Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Lars E. Øyane (Luster kommune)

[#40067] Otto Olson Strætengen i Våler (Hedm), f. 1861 - foreldre og utvandring?

Recommended Posts

Gjest Lars E. Øyane (Luster kommune)

FT1865 for plassen Strætengen under Strætmoen i Våler, Hedmark, syner denne huslyden:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Ole Kristiansen g Husmand med Jord. Tømmerhugger 1834 Vaaler Prgj.Oliane Olsdatter hans Kone g 1836 Vaaler Prgj.Otto Olsen deres Søn ug 1861 Vaaler Prgj.Syverine Olsdatter deres Datter ug 1863 Vaaler Prgj.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Frå Wisconsin får eg opplyst at Otto Olson skal vera fødd i Våler 23.9.1861. FT1910 syner at han utvandra i 1887, medan FT1920 syner utvandringsår 1883.Er det nokon med lokal kunnskap i Våler, t.d. med tilgjenge til ei bygdebok, som kan hjelpa meg finna svar på i alle fall nokre av desse spørsmåli mine:* Stadfesting av fødselsdatoen til Otto Olson (23.9.1861)?* Utvandringsåret til Otto Olson?* Frå kva gard/plass i Våler hadde Ole Kristianson opphavet sitt?* Frå kva gard/plass i Våler hadde Oleana Olsdotter opphavet sitt?Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Grethe Flood

Kan dette være din Otto som utvandrer fra Kristiania i 1883? Alder 21 år, f. ca. 1862 Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Hjarteleg takk til Grethe for nytt innlegg her!Eg ser av FT1865 at det faktisk er ein fire-fem ulike Otto Olson på same alder, som er fødde og bur i Våler, so eg tør ikkje gå ut ifrå at det er den rette Otto du har funne. Spørsmålet er om me treng ei bygdebok for Våler for å få svar på dette spørsmålet...?Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjell Håkestad

Hei Lars!Fødselsdatoen til Otto Olson 23.9.1861 er riktig. Han ble døpt 26. okt. 1861 som sønn av inderst Ole Christiansen og Oleane Olsd. StrætengenMINI 1 Våler 1849 - 1870, kort 3/12 post 113.Kjell.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjell Håkestad

Hei igjen!Viet 10. juli 1859 i Våler.Ungkar Ole Christiansen Strætengen, 25 år. far Christian Gulbrandsen, og pige Oleana Olsdatter 22 år, far Ole Olsen ? - post 17 1859.Jeg skal se om jeg kan finne foreldres dåps dato og kanskje flere opplysninger.Siden det er plassfolk, kan det bli vanskelig å få hjelp fra Bygdeboken som stort sett er gårdshistorie, men jeg skal ta en titt.Kjell.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Hjarteleg takk til Kjell for interessante innlegg.Då er fødselsdatoen kontrollert, og opplysningane frå vigsli til foreldri kan tyda på at faren Ole Christianson òg var frå same plassen, Strætengen. Då sit me att med spørsmåli om opphavet til mori og utvandringsåret til Otto Olson...Nok ein gong ein stor takk for hjelpi so langt!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjell Håkestad

Hei igjen!Har sett litt i Solør Historielags avskrifter og har funnet viet i Våler 18. nov.1832:Ungkar Christian Gulbrandsen, Nymoen 25 år – far Gulbrand Hansen og pige Sille Olsdatter, Nymoen 38 år - far Ole Halstensen.På side 759 i Våler Bygdebok under plassen Nymoen, finner vi Gulbrand Hansen Carlstad som kjøpte skog av Iver Jonsen Audenby for 99 rd. ved skjøte av 2/1 1805. Han ryddet skogen og kalte rydningen for Nymoen. En sønn er nevnt, Halvor Gulbrandsen g. m. Helene Arnesd. Han overtok bruket etter faren ved skjøte 1836.Jeg har ikke funnet plassen Strætengen og heller ikke Ole og Oleanes fødsel.Lenke Her finner vi også Sille Olsd. som lægdsfattig enke 66 år.Kjell.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjell Håkestad

Hei igjen!Gulbrand Hansen Nymoen i FT 1801 ? døde 1. juli - 1838, 65 år gml. LenkeOle Christiansen ble født 18. mai 1832. far Christian Gulbrandsen Nymoen og Sille Olsd. Kaaten.Karen Mathea Gulbransd, født 4. juni 1834. far Christian Gulbrandsen Dybedræt og mor Sille Olsd. Dybedræt.Den eneste Oleana Olsdatter som kan passe som mor til Otto er født 20. mars 1837, far Ole Olsen Holtet og mor Olia Gundersd. Holtet.Disse opplysninger er fra Historielagets avskrifter.Skal se om det finnes registrert noe om Ottos utvandring i Våler kirkebok.Kjell.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Hjarteleg takk til Kjell for nye spennande innlegg. Det ser ut til at ''nettet'' tek til å ''snøra seg'' kring Otto Olson og opphavet hans, og eg vonar du lukkast i å finna utvandringi hans òg!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjell Håkestad

Det er utvandret en Otto Olsen, Knashaug i 1883, f. 1862, med attest av 16/3 – 1883. til Amerika.Kjell.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Hjarteleg takk til Kjell for nytt innlegg.Denne Otto Olson frå 1883 er vel den same som Grethe fann i innlegg #2, men kor sikre kan me vera på at dette er ''rett mann''? Det var fleire Otto Olson som var fødde i Våler om lag på same tid, og namnet Knashaug seier meg ingen ting...!? Kanskje ''vår'' Otto utvandra noko seinare?Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjell Håkestad

Knashaug betyr bare at han var i tjeneste der. LenkeOg som ligger i rett område i Våler.Kjell.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arild Kompelien

Med utgangspunkt i at Otto Olsen, sønn av Ole Kristiansen og Oliana Olsdatter, er den rette Otto (siden fødselsdato stemmer), ser dette slik ut for meg:Ole Kristiansen ble født 18.05.1832 (ikke ført som ue selv om han var født 'lenge' før foreldrenes vielse) med foreldre Kristian Gulbrandsen Nymoen og Sille Olsdatter Kåten. Ole Kristiansen død 05.02.1907 Strætenga.Strætenga helst bare kalt Enga. Bruket eksisterer ikke i dag.Oliana Olsdatter var værre. Jeg så først på hun som Kjell nevner, men det Holtet som nevnes der ligger i Hof, ikke i Våler, selv om det også er et par bruk kalt Holtet i Våler.Etter å ha vurdert mulighetene, føler jeg meg rimelig sikker på at Oliana må være den Oliana Olsdatter som blir født 28.09.1835 i Lauvlia med foreldre Ole Olsen og Maren Gundersdatter. Kirkeboka kaller mora Karen Gundersdatter, men dette er feilskrift for Maren Gundersdatter. Paret gifter seg 01.11.1831, begge med Velta i Våler som bosted.Oliane Olsdatter d. 20.09.1900 Strætenga. Ved død sagt at hun var født på Stjerterud og født 1834. Lauvlia var/er både en gard og navn på et litt større område der det tidligere lå en mengde husmannsplasser, blant annet Stjerterud. Velta lå like i nærheten.1865 var Ole Olsen og Maren Gundersdatter på Stjerterud og hadde da hos seg barnebarnet Kristiane Olsdatter som pleiebarn, f. 25.06.1859 Strætenga.Otto Olsen Knashaug er helst den Otto Olsen som ble født på Knashaug 1862.Ville sette pris på om Lars kort kunne opplyse om eventuelt ekteskap for Otto, yrke, dødsår, bosted.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Hjarteleg takk til Kjell og Arild for nye interessante innlegg.Etter dette ser det ut til at me kan slå fast, emigranten frå 1883 ere ein annan Otto Olson, og mori Oliana Olsdotter er mest truleg frå plassen Stjerterud under Lauvlia.Då sit eg att med følgjande spørsmål:* Kvar var eigentleg bustaden til Kristian Gulbrandson Nymoen og Sille Olsdotter, d,v,s, staden der Ole Kristianson voks opp?* Og endeleg: Utvandringsåret til Otto Olson Strætengen?Når det gjeld lagnaden til Otto i Amerika, som du Arild etterlyser, kan eg fortelja at Otto Olson gifte seg i Eau Claire, WI 26.9.1891 med Anna Serine Molland, fødd i Iowa Co., WI 24.5.1869. Far hennar var Johannes Johannesson Molland frå Hafslo i Sogn (1836-1916). Parfolket busette seg som farmarar i Dover township, Buffalo Co., WI der Anna døydde 11.2.1938. Otto Olson døydde same staden 13.4.1950. Dei fekk sju born i lag.Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjell Håkestad

Hei igjen!Ottos utvandring: Siden Otto Olsen, Knashaug i 1883, f. 1862 er feil, finner jeg ingen innføring i Våler Kirkebok som kan fortelle oss tidspunktet for hans utreise. Han har nok sneket seg av sted uten prestens vitende.Det er flott at Arild har kommet på banen. Han er vel den i dag som har størst viten og innsikt i Vålers Kirkebøker og som har lokalkunnskap med interesse for å lage en bedre Bygdebok ( Slektshistorie ) for Våler.Ved vielsen til Ole Kristiansen og Oleana Olsd. er jeg ikke sikker på at Oleanas’s far’s etternavn er Olsen. Jeg plasserte et spørsmålstegn etter Olsen. Dette bør sjekkes av en annen. Utgangspunktet mitt var ellers at Oleana var født 1837, det burde vært 1835.Christian Gulbrandsen Nymoen’s bosted.- Konen var enke 1865 og bodde hos sønnen Ole Kristiansen i Strætengen.- Nymoen og Strætengen er vel sannsynelig. Jeg finner ikke Christians død i Våler før 1865, - snodig. Har sett igjennom to ganger. Jeg finner han heller ikke konfirmert. Det er mulig han er forsvunnet, kanskje rømt, (druknet) eller av annen årsak utelatt. Ole var jo uekte født. – Den seineste notering som funnet om Christian er: Karen Marthea Gulbransd, født 4. juni 1834. far Christian Gulbrandsen Dybedræt og mor Sille Olsd. Dybedræt.Halvor Gulbrandsen, Ranum, er konfirmert 1821 og skal være født 27. mai 1799.Gift 9. nov. 1823, 25 år, med Helene Arnesd. Bru, 24 år. brudens far er Arne Hansen. Brudgommens far er oppgitt å være Gulbrand Olsen ? – som vel skal være Hansen. Halvor døde 16. des. 1847, 56 år gml. som vel er mye feil.En søster Karen Gulbrandsd, Nymoen er konfirmert 1826, uten alder og fødselsdata. Far Gulbrand Hansen og mor Marthe Mikkelsd.Våler, Åsnes og Hof hadde felles Kirkebøker fram til 1849. Presten i Hof reiste helt til Våler for kirkelige handlinger, en avstand på ca. 20 km. Kanskje med godt drikke. Ikke rart det ble mye rot og feil i kirkebøkene og sikkert utelatelser.Kjell.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arild Kompelien

Har vært borte ei ukes tid, og ikke fått kommentert.Takker Lars for opplysninger om Otto.Har ikke så mye pr. dags dato å legge til om Ole Kristiansens oppvekststed. Men fra opplysningene i kirkeboka ser det ut som han er født på Kåten der mora kommer fra og bodde før vielsen. Etter vielsen fikk de som Kjell nevner et barn på Djupedrett (også kalt Ø'garden). Ved Oles konfirmasjon 1849 ser det ut til at de er kommet til Strætenga. Men de har kommet dit før det siden Oles søster Karen dør på 'Engen' i 1846. Ole er vel derfor i hovedsak oppvokst på Djupedrett og Strætenga (som lå noen få hundre meter fra hverandre - og i begge tilfeller gikk han på gamle Stræte skole som er bevart og satt opp på Glomdalsmuseet i Elverum).Oliannas far ved vielsen kan jeg ikke lese som annet enn Ole Olsen. At det er samme Olianna som jeg nevner i (13) understøttes av at hun også ved vielsen blir sagt å være fra 'Sjerterud'.Kristian Gulbrandsen finner jeg heller ingen begravelse på. Presten legger ofte til en kommentar ved et barns konfirmajon dersom en av foreldrene er døde. Det er ikke gjort ved Ole Kristiansens konfirmajon. Kan tyde på at faren levde 1849.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.