Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Ole Selmer

[#39145] Christian Selmer

Recommended Posts

Gjest Ole Selmer

Fortsættelse af tema 39092Ved ikke hvorfor jeg ikke kunne få filen frem. Men du kan finde vielsen på www.arkivalieronline.dk Københavns Amt Holmen vielse 28/9 1764. Opslag 15 så vidt jeg husker.Nej, når jeg ikke kender faderen, kender jeg heller ikke farfaderen!Mvh Ole

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Her er vielsen i 1764, på høyre oppslag

bilete0730.gif

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Her er vielsen i 1764, på høyre oppslag :

bilete0731.jpg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Det gjelder altså ekteparet Christian Christiansen Selmer (ca.1729–1790) og Mette Pedersdatter (ca.1739–1807), som vies i Københavns Amt, Holmen sogn den 28/9-1764, og som får sønnen Johan Bernhard, døbt 6/5-1765 i København.Kjenner noen til ekteparets foreldre ? Spesielt er 'Christian Selmer' (vel f. rundt 1690) og hans herkomst av interesse.Christopher Fremmen (se debatt 39092: 'Christopher Fremmen, født ca. 1744 sandsynlig Norge') (død barnløs 1810) kaller i sitt testamente fra 1792 Johan Bernhard Selmer for sin brorsønn. Men det er ikke liketil å se hvordan Christopher Fremmen og Christian Christiansen Selmer eventuelt kan være brødre.(Kan jeg be Digitalrkivet vakkert om at Innlegg nr. 2 blir slettet ?)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Geir Kamsvaag Berntsen henviser i innlegg 17, deb. 39092: ''Christopher Fremmen, født ca. 1744 sandsynlig Norge'' (Lenke) til et par Christian Selmer / Mette Maria Pettersdatter Piper som ble viet hjemme i huset i Vor Frelsers Menighet 20.07.1747.Kjennes foreldre eller barn av dette paret ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Kamsvaag Berntsen

Mette Marie Piper har jeg for hånden, hun er datter av Petter Jensen Piper og Anne Marie Pedersdatter. Hun ble døpt i Vor Frelsers Kirke 18.10.1713 og er (som nevnt i den andre debatten) egentlig for gammel til å passe, men jeg nevnte paret da jeg der ikke kjente kvaliteten på opplysningene om sønnens fødsel/dåp.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ole Selmer

Jeg er desværre ikke hjemme for tiden, men vil tjekke Christian Selmer og Mette Marie Piper i 'Stamtavle over de danske og norske forgreninger af slægten Selmer' i weekenden.For god ordens skyld gør jeg opmærksom på, at jeg kender min Christian Selmer og Mette Pedersdatter fra deres vielse i 1764 til deres død i henholdsvis 1790 og 1807 samt deres 6 børn, men absolut intet før 1762, hvor Christian Selmer var garder ved Den Kongelige Livgarde til Hest. En mulig mor til Christian Selmer kan være Eli Gundrosdatter født ca. 1710 se tema 39092 (får ikke sat lenke rigtigt ind!) Mvh Ole

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Christian Christiansen Selmer (1729-1790) sin far Christian Selmer (?) kan altså (ref. debatt 39092) muligens ha fått Christian med Eli Gundrosdatter Tønsager (ca.1710-1803) fra Eidsvoll (som senere g. seg med Augustinus Nielsen Fremming 1709-1765).Vi kjenner ikke alderen på denne far Christian Selmer, men det er vel en teoretisk mulighet for at han var født rundt 1685 og sønn av Christian Selmer (død 1689), som ble g. for 2. gang med Cecilia Vogt, og med henne fikk sønnen Johan Henrik Selmer (1678-1721) (oberstløytnant). Første gang var Christian g. 4 Sep 1665 m. Vibeke Magdalene Rheders, og fikk 6 barn med henne.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ole Selmer

Ja, det må vist være arbejdshypotesen. Der var officererne Sigismund Christian Selmer og Christian Albert Selmer i Norge på det tidspunkt i den avledygtige alder ifølge 'Stamtavle over de danske og norske forgreninger af slægten Selmer' , og begge havde udenomsægteskabelige børn!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Hvordan er 'officererne Sigismund Christian Selmer og Christian Albert Selmer i Norge' beslektet med den i innlegg 8 omtalte oberstløytnant Christian Selmer (ca. 1635?-1689) ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Unnskyld, yrkestittelen oberstløytnant tilhørte hans sønn Johan Henrik Selmer f.1678 (2. ekteskap).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ole Selmer

Jeg er desværre ikke hjemme, men kan det slå det op i weekenden i nævnte bog.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ole Selmer

Ad indlæg 5 Fandt ham på http://runeberg.org/dbl/15/0541.html Han tilhører en kendt gren af Selmerslægten og hvis du er interesseret kan jeg sende yderligere oplysninger eller du kan selv finde dem iBOGStamtavle over de danske og norske forgreninger af slægten Selmer udgivet af H.P. Selmer 1868. 104 sider Forlag: Vissing Emne: slægtstavler Opstilling i folkebiblioteker: 99.9 SelmerMvh Ole

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Hvis det ikke er altfor mange ledd mellom de her omtalte Selmers (se feks. innelgg 10) og den Christian Selmer som ble viet i Vor Frelsers Menighet (Christiania) den 20.07.1747 til Mette Maria Pettersdatter Piper, så hadde det jo vært interessant om de kulle gjengis her i debatten.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ole Selmer

Ad indlæg 10 & 11 Fra H. P. Selmer: Stamtavle over de danske oh norske forgreninger af slægten Selmer” Kjøbenhavn 1868, har jeg at:Oberst og regimentschef Johan Henrik Selmer (døbt i Rendsburg 18. april 1678 og død pludseligt i København imellem den 8. og 15. december 1721) angives som stamfar til de norske Selmere og blandt andre far til major Christian Albert Selmer (født i Rendsburg 29. august 1707 og død i Næs, Hallingdal 8. marts 1760) og oberst Sigismund Christian Selmer (født i Rendsburg 31. december 1708 og død på Cæcilienborg ved Trondhjem 21. juli 1791).Christian Albert Selmer blev antaget som søkadet 5. december 1721, altså kort før faderens død, men senere ligesom de andre brødre ansat i den norske landhær. 14. februar 1729 fændrik ved 1. eller Oplandske Nationalregiment. Men jeg ved ikke, hvor han opholdt sig, da Christian Christiansen Selmer blev undfanget ca. 1728Sigismund Christian Selmer blev 30. april 1732 fændrik ved 2. eller Vestre Oplandske Nationalregiment. Men heller ikke om ham ved jeg, hvor han opholdt sig, da Christian Christiansen Selmer blev undfanget ca. 1728.Ad indlæg 14 Der er ingen sikre sammenhæng imellem de to grene af Selmerslægten, dog skriver præsten Johan Henrik Selmer (bror til Christian Mathiassen Selmer) i en indberetning om ættetallige og personlige efterretninger til biskop Bloch i Ribe den 10. januar 1762, at ” der er endnu en major Selmer og en kapitajn Selmer i Norge, min faders Næstsyskendebørn”Mvh Ole

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

I debatt ''39092: Christopher Fremmen, født ca. 1744 sandsynlig Norge '' (Lenke) (innlegg 34) framgår forbindelsen Waldemar Fremming g.m. Marie Elisabeth Selmer, noe som gjør det (enda mer) fristende å foreslå 'Christian Selmer' (mulig første ektemann til Eli Gundrosdatter Tønsaker ca.1712-1803, 2.g. gift m. Augustinus Nielsen Fremming 1709-1765) som sønn i Christian Selmer (død 1689) sitt 2. ekteskap med Cecilia Vogt. Christian Selmer blir dermed bror av Marie Elisabeth's farfar Johan Henrik Selmer (1678-1721). Det er i alle fall meget rimelig å anta at Christian hører hjemme et eller annet sted i denne Selmer-linjen. (Han skal altså være far til Christian Christiansen Selmer ca.1729-1790, viet i Holmens kirke 28 Sep 1764 m. Mette Pedersdatter ca.1739-1807). Hvis Christian hører hjemme der jeg foreslår så må han være født rundt 1685. Vi får i så fall her 3 generasjoner Christian Selmer i agnatisk linje.(Nevnte Waldemar Fremming og Augustinus Nielsen Fremming er fettere på fedrene side)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ole Selmer

Mon ikke det er mere sandsynligt, at det er en af de 2 allerede nævnte Christian Selmere (sønner af oberst Johan Henrik Selmer) som vi ved var i Norge og som havde alderen henholdsvis 20 og 21 år i 1728. Jeg ser ingen grund til at regne med et ekstra led, men er enig i at der må være en forbindelse imellem Christian Selmer 1729-1790 og de norske Selmere.Iøvrigt var der en proviantkommisær Christian Erasmus Selmer i Glykstad døbt 16. oktober 1687 i Rendsburg og sønnesøn af overkrigskommisær Christian Selmer død 1689. Men der er ingen oplysninger om at han skulle have været i Norge.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Hva var navn og f.år på far til den Christian Erasmus Selmer i Glykstad som var døbt 16. oktober 1687 i Rendsburg ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ole Selmer

Kongelig proviant-, ammunitions- og bygningskommisær Matthias Selmer døbt 17. maj 1766 i Rendsburg og død 1710.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(15:) Hva betyr ''Næstsyskendebørn'' ? Hvis det betyr tremenning, innebærer jo det at offisersbrødrne i Norge (f. rundt 1700) Jacob Matthias, Fredrik, Sigismund Christian og Christian Albert Selmer sin oldefar (som av oppkallingene kan se ut til å ha hett Matthias), vel født ca. 1600 eller litt tidligere, var tippoldefar til prestebrødrene i Danmark (f. rundt 1720) Christian og Johan Henrik Selmer. Generasjonene ser ut til å være forskjøvet ca. en halv generasjon mellom tremenningene, hvis de angitte data stemmer.Vi mangler altså navn på tre generasjoner bakover fra sogneprest (i Øster Snede, Ribe, DK ?) Mattias Selmer (f. ca. 1680 ?) før vi ev. kan 'hekte sammen' den neste eldste av disse som bror (halvbror ?) av overkrigskommisær Christian Selmer i Rendsburg, vel. født rundt 1630. Eller noe sånt ....

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ole Selmer

Nu er problemet, at jeg ikke ved, hvad tremenning betyder. Men søskendebørn er fætter/kusine (et fælles bedsteforældrepar) og næstsøskendebørn er halvfætter/halvkusine (et fælles oldeforældrepar).Men - præsten i Nørre Snede Matthias Selmer 1676-1738 var søn af proprietær Johan Selmer født? viet 4 maj 1674 og død før 1694 og sønnesøn af oberst Johan Henrik Selmer født ca. 1620. Problemet er, at Matthias Selmers søn Johan Henrik Selmer i sin indberetning 1769 omtaler sin farfars far oberst Johan Henrik Selmer som broder til overkrigskommisær Daniel Selmer og ikke den kendte overkrigskommisær Christian Selmer. Samtidigt skulle oberst Johan Henrik Selmer stamme fra Mecklenburg og ikke Rendsburg som overkrigskommisær Christian Selmer.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Av det du sier, framgår at 'næstsøskendebørn' ('halvfætter'/'halvkusine') = tremenning. Firmenninger har felles tippoldeforeldrepar, osv.I Amerika tror jeg man benytter e.g. 'cousin twice removed'. Hva betyr dette, i forhold til fetter, tremenning, osv. ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(21:) Brikkene faller dermed på plass dersom én av tre følgende forutsetninger oppfylles: a) Johan Henrik Selmer oppgir i 1769 (1762 ?) feil fornavn (Daniel) på sin oldefar's bror Christian Selmer. b) Overkrigskommisær Christian/Daniel (Chr. Dan. / Dan. Chr. ?) Selmer f. ca. 1620 er én og samme person. c) Christian Selmer hadde en bror Daniel med samme tittel.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

... og tittelen altså : Overkrigskommissær

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ole Selmer

Ja- men det forklarer ikke, hvorfor Johan Henrik Selmer opgiver sin oldefar som værende fra Mecklenburg!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.