Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Tom Erik Grannes

[#36627] Rana - Trundhjem: Jektskipper Andreas/Anders Bang Pedersen

Recommended Posts

Gjest Tom Erik Grannes

Min farfars farfar, Johan Jacob Henriksen (jfr. tema 30 968(, giftet seg i 1841 med Anne Marie Andersdatter Om Anne Marie står det i Gardshistorien for Mo prestegjeld under gården Steinbekkhaugen at hun var datter av Jektskipper Andreas Bang og Jonette Nielsdatter. Om Jonette står det at hun ble født i Domsokna i Trondhjem i 1788 som datter av mestersmed Niels Franck og Anne Marie Kolset. Jonette var blitt enke før hun kom til Rana i 1821 sammen med barna Petter (1809), Niels (1812) og Anne Marie (1816). I 1821 giftet hun seg med Per Hansen som samme år overtok bygselen på bnr 1 i Steinbekkhaugen.Kan noen hjelpe meg med å identifisere og finne opphavet til Jonettes første mann Anders Bang Pedersen? Kan han ha kommet fra Rana da han giftet seg med Jonette i, eller like før, 1809? Kan han være den Anders Bang Pedersen fra Gåstjønnlia som omtales i tema 34414?teg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tom Erik Grannes

Jeg fortsetter:Da brukeren i Gåstjønnlia, Peder Olsens første kone, Anne Bang Pedersdatter, døde giftet han seg på ny i 1780 med Rakel Pedersdatter. Peder og Rakel fikk barna Anders (1781, Peder (1783), Rakel (1785), Dorthea (1787), Hans (1790) og Maren (1792). I Ft. 1801 bor alle de nevnte i Gåstjønnlia. Anders er da 20 år.Peder Olsen døde i 1803 mens Rakel levde til 1831.Anne Lise H. refererer i tema 34 414 fra skiftet etter Rakel der arvingene oppgis å være sønnen Peder,døtrene Maren og Rakel og barnebarna Niels Peter Bang,og Hanna og Anna Andersdøtre.I min leting etter min jektskipper Anders Bang Pedersen vil jeg undersøke en hypotese om at han er identisk med Anders Bang Pedersen fra Gåstjønnlia.Kan det være sistnevnte som en gang mellom 1801 og 1809 flyttet til Trondhjem og giftet seg med Jonette Nielsdatter? Ble flytting registrert den gang? Ville fødested blitt registrert ved giftermål eller dåp i Trondhjem?På den annen side ville andre spor etter Anders Bang P. G.i Rana kunne avsanne hypotesen. Er det spor etter ham i kirkebøker, militære ruller e.l. i Rana i denne tiden? Han har jo utvilsomt rukket å gifte seg og å få barn.Da jeg så Anne Lises referat fra skiftet i 1835 ble jeg noe forvirret. Her finner jeg jo alle de aktuelle navnene til barna til Anders Bang Og Jonette, men istedet for Niels og Petter finner jeg her en Niels Petter og istedet for en Anne Marie finner jeg en Hanna og en Anna. Kan det være gjort feil ved oppsettet av barnebarnas navn?I Ft 1865 finnes Anne Marie Andersdatter som kone på Midtigarden i Ytteren med sønnen Anders Bang mens Petter Bang Andersen er dreng på Stenbekkhaugen. Niels har jeg ikke funnet spor etter.Kan noen hjelpe meg videre?Alt mottas med takk.teg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tom Erik Grannes

Da temaet synes å ha falt helt ut av listen under dagens driftsstans prøver jeg med dette å få det inn igjen.teg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Alv Edvardsen

Hei Tom. - Sønn til Peder Olsen Gåstjønnli og Rachel Pedersdr., i hans 2. ektesk., Anders Pedersen 'Bang', f. 1781, var i h.h.t. Wilhelmine Brandt, Styrmann, g.m. N.N. og hadde 3 barn, hvorav en sønn Nils og to døtre.- Det skal ha vært sk. e. Anders 1836, men det fremgår ikke hvor. -- Kan dette være en ledetråd ? --Alv.--

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Alv Edvardsen

Aj ! - Beklager, det var visst skifte etter farmor det skulle ha vært i 1836. Altså da Rachel Pedersdr.- Da blev det vel det samme som var nevnt tidligere. - Alv. -

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tom Erik Grannes

Takk Alv. Nei, det blir ikke det samme. Opplysningen om at Anders Bang P. G. var styrmann bidrar ytterligere til å styrke min hypotese.Nevner forøvrig at da Anne Marie giftet seg i 1841 ble det innført i kirkeboken at hennes far var Anders Pedersen.Hvor mange Anders Bang Pedersen i riktig alder kan det ha vært i Trondhjem stift på den aktuelle tiden.Jeg vet selvsagt at det riktige å gjøre nå er å finne frem giftermålet mellom Anders og Jonette i kirkebøkene i Trondhjem. Men dette er en oppgave jeg ikke har mulighet til å gå løs på, medmindre det finnes en velvillig og hjelpsom sjel som kan hjelpe meg. Derfor denne indirekte tilnærmelsen til problemet gjennom søk mot kilder i Rana hvor jeg har erfaring med at det finnes gode hjelpere.mvhteg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Alv Edvardsen

Hei igjen. - Under Steibekkhaugen 7),står dette: Per Hansa, f. 1789, g. 1821 m. enke Jonetta Nilsdr., fra Trondheim (dr. av mestersmed Nils Frank og Ane Maria Kolset), f. Domsokna 1788, d. 22/6 1865. Tidl. g.m. Jekteskipper Andreas Bang og fl. til Rana i Aug. 1821 m. 3 barn: Petter, f. 1809, Nils, f. 12 og Anne Marie, f. 16, g. på Ytteren br. 10. - Jonetta og Per hadde bl.a. en sønn som hette Anders Bang Persa, f. 1829.- - Nu hadde også Peder Olsen Gåstj.li og Rachel også en datter som hette Rachel som hadde en sønn Anders Bang, f. 1819. Han var skipper.-- Ellers var der en Anders Bang Persa, f. 1681, d. 1785 (!) som var br. på Selfors. - Han skal ha vært bror av Anna Bang som vel da blev bestemor til Anna Bang på Gåstj.li. - Denne Anders hadde visstnok ingen barn. --Alv.--

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tom Erik Grannes

At det gjennom tidene fantes flere med navnet Anders Bang Pedersen i Rana er jeg klar over. Her kan tilføyes at Johan Jacob og Anne Maries yngre sønn Peder Olaus (1859), bruker og eier av bnr 15 på Ytteren i 1899 døpte en sønn Anders Martin Bang (Pedersen).Da jeg etterspurte andre med navnet Anders Bang Pedersen i det aktuelle tidsrommet mente jeg en som var gifteklar rundt 1809 og dermed født en gang rundt 1780.Alv nevner Wilhelmine Brandt. Gir det grunn til å være Benkestok-blod her?mvhteg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Alv Edvardsen

Hei. - Vel, på ditt spørsmål er det vel uvisst hva som kan ligge i forkant. - Men at denne Anders Pedersen Bang er med i en oppstilling hos W. B., kommer av at søsteren til Anders, Rachel fra 2. ektesk., blev g.m en enkem., Skipper Peder Nilsen fra Sund som hadde vært g.m. enken e. Handelsm. Ole Storch Norum i Esviken, Inger Catharina Wejland. Så på denne grenen kan det vel kanskje vanke noe -(?)--Alv.--

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tom Erik Grannes

Takk Alv...Da er det ingen grunn til å fordype seg i W. Brandt for å finne aner når identiteten til Anders Bang Pedersen er avklart.mvhteg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tom Erik Grannes

Jeg mener at jeg ett eller annet sted har observert at noen arbeidet med en artikkel om bruken av navnet Bang på Helgeland med sikte på publisering.Er artikkelen publisert? Om så; -inneholder den noe av betydning for dette temaet?mvhteg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tom Erik Grannes

Hei....Av temaene 37236 og 37870 fremgår det at ovennevnte Jonette Nielsdatter var datterdatter av kirkemaler Ole Johansen Kolset som sammen med sin brorsønn Paul utsmykket en rekke kirker på Helgeland, herunder i Mo i 1769.Kan det ha vært relasjoner mellom de to familiene som senere har ført Jonette og Anders sammen? Kan de to ha blitt viet i Mo kirke?mvhteg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Alv Edvardsen

Hei. - Etter hva som er opplyst, skulle Anne Bang Gåstjønnlis mor og hennes 2. mann ha bekostet altertavlen i Mo kirke. - Den blev utskåret av en person fra bygda, men om han eller noen andre sto for malerarbeidet, ja se det (?)--Alv.--

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tom Erik Grannes

Vil et skifte etter Anders Bang Pedersen inneholde opplysninger om annen familie enn arvingene?Etter hva jeg forstår døde Anders i Trondhjem en gang mellom 1816 og 1821. I det minste bodde hans kone og barn i Trondhjem da han døde. Skiftet bør derfor ha skjedd der.teg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Synnøve Solbakk

Det er interessant å sjå at fleire av målarfamilien Kolset kom til Nordland, og til Rana! Jens Pedersen Fagermoen (1718-1800) skar ut altertavla i Mo kyrkje i 1760-åra, det einaste store arbeidet eg veit han har laga. Han og kona gav eine halvparten av altertavla(arbeidet), Karen Olsdt. Bang og mannen Ole Olsen Øverdal den andre (som Alv Edvardsen seier). At Paul Kolset måla den skulpturerte tavla er sikkert, for det står også skrive på tavla. Fargane han brukte skal vere dei same som i dag, sterke og vakre.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Johan Solbakk

Jeg vet ikke hva det vil ha å si for slektskapsteorien, men Anders Bang Pedersen, født 9.4.1781, i Gåstjønnlia, hadde tydeligvis ei erotisk vårløsning i 1808/1809:a) Døpt 9 p.T. 1809 uægte B. Anna Ulricha, far Anders Pedersen Gåskiønlie, mor Margrethe Iversdatter Storlien.b) Døpt 1. Søndag i Advent 1809 uægte B.N. Elen, far Anders Pedersen Gaaskiønlien, mor Barbro Anna Nielsdatter Storstenmo. Det siste barnet døde året etter.Dersom han i tillegg fikset seg avkom i Trondheim i 1809, er det nesten imponerende. Anders er fadder et par ganger før 1808, men er ikke nevnt i kirkeboka etter 1810. I en annen kilde, som ikke nevner kilden, men det er sikkert et skifte, står det at Anders døde i Trondheim 'før 1835'.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tom Erik Grannes

Takk Synnøve og Johan....Jeg takker for nye momenter til min hypotese om at min Anders Bang Pedersen var Anders B P Gåstjønli.1. Anders B P G synes å forsvinne fra Rana rundt 1810.2. Datteren Anne Ulrike kan være den andre Andersdatteren i skiftet etter Anders mor Rakel i 1835.3. Opplysningen om at Anders B P G var død i Trondhjem før 1835 passer også inn.Når det gjelder Petter Bang Andersens fødselsår (1809) kan jeg opplyse at denne er hentet fra Gardshistorien for Mo prestegjeld. I Ft. 1865 oppgis Petters alder til 55 år, hvilket kan indikere en fødsel etter 1809. Et søk i kirkebøkene for de aktuelle sogn i Trondhjem gav intet treff på vielse mellom Anders og Jonette i 1807-1809 og heller ikke på dåp for Petter i 1809.Det kan vel være at Anders fant grunn til å forlate hjembygda og etablere seg et annet sted etter det som skjedde i 1809.mvhteg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tom Erik Grannes

Hei..Erfaring har vist meg at i anejakt, som i annen jakt er tålmodighet en dyd.Digitalarkivet har i anledning sitt jubileum gitt oss noen godbiter, -hvorav en var av særlig interesse for dette temaet.I den nye basen, -vaksinerte i Trondhjem finner jeg at Anders Bang den 14. november lot vaksinere sin sønn Niels Petter (8 år) og sin datter Hanna Dorthea (5 år).Mye tyder derfor på at listen over barnebarn i ovennevnte skifte er korrekt. Anders hadde en sønn og ikke to slik gardshistorien for Mo forteller. Legg også merke til navnet Dorthea både i Trondgjem og i Gåstjønnlia.Jeg fastholder derfor min hypotese om at jektskipper Anders Bang gift i Trondhjem med Jonette Nielsd (Franck) er lik Anders Bang Pedersen Gåstjønnlia, men venter selvsagt på flere opplysninger som ytterligere underbygger dette.mvhteg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tom Erik Grannes

Hei..Etter hva jeg kan se er Hanna Dorthea Andersdatter (1813) ikke nevnt hos Frøholm. Hun er imidlertid med i skiftet etter farmoren Rakel Elisabth i 1835.Er det noen som vet hva/hvor Hanna ble av?teg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

Det er vel kanskje kun et eventuelt skifte etter Anders Bang Pedersen i Trondheim som kan avklare om du har riktig teori her, men siden du bor i Oslo må du vel se mikrofilm for å kunne finne ut det. Tok et søk på Sør-Trøndelag Fylkesbibliotek, og da kom disse mikrofilmene opp med skifter i perioden 1782-1852(du har vel kun bruk for ca 1810-1821):Mikrofilm HF-2035: 1782-1810 og 1808-1821Mikrofilm HF-2036:1816-1825 og 1825-1829Mikrofilm HF-2037:1825-1829,1829-1835 og 1835-1852Det står noe om hylleplass 929.3(i tilfelle noen som leser dette skulle ha muligheten til å se på Statsarkivet i Trondheim). Disse mikrofilmene kan fjernlånes gjennom bibliotek. Jeg kan foreløbig ikke svare på hvor Hanna ble av.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tom Erik Grannes

I tema 62 171 synes det avklart at Anne Maries foreldre var Anders Bang Pedersen Gåstjønnli og Jonette Nilsd Brenne (Skogn).Frøholms opplysning om at moren var Jonette Nilsd Franck synes å savne rot i virkeligheten.mvhteg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tom Erik Grannes

Hei igjen..Da jeg begynte på dette temaet fant jeg det bemerkelsesverdig at unkar Per Hansen fra Steinbekkhaugen i Rana fant seg en enke med tre barn i Trondhjem til kone. Etter at det er fastslått at Jonette var enke etter sambygdingen Anders Bang Pedersen kunne det vel tenkes at Per har hatt kontakt med Anders og Jonette i forbindelse med jektefart på Trondhjem, -en kontakt som kan ha medført et ønske om å dra omsorg for Anders etterlatte etter hans død.Da dette alene ikke syntes å gi en tilstrekkelig forklaring har jeg lett etter andre sammenhenger.Etter hva jeg kan se var Per Hansens mor Johanne Israelsdatter Fisktjønnli datter av Anne Olsdatter Gåstjønnli (1728-1784) som var søster av Anders Bang Pedersens far Per Olsen Gåstjønnli (1731-1803).Anders Bang Pedersen var dermed fetter til Per Hansens mor og Anders etterlatte barn Per Hansens tremenninger.Hertil kommer at ANders Bang Pedersens stefar Jens Olsa Østerdal (1771-1835) VAR BRORSØNN AV Israel Johannesen Fisktjønnli, -Per Hansens morfar.Så dersom Anders Bang Pedersens mor Rakel Elisabeth Pedersd Gåstjønnli eller andre i familien følte at noe måtte gjøres for å dra omsorg for sønnens etterlatte i Trondhjem synes Per Hansen å ha vært en nærliggende løsning.Om jeg har gjort noen feil eller oversett noe i det ovenstående ber jeg om at dette påpekes.mvhteg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Birger Forsmo

Tom Erik Grannes. Jeg har Rachel Elisabeth Pedersdatter gift i 1780 med Peder Nielsen, f. 1794 i Rødøy. Han bodde i Gåstjønnlia.Med vennlig hilsenBirger Forsmo

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tom Erik Grannes

Hei.., ja her kan en lett gå i surr.Anders Bang Pedersens mor Rakel Elisabeth Pedersdatter ble født i 1750 som datter av Peder Pedersen hemnes/Selfors og Rakel Elisabeth Nilsd Stein/Selfors...Foruten ANders Bang hadde Rakel Elisabeth Pedersd Selfors/Gåstjønnli bl a datteren Rakel Elisabeth Pedersd i 1784. Denne datteren flyttet til Esvika i Rødøy.Har du forresten noe om sistnevntes mann og barn??mvhteg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tom Erik Grannes

Se forøvrig Alvs innlegg (9) ovenfor.teg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

 • Hvem er aktive   0 medlemmer

  Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.