Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Lars E. Øyane (Luster kommune)

[#38977] Christine Olsdotter Svenneby (1864-1957) - frå Nord-Odal til Oregon - foreldri?

Recommended Posts

Gjest Lars E. Øyane (Luster kommune)

FT1865 for husmannsplassen Neset under garden Svenneby i Nord-Odal syner denne huslyden:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Ole Andersen Husf. g Hmd. med Jord 1824 Nordre OdalenInge Andersdatter hans Kone g 1825 Nordre OdalenRandine Olsdatter deres Datter ug 1856 Nordre OdalenAndrea Olsdatter deres Datter ug 1857 Nordre OdalenJulius Olsen deres Søn ug 1861 Nordre OdalenKristine Olsdatter deres Datter ug 1863 Nordre OdalenRønnaug Pedersdatter deres Moder e Føderaad 1793 Nordre OdalenMari Johansdatter Konens Moder, Inderste ug 1791 Nordre Odalen~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Dotteri Kristine har eg før fått identifisert som Olina Christine, fødd i Nord-Odal 20.5.1864. Ho skal ha utvandra til Amerika anten i 1903 eller i 1909 og gifte seg der borte med ein enkjemann frå Hafslo i Sogn, Peter C. Sonnesyn (1853-1945). Dei budde ei tid i North Dakota, men flytte snart til Silverton, OR.Er det nokon med lokal kunnskap i Nord-Odal og/eller med tilgjenge til ei bygdebok, som kan hjelpa meg finna svar på nokre av desse spørsmåli:* Stadfesta fødselsdatoen (og -året) til Lina Christine Olsdotter?* Fortelja meg kva år Lina Christine Olsdotter utvandra til Amerika?* Frå kva gard/plass i Nord-Odal Ole Andersson hadde opphavet sitt (kan sjå ut frå FT1865 som om han kom frå Neset under Svenneby...)?* Frå kva gard/plass i Nord-Odal Inge Andersdotter hadde opphavet sitt?Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kolbjørn Næss

Hei Lars.Om det ikke er konkrete svar, så skal jeg forsøke å gi deg pekepinn på dine to første spørsmål: 1.) Fra Family Search: LINA CHRISTINE OLSEN Birth: 20 MAY 1864 - Christening: 26 JUN 1864 - Nord Odal, Hedmark, Norway Parents: - Father: OLE ANDERSEN - Mother: INGA ANDERSDR2.) Antar at det er Lina Christine som drar fra Oslo her: Lenke Hun går i land på Ellis Island 21.sept. 1909. Hun skriver seg inn for Christine Olsen, fødested N.Odalen, alder 45 år, og skal til sin bror Julius Svendby i Minneapolis.Finner henne ikke igjen før 1930: 1930 - United States Federal Census Record (Ancestry)//Name: Christina O Sonnesyn // Age: 65 // Estimated birth year: abt 1865 // Relation to head-of-house: Wife // Spouse's Name: Peter C Sonnesyn // Home in 1930: North Silverton, Marion, Oregon // Age at first marriage: 49years // Parents' birthplace: Norway // Year of immigration: 1909Mvh Kolbjørn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Hjarteleg takk til Kolbjørn for interessant innlegg.Då veit me altso at Lina Christine utvandra i 1909. I 1910 finn eg ho busett hjå broren Julius i Minneapolis, Hennepin Co., MN, medan ho i 1920 budde med mann sin i Clackamas co., OR.Eg ser at FamilySearch ogso nyttar fødselsåret 1864, so me lyt vel tru at det kanskje er rett, men det hadde no likevel vore kjekt å sjå kva kyrkjeboki eller bygdeboki seier...?Elles vonar eg framleis at einkvan kan ''klara opp'' i spørsmåli kring foreldri Ole og Inga...?Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lena Berg Nordli

Fra Birger Kirkebys Nord-Odal bygdebok, bind II, gml utg. s. 608. Ole Andersen fra Ner-Fjellseiet (i Nord-Odal) 1825-1906, g 1856 m Inge Andersd fra Lukereiet (i Sør-Odal) var husmenn her fra 1856. Datteren Lina Christine var født i 1864. Ole Andersen kjøpte plassen i 1889 for 550 kroner. De hadde tilsammen 7 barn i flg bygdeboka. Det står ikke noe om at Lina utvandret, men derimot er det nevnt at sønnen Hans Artur f 1867, reiste til USA.Lena

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kolbjørn Næss

Lina ble gift 1919 og døde1957:Oregon Death Index, 1903-98 Record// about Lina C Sonnesyn// Name: Sonnesyn, Lina C// County: Marion// Death Date: 24 0 1957// Certificate: 11947// Spouse: Peter// Oregon Death Index, 1903-98 Record// about Peder C Sonnesyn// Name: Sonnesyn, Peder C// County: Marion// Death Date: 09 Apr 1945// Certificate: 2607// Oregon Marriages, 1906-20 Record// about Christina Sonnesyn// Name: Sonnesyn, Christina// County: Clackamas// Marriage Date: 23 Mar 1919// Oregon Marriages, 1906-20 Record// about Peter C Sonnesyn// Name: Sonnesyn, Peter C// County: Clackamas// Marriage Date: 23 Mar 1919//

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Hjarteleg takk til Lena og Kolbjørn for nye og spennande innlegg.Med innlegget til Lena er bakgrunnen til foreldri Ole og Inga kartlagd, men eg har eitt spørsmål i tillegg: Går det fram av bygdeboki noko namn på den PLASSEN under Ner-Fjell der Ole kom ifrå? Og kva med eit namn på PLASSEN under Luker i Sør-Odal der Inga kom ifrå?Når det gjeld lagnaden til Peder og Christine i Amerika, har eg bra oversikt over den, sjølv om der er ting som ikkje heilt ''stemmer''. Peder seier sjølv i ei fråsegn frå 1916 at han då var gift, medan ei anna kjelde seier dei gifte seg i 1913. Både Peder og Christine heitte Sonnesyn til ættenamn då dei gifte seg i Portland, OR i 1919 (eg har sett vigselsattesten!), so dei hadde nok vore gifte før den tid... Dette har visstnok ei heilt spesiell orsak, som det ikkje er naudsynt å komma nærare inn på her...Nok ein gong ein stor takk for hjelpi so langt!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lena Berg Nordli

Kan dessverre ikke svare deg mer mht. Luker; har ikke S-O bøkene her. Men Ner-Fjell er en gard, og Ner-Fjellseiet en plass under denne.Faren til Ole het Anders Olsen Bunes, og var i fra Sø-Bunes. Mora til Ole var Rønnaug Pedersdatter Ner-Fjellseiet.Hun var født 1793, og bodde sammen med sønnen sin i 1875. Hun døde ikke før i 1888, 96 år gml.Mor til Inge var Mari Johansdatter Lukereiet, og faren var Anders Kristensen Auli (i Sør-Odal).Under Bunes finner jeg at Anders Olsen og Rønnaug Pedersdatter var innerster hos hans foreldre på Sø-Bunes. Artig nok finner jeg min egen tipp-oldefar som fadder på flere av barna deres. Ikke så rart, han bodde på nabogarden.Et lite kuriosa: Den ytre delen av eiendommen Svennebyneset er i dag offentlig badeplass i kommunen, under navnet Bukkeneset.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Hjarteleg takk til Lena for nytt innlegg.Då ser det ikkje ut til at det er noko meir å henta her om dei gamle bustadane. Til vanleg vil Ner-Fjellseiet vera eit samlebegrep for alle husmannsplassane som låg under Ner-Fjell, men so langt attende i tid er det sikkert ikkje like lett å påvisa kva for ein av plassane denne huslyden budde på?Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lena Berg Nordli

Jeg har gått igjennom bygdeboka, og sett på alle plassene under Fjells gardene. Finner ingen sted de passer inn. Men, mange av plassene under Ner-Fjell skiftet bruker ofte på 1800-tallet, så bygdeboka mangler kanskje noen detaljer her. Plassnavnet 'eiet', kan muligens ha med den lokale dialekt å gjøre, eie i tale er det samme som eid, og plassene vi her snakker om, ligger mot sjøen, og det er flere bekker i området. Garden Eier i nabolaget har f.eks navn etter dette.Lena

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hans Fredrik Haug

Ole Andersen 15/10 1825 - 16/6 1906, f på Ner-Fjellseiet, fra Sø-Bunes gnr. 38, bnr. 9, g 1856 m Inge Andersd. 17/5 1825 - 13/4 1894 fra Lukereiet. Ole var husmann på Svennebyneset fra 1856. Stedet under Ner-Fjellseiet tror jeg en ikke kommer nærmere. N-O III. Sø-Bunes 38/9 finner en i Nord-Odal Bygdebok II. Denne delen av bind II er under revisjon, men jeg tør ikke si når den kommer ut.Foreldrene til Ole var Anders Olsen f 1797 fra Sø-Bunes, som han tok over, g 1827 m Rønnaug Pedersd. 1793-1888 fra Ner-Fjellseiet.Far til Inge var antagelig Anders Christensen 1807-1867 fra Enga u. Nord-Auli i Sør-Odal. Sør-Odal Bygdebok VIII s 437. Anders kom til Larviken. S-O VIII s 362.Mor til Inge, Mari Johansd. bodde i Maridalen u. Luker gnr. 3 i Nord-Odal. Maridalen lå oppe i skogen en halv times gange fra bygda. Den kom visstnok opp omkring 1820 og var i bruk til 1850-årene. Tuftene synes. Mari var ugift. Hun hadde også barna Nils og Johanne med Rasmus Nilsen Kroksrud. N-O nye I s 131.Barn: 1) Randine 16/10 1856 - 5/11 1913, d av hjertefeil. Ugift. 2) Maren Andrea f 1858, g m Brinch 3) Ole Julius 1862-1867. 4) Lina Christine f 1864 5) Hilda Marie 14/1 1866 - 25/1 1943. Ugift. 6) Hans Arthur f 1867. Til USA. 7) Ole Julius f 1870.Jeg leter etter mere.Hans Fr.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hans Fr. Haug

Ole Andersen g 7/11 1856 i Sand kirke i Nord-Odal m Inger Andersd. Hun er døpt Inger den 29/5 1825.Far til Inger var antagelig Anders Kristensen fra Enga u. Nord-Auli i Sør-Odal, døpt 19/4 1807 i Oppstad kirke i Sør-Odal, d 17/2 1867 (i grav-protokollen død som Anders Kristoffersen). S-O VIII s 437. Anders til Larviken. S-O VIII s 362.Mor til Inger var Mari Johansd. i Maridalen u. Luker gnr. 3 i Nord-Odal. Maridalen ligger oppe i skogen en halv times gange fra bygda. Plassen kom visstnok opp omkring 1820 og var i bruk til 1850-årene. Hustuftene synes.Mari Johansd. hadde iflg. bygdeboka også barna Nils og Johanne med Rasmus Nilsen Kroksrud. Nils f 30/7 1816 og døpt 4/8 1816 - Johanne f 16/8 1816 og døpt 18/8 1816. Foreldrene ser ut til å stemme iflg. dåpsprot., men barna har forskjellige faddere. Er det to Mari Johansd.?Fødselsd. på barna: 2) Maren Andrea f 10/9 1858, døpt 17/10 1858. 3) Ole Julius 16/6 1862 - 4/12 1867, døpt 29/6 1862, gravl. 21/12 1867. 4) Lina Christine f 20/5 1864, døpt 26/6 1864. 6) Hans Arthur f 31/5 1867, døpt 30/6 1867. 7) Ole Julius f 30/4 1870, døpt 12/6 1870.Foreldrene til Ole var Anders Olsen f 1797 fra Sø-Bunes 38/9, som han tok over, g 22/11 1827 m Rønnaug Pedersd. 1793 - 21/12 1888, f på Ner-Fjellseiet, men hun var fra Øststua Flikkerud 32/1, gravl. 4/1 1889.Hans Fr.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.