Jump to content
Arkivverket

Korleis bruke tyding-forum


Aase R Sæther - Gloppen

Recommended Posts

Eg ser at her er eit brukarforum, pluss eit forum for tyding. Men korleis er dette tenkt brukt? Mange spørsmål har utgangspunkt i eit dokument som skal tydast, og så følgjer diskusjonen fortløpande - kvifor då ikkje berre legge emnet i det vanlege brukarforum?

Link to comment
Share on other sites

Eg ser at her er eit brukarforum, pluss eit forum for tyding. Men korleis er dette tenkt brukt? Mange spørsmål har utgangspunkt i eit dokument som skal tydast, og så følgjer diskusjonen fortløpande - kvifor då ikkje berre legge emnet i det vanlege brukarforum?

 

Da det ifjor vinter ble kjent at debattforumet skulle skifte programvare, ble det en omfattende diskusjon mellom brukerne om dette. En konklusjon vi trakk ut av denne debatten, var at flertallet ikke ønsket en oppdeling i undergrupper på linje med DIS-Norges forum. Vi har likevel forsøkt å skille ut noen emner i egne grupper, blant annet av hensyn til at vi i Arkivverket lett skal kunne finne de spørsmålene som det forventes at vi skal svare på.

 

Vi har observert at en del spørsmål går ene og alene på tyding, og at det ofte er de samme personene som hjelper til med tyding. Derfor fant vi ut at det kunne være greit å ha en egen gruppe i forumet for dette.

 

Hvis man legger opp til at diskusjonen skal dreie seg om mer enn bare ren tyding, er det alt i orden å legge spørsmålet i brukerforumet. Hvis det oppstår behov for diskusjon i forlengelsen av ei tyding, er det en mulighet å lage et tema i det ordinære brukerforumet med henvisning til tydinga - men da gjerne med en overskrift som er beskrivende for den nye diskusjonen.

 

Eksempel: Man trenger hjelp til å tyde et stedsnavn, og lager et tema i tydeforumet "Hjelp til å tyde stedsnavn, kirkebok for Larvik 1798". Dette vil tiltrekke seg hjelpere som er gode på gotisk skrift ca. 1800, samt hjelpere med kompetanse på Larvik og omegn. Så får man kanskje til svar at stedsnavnet er "Hoel paa Rommerige". Da lurer man selvfølgelig på hvor dette Hol på Romerike er. For å få oppmerksomhet fra hjelpere med kompetanse på Romerike, vil det da være fornuftig å opprette et tema i brukerforumet "Hvor er Hol på Romerike", eventuelt med henvisning til tydinga.

Link to comment
Share on other sites

Takk for svar! Det gjenstår då berre å sjå om brukarane følgjer opp dette og flytter diskusjonen, eller om vi må følgje med begge stader.

Link to comment
Share on other sites

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.