Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Ole-Bjørn Aaltvedt

[#39354] Stråle i Gjerpen, Holla

Recommended Posts

Gjest Ole-Bjørn Aaltvedt

Hei,Sitter her og prøver å gripe fatt i noen forfedre. Maren Jørgensdatter Stråle (døpt 12/6-1712 i Gjerpen), gift 8/10-1750 med Johan Herman Meyer og død 15/6-1794. Hun var datter av Jørgen Gunnarsen (Gundersen) Stråle (døbt 4/11-1668), gift 1ste gang med Maren Arvesdatter 17/3-1697, og gift 2ndre gang med Rønnau Rolfsdatter 26/10-1707. Jørgen Stråle døde 22/4-1723. Jørgen Stråle er antagelig født i Holla.Det jeg ønsker å finne ut videre er foreldrene til Jørgen Stråle. Gunder (Gunnar) Stråle, hvor han kom fra, er det noe slektskap her til den svenske Stråle-slekta?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

I Jon Hvitsands avskrifter av kirkebøker fra Gjerpen finner vi følgende vielsesinnførsel:Anno 1697 d. 3. Trin. Jørgen Gunnarsen Straale ved Hytten, og Maren Arvisdotter fra Hollen Sogn, hvor de og er festet, men fik Seddel til mig at mærk sadt beri vielse her.Denne informasjonen har du jo allerede, men de ble altså trolovet i Holla, og hun var derfra. Jørgen Straale var altså 'ved Hytten', dvs. ved Fossum jernverk. Det er vel nærliggende å tenke seg at også Maren har hatt jernverkstilknytning (Holla/Ulefoss verk). Det var en del svensker som kom til norske jernverk i siste del av 1600-tallet, og det er naturig å tenke seg at Jørgen Straales opphav også må søkes der.Du skriver at Jørgen Straale ble døpt 4/11 1668. Hvilken kilde? Og hvor ble han døpt?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

La meg føye til at første gang Jørgen Straale ser ut til å være nevnt i kirkebøkene for Gjerpen, er Fest. Mich. 1694. Da var han fadder for Ole Eriksen Bø-eies sønn.Jeg må ellers få kommentere at avskriften av Hvitsands avskrift i forrige innlegg er korrekt. Det nokså ubegripelige språket i slutten av innførselen må da enten være prestens eget, eller det kan skyldes litt feillesning fra Hvitsands side.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ole-Bjørn Aaltvedt

Dåpsdatoen burde egentlig stått i hermetegn, da dette ikke er noen verifisert dato. Jeg har annenhåndsinformasjon uten kildereferanse på denne datoen. Men samtidig, ser man på dødsdatoen i kirkebok-avskriftene til Jon Hvitsand, så stemmer nok datoen sånn relativt godt. Han begraves jo 25/4-1723 (ikke 22/4 slik jeg skrev til å begynne med) og trekker man 23 uker (slik det står i avskriften) fra 25 apr så kommer man tett rundt datoen.Men nok en gang....jeg sjekket ikke grundig nok, og det er annenhåndsinformasjon. Så datoen burde være skrevet i hermetegn.Ole-Bjørn Aaltvedt

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Jeg tviler på om Jørgen Gunnarsen Straale var fra Holla, og han var nok heller ikke fra Gjerpen. Navnet Straale er det i det hele tatt vanskelig å få til å bli noe gjenkjennelig norsk gårdsnavn. Dessuten ser det ikke ut til at han har hatt nære slektninger (f.eks søsken) i nærheten. Fadderne ved barnas dåp ser ut til nokså gjennomgående å være naboer og/eller kolleger fra 'Hytten'. Jeg vil holde en knapp på at han har vært svensk, men finner ingen tilknytning til de Strå(h)le-slektene som er debattert i Anbytarforum (som stort sett ser ut til å være introdusert adel).Likevel: Det kunne vel være verd å prøve en etterlysning i Anbytarforum?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gard Strøm (www.gamlegjerpen.no)

Kanskje en slektning?Masmester Jørgen Jansen Straale f. ca. 1670 bg. 19/10-1720. ”Jørgen Janssøn Masmester 50 aar 30 uger.” g. 8/1-1696 Anne MikkelsdatterJørgen og Anne hadde ingen barn. De var begge hyppig brukt som faddere for andre beboere i jernverksområdet. Karen f. ca. 1643 bg. 2/6-1707. ”Jørgen Masmesters moder ved Hytten Karen, 64 aar gl.” I 1711 bodde de her sammen med 1 tjenestedreng, 1 tjenestepike og ”een gamel Pige Karen holder til der.”Barnedåp i Gjerpen kirke: 22/5-1698 Anne Marie Stephensd, s. Slifredsbarn Nils /: blev udlagt Barnefader Jørgen Masemester :/ Test: Waldemar Klokker, Jørgen Jørgenssen Skotland, Mathis Doxrøs q. Anne, Jahan Clausens d. Cathrine,Kilde: Bamble tingbok nr 6. Dato 12 aug 1711: I forbindelse med en stevning gjort av konsumptionsforpakter i Bratsberg Nils Pedersen, blir en rekke bønder stilt for tinget på N. Melum stevnestue. Blant disse finner vi: ”Jørgen Straale møtte for retten og sagde at han boer paa en hud skyld i Nordre Venstub, som han har sted, og er hammersmed ved Fossum Jernverk og er gift, haver ingen tjenestefolk.””Jørgen (Jansen) Masmester bor paa en plads paa Mid-Venstubs eye, med sin hustrue og tjenestepige, er masmester paa Fossum Jernverk og holder øl-sahl og annen smaa husnæring. (Lensmannen tilføyer): Han holder øltapperi og undertiden selger brød.”

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gard Strøm

Familie 2. Venstøp 1762. Stråleplass u. Midtre Venstøb. Eiere: Cap: Rasch & Løvenskiold,Husmann, jernverksarb. Jørgen Gundersen Straale fra Holla? f. ca. 1668 bg. 25/4-1723. ”Jørgen Straale 54 aar. 23 uger.” g1g 20/6-1697 Maren Arvesdatter fra S. Vale i Holla f. ca. 1677 bg. 5/6-1707. ”Jørgen Straales qvinde Maren fra Hytten. 30 aar.” g2g 26/10-1707 Rønnaug Rolfsdatter f. ca. 1678 bg. 6/8-1772. ”Jørgen Straales enke 94 aar.” Forlovet i ”Scheen”, 1. Anne Jørgensdatter dpt. 2/2-1698 bg. 5/6-1774. ”Anne Straale 86 aar.”. Ugift.men: ”Anne Straales u=ægte barn Karen, 6 uger.” bg. 10/7-1726. Anne ble gitt ca. 10 år for høy alder av presten ved begravelsen, 2. Lisbeth Jørgensdatter dpt. 25/6-1699 g. 25/7-1722 Anders Arvesen (fra Valebø i Holla?), 3. Gunder dpt. 10/4-1701 bg. 17/4-1701. ”Jørgen Straales Søn Gunder, 9 dage g. Betalt for Jord 1 ort 8 sk. - fik Seddel.” 4. Marichen Jørgensdatter dpt. 6/8-1702 5. Dorte Maria Jørgensdatter dpt. 14/12-1704 6. Lars dpt. 5/12-1706 bg. 20/3-1707. ”Jørgen Straales søn Lars, 15 uger.” Barn i 2. ekteskap: 7. Mathis Jørgensen dpt. 11/8-1709 d. jan. 1738. ”Matiis Straale, 28 aar.” 8. Maren Jørgensdatter dpt. 12/6-1712 g. 8/10-1750 Johan Herman Meyer. Se nedenfor. 9. Rasmus Jørgensen dpt. 4/11-1714 bg. 17/2-1742. ”Rasmus Straale, 27 aar.” 10. Birte Jørgensdatter dpt. 25/3-1717 bg. 12/11-1743. ”Birte Straale, 25 aar.” Br. ca. 1698, Denne familien bodde her fra før 1720-1725 og betalte i årlig avgift til Christen Wenstøb 2 riksdaler:Jørgen arbeidet ved Fossum jernverk og bodde på ”en rødningsplass” u. Midtre Venstøp. Han er første gang nevnt i Gjerpen kirkebok som fadder i september 1694 for barnet til Ole Eriksen på ”Bøejet”, Maren Arvesdatter kom fra søndre Vale i Valebø (Holla pr. gj.) og var datter av Arve Jonsen Vale og Anne Nilsdatter d. 1693. Marens søster Børte Arvesdatter var gift med Jacob Tolfsen Bøe på N. Bø(D). Se forøvrig Holla I (S. Ytterbøe), side 777, Maren bodde her i 1762 sammen med sin datter og svigersønns familie. De hadde ei tjenestejente, Anne Svendsdatter,Ved Jørgen og Marens vielse i 1697 skrev presten følgende: ”Jørgen Gundersen Straale ved Hytten, og Maren Arvisdatter fra Hollen Sogn, hvor de og festet, men fik Seddel til mig at mærk sadt beri vielse her.”12/11/1725 JØRGEN GUNDERSSØN STRAALE Bamble Skifteprot. nr. 3a, s. 61a, Rødningsplass Skiftet var 12/11/1725 og 21/6/1726 u/Mid, Venstøp Arvinger: Enka Rønnaug Rolfsdatter, Barn fra 1, ekteskap med Maren: 1. Anne Jørgensdtr, 2. Lispet Jørgensdtr, 3. Marichen Jørgensdtr, 4. Dorthe Jørgensdtr, Disse 4 døtrene sine hadde han, Jørgen Straale, påtatt seg vergemålet for i skiftet etter deres mor den 23, 7, 1709. Deres godsarv sto nu i boet, Brt: 65 - 1 - 6 Gjeld: 106 - 3 - 1 (insolvent),Jørgen skyldte penger til følgende personer da han døde : Forvalter Winther ved Fosum verk 38, 1 rdl, Andreas Erboe 11, 3 rdl, Christian Wenstøb for 5 aars rettighet av plassen 10, 0 rdl, Anders Persen i Solum 2, 3 rdl, Thomas Glænde 2, 2 rdl, Nils Hercules Veyer 1, 0 rdl, Joen Arvesen i Valebø (Marens bror) 4. 0 rdl, Jacob Præstegaarden i Slemdal 2, 2 rdl,Det er en pensjonist Kjær som er bosatt på Ekornrød v/ Bøle (i Skien). Han har hele den slekta sirlig oppskrevet. Vennlig Hilsen Gard Strøm.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Spørsmål til Gard: Kalles Jørgen Jansen Masmester i noen kilder Jørgen Jansen Straale (jf. innledningen i ditt innlegg)? Ellers var det interessante opplysninger du her kom med både om Jørgen Masmester og Jørgen Hammersmed.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gard Strøm

Jeg beklager formatet. All formateringen min blir borte her og det ser unektelig veldig rotete ut..

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gard Strøm

Hei Oddbjørn. Jo i utdraget fra Bamble Tingbok som jeg tok med ovenfor.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gard Strøm

Au! Jeg så det nå! Fydda Gard! Det var jo masmestern. Jeg har gjort feil. Phuh. Det var godt jeg oppdaget det før jeg la det ut på hjemmesiden. Gard.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Forstår jeg det da rett at begge de siste avsnittene (sitatene) i innlegg 6 er fra Bamble Tingbok og gjelder samme sak?Det jeg i så fall stusser litt over, er at nest siste avsnitt omtaler Jørgen Straale som er hammersmed - mens siste avsnitt gjelder Jørgen (Jansen) Masmester. Jørgen Straales (hammersmedens) patronym var vel Gunnarsen/Gundersen, så for meg ser det altså ut til at det her er snakk om to forskjellige personer.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Ja, vi postet visst våre siste innlegg samtidig, Gard. Du er tilgitt! Det er fort gjort å snuble i disse jernverksfolka som, i tillegg til å være jevngamle arbeidskamerater, også heter nesten det samme.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ole-Bjørn Aaltvedt

Gard,Når det gjelder din informasjon om Jørgen Stråle på Venstøp så er jo dette (i hvertfall for meg meget velkjent informasjon). Når det gjelder Jørgen Jansen Straale så var dette ny informasjon.Ole-Bjørn Aaltvedt

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.