Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Jarl V. Erichsen

[#36476] Hans Jakob Kærup, Kristiansand - 1717-1752

Recommended Posts

Gjest Jarl V. Erichsen

Jeg er på jakt etter en påstått (?) link mellom biskop Jakob Kærup i Kristiansand (1682-1751) og Kærup/Bjørneboe-familier i Arendalsområdet.I den sammenheng er Hans Jakob Kærup (1717-1752) interessant. Jeg har notert ham som sønn av Jakob Kærup og Helene Catrine Ivarsdatter Brinch. Jeg har videre notert at han var rådstueskriver. Men jeg har ikke notert noen barn eller giftemål.Er det noen som har støtt på ham noe sted i kirkebøkene? (Jeg har notert ham som fadder 16/3/1747 i Kr.sand for Jacob Kærup Jacobsen Kastrup.)(Søk på mitt navn '..i tema..' så finner du flere etterlysninger i disse slektskretser)- Jarl -

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Jeg kan ikke svare på spørsmålet om barn og giftermål, men her er i hvert fall en kort presenatsjon av ham i forbindelse med hans exam. jur. i 1742: Lenke.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jarl V. Erichsen

Flott, det var nytt for meg - og et nyttig bidrag til økt kunnskap om mannen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Avskrifter av kirkebok for Kristiansand 1734-1854 (kun dåp og vielser) er, som du sikkert vet, lagt ut her i Digitalarkivet. Der finner jeg Hans Jacob Kærup som fadder to ganger for søstera Ambrosias barn ([url="http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=dp10011734&gardpostnr=1518&personpostnr=5920&merk=5920#ovre>Lenke og

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Det ser vel ikke ut til at biskop Jacob Kærup hadde flere sønner enn Hans Jacob, og han var tilsynelatende ikke gift. Dersom det da skulle være noen slektsforbindelse i rett neadgående linje fra biskopen til Jens Kjærup i Arendal (som aldersmessig godt KUNNE vært biskopens barnebarn), så har vi vel bare én av to muligheter:1. Jens Kjærup er Hans Jacob Kærups 'uægte' sønn. Jeg har sett på de Jens'ene som er døpt i Kristiansand i perioden 1735-1752, og ingen av dem ser ut til å passe (Hans Jacob Kærup døde vel i 1752?). Dersom Jens er hans sønn, er han imidlertid ikke nødvendigvis f. i Kristiansand (faren kan jo ha vært på 'vift' f. eks. i Arendal?).2. Jens Kjærup er sønn til en av biskopens døtre (bør da være f. etter 1754) - som senere har tatt moras slektsnavn.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jarl V. Erichsen

Ja, men....Vi begynner å få hastverk, det er - av kronologiske grunner, veldig trangt mellom biskopen og de Kærup/Skjærup/Kjerup.. jeg har funnet i Arendalsområdet.Den første jeg har kildebelegg på er skomaker Jens Jensøn Skierup (Korrekt avskirft av etternavn??). Han levde 1774 i Kolbjørnsvik, og må være født omkring 1728 (?). Han kalles altså 'Jensøn'.I oldemor Møllers notater oppfatter jeg linken slik at han skal ha vært sønn av Hans Jakob. Men er dette bare en myte eller en misforståelse?Ref. notat om HJ's fadderskap, så kan jo også Kærup-navnet ha blitt benyttet 'på bygda', av nære eller fjerne forbindelser.Men for all del: HJ kan også ha vært 'på bygda', og fødsel og farskap kan ha blitt fjernet ved en eller annen dekkoperasjon.Hadde vært artig med en faktisk kildereferanse til dette.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jarl V. Erichsen

De fødslene jeg til nå har funnet etter HJ's søstre er jo knyttet til etternavnene Brinch og Weinwich.Ser litt på andre forhold til kronologi. Hvis skomakeren i Kolbjørnsvik var født ca 1728, så kunne han være HJ's bror eller halvbror.Kanskje det var biskopen som var 'på bygda'? Vi har jo en annen pussig myte om at folk i slekta har skjeve øyne fordi en prestemann fikk barn med ei samejente.....

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Den siste teorien virker vel faktisk mest troverdig. Hvis jeg har forstått det rett, var vel Hans Jacob Kærup f. ca. 1717? Hvordan kunne han da få en sønn i 1728?Så har vi problemet med Jens (S)kierups patronym - Jensen. Hvem var i så fall Jens senior? Det kan selvsagt ha vært stefaren, hvis mora enten var gift med en Jens da han ble født - eller ble det senere...Her bør det vel kanskje være litt hjelp å hente i kirkebok for Øyestad (som Hisøy i det aktuelle tidsrommet tilhørte)?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

I forbindelse med en tur på Statsarkivet i dag lette jeg også litt etter Kærup-stoff. Det var dessverre ikke så mye nytt å finne. Den aktuelle kirkeboka for Øyestad (inkl. Hisøy) er svært krevende å lese - tettskrevet, med til dels svak skrift, og med alle kirkelige handlinger ført fortløpende.Nå viser det seg at også kirkeboka for Arendal inneholder en del innførsler fra Hisøy, særlig fra Kolbjørnsvik-området. Innenfor min tilmålte tid var det dessverre ikke så mye å finne der heller, men jeg kan jø referere følgende dåp (som du sikkert har fra før):1798 Tirsdagen d. 2den October Døbt, fød d. 22de Sept., hjemmedøbt d. 27de do. - Jens Kjerrups og Astrie Østensdr. B. fra Sperrevigen JENSNETTE. Faddere: Siri Torjusdr., Karen Pedersdr., Kirstine Thomasdr., Hans Hjorthe, Gjerulf Sørensen, Nicolaij Bisgaard.Ellers oppdaget jeg at det står en del om biskop Jacob Kjærups aner og etterslekt i bind 2, del 2 av Giessings DANSKE; NORSKE OG ISLANDSKE JUBEL-LÆRERE (1786). Akkurat det bindet kunne de dessverre ikke finne på Statsarkivet i dag.Jeg fant imidlertid følgende opplysninger i Andreas Fayes CHRISTIANSSANDS STIFTS BISPE- OG STIFTSHISTORIE (Chr.a 1867), s. 351-352: 'I Aaret 1712, den 9de Mai, havde Kærup egtet Hans Hagerups Enke, Helene Cathrine Brinch, Datter af Sognepresten til St. Nikolai Kirke, den bekjendte Ivar Brinch, og fød i London 28de Mai 1693, død 5te Mai 1761. Med hende levede han 'et fornøieligt Egteskab i 39 Aar.Deres Barn vare:1. Hans Jacob Kærup, døbt 1717 den 9de Juli. Han døde som By- og Raadstueskriver i Christianssand.2. Ambrosia, døbt 1726 den 11te Octbr., død 1790 den 21te Novbr., gift med Justitsraad og General-Toldforpagter Søren Brinch i Christianssand (f. 1722, død 8de Januar 1791).3. Dennes Tvillingsøster Ivarica, gift med Justitsraad og Lagmand paa Agdesiden Jacob Weinwich.Foruden ovennævnte 3 Børn havde de 2 Døtre, der begge hedte Margrete, hvoraf den ene blev døbt 1714 den 24de Septbr., den Anden 1728 den 7de Febr. De døde begge som Børn'.Dette står på slutten av en lang beskrivelse av Jacob Kærups liv og virke i tiden som biskop i Stiftsstaden (1733-1751).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Jeg glemte kirkebokreferansen vedr. Jens(e)nette Kjerrups dåp: Ministerialbok for Arendal A-2, fol. 157. Det er vel samme personene vi gjenfinner her: Lenke. I kirkeboka står det veldig tydelig KJERRUP. Denne Jens Jensen må vel være sønn til den Jens Jensen K. som er i Kolbjørnsvik 1774?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jarl V. Erichsen

Kjempe bra, Oddbjørn. Jeg er nok kjent med noe av dette fra før. Men dette gir ny anledning til å grave i og omkring, noe som er nødvendig når man har kjørt seg fast.Jeg har mer stoff om Kjerrup'ene i Arendalsomrdået. Fortsettelse følger (etter arbeidstid).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jarl V. Erichsen

Her er en etterslektstavle fra skomakeren i Kolbjørnsvik.

bilete0506.jpg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Flott, Jarl! Dette var 'snadder' for meg også, siden jeg i flere år har interessert meg for Jens Bjørneboes slekt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Man skal ikke uten videre kimse av overleverte familietradisjoner. Det er lett å avvise dem som rykter, ønsketenkning m. m. Jeg har forstått, Jarl, at det har vært en fast overbevisning i tidligere ledd i din slekt, Jarl, at skomakeren i Kolbjørnsvik var Hans Jacob Kjærups sønn (og altså biskop Jacob Kærups barnebarn). Svend Kærup Bjørneboe refererer i boken ONKEL JENS til 'gulnede papirer' etter hans farfar Ingvald Bjørneboe som også hevder en forbindelse tilbake til biskob Jacob Kærup.Hva vet vi - rent faktisk - på det nåværende tidspunkt? Jo, vi vet at biskopen kun hadde én sønn (i hvert fall kun én 'ægte' sønn): Hans Jacob. Og vi vet at han var født i 1717, og at han døde i 1752. Vi vet også (med stor grad av sikkerhet) at han var ugift. Så har vi skomaker Jens Jensen Kierrup i Kobjørnsvik som døde i 1775 - med 1728 som stipulert dødsår. Etter å ha lett etter hans dåp i kirkebok for Øyestad i dag (årene 1728-1730) er jeg nokså sikker på at han ikke er født/døpt på Hisøy i det tidsrommet (jeg kan selvsagt ha oversett ham. Dermed må han - dersom det stipulerte fødselsåret er noenlunne riktig - være født et annet sted. Nå kom ikke Kærup-familien til Norge før i 1733, så hvis det er noen link her, bør han være født i Danmark. Det er vel imidlertid ikke logisk at en 'uægte' sønn har fulgt med til Norge? Dessuten: En kar som er født i 1728 kan ikke være sønn til en som er født i 1717!Spekulasjon: Hva om Jens Jensen Kjerrup IKKE er født rundt 1728, men f. eks ti år senere? Hvilke holdepunkter har vi egentlig for å mene noe bestemt om hans fødselsår? Alderen ved død? Den vet vi i så fall ofte kan være mange år feil. Hvor vil jeg så med dette? Jo - argumentere for at det fremdeles ikke er utelukket at skomakeren KAN være Hans Jacob Kærups sønn.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Vel - det ble litt klønete språk i forrige innlegg, men der regner jeg med tilgivelse. Bare en kort kommentar til: Jens Kjerrup i Kolbjørnsvik har fått patronymet Jensen, og det er jo ganske forvirrende - dersom faren s navn var Hans Jacob! Men, dersom spekulasjonen holder vann, kan jo patronymet her skyldes et forsøk på diskresjon (vi skal jo huske på at hans mulige far var sønn til selveste biskopen i stiftet).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.