Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Lars E. Øyane (Luster kommune)

[#39960] Louis Hetland, f. Noreg 1865, d. Minnesota 1943 - kvar i Noreg var no han ifrå?

Recommended Posts

Gjest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Frå Amerika har eg motteke desse opplysningane:Louis Hetland, fødd i ''Noreg'' 26.6.1865, utvandra første gongen til Amerika i 1887 eller 1889, men fór attende til Noreg og gifte seg her i 1891 eller 1892 med ei:Ingeborg ''Inger'' Torstensdotter, fødd i ''Noreg'' sep. 1865. Saman utvandra dei i 1893 med ein son ''Gilbert'', fødd i ''Noreg'' okt. 1892.Etter eit par i Montana slo parfolket seg ned som farmarar i Wykeham township, Todd Co., MN der Inger døydde i 1913.Eg står heilt fast når det gjeld det norske opphavet til denne huslyden, og no vonar eg at einkvan dreg kjensel på desse namni og kan hjelpa meg spora dei opp her i landet? I første omgong er eg særleg interessert i:* Nøyaktige fødestader og fødselsdatoar for Louis og Ingeborg ''Inger''?* Fulle namn på foreldri til båe?Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Sigbjørn Sandsmark
Lenke Et skudd i mørke-,søk med fornavn L og bosted Hetland

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Reidun Søbstad

Hetland er et ganske utbredt etternavn i Rogaland.På gårdssøk med navnet Hetland i 1865-tellingen er det 97 gårder i Rogaland og 4 i Hordaland.Jeg finner denne Ingeborg Thorstensdatter f. 1865, i 1865-tellingen, Kinsarvik Hordaland Lenke .Navnet Louis kan være en omskrivning av f.eks. Lars eller Ludvig, men det er også noen få med det navnet i 1865-tellingen.Det er vel sannsynlig at han hentet seg en kone fra samme distrikt som han selv kom fra?Vet du hvor familien reiste fra i 1893?mvhReidun Søbstad

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Hjarteleg takk til Sigbjørn og Reidun for spennande innlegg.Diverre har eg ingen fleire opplysningar om bakgrunnen for denne huslyden. Eg trur òg at dei kom frå Rogaland, men den eldste utvandrarlista for Stavanger er ikkje so lett å verta klok av. Der finn eg i alle fall ikkje nokon som liknar.MEN, eg vil be om utdrag av dødsattestane frå Minnesota for både Louis og Ingeborg ''Inger'', og kanskje der kan vera tilleggsopplysningar som kan hjelpa oss?Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jon Torp

Regner med at du har fått med deg at Louis Hetland gifter seg 2. gang mellom 1913 og 1920 med Sophie Marie (Mothers maiden name Basness). Louis dør i Todd 27. nov 1943 - Sophie Marie (som var født 21 nov 1880 i Minnesota) dør i Todd 2. sept 1958.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Hjarteleg takk til Jon for nytt innlegg!Jau, eg er klar over dette; Louis gifte seg att i Eagle Bend, MN 3.2.1915 med Sophie Marie Thompson, som hadde far sin frå Hafslo i Sogn! Denne delen av soga er kjend, men diverre er det smått med opplysningar i vigselsattestane frå Minnesota; dei frå t.d. Wisconsin er jo so mykje meir fullstendege!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torgeir D. Teigum

Antagelig et nytt mørkeskudd, men pytt! Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Sol Kerry Johannessen

Hei Lars. Det finnes gården Hetland i Varhaug eller Ogna. Hilsen Sol Kerry.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Aase R Sæther

Peraonwn frå innlegg (2) er vel ikkje utelukka? Han er ikkje umiddelbart å finne i Ft 1900 - det finst kanskje bygdebøker for denne garden?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Aase R Sæther

Bevaremegvel - skrivefeilen i forrige innlegg vil eg ikkje ha ståande uimotsagt. Det er min berbare pc med anna bokstavplassering som har skulda..PERSONEN frå innlegg (2) osv

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Hjarteleg takk til Torgeir, Sol Kerry og Aase for nye innlegg!Dette er nok ei særs vanskeleg sak, men eg ventar framleis på utdrag av dødsattestane til Louis og Ingeborg ''Inger'' frå Minnesota og har førebels ikkje noko meir å føya til.... MEN, kandidaten frå innlegg #2 er so absolutt ein god kandidat. Me får sjå kven som er oppgjevne som foreldre...Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars E. Øyane (Luster kommune)

No har eg fått attendemelding frå Minnesota! Foreldri til Louis Hetland var ukjende, MEN kona Inger Hetland vert oppgjevi vera fødd 10.11.1865 som dotter av:Torger Torgerson og Ingri Salomonson.Eit søk i FT1865 avslører denne huslyden på Hålandsosen i Jelsa (Suldal?):~~~~~~~~~~~~~~~~~Torger Omundsen g Snedker 1822 Moe SognIngri Salamonsdatter Hans Kone g 1830 JælseSalomon Torgersen Hans Søn ug 1852 JælseOsmund Torgersen Hans Søn ug 1854 JælseJohannes Torgersen Hans Søn ug 1857 JælseTorger Torgersen Hans Søn ug 1859 JælseAndreas Torgersen Hans Søn ug 1861 JælseEdvard Torgersen Hans Søn ug 1863 JælseInger Torgersdatter Deres Datter ug 1865 Jælse~~~~~~~~~~~~~~~~~Denne yngste dotteri er fødd i 1865, so truleg må namnet som eg først fekk oppgjeve, Ingeborg Torstensdotter, vera feil; ho vart jo elles alltid kalla berre Inger i amerikanske kjelder...Men, no vert det jo i alle fall spennande å sjå om denne Inger Torgersdotter frå Hålandsosen er fødd 10.11.1865 eller om ho gifte seg med Louis Hetland...?Det er dårleg med skanna materiale frå Jelsa eller Suldal, men kanskje einkvan i Brukarforum har tilgjenge til kjelder derifrå?Eg vonar, og takkar so mykje på førehand for alle gode tips!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Sol Kerry Johannessen

Hei Lars.Hålandsosen ligger til Erfjord, jeg skal en tur på bibl i morgen skal se i Erfjordboka og kirkebok for Jelsa. Hilsen Sol Kerry.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Hjarteleg takk til Sol Kerry for innlegg! Eg er takksam for hjelpi og ønskjer deg lukke til på biblioteket!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Sol Kerry Johannessen

Hei Lars.Beklager det er ikke så mye mer å finne der, men tar med rett fra Erfjordboka.Torgeir Ommundsen født 1822 i Mo i Telemarken, snekker, kveker, gift 1853 med Ingrid Salomonsdtr. født 1830, se Brakahaugen u. Erøy. På husmannsplassen føder de i 1875 2 kyr, 12 sauer. Barn: a. Salomon født 1853. b.Omund født 1855.c.Johannes født 1856, Torgeir født 1859 e. Andreas født 1863, f.Edvart født 1863 snekker bosatt Haugesund, 1.gm Karoline Øysteinsdtr.Kilane,(Kilane ligger også til Erfjord) født 1869, Edvart 2.gm ei i fra Stavanger, Ingen barn etter Edvart. g. Inger Serine født 1865 utvandret til U.S.A... Knut Johannessen Tveit-Utistova hadde plassen etter Torgeir. Nå skal jeg ta for meg kirkebok for den tiden slik at om de finnes i den jeg har tatt med hjem. Jeg vet ikke hvor lenge de var samlet Jelsa og Erfjord. Du hører mer fra meg senere i da.Men tar med det som er i Erfjordboka. Ingrid Sallomonsdtr Brakahaugen, dtr av Salomon Larssen født 1792 Tveit gm Anna Nilsdtr. Helgeland født 1796.Barna deres:a.Lars Salomonsen båtbygger i Hauasundet ug. født 1823.Båtene til Lars var kjent for å være særs gode og fine. Han arbeidet også som snekker.B.Nils Salomonsen født 1833, jektefører og eier, bodde Viksjøen u. Vik. c. Ingrid født 1830, g.1853 med Torgeir Ommundsen. d. Eli Salomonsdtr.født 1838 ug. bodde Erfjordholmen, der hun døde 1919. Torgeir Ommundsen og Ingrid meldte seg ut av statskirken og inn i kvekersamfunnet 31.03.1857. Det samme gjorde bror hennes Lars, og i 1860 melder også disse seg inn i kvekersamfunnet: Eli Salomomsdtr. og Nils Salomonsen, likeså en Osmund Olssen Erøysundet og Sofie Steinsdtr. i 1861.En hilsen fra et regntungt og grått Strandaland, og selvfølgelig også fra SOL.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Hjarteleg takk til Sol Kerry for nytt spennande innlegg.Då veit me i det minste at Inger (Serine) Torgersdotter frå Hålandsosen utvandra til Amerika, men er det mogeleg å få sjekka fødselsdatoen hennar om ho var kvekar?Elles, når det gjeld Louis Hetland, so må vel opphavet hans kunna sporast ikkje so altfor langt ifrå Jelsa. Eg ser forresten at eldste sonen i Amerika heitte Gilbert, noko som KAN tyda på at far til Louis heitte Gullik, Gabriel eller Gunder eller noko liknande? WOOPS: FT1865 for garden Uldenhaug i Hetlands prestegjeld syner denne huslyden:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Gabriel Larsen Husfader g Forpagter 1835 Høilands Prgj.Sirina M. Knuddatter hans Kone g 1840 Høilands Prgj.Laura S. Gabrielsdatter deres Datter ug 1862 Høilands Prgj.Lars Gabrielsen deres Søn ug 1865 Hetlands Prgj.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Og FT1865 for garden Bjelland i Hetland syner denne huslyden:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Gunder Pedersen Husfader g Gaardbruger og Selveier 1804 Hetlands Prgj.Dorthea Olsdatter hans Kone g 1835 Høgsfjords Prgj.Peder Gundersen deres Søn ug 1851 Hetlands Prgj.Nils A. Gundersen deres Søn ug 1852 Hetlands Prgj.Ole Gundersen deres Søn ug 1854 Hetlands Prgj.Ane Gundersdatter deres Datter ug 1856 Hetlands Prgj.Lauritz Gundersen deres Søn ug 1865 Hetlands Prgj.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Ein av desse ''kandidatane'' skulle vel aldri vera fødd 26.6.1865?? Eg har sett døme på før at emigrantar til Amerika har teke namn etter prestegjeldet heime...Eg vonar framleis på oppklaring av dette problemet og takkar på ny for alle gode tips!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Sol Kerry Johannessen

Hei Lars.Både Lars og Lauritz, kan ha forandret navnet, jeg skal tilbake med filmen på førstkommende tirsdag, skal se etter om der er noe fra Hetland på det tidrummet. Bjelland ligger vel til det vi sa Riska tidligere, så det ligger borte fra Stavanger. Jeg har kikket i Hjelmeland hvor vi har Flat-Hetland, Brat-Hetland, og kaller de seg Hetland, men fant ikke noen passende der. Leter videre.Hilsen Sol Kerry.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Sol Kerry Johannessen

Hei Lars. Tormod Tormodsen Hetland, født 1827 i Suldal og fra ekteskap med Siri Eriksdtr. dro alle barna til Amerika. Fødselår på Lars Hetland stemmer Ikke. a.Malene født 1855, dro i 1880 b.Erik født 1858 dro allerede 1876. c.Lars Hetland født 1860, dro 1880 d. Kornelius født 1863 dro 1881. e. Syvert Hetland født 1865, dro også 1881. f. Karina født 1868, dro knapt 13 år gammel med brødrene i 1881. g. Nils Tormodsen Hetland født 1879, fra farens 3.ekte dro også uten at år er nevnt.Så fant jeg på gården Hetland i Hesketad, Jakob Hetland født 1858, dro i 1880, og fra nabobruket så er Lars Hetland født 22.09.1860, dro samme tid.Hilsen Sol Kerry.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Hjarteleg takk til Sol Kerry for nye meldingar om Louis Hetland.Det ser vel knappast ut til at Louis er son av Tormod Hetland i Suldal. Eg trur det hadde vore kjekt å få sjekka ut dei to kandidatane som eg har nemnt under innlegg #16, for det er tross alt ganske sannsynleg at far til Louis hadde eit namn som tek til med G...!?Med venleg helsing frå tropevarme Hallingdal,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunleif Seldal

Du lyt halda deg fast, Lars. Lars Gabrielsen ble født på Uldenhoug (Ullandhaug) i Frue sogn 26. juni 1865. Foreldrene var forpakter Gabriel Larsen Store Hetland og Sørine Marie Knudsdtr. (Store Hetland er en gard i Høyland sogn, Sandnes kommune)I 1892, den 8. oktober, ble Gabriel født. (døpt 30. oktober) Foreldre forpakter Lars Gabrielsen Hetland (f. 1865) og Inger Serine Torgersdtr.(f. 1866) De forpaktet da bruket 'Emaus' i Hetlandsmarken, i dag en del av Stavanger.Det spørs om ikke kvekerfamilien i Hålandsosen fortjener en nærmere undersøkelse. Lars kan ha truffet Inger Serine i Stavanger. Der var (og er) det en aktiv kvekermenighet. Paret finnes ikke gift i Stavanger. Siden Gabriel (Gilbert?) ble døpt i kirken kan det tenkes at mora hadde meldt seg ut av menigheten. Det forekom fra tid til annen at barn av kvekere gjorde det.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Jau, dette var ein god grunn til å halda seg fast! Eg er skikkeleg imponert og svært takksam for at du Gunleif har løyst det meste av dette problemet! No er det faktisk berre desse detaljane som manglar:* Dato og stad for vigsli til Lars Gabrielson Hetland og Inger Serine Torgersdotter?* Frå kva gard/plass i Høyland hadde Gabriel Larsson opphavet sitt?* Frå kva gard/plass i Høyland hadde Sørine Marie Knutsdotter opphavet sitt?* Kvar vart det av Gabriel og Sørine i seinare år? Vart dei buande som paktarar på Ullandhaug eller flytte dei kanskje attende til Hetland i Høyland som gardbrukarar?Nok ein gong ein stor takk for flotte opplysningar so langt!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunleif Seldal

Her er noen detaljer:Gabriel Larsen var født og oppvokst på Store Hetland.Sørine Marie Knudsdtr. var fra nabogarden Åreskjold.Gabriel og Sørine ser ut til å ha blitt boende i Stavanger, nærmere bestemt i Pedersgata. Du finner dem her i 1900: LenkeEt oppslag i bygdeboka for Erfjord, bind 2, viser at Torger Ommundsen (1822-1899) kom fra Mo i Telemark. Han ble gift 1852 med Ingrid Salomonsdtr. fra Hauen under Erøynå (1830-1900). De ble kvekere i 1857. 10 barn hvorav nr. 7, Inger Serina f. 1864/65, utv. til Amerika. Gift med Lars Gabrielsen Hetland og bodde i Eagle Bend, Todd co., Minnesota i 1900.Som du ser er forfattaren usikker på fødselsåret til Inger Serina, og vielsesåret er ikke oppgitt. Dette tyder på at man må lete i kvekerarkivet eller i dissenterlistene for å finne fødsels- og vielsesdato.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Hjarteleg takk til Gunleif for nytt interessant og oppklarande innlegg.Det er ikkje lenger tvil om at dette er rette folki, men opplysningar frå kvekararkivet er tydeleg vanskelege å finna?Når det gjeld fødselsdatoen til Inger Serina, so går det fram av FT1865 at ho var fødd i 1865. FT1900 for Minnesota oppgjev september 1865, medan dødsattesten hennar har 10.11.1865. I verste fall får me vel nytta denne siste datoen, med ''forbehald''... Men å finna vigsledatoen kan vera verre...Elles oppdagar eg at ein annan detalj manglar: Kvar i Mo i Telemark hadde Torger Omundson opphavet sitt ifrå? Men dette spørsmålet kan det vel vera lurt å ta opp som eige tema...Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunleif Seldal

Det hang på ein måte eit par spørsmål i lause lufta her?Kyrkjebok for Jelsa, dissenterlista, syner at Inger Serina vart fødd 10.11.1865. Foreldra var Qvækere Torger Omundsen Haalandsosen og Ingeri Salomonsdatter.Kyrkjebok for Hetland sogn, dissenterlista, syner at Lars Gabrielsen Digernæs, gaardbr. Emaus, f. Digernæs i Hetland 1865, gifta seg hjå byfogden (i Stavanger) 26.02.1892 med Inger Serine Torgersdatter f. Jelsa 1868. Han tilhøyrde 'intet' kyrkjesamfunn, ho tilhøyrde Vennernes Samfund. Merknad: Han melde seg inn i statskyrkja 31.05.1892.Ved vigselen til Torger Omundsen er faren oppgitt å vera Omund Torjersen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Hjarteleg takk til Gunleif for nytt flott innlegg. Med dette er heile problemet løyst, i alle fall det som gjeld Rogaland, kor utruleg det enn kan høyrast! Det einaste som no står att, er opphavet til Torger Omundson i Mo i Telemark, men spørsmål om dette er reist her i Brukarforum, so kanskje...Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.