Nordmøre, Jacob M. Lindeman og Anna Christine Tangen, i 1770-årene. Men hvordan slektsskapet mellom Justine Riddervold og Lindeman/Tangen-familien skal forstås er jeg usikker (og nysgjerrig!) på. Kanskje noen vet noe om Riddervold-familien eller kan slå opp for meg i Riddervold-boka om det står noe opplysende der?Går en ut fra at ' min' Justine Riddervold er hun som er nevnt i bygdeboka for Sem og Slagen, så er hennes svigerfar Hans Torstenssøn Tolsrød og hans 1. hustru en Karen Trulsdtr. fra Strømsø. De ble gift 1699. Anna Christine Tangens mor var Anna Trulsdtr. Karre fra Bragernes, så det kan vel være en sammenheng her, selv om sistnevnte aldersmessig må være en generasjon yngre enn Karen , da Anna Trulsdtr.s far, Tru(ge)ls Andersen Karre (kjøpmann på Bragernes) giftet seg med mor til Anna samme år som Hans Tolsrød giftet seg med nevnte Karen Trulsdtr., altså 1699. Antakelig er Karen også hun som er nevnt her:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rolf Kristensen

Jeg har dessverre ingen opplysninger som kan hjelpe deg angående et eventuelt slektskap mellom Justine og familien Lindeman. Riddervold Olsen skriver imidlertid i sine to hefter om familien Riddervold bl.a.: Christen Hansen Riddervold ble ved kongebrev av 1.februar 1725 viet 2.mars 1725 med mademoiselle Justine Christensdatter Rohde. Justine ble døpt i Helsingør 14.april 1700 og var datter av Christian Rohde og hans 2. hustru Bente Svendsdatter. Rohde var ved dåpen kantor ved St. Marie kirke i Helsingør, samme år ble han kantor i Trondheim, senere organist i Kristiania (Oslo). Christen Hansen Riddervold var som du skriver sipsreder og skipperborger av Tønsberg, boende i Åsgårdstrand. De fikk etter det jeg har funnet kun et barn, Marthe Marie døpt 6.februar 1726 i Slagen kirke, hun døde i Holmestrand 9.januar 1752. I Slagen kirkebok finnes ingen faddere med etternavn Lindeman, kun en Johannes Rohde som skal være en onkel. Videre skriver Riddervold Olsen at ved skifte i 1750 etter Christen Hansen Riddervold, bor Justine hos sin datter i Holmestrand. Hun flyttet derfra og skal omkring 1780 bo i huset hos sorenskriver J.M. Lindeman (1763-1805) på Nordmøre. Det fortelles videre, som du skriver, at Ole A. Lindeman kalte sin yngste sønn Just Riddervold, fordi han ville minnes Justine Riddervold som hadde gitt han sin første undervisning i musikk. Riddervold Olsen skriver ingenting om et mulig slektskap som du nevner. En mulig konklusjon fra min side kan være at familien Rohde ble kjent med Lindemans under sitt opphold i Trondheim som organist.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gine Olsen

Tusen takk for et rask og relevant svar! Dette var nyttig, for så vet jeg altså at det er den riktige Justine jeg har funnet. Nå har hun vært bare et navn i familien i flere generasjoner, så vidt jeg kjenner til.Som det står i Lindemanboka, så var Justine en 'fjern' slektning og jeg tror at slektskapet går via Justines mann, Christen Hansen Riddervold på et vis, som nevnt i innlegg 1. Dvs. via Trulsnavnet på Strømsø og Bragernes. Dog forutsatt at Christen var sønn av Karen Trulsdtr. og ikke en av farens senere koner. Kanskje vet du det, Rolf?Hvordan så Trulsnavnet henger sammen vet jeg ikke umiddelbart, Truls Andersen Karres mor var en Randi Trulsdtr., født ca. 1637 i Bragernes med far Truls Lauritsen. Han vet jeg ikke noe mer om foreløpig, men det er angitt i Elisa Tandberg, Ingeniørfamilien Swensen fra Vestre Moland, Oslo, 1954 at han kunne være bror til en kommerceråd Lauritz Lauritzen Smith som skulle være av en kjent og velhavende familie. Randi Trulsdtr. og mannen Anders Jacobsen Karre ble jf. NST III, s. 178 (Finne-Grønn: 'Familien Sand av Hurum.' NST 3 (1932): 174-183) gift 2.9.1656 i Bragernes. (Anders Jacobsen Karre ble 2. gang gift inn i familien Sand).Min Trulslinje:1. Anna Trulsdtr. Karre (mor til O. A. Lindeman)2. Tru(ge)ls Andersen Karre, født ca. 1666, død før 1731 i Christiania, kjøpmann på Bragernes3. Randi Trulsdtr., født ca. 1637 gift 2.9.1656 i Bragernes med Anders Jacobsen Karre, kjøpmann på Bragernes (ukjente aner til Karre, desverre). Anders Karres skifte her: [url="http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=sk06021682&gardpostnr=904&personpostnr=3946&merk=3946#ovre>Lenke4. Truls Lauritsen, evt. bror til kommerceråd Lauritz Lauritzen Smidth, som skulle være av en kjent og velhavende familie (kjenner noen til denne?)Christen Hansen Riddervolds Trulslinje:1. Karen Trulsdtr., gift 1699 m. Hans Torstenssøn Tolsrød, ant. var hun første gang gift m. Knud Nielsen på Bragernes

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gine Olsen

Glemte å kommentere det Rolf skriver om at Christian Rohde var kantor i Trondheim en periode og kan være blitt kjent med Lindeman-familien der. Men jf. Lenke var Christian Ro(h)de ansatt som organist i Vår Frue Kirke i Christiania fra 1707 og ingen av Lindeman-slekten kom til Trondheim før i 1750-årene. I så fall må det ha vært Tangen-slekten som kjente Christian Rohde fra Trondheim. Desverre vet jeg ikke når Anna Trulsdtr. Karre giftet seg med Ole Andreas Tangen, men 1. barn ble jf. Lindeman-boka født 1741, altså også lenge etter Christian Rohde var sluttet som kantor i Trondheim. Men det ligger selvfølgelig en mulighet i at Ole Andreas Tangens foreldre igjen, Peder Olsen Tangen og hans kone Anna Christine NN har vært kjent med kantoren. De har vel vært omlag på alder med ham iallfall. Men jeg helder foreløpig mer til å tro at det har vært noe i det 'fjerne' slektskapet og at dette kan gå via Truls'ene.Gine.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gine Olsen

Ved ettersyn på skifteregisteret for Drammen ser jeg at det er skifte etter den Lauritz Lauritzen som er kommerseråd på Bragernes så sent som 1686. Han har riktignok en sønn Truls Lauritsen på 13 år, men dette kan ikke være den Truls Lauritsen som er far til Randi Trulsdtr. siden hun jf. mitt innlegg 3 ble født ca. 1737! LenkeGine.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gine Olsen

En kan også produsere for mange innslag på en dag! Jeg kom til å avvise kommerseråd på Bragernes Lauritz Lauritzen som relevant fordi jeg i farta ikke husket at 'min' Truls Lauritsen evt. skulle være en BROR og ikke en sønn av kommerseråden. Men som bror kan vel kommerseråden passe, uten at jeg vet hva som har vært årsaken til at man har lansert denne teorien. At han har en sønn med navn Truls styrker kanskje også teorien. Beklager tanketorsken!Gine.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Kamsvaag Berntsen

Den vielsen 'i huset' i Vor Frelsers Menighet som det refereres til 2. mars 1725 i Christiania er oppført i ministerialboken som 'Christian Jansen og Justine Christiansdatter i Huset'.Det er godt mulig at Christian Jansen er Christian Hansen Riddervold og at Justine Christiansdatter er datter til Christian Rode/Rhode/Rohde, men hvordan vet jeg at dette er den 'korrekte' vielsen. Jeg bestrider ikke riktiheten, men savner dokumentasjon.(En liten trykkfeil i (4), Christian Rohde var organist i Vor Frelsers Kirke i Christiania.)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Kamsvaag Berntsen

Et lite PS. til mitt eget innlegg. Organisten står omtalt med slektsnavn (Rode) ved hans begravelse på Byens Kirkegaard 24.07.1723.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gine Olsen

Til Geir,Ja, det er vel ikke 100% sikkert at denne Jansen var en Hansen og Justine Christiansdtr. var frk. Rode (el alt. stavemåte), men for mitt bruk er det som er viktig at en Justine med forbinnelse til navnet Riddervold OG en forbinnelse til Lindeman-slekten kunne finnes. Og det har alså Rolf Kristensen i innlegg 2 gjort vha. Riddervold-familiens slektsbok. Jeg er i denne sammenhengen mest interessert i at det også her er omtalt Justines musikkundervisning av O. A. Lindeman og ikke så mye om hun ble gift da eller da, selv om jeg syns det ser ut som rimelig sannsynlig at det er den riktige Justine og Christian som blir viet.Takk for rettelsen til Vor Frelsers Kirke - jeg var blitt påvirket av Vår Frue Kirke i Trondheim.Mvh. Gine

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rolf Kristensen

Hans Hansen Tolvsrød, ikke Torstensøn som skrevet i innlegg 1, ble første gang gift 1699 med Karen Truelsdatter fra Strømsø. De fikk kun en sønn Jørgen som døde mellom 1716-21 i Holland. Karen Truelsdatter dør antageligvis rundt siste halvpart av 1701, for på begynnelsen av 1702 gifter han seg med Martha Christensdatter, død 1721. De får 9 barn, hvorav Christen som døpes 24/10-1703 i Slagen kirke. Hans Hansen Tolvsrød gifter seg tredje gang med Anna Sørensdatter Holbech og får to barn.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gine Olsen

Tusen takk, Rolf, for ytterligere opplysninger!Vel, så er antakelig Truls-forbinnelsen i Bragernes ute, alt etter hva som karakteriseres som 'fjern slektning'. Jeg får gå i tenkeboks igjen.Bra du sa fra om at det var Hans Hansen Tolvsrød og ikke Torstenssøn - hadde åpenbart kopiert inn navnet på Hans' far fra nettsiden siden de to navnene står i samme linje.Mvh. Gine

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.