Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Oddbjørn Johannessen

[#39685] Hvem var Hans Ellefsøn Song, Tveit i Nissedal ca. 1700

Recommended Posts

Gjest Oddbjørn Johannessen

En av mine aner, Hans Ellefsøn Song, bosatt på Tveit i Nissedal har åpenbart vært innflytter. Et 'rykte' knytter ham til Songe i Holt, men det må være ren gjetning. Er det noen her i forumet som har flere opplysninger om ham? Han var gift med Jorån Vraalsdtr. Fjalestad (død ca. 1740). Ei datter, Ingeborg Hansdtr., ble gift med Anstein Halvorson Nes (ca. 1690-1755).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

En sønn av Hans Ellefsøn Song var så vidt jeg vet Lars Hansson Song, lensmann i Nissedal. Her er han omtalt i gardssoga for Kviteseid (utlagt på nettet - nedenstående er sakset fra presentasjonen av gården Roholt): II. Huskuld Leivsson og N.N. Jonsdotter. II Sigrid Jensdotter. 6 born. 2. Leiv d. fyri 1730 ~ I Aashild Alvsdotter (Alv To 6) d. fyri 1716. II Gunnhild Olavsdotter Sinnes. Ættlegg A. Ho ~ II Lars Hansson Song, lensmann i Nissedal. 3. Gunnvor ~ I Såmund Bertovsson. II Nils Aslaksson. B: Lønnegrav. Ættlegg B. 4. Jens f. 1703 d. Fossøy 1773 ~ Sigrid Aslaksdotter Sinnes. Ættlegg C. 5. Jorunn ~ I Kjetil Mikkelsson (Sinnes 4). II 1720 Helge Sinnes (ukj.) 6. Birgit ~ 1717 Jon Knutsson (Sanden 1). Sanden-ætti. 7. Birgit ~ Olav Tallaksson Fjone.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Jf. gardssoga for Nissedal (jeg tror i hvert fall det er der jeg har det fra) var 'den Dannemand' Hans Ellefsøn Song Tveit, i likhet med sønnen Lars, lensmann i Nissedal.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Skulle en gjette på at Hans Ellefsen kom fra en Song(e)-gård, ville kanskje Songe ved Arendal (Tromøy sogn) være en mer nærliggende gjetning enn Songe i Holt, særlig fordi Ellef-navnet fantes i den såkalte Songe-Færvik-slekta. Men, altså: Dette er ikke basert på empiri, det er utelukkende et forsøk på å lete etter et mulig spor.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Jeg prøver en oppfriskning av dette temaet i sommervarmen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjetil S Eidskard

* * ser ut som dette rører min fam oxo. her er min email ads *** eidskard@frisurf.no *** UTSKRIFTENE BLIR HER ROTETE - KONTAKT MEG GJERNE DIREKTE PÅ MIN EMAIL ADR mvh kse * Direkte etterkommere for HANS ELLEFSON SONG 1 HANS ELLEFSON SONG f: SONGE I RISØR d: NISSEDAL .... +JORÅND VRÅLSDTR FJALESTAD f: NISSEDAL (jonvaleb) d: OMK 1740 NISSEDAL . 2 INGEBORG HANSDTR SONG TVEIT f: 1701 NISSEDAL N.469 d: 1762 NISSEDAL ........ +ANSTEIN HALVORSON NES f: OMK 1690 NISSEDAL N.467 d: OMK 1750 NISSEDAL ..... 3 GUNHILD ANSTEINSDTR NES f: 1728 d: 1781 ............ +OLAV TORGRIMSON GRIMSTVEIT f: 1721 NISSEDAL N.279 d: 1787 NISSEDAL ......... 4 JORÅND OLAVSDTR GRIMSTVEIT f: 1757 NISSEDAL N.279 d: 1797 FYRESDAL ............... +KJETIL BENDIKSON ROLLEIVSTAD f: 1744 FYRESDAL F..928 d: 1790 FYRESDAL g: 1779 ............. 5 GRO KJETILSDTR ROLLEIVSTAD f: 30 sep 1789 FYRESDAL F.262 d: 1865 FYRESDAL ................... +OLAV ÅNISON S. NESI f: 06 jun 1789 FYRESDAL F.262 d: 1835 FYRESDAL g: 19 nov 1813 FYRESDAL KIRKE ................. 6 BIRGIT OLAVSDTR TOVSLI f: 12 okt 1817 FYRESDAL F.262 d: 30 jul 1850 FYRESDAL ....................... +OLAV AUVERSON GJEVESTO f: 17 apr 1814 FYRESDAL F.262 d: 1861 FYRESDAL g: 10 jul 1838 FYRESDAL KIRKE ..................... 7 HOSKULD OLAVSON HOMME f: 26 jul 1841 FYRESDAL F.390 d: 25 mar 1900 FYRESDAL ........................... +SIGRID LEIVSDTR FLATELAND f: 25 aug 1846 FYRESDAL F.390+info d: 04 mai 1924 FYRESDAL g: 06 nov 1866 FYRESDAL KIRKE ......................... 8 SIGNE HOSKULDSDTR FLATELAND f: 25 des 1873 FYRESDAL F.433 d: 1962 FYRESDAL ............................... +KJETIL ANDRESSON EIDSKARD f: 24 apr 1865 FYRESDAL F.433-ved gifte opg fødest Lunde d: 21 mai 1941 FYRESDAL g: 19 sep 1898 hos byfogd i Skien ............................. 9 HANS KJETILSON EIDSKARD f: 28 des 1900 FYRESDAL F.433-døpt Fyresdal 1901 disentere d: 26 sep 1979 ÅMLI -begravd i Treungen ................................... +GRO ANDRESDTR MOEN f: 16 mai 1903 FYRESDAL F.426 d: 25 okt 1957 TREUNGEN g: 1934 ................................. 10 KJETIL SIGVART HANSSON EIDSKARD f: 11 apr 1935 FYRESDAL ....................................... +SIGRID GURINE ARNESDTR HEIMDAL f: 02 apr 1941 TREUNGEN g: 16 mai 1959 Treungen kyrkje .................................... 11 Kjell Rune Kjetilson Eidskard f: 09 sep 1976 ÅMLI ........................................... +Maria Gundine Gunvaldsdtr Berås f: 03 apr 1982 KRISTIANSAND ........................................ 12 Kjetil KjellRuneson Eidskard f: 15 mai 2001 ÅMLI (Eg Kristiansand fødeavdeling) ................... +AUVER OLAVSON NAPE f: 17 feb 1781 FYRESDAL F.495 d: 20 jun 1844 FYRESDAL g: 1840

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Kjetil: Jeg ser at vi har felles aner et stykke på vei (og sikkert også i tilstøtende linjer). De to første generasjonene i oversikten din er identiske med mine. Videre stammer jeg fra Gunhild Ansteinsdotter Nes' yngre bror, Hans Ansteinson Nes (1737-1798) g.m. Gro Ormsdotter Tveit fra Treungen (1748-1815). Jeg sender en privat mail senere i kveld.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Jeg fornyer denne etterlysningen etter lensmann Hans Ellefsen Songs opphav. Han skal også ha hatt en sønn Paul (Hansson) som var fogd i Øvre Telemark fra rundt 1750 og et par tiår framover (og som ble dømt for underslag).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Her har vi vel den Paul Hansen som skal ha vært sønn til Hans Ellefsen Song (klippet fra Rentekammerets norske bestallinger 1660-1814, www.genealogi.no): Hansen, Paul, foged over de i Øvre Telemarkens fogderi beliggende 7 prestegjeld under Christiansands stift 9 dec. 1745.- Paul, best. av 9 dec. 1745 som foged over de i øvre Telemarkens fogderi beliggende 7 prestegjeld under Christiansands stift konf. 21 febr. 1747.- Paul, foged over Øvre Telemarkens fogderi; kammerraad 28 okt. 1749. Konf. 2 sept. 1766.- Paul, kammerraad og foged over Øvre Telemarkens fogderi; virkelig kammerraad 11 okt. 1752.- Paul, kammerraad; best. av 21 febr. 1747 som foged over de i Øvre Telemarkens fogderi beliggende 7 prestegjeld i Christiansands stift konf. 2 sept. 1766.Spørsmålet er så hva slags kildedokumentasjon som finnes mht. det antatte sleksforholdet?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Når det gjelder opplysningen om at fogd Paul Hansen var Hans Ellefsen Songs sønn, finner man den bl.a. i Nissedal bygdesoge. Det er dessuten nevnt at Paul Hansen var gift med ei Anne Sophie Herbst.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Anne Sophie Herbst kan vel muligens ha vært en slektning av kommandørkaptein Michael Johan Herbst, som ved midten av 1700-tallet var kommandørkaptein ved Stavern Fort?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

En liten tilføyelse til innlegg 9 (samme kilde):Hanson, Paul, fremla attest fra oberstløitnant og amtmann Esemann for å ha tjent tro og godt som fullmektig i 9 år, nogen ganger vært konst. som settedommer og i 1738 et halvt år betjent Nedre Telemarkens sorenskriverkontor i vakance, 16 sept. 1740: ei ubekvem, men temmelig velskikket. Pet.: f. i Bratsberg amt, tjent sorenskr. Paus i Øvre Telemarken 7 år, derefter fullmektig 9 år hos amtmann H. Esemann. F. 1708, sønn av proprietær. [Foged i Telemarken.]

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Liten korreksjon av forrige innlegg:Kilden er oversikten EXAMINATI JURIS 1736-1814 (www.genealogi.no).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

En liten oppsummering av den oversikten jeg nå har over Hans Ellefsen Song og barna hans (stort sett fra sekundærkilder):I. HANS ELLEFSEN SONG (død ca. 1740?) g.m. Jorån Vrålsdotter Fjalestad (død ca. 1740). Jeg har funnet ham nevnt som lensmann i 1713 og i 1720-åra. Han er også kalt lensmann da han i 1737 utstedte bygselseddel på plassen Haugsjåsundet i Treungen til Olav Jørgenson Jorde. IIa. INGEBORG HANSDOTTER SONG, TVEIT (ca. 1701-1762) g.m. Anstein Halvorson Nes (ca. 1690-1755; undertegnesdes ttt-oldeforeldre).IIb. ELLEF HANSON. Videre skjebne?IIc. LARS HANSON SONG (ca. 1704-1789; også kalt Fjalestad) g.m. Gunhild Olavsdotter (Årak??). I Kviteseid gardssoge er hun kalt Gunhild Olavsdotter Sinnes (og er enke etter Leiv Huskuldson Roholt). Lensmann i Nissedal. Må ha overtatt allerede mens faren levde, for han er nevnt som lensmann ved en rekke skifter i perioden 1735-1751. Det ser ut til at lensmannsombudet er gått videre til Jacob Jonson Nordbø i 1752. I 1766 solgte Lars Hanson Fjalestad '1 1/2 t med bygsel i Heimdal nordre.IId. PAUL HANSSON (f. 1708) g.m. Anne Sophie Herbst. Tjente 7 år hos sorenskriver Paus i Øvre Telemarken, var i 9 år fullmektig hos amtmann H. Esemann, fra 1745 til ca. 1770(?) bestalling som fogd over Øvre Telemarken (fra 1752 også titulert kammerråd). Skal i 1770 ha blitt dømt for 76 bedrageriposter. Han anket til Høyesterett/Overhoffretten og ble frikjent for 13 av dem. Dømt til å betale 8600 rdl. i bot og erstatning.IIe. SAMUEL HANSSON (1717-1792; død i Seljord). Flere opplysninger?----------------All utfyllende informasjon mottas med stor takk - både refleksjoner rundt Hans Ellefsen Songs (foreløpig) ukjente opphav, og flere opplysninger om sønnene hans.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Den yngste sønnen må vel da være han som ble begravet 22/12 1792 i Seljord som Samuel Hansen Biørge, 74 år og 11 mnd. gammel:Lenke (se nederst, høyre side).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Fra Gard Strøms sider (www.gamlegjerpen.no) - avskrift av kirkebøker for Skien:Cop. 29/8-1737. Poul Hansen, Amptm. Essemans fuldmegtig og Jfr. Herbht. Copuleres med Kongl. Bev. hiemme i huset.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Ifølge ættesoga for Kviteseid er Aashild Leivsdotter Roholt gift med en Samuel Hanson (ant. rundt 1740/1750). Kan det være Hans Ellefsen Songs yngste sønn?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Jeg har nå startet en egen tråd vedr. Poul Hansens skjebne. Den er her:Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Poul Hansens skjebne finnes det altså god dokumentasjon for (se innlegg 3 i lenken til forrige innlegg her i tråden). Broren Lars, som altså ble lensmann i Nissedal, vet jeg også en del om. Det samme gjelder søstera Ingeborg (som jeg selv stammer fra). Brødrene Ellef og Samuel er imidlertid fremdeles relativt hvite flekker på slektskartet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Nå vet jeg litt mer om Ellef og Samuel også. La meg ta sistnevnte først: Jeg har en mistanke om at det er 'min' Samuel Hansen som Kviteseid-boka har giftet bort med Aashild Leivsdotter Roholt. I så fall var kona hans stedatter til brorens kone! Lensmann Lars Hansson Song giftet seg nemlig med Leiv Huskuldson Roholts enke, Gunhild Olavsdotter (som var Leivs andre kone). Samuel Hansson døde på gården Bjørge i Seljord i 1792.Ellef Hansson var postmester i Risør, men var død før skiftet etter broren Poul i 1784. Jeg vet ikke hvem han var gift med, men han hadde i hvert fall 4 barn som levde i 1784:1. Andreas Severin Hansen (som da befant seg i Skien).2. Hans Wilhelm Hansen (som var i tjeneste hos sorenskriver Finne i Nedenes).3. Gurine Susanne Hansen g.m. prokurator Lars Lind.4. Barbra Maria Hansen g.m. skipper og prokurator Christoffer Blom Bomhoff.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Ellef Hansson er forresten så vidt nevnt i Treungen-boka i forbindelse med oppgivelses-skiftet for Olav Sveinungsen Felle og kona Kari Torbjørnsdotter 17/6 1748. Det var for øvrig Ellefs bror, lensmann og 'Monsr.' Lars Hansson som administrerte skiftesamlingen. Ellef var en av kreditorene (kalles der riktignok feilaktig for Tellef): 'Monsr. Tellef Hanssøn Song i Riisør efter Reigning tilgode 78 Rdl'.Det en kan legge merke til både her og i forbindelse med Lars Hansson og faren Hans Ellefssøn, er at når Song-navnet er brukt, er det alltid stavet slik. Jeg ser det som en indikasjon på at Songe muligens er et feilspor (uansett om en tenker på Songe i Holt sogn eller Songe i Tromøy sogn - eller for den del Froland og Vestre Moland, der også Songe forekommer som gårdsnavn).Ser vi så på hva Hans Ellefssøn Song kalte barna sine, oppdager vi at flere av dem virker litt 'fremmede' i Nissedal (tilsynelatende i hvert fall ikke knyttet til moras, Jorån Vrålsdotter Fjalestads, slekt). Ellef er selvsagt oppkalt etter farfaren. Lars og Ingeborg er såpass vanlige navn at de er litt vanskelige å bruke som spor. Og vi finner ingen Vrål - men hva med Poul og Samuel? Dersom det her er snakk om oppkalling, må det være fra farsslekta Song.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Iver Mosvold

- Har dessverre lite å bidra med bortsett fra å hive innpå etpar småting som gjerne kan oversees dersom de er irrelevante:I 1691 døpes ei Gunnil i Vestre Moland. Faren kalles Halvor SONG(E?). Nederst høyre side: [url="http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9611&idx_id=9611&uid=ny&idx_side=-7>LenkeDet er en Halvor Hanson i Vestre Moland som bærer datteren Karen til dåpen sent på året 1690, men jeg synes dessverre det bør være over 9 mnd. mellom disse to dåpene dersom Gunnil og Karen skal ha samme far.Hvilken Halvor Songe kan dette være. -Så til en liten annen Halvor Songe, 70 år senere (sønnensønn?) som eventuelt kan vedrøre mine egne aner:Oddbjørn har en gang tidligere stått for denne tydningen vedr. fadderne ved en dåp på Tromøy 11.mai 1761: (Iver Poulsen Hirschholms tvillinger): LenkeMaji 11 - Tvillinger til Daaben fra Ivar Povelsøn Hirtsholm i Krøgenæs. Det 1rstes Nafn JAN. Fadd: Anna Albretsd., Kirsten Ericsd. og Christopher Ellingsøn Krøgenæs, Halvor Povelsøn Songe, Jens Olessøn Pusnæs. Det andets Nafn JORENE HELLENE. Fadd: Berte Didricsd., Berthe Rejersd. og Jens Ellingssøn Krøgenæs, Lars Olessøn Br?vig, og Peder Sørenssøn Arendall.Den Povel som barnefaren Iver, var sønn av, var en Povel Pedersen i Risør som vi foreløpig ikke kjenner opphavet til. Ref. til dette temaet:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Takk for innspillet, Iver! Paul-navnet er jo selvsagt interessant, så jeg får undersøke litt videre.Ellers har jeg nå også lånt Nissedals-bindet av bygdesoga - der det gjettes på at Hans Ellefssøn Song var fra 'Songe ved Risør' - noe jeg altså sterkt betviler.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gro Berit Sternang

15. Når Samuel Hansen Bjørge dør, bor han tydeligvis hos sønnen Hans Samuelsson Hansen Morland f. 1749, fra Skafså. I 1782 ser det ut som de er i Skafså (Mo).Mvh Gro Berit

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Takk skal du ha. Det kan nok stemme. Nissedalsboka gjengir hele skiftet fra 25/9 1741 etter mora, Jorån Vrålsdtr. (og da levde fremdeles faren, Hans Ellefsøn Song). Der er Samuel oppgitt å være 24 år, og han arver 1 1/2 td bygsel i Tveit - som han sitter med til 1759. Da makeskkifter han med en Jens Hansson Ørn, og får 4 td. med bygsel i Eikeland, Skafså. I Nissedalsboka er det forresten også hevdet at han en periode var lensmann i Fyresdal.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.