Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Lars E. Øyane (Luster kommune)

[#39346] Bernt Berntson Nagel (1610-1679) til Kroken i Hafslo - systematisering av borni?

Recommended Posts

Gjest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Bernt Berntson Nagel, visstnok fødd i Bergen kring 1610, kom kring 1636 til Kroken i Hafslo som gift med enkja Metta Sørensdotter, fødd på Talle i Luster kring 1607. Ho hadde før vore gift med Jan Johnson Teiste til Kroken (1606-1633).Det vert hevda at Bernt og Metta fekk sju born i lag:* Søren Berntson Nagel, fødd kring 1638, skal ha gift seg kring 1684 med enkja Gretha Asmusdotter f. Høyer, som hadde vore gift to gongar før, først med Albert Lampe og sidan med Fredrik Jung. Søren budde på Furunes eller Byrknes i Gulen, men det er vel usikkert om han hadde born...?* Dominicus Berntson Nagel (1640-1704) er diskutert under tema #20116* Bernt Berntson Nagel, fødd kring 1642, skal ifølgje FamilySearch vera avliden i Stavanger 22.8.1704, men fleire opplysningar ligg for tidi ikkje føre.* Margretha Berntsdotter Nagel, fødd kring 1644, skal ha vore gift med ein kjøpmann Lars Hellmann i Bergen, men er elles ukjend.* Anders Berntson Nagel, fødd kring 1646, vart gravlagd i Sogndal 23.9.1698. Han gifte seg med prestedotteri Aasta Knutsdotter Glad frå Vik i Sogn og busette seg på Brudevoll i Sogndal, ein gard som etter Anders fekk namnet Nagløyri. Dei fekk to døtrer, Cecilia og Mari.* Anna Berntsdotter Nagel, fødd kring 1648, gifte seg første gongen kring 1684 med enkemannen Hans Findmann, kremmar i Sjøhola i Førde, og sidan attgift med Anders Finche, likeins kremmar i Sjøhola i Førde. Eg veit ikkje om desse hadde born etter seg.* Metta Berntsdotter Nagel, f. kring 1650, skal ifølgje FamilySearch vera avlidi i 1661, same året som mori, men dette er ikkje stadfest...Eg er langt frå sikker på rekkefølgja av desse borni, og ogso manglar eg mange detaljar om dei ulike borni og huslydane deira.Er det nokon som har kunnskap om denne Nagel-ætti, og som kan by på fleire detaljar om dei?Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Om den yngste datteren, Mette, har jeg notert at hun var født rundt 1660 og døde i 1751, etter å ha vært g.m. bergkirurg på Røros, Berent Mathiassen Brun (ca.1661-1717), og at disse i 1686 fikk sønnen Mathias Brun i København.Sønnen Berent/Bernt _kan_ muligens være far til den Margrethe Berentsdatter Nagel som ble g.m. Lauritz Lauritzen Hillemann (ev. kan hun være d. av BBN's fetter Berent Arentsen Nagel). Hun ble mor til Lars Lauritzen Hillemann i 1696 (Stavanger).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Odd Brede

Hei!Fra Førde bygdebok bind II - gården Skei - bruk 17 Sjøahola - finner jeg følgende som kanskje kan være av interesse:Hans Andersson Findmand n. i 1672, d. 1689. Bilete av han heng i Førde kyrkje, med iskripsjon bakpå. Handelsmann og gjestgjevar i Sjøahola, truleg same karen som i Bergen borgerbok 1676 opplyste at han var frå Kjelvik i Finmark. Dødsdatoen finn vi i lensmann Jens Nedrebøs dagbok, der det står : 'Anno 1689 døde den 9. april min gode Wen Hans Findmand. Gud glæde hans siel i Himmeriges Rige.' I same kjelde finn vi Findmand gift 1. med Karen Dyrhuus, d. 1675. Gift 2. med Gjertrud Pedersdotter (sokneprestdotter) d. 1683 i barsel. Sjølv om Findmand arva 7 laup jordegods med prestedottera, kallar Peder Finde han for 'Strandsidder og fattig Gjæstgiver' i 1684, men så hadde vel presten og sans for at termen 'fattig' høvde godt når det var tale om skattar for øvrigheita. I 1691 er nemnd Findmands enkje, Anne Nagel.Vi veit om Findmands søner:a. Peder b. Rasmus, 1701 innskriven i Bergen Borgarbok c. Anders, 1702 innskriven i Bergen Borgarbok.I 1672 er nemnd Findmands steson, Kristian Larsen.Anders Fincke, n. først 1682 som tenar/rekneskapsførar hjå sokneprest Peder Finde, d. 1708 utan enkje eller born. Gift med enkja Anna Nagel og budde 1692 i Sjøahola som øltappar og gjestgjevar.Odd Brede

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Grethe Flood

Kanskje ikke så mye bidrag til å systematisere barna, men jeg har funnet dette:I Norsk Slektshistorisk Tidsskrift bd. 9 har Ruth Midttun skrevet en artikkel om annalistiske opptegnelser vedrørende hollender-kolonien i Bergen på 1600-tallet (s. 132-139). Artikkelen etterfølges av anmerkninger av Henning Sollied om opptegnelsene (s. 139-146). Her nevnes bl.a. Nagel. Han skriver bl.a. følgende:Dominicus Dircks’ ovennevnte moster Anne Dominicus som er nevnt som fadder på hans barn i 1617, må antas å ha vært gift med Berent Nagel som tok borgerskap i Bergen i 1592 og ble stamfar til den store Vestlandsslekten Nagel (det vises A. M. Wiesener i Bergen Historiske Forenings Skrifter nr. 38 (1932), s. 332-365).For det første, skriver Sollied, har Berent Nagel en sønn ved navn Dominicus og en sønnesønn ved navn Thiis (=Thevis, hans borgerskap? [url="http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=borg1600&gardpostnr=4575&merk=4575#ovre>Lenke) foruten en datter Helche – samme navn som bæres av Dominicus Dircks’ søster ”Hylken” Dircks. Dessuten er Berents sønn, Arent, i 1636 fadder til et av Dominicus Dircks barn. Det kan da etter omstendigheten neppe være tvilsomt at Berent Nagel var gift med en søster av Dominicus’ mor, Rixt Dominicus. Nå synes Berent Nagels hustru å være i live ennå i 1637 (jf. Wiesener).Berent Nagel, som antakelig døde omkring 1630, hadde iflg. Sollied mange barn, hvor følgende 5 kjennes: Dominicus Berentsen Nagel, født ant. ca. 1590, død ca. 1644. Tok borgerskap i Bergen i 1616. Gift med Stinche Henriksdatter. De hadde en sønn (etterslekt). Arent Berentsen Nagel, født ant. 1592, død ca. 1638. Gift med Else Pedersdatter som må være datter av bygdfogd i Bergen Laurits Markurssøns hustru Birgitte Hansdatter i et tidligere ekteskap – med hvem vites for tiden ikke. Birgitte var igjen datter av slottsskriver på Bergenhus Hans Hanssøn på Ask og hustru Elsebe Thomasdatter (Ruus). Med Else, som ble gift 2. gang med Tønnes Janssøn Schrøder (d. 1669) hadde Arent 10 barn og stor etterslekt. – Arent er nevnt i koppskatten for Bergen 1645 Lenke Helche Berentsdatter Nagel, født ant. ca. 1597, død ca. 1631. Gift med borger i Bergen Cornelius Janssøn de Lange med hvem hun hadde 3 barn. Clara Berentsdatter Nagel, gift med Laurits Søfrsenssøn, født ca. 1610, d. 1669, borger i Bergen, senere forvalter over Kruckowgodset i Sogn (sønn av slekten Heibergs stamfar Sørfren Lauritsen på Talle), men hvem hun hadde én sønn. Berent Berentsen Nagel, borger i Bergen, senere forvalter over Kaupanger gods i Sogn. Gift med Mette Søfrensdatter, død. 1661, søster av ovennevnte Laurits Søfrenssøn og enke etter Jan Jonssøn Teiste til Kroken. Berent og Mette hadde syv barn og stor etterslekt.I samme nr. av tidsskriftet har også Henning Sollied en artikkel om slekten Heiberg. Her står det (s. 190) om Berent Berentsen Nagel, f. i Bergen ca. 1605, dø s.t. 1679 (skifte 10.4.1680). Tok borgerskap i Bergen 30.9.1636 (Lenke) og bosatte seg ved sitt giftermål på Kroken. I 1650-årene var han en tid forvalter over Kaupanger gods. Etter hustruens død og da stesønnen var blitt myndig, bosatte Berent seg i Bergen. I sitt andre ekteskap med Berent B. Nagel hadde Mette Søfrensdatter minst fem barn: Berent, Søfren, Dominicus, Anders og Anna Nagel. Det er vel Berent som er nevnt i koppskatten for Bergen 1675 LenkeDet er vel Berent Nagel d.y. som er nevnt i koppskatten for indre Sogn i 1645

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Christian Arentz

Ang. innlegg 4, 7 avsnitt har jeg tidligere notert at Arent Berentsen Nagel, (ca.1594/97-ca. 1640) var g.m. Else Pedersdatter som var datter av MARGRETHE Hansdatter i dennes 2. ekteskap med en Peder (søster av bygdfogd i Bergen Laurits Markurssøns hustru BIRGITTE Hansdatter). Margrethe var g. 1. m. kapellan (sogneprest) Voss 1591-94, rektor 1590, hører Bergen skole 1581-91, skolemester, hører i Assens Erik (Olssøn) Olufsen Felder (ca. 1560 Sogn - 1594). Begge var forøvrig som du er inne på døtre av slottsskriver på Bergenhus Hans Hanssøn på Ask og hustru Elsebe Thomasdatter (Ruus).mvh Christian

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(4:) Hvordan kan Arent Berentssøn Nagel f. ca.1592/94 være nevnt i koppskatten for Bergen i 1645 hvis han døde ca.1638 ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(4:) Den 'Berennt Nagell' som er nevnt med hustru og 9 barn ('5 drenge, 4 piger') i koppskatten for Indre Sogn (på 'Krogenn, Ornes, Haffsloe') i 1645 må vel være Berent Berentsøn Nagel (ca.1605/1610-1679). I tillegg til de nevnte barna Berent, Søfren, Dominicus, Anders og Anna Nagel har jeg notert Margrethe og Mette. Altså syv totalt, som det sies i innlegg 4. Men iflg. koppskatten skal det altså allerede i 1645 ha vært hele 9 barn ! Dette virker rart, da Bernt og Mette vel ble gift i 1636 ! 9 barn på 9 år ? Vel, det ER jo mulig, men man kan jo lure på om dette er en annen Bernt Nagel ...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(5:) Dersom Erik Olufsen Felder skal ha rukket å virke som hører og skolemester i Assens før han ble hører ved Bergen skole i 1581 må han vel være født enda minst 5 år tidligere, dvs. rundt 1555 ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Christian Arentz

Jeg har tidligere notert Arent Berentssøn Nagel som d. ca. 1640 på Herdla, Bratshaug, men det hjelper jo ikke stort selvom vi er noe nærmere 1645. Også jeg har notert ham med 10 barn: døtrene Elsebe og Heylke, Ragnhild og Karen, og sønnene Bernt, Johan, Thies, Hans, Laurits og Arnt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest arne kvitrud

Etter Axel Kielland: Stavanger borgerbog 1436-1850, side 75 var Lauritz Lauritzen Hilman gift 1683 - med bevilling av 22.12. - med Margretha Berentsdatter Nagel. Hun var datter av borger i Bergen Berent Berentsen Nagel og Mette Søfrensdatter (Heiberg). Så langt Kielland - han oppgir ikke kilde. Om det er rett vet jeg ikke...De kildestedene jeg har med omtale av 'Nagel' i Stavanger er:18.3.1689 (Erichsen, Samlinger til Stavangers historie, bind 2, 1906, side 450) kjøpte Peder Berntsen av Bernt Nagel en øde grunn som het Osmund-Marthes grunn ved avdøde Anders Søfrenses og Jørgen Hehrs.26.7.1690 (Erichsen, Samlinger til Stavangers historie, bind 2, 1906, side 448 og SAS, PA 1 (Anders Bærheim), boks IX, bok XII) solgte arvingene etter Lauritz Ditleffsen Scavenius 'Fattigkjerkegården' (i enden av dagens Haakon VIIs gate) til Kort Højer. Viselagmann Berent de Nagel var nabo.1.8.1691 (Kiellands samlinger, Stavanger bibliotek, pakke 2 nummer 3) overførte Berent de Nagel en sjøgrunn i Stavanger til svigersønnen Lauritz Lauritzen Hilmann. Den lå mellom Eskel Bjermigs og avdøde Hans Pettersens grunn.14.10.1691 (Kiellands samlinger, Stavanger bibliotek, pakke 2 nummer 3) solgte viselagmann Berent de Nagel en hage ved Kleven i Stavanger. Naboer Kort Højers hage, Gunder Størkersens hage i nord og byfogden.Ellers finner en Contraleur Berrendt de Nagel i Stavanger i 1699 - http://www.vigerust.net/by/stavanger1699_kopp.html

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Det virker som det her er en sammenblanding mellom (viselagmann i Stavanger ?) (borger i Bergen ?) Berent Berentsøn (de) Nagel (ca.1636-1704) (far til Margrethe g. Lauritz Hil(le)man(n)) og (hans far ?) Berent Berentsøn Nagel (1610-1679), forvalter over Kaupanger gods (og viselagmann i Stavanger ?), som hadde 9 barn ved koppskatten i Bergen i 1645, og ble g. ca. 1636 m. Mette Søfrensd. Heiberg.Lauritz Lauritzen Hilman (f. rundt 1650 ?) ser ut til å kunne være bror av presten Christen Lauritsson Hilmann, g.m. Anne Sørensdatter Hoffmann fra Jelsa/Finnøy.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Eg er nett attkomen til Geilo etter eg brått vart sjuk dagen etter dette temaet vart lansert, og vil i første omgong berre retta ein hjarteleg takk til Per, Odd Brede, Grethe, Christian og Arne for mange spennande og interessante innlegg som eg treng meir tid til å studera. Men alt no ser eg at her er mange nye element!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Eg vonar at du snart vert frisk nok til å kommentera innlegga over !

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Yngve Nedrebø

Til 6:Arent Nagel omtales i koppskatten 1645 for Bergen som 'S' = salig.Det var hans 'quinde med 1 søn och 2 døtter' som betalte 4 rdr og bodde i 14. rode.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Da kan man altså anta at Arent Berentsøn Nagel (ca.1594-ca.1638) sin enke Else(be) Pedersdatter giftet seg først etter 1645 med Tønnes Jansen Schrøder (død 1669) ?Elsebe skal altså ha vært datterdatter av handelsborger og rådmann i Bergen, slottsskriver på Bergenhus, Hans Hansen (som tok navnet Ruus etter sin kone). Var der Margrethe eller Birgitte Hansdatter Ruus som var hennes mor ? (ref. innlegg 4 og 5).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest arne kvitrud

Til (10).Etter Næss Hans E: Samlinger til Stavangers historie, bind IV, Stavanger, 1971, side 303 var kontrollør Berent de Nagel ved folketellingen i 1701 bosatt i Adrian - avdøde Hans Pedersens enkes hus. Han var en enkemann alene med en pige.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Jeg skjønner ikke dette : ''bosatt i Adrian - avdøde Hans Pedersens enkes hus''. Hvem/hva er Adrian ? Gjelder dette Stavanger ? Jeg finner ham ikke der i 1701 ...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest arne kvitrud

Folketelling er kanskje litt upresist, - dokumentet Næss viser til heter: 'Mandtall ofuer Stafwanger byes indbyggere, 1701'. Næss opplyser at originalen er i Statsarkivet i Stavanger. Han viser også til Stavanger Museums Årbok 1930/32, men uten at jeg har den for hånden.Under rode 7 finner vi blant annet: 'Adrian Sl. Hans Pederssens er en enche, nærer sig af Spinde Rocken', og på neste linje: 'Contaleuren Berent de Nagell Boer udj Bem.te Adrians Huusse en enchemand, alleene med 1 Pige.'.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest arne kvitrud

Elgvin Johannes: En by i kamp, Stavanger bys historie, 1536-1814, Stavanger, 1956, side 210 skriver at Berent de Nagel i 1681 var blitt en av fire kongelige provisialprokuratorer nordenfjelds, men var gått av før 1690. Fra 1697 var han kontrollør.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Er dette mon tro samme mann som vara) sønn av Berent Berentssøn Nagel (1610-1679) (forvalter over Kaupanger gods og viselagmann i Stavanger)og Mette Søfrensdatter Heiberg (1607-1661)b) f. ca. 1636 (ca. 1642 ?)c) nevnt i koppskatten i Bergen i 1675d) viselagmann i Stavanger fra 1690/1691e) bos. i enken Adrian's hus, 7. rode, Stvgr. i 1701f) død 22 Aug 1704Eller hører ovenstående data hjemme hos mer enn én Ber(e)n(d)t (de) Nagel ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest arne kvitrud

Til (16), (17) og (18).Mandtallet for Stavanger i 1701 ligger nå her: Lenke.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.