Gå til innhold
Arkivverket
Gjest E. Tjernshaugen

[#36383] Hans Knudsen Høyby, (1774-1819) Lunner, Oppland

Recommended Posts

Gjest E. Tjernshaugen

Hans Knudsen Høyby, dp. 4.9.1774 i Lunner, død 1819 på plassen Berget u/Røer på Nesodden. gift 12.6.1800, Lunner med Mari Andersdatter Haga, dp. 27.2.1780, død 1854 på Møkkerud (myklerud)Nesdden.I 1811 flytter de fra Lunner til Nesodden med barna: Anne f 1803, Knut f 1805, Anders f 1808 og Ingrid f 1811 (f. på veien fra Jevnaker, døpt i Nesodden.Foreldrene til Hans Knudsen skal være Knud Pedersen Høyby, død 1800, Lunner, og Anne Pedersdatter f. ca. 1742.Er det noen som har kjennskap til disse?Mvh Espen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Jacob Desserud

Høyby i Lunner. Under Høyby var det flere bruk, og Knut Pedersen kom til det bruket som kaltes FJERDINGEN – nå Nerby - ca 1766Knut Pedersen Kalvedalen fc 1737, b Høyby 19.2 1800, 63 år gG (Gran) 11.9 1766 m Anne Pedersd Røysum, dp Røysum 4.4 1745, b Høyby 19.7 1801, 56 årAnne kalles Pedersd ved alle barnedåpene, men ved FT 1801 Anne Hansd 'mandens mor' - dvs Hans Knutsens mor, og enken Anne Hansd Høyby ved begravelsen. Anne Hansd er fadder på Høyby 1768, ellers fadder som Anne Pedersd. Se diskusjon under.I KB i Gran er det ført slik (fra en avskrift) 'Knud Pedersen Kalvdalen paa HaagenstadsEyer i Jevnager' og 'Ane Pedersdt Røsum' - de ble trolovet 10. juli. Kalvedalen er det dalføret som går vestover fra tjernsvika Kalven i Avalsjøen på Hadelands østås, rett nord for Snellingen i Lunner. Dette området hørte til Håkenstad. Håkenstadsæter ligger et stykke opp (vest) i dalen. Navnet Kalvdalen/Kalvedalen brukes noen få ganger i kirkebøkene. Ei datter på Surka var fadder fra Kalvedalen i 1763; og i 1822 er en inngiftet føderådsmann på Håkenstad fadder fra Kalvedalen. På kart fra 1827 ser en at veien til Nannestad gikk nettopp her! Kan det være at Kalvedalen var et annet navn på Håkenstadsætra på den tida?Og faktisk er det også en barnedåp fra Kalvedalen i 1733: Ane Pedersd døpt 15.11 1733; far Per Kalvedalen. Faddere Peder Tveten, Erik Iversen Hovland, Mari Håkenstad, Mallene Solberg. Men jeg finner ingen Knut Pedersen døpt i Lunner. Nå er ikke det noe bevis, for det er mange eksempler på at det mangler innføringer i kirkeboka for Jevnaker/Lunner fra 1730-tallet. Det er også tenkelig at Knut kan være født i Nannestad. Ellers er Knut Pedersen alene om å ha dette navnet i Lunner på denne tida.Knut Pedersen er fadder i Kalvdalen flere ganger: Knut Pedersen Håkenstad (og Anne Pedersd Håvelsrud) er faddere 1756, Knut Pedersen Kalfdalen fadder 1760 begge ganger til Ole Pedersen Godlis barn; Knut Pedersen Kalvdalen fadder 1760 og 1765 til Fredrik Pedersen Råstads barn og Knut Pedersen Kalvedalen fadder 1763 til Gudbrand Pedersen Ulvens barn. Disse tre barnefedrene er brødre!, og det er fristende å sette som hypotese at Knut og Anne er deres søsken. Denne familien er:Peder Fredriksen Munkerud fc 1700 b Ulven 21.12 1783, vilkår gL (Lunner) 17.10 1723 Kari Olsd Råstad/Løken fc 1700, 16 år i 1716, d vilkår på Ulven i 1777De var på Munkerud forbi 1730 (gardmann?), på Opsal 1734, så i et Håkenstadeie. Peder Fredriksen Håkenstadstuen er fadder 6.2 1735. Var det Peder eller sønnen Gudbrand som kjøpte Ulven i Nordre Opdalen i Lunner? Kari var søster til sersjant Gudbrand Olsen Råstad som hadde vært bruker på Ulven 1722-ca 1738, de var barn av Ole Gudbrandsen Bjøralt-Løken-Ø, d 1716 (i kampene mot svenskene på Harestuskogen) gift med Sigri Olsd (Råstad?) - hun trolig d Heier 1746, 95 år, hos sønnen Trond Olsen. Det var enda ei søster.Barn - alle trolig født på Munkerud:a Ole Pedersen dp? 15.3 1724 gL HåkenstadE 30.12 1754 Mari Eriksd Frågått 69 år i 1801, ?d Godli 1809; GM (gardmann) Godli, FT 1801 på Monserudb Fredrik Pedersen dp 6.1 1728 gL HåkenstadE 14.2 1754 Anne Kristensd Råstad; GM Godli, så GM Råstadc Gudbrand Pedersen dp 30.8 1730 gL 14.11 1757 Marte Claus Håkenstad 1737-1808, GM Ulven ØHypotese: Anne Pedersd dp 1733, og Knut Pedersen -------------------------------------------Anne Pedersds slekt på Røysum (i Gran): Foreldre varPeder Iversen dp Røysum 14sTr 1712 b Røysum 7.10 1746 gG 15.10 1744 m Kari Åstensd (ei slik dp Rud i Jevnaker 27.4 1721); FT 1801 enke på Røysum 73år, b Røysum 12.12 1801, 86 år!De hadde bare ett barn: Anne Pedersd dp Røysum 4.4 1745. Anne 2 år arver ved skifte etter faren som døde svært tidlig. Moren Kari Åstensd gift igjen 1747 med Hans Torstensen d 1783 - var fra Sandungen i Nordmarka, GM Røysum. Det kan kanskje være årsak til forvirring mellom Anne Pedersd og Anne Hansd. Hans Torstensen er jo hennes stefar fra toårs alder. De tre mennene fra Røysum som er faddere - se under, er alle hennes halvsøsken.Knut Pedersen og Anne Pedersds barn:1 Peder Knutsen dp Fjerdingen 24.5 1767 b Høyby 13.8 1775, blodgang2 Kari Knutsd dp Høyby 27.8 1769 b 24.6 1770 3/4år, kopper3 Fredrik Knutsen dp Fjerdingen 8.9 1771 b Høyby 13.8 1775, blodgang4 Hans Knutsen dp Høyby 4.9 1774 gL 12.6 1800 Mari Andersd Haga-L GM HØYBY5 Peder Knutsen dp Høyby 4.1 1778 b 15.5 17806 Kari Knutsd dp Høyby 14.1 1781 gL 26.12 1800 Erik Hansen Rya 1773-1819 GM RYA; gL 4.1 1820 Ole Jacobsen Gagnum f 1788, GM RYA7 Peder Knutsen dp Høyby 15.8 1784 b 29.1 1786Ole Jacobsens søster kom seinere til FjerdingenSkifte på Høyby 24 mars 1800 etter Knut Pedersen, to barn Hans og Kari arverFadderliste 1767: Iver Monsen, Lars Paulsen, Peder Paulsen, Kari Engebretsd - alle Høyby, Rønnaug Gundersd Åslund 1769: Jon Åslund, Peder - Kari og Berte Høyby, Anne Bråten 1771: Jon Åslund, Bent Gagnum, Per - Kari og Berte Høyby 1774: Jon Pedersen Åslund, Jon Monsen Høyby, Peder Hansen Røysum, Anne Simensd og Ingeborg Gudbrandsd Høyby 1778: Jacob Torstensen Gagnum, Bent ib., Halvor Iversen Høyby, Katrine Iversd ib, Rønnaug Olsd Åslund 1781: Jacob Torstensen Gagnum, Ingvald Johannesen Høyby, Torsten Hansen Røysum, Rønnaug Gundersd Åslund, Berte Brynilsd Oren 1784: Peder Olsen Høyby, Fredrik Larsen (Hansen!) Røysum, Gudmund Paulsen Høyby, Margrete Johansd ib; Maren Iversd ib.Det er påfallende at ingen av Knuts antatte slektninger er faddere. Det styrker ikke hypotesen at han er sønn til Peder Fredriksen. Fredrik-navnet til barn nr 3 kan også være oppkalling fra Røysum. Hans Knutsen Høyby dp Høyby 4.9 1774 gmL 12.6 1800 Mari Andersd Haga-L , fc 1777 - ikke døpt i Lunner?, konf 1794, 17 år, FT 23 år De flyttet til Nesodden i 1811Hans d 1819 på plassen Berget under Røer, Nesodden, Mari d 1854 Møkkerud (Myklerud), Nesodden kilde Espen Tjernshaugen, Nesodden[i spørsmålet over står det: Mari Andersd Haga dp 27.2 1780. Hva er kilde for det? Kan ikke være rett. Foreldrene har en gutt Jens som døpes i august samme år!! Mari er 17 år ved konfirmasjonen i 1794.]hennes foreldre: Anders Jensen Haga-L f Hallum 1745, d Haga 1829 gL 18.2 1772 Inger Gudmundsd Lunner f Lunner 1745, d Haga 1829. De hadde barn på Haga fra 1777. Før det?hennes besteforeldre:Jens Kristensen (Skøyenhagen??, Bratholt??) fc 1706 d Haga 1773 gL 1737 Ingeborg Gudbrandsd Rya; GM på Hallum seinere Haga i LunnerGudmund Jacobsen Lunner f Vestern gL 1740 enken Mari Gundersd Lunner, GM Lunner Hans og Maris barn på Høyby:1 Kari Hansd dp 31.8 1800 ?til Nesodden2 Anne Hansd dp 20.3 1803 til Nesodden3 Knut Hansen dp 8.12 1805 til Nesodden4 Anders Hansen dp 11.12 1808 til Nesodden5 Ingrid Hansd f 1811, f på veien fra Jevnaker, dp i Nesodden (kilde Espen Tjernshaugen)Kan du føre på noe mer for barna som flyttet? For en del av forfedrene til Hans og Mari går det an å komme flere generasjoner bakover enn det jeg har anført her.Hilsen Per Jacob Desserud, Løvika, 6013 Ålesund. per.desserud@helse-sunnmore.no

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest E. Tjernshaugen

Hei , Takk for responsen. Du spør om kilden for opplysningene om dåpen til Mari Andersdatter Haga, det jeg har om disse folkene står i noen gamle private slektsnotater jeg fikk fra noen bekjente. Der står det også som du skriver, at denne ikke stemmer.Men, i et lokalhistorisk hefte ,' Fjellstrand, et tettsted vokser frem ' av H. Lorentzen står de opplysningene i første innlegg om innflyttingen til Nesodden og Plassen Berget.Under plassen Berget står det videre om , datteren Anne , sitat: ' Anne skulle bli gardmannskone på Nyborg ( u. Fjeld ) og senere Beksrud, vi hører om henne der hun sammen med mannen Ole Alexandersen fikk hele elleve barn. Knut ble pottemaker på Ødegården (u S. Myklerud ) på Fagerstrand, men fikk ingen etterkommere. Anders ble Skipstømmermann på Saga ved Sørby, og Sand Andersen i Drøbak er hans etterkommere. Ingrid ble fiskekone i Skjælvika på Spro, i slekt med Moen i Svestad, ja, her ble det en rekke etterkommere. I 1818 fikk Hans og Mari på Berget sitt siste barn, som ble døpt Ingeborg.Innerst Hans Knudsen døde på Bergeti 1819 bare 42 år gammel. Deres yngste barn gikk også bort bare tre år gammel i 1821. Hans Kone flyttet da til sønnen Knut på Fagerstrand (Ødegården) og døde der i 1854.' Samme hefte fra kapttel om plassen Nyborg under Fjeld, sitat: ' En av de mest kjente slektene på Fjellstrand er slekten etter Ole Alexandersen og Anne Hansdatter. Jeg tror denne familien bodde på det vi i dag kjenner som Nyborg, men det forekommer ulike navn på plassen da Oles barn blir døpt. I 1825 heter det at de bor på Fjeldsplass, så forekommer navnet Fjeld skov, og senere Nyborg.'I husmannskontrakten til Ole Alexandersen het det at at han og familien kunne bo på Nyborg til 1851, og slik ble det.' Eieren av Nyborg trengte husrom og og da denne flyttet inn på Nyborg flyttet Alexander og Anne til plassen Beksrud u Nyborg.I kapitlet om Beksrud står det at Anne var vokst opp på plassen Berget u Røer, og: ' Da ole måtte flytte fra Nyborg, fikk han 17 juli 1851 ny kontrakt på plassen Beksrud. Nå flyttet Ole og Anne videre til Beksrud, dette paret fikk hele elve barn ( to som ikke vokste opp). Ole var født i 1797 ( 23.7.1797, Kløfta u Munkerud ), og Anne som opprinnelig var født på Hadeland, var fem år yngre enn sin mann. Det var en familie med nesten voksne barn som kom til Beksrud. i 1865 bor Ole og Anne på Beksrud med sønnene Andreas og Magnus og datteren Ellevine. Hun hadde fått dette spesielle navnet fordi hun var den ellevte i barneflokken. Husmann Ole Alexandersen døde på Beksrud i 1869, og kona Anne gikk bort i 1885. Det var den yngste datteren som etterhvert overtok Beksrud. Hun var blitt gift med Johan Lauritz Hansen, en matros og fraktemann fra naboplassen Løkka. Han var dermed også bror til Anne Sofie, som var landhandlerkone på Haugen. I 1875 bor Johan Lauritz og Ellevine med barna Johan, Hanna Oline og karen samt Ellevines nå 73 årige mor på den vakre plassen ved Dalatjernet.'Barna til Ole og Anne. ' Så noen ord om den store barneflokken, som skulle bli kinmen til så mange av Nesoddslektene de neste hundre årene. Av de elleve har jeg funnet ti:Anne Helene Olsdatter, f.i 1824, hun ble gift med Johan Nilsen, i 1865 bor de på plassen Svenskerud. De fikk tre barn, hvorav den ene sønnen emigrerte til Amerika i 1870.Jens Olsen, f. 1827, han ble konfirmert i 1845, men så forsvinner han sporløst ut av historien.Karen Olsdatter, f. 1830. Hun skulle virkelig få en stor etterslekt. Hun ble gift med Hans Bentsen på Søndre Krange og ble farmor til kjente Nesoddfolk som Anna Omsland, Mathilde Nylenna, Aksel Karlsen, Svend Tjernshaugen, Elise Beksrud, Otto Krange, Johan Karlsen og mange andre.Hans Olsen, f. 1833. Han ble gift og flyttet til Lillengen på Fagerstrand, hvor han bodde til sin død i 1902. Også han fikk mange barn og stor etterslekt.Maren Olsdatter, f. 1836. Hun ble gift med Johan Hansen. De bosatte seg på Korsveien på¨Svestad. Etter at hun var blitt enke emigrert hun til Canada sammen med sønnen og familien.Andreas Olsen, f. 1839, Han ble gift med datteren på Dammyra ved Fjeld. Han og barna flyttet til Oslo, hvor han og flere barn ble fiskehandlere. En av hans sønner emigrerte til Canada. ( Andreas bodde på Onsøy en periode,barna Anne Mathilde Andreasdtr. Beksrud f.1869, Onsøy og Ole Kristian Andreassen Beksrud f. 1871, Onsøy ) Dødfødt barn 1842.Julia Olsdatter, f. 1845, død samme år.Magnus Olsen, f. 1847. Han ble gift og fikk tre barn før han i 1873 emigrerte til Canada.Ellevine Olsdatter, f. 1851, hun ble gift med Johan Lauritz Hansen fra Løkka. I midten av 1880 årene flyttet de til Grønvold på Spro hvor de bor år 1900 ( egentlig Skjælvika ? )Dette var fra ovennevnte hefte. I boka ' Nesodden herred' står det under gården S. Myklerud ( Møkkerud, med brukene Rustad og Ødegården): ' Lensmann Ole Peter Røer drev gården ved forpakter og solgte den igjen 1847 til Knud Hansen Høyby fra Jevnaker. Han var pottemaker av proffesjon og drev pottemakeri på gården og var en vel ansett mann innen bygden.'Under avsnittet om Ødegården og Rustad: ' Da Knud Høyby 1853 solgte Søndre Myklerud holdt han tilbake Ødegården som da omfattet det nåværende ( 1922 ) Ødegården, bruks nr. 5 og Rustad bruks nr. 4 og bodde på Ødegården i mange år. 1870 ble Ødegården utskilt som eget bruk s nr., skyld 1 spd. 4 ort 7 skill. 1886 2,31 skyldmark. Ved auksjonsskjøte ble denne gård ham frasolgt 1874 for 1300 spd til Kristian Frantsen.Under Rustad: ' Da Knud Høybye måtte selge Ødegården beholdt han tilbake Rustad og drev pottemakeri her til sin død 1880, hvoretter enken solgte til skredder Anton Søeberg.'Ovennevnte fra ' Nesodden Herred, 1922)Ole Alexandersen var født 23.7.1797 på plassen Kløfta under Munkerud, han hadde en søster Sibylle / Sebille som var født 1794 på Ødegården u Myklerud. Foreldre Alexander Hansen og Kirstine Olsdatter ( d. 87 år på Granerudplassen i 1841 ), finner ikke denne familien i 1801 men det virker som om plassen Kløfta er tatt med i denne.I Nesoddens Historie bind 2 står det at Ole Alexandersen ble innbragt av lensmannen for løsgjengeri ( han arbeidet på en gård men hadde ikke pass ), Ole fortalte da i avhør at han kom fra Råde hvor han hadde tjent i flere år, og han hadde kommet tilbake til hjembygda for å besøke sin søster og mor. boka forteller indirekte at han ble arrestert sør i bygda ( søsteren Sebille døde på Storrud sør i bygda i 1828 og det virker som om hun har bodd der mesteparten av sitt 28 årige liv.) Ole måtte også innrømme å ha sittet to måneder på tukthus for tyveri, men han fik lov til å reise til sin mor som bodde på Berget, samme plass som familien fra Hadeland. Der møter han Anne Hansdtr. Høyby som han gifter seg med. Det som står i' Nesodden Herred ' om at Knud Hansen ikke hadde barn stemmer ikke helt med begravelseslistene for Nesodden: død 24.9., begr. 2.10 1850, Maren Cathrine Knudsdatter Høiby fra Møckerud, 16 år. Her er hun som oppfattes som Mari Andersdatter : død 30.7., begr. 8.8.1854, Anne Marie Høiby, Møckerud, grdmk. 63 årMvh Espen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest E. Tjernshaugen

Åttende linje nedenfra i forrige innlegg rettes til ...men det virker som plassen Kløfta IKKE er tatt med i denne.Angående Anne Hansdatters svigerfar, Alexander Hansen, er det ukjent hvem han var, hvor han kom fra og hvor han ble av, familietradisjoner skal ha det til at han var av taterslekt.Eneste opplysninger jeg har sett om ham er ved dåpen til datteren på Ødegården i 1794 og ved sønnen Oles dåp fra Kløfta i 1797. Han nevner bare en mor og søster da han blir avhørt i 1822, og når moren Kirstine Olsdatter dør i 1841 87 år gml. på Granerudplassen er hun enke.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.