Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Lars E. Øyane (Luster kommune)

[#40170] Samson Madson f. i Førde 1857 - kvar i Førde hadde foreldri hans opphavi deira?

Recommended Posts

Gjest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Denne huslyden budde i 1865 på plassen Rabben under garden Ålen i Førde:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Mads Andersen Husfader g Husmand uden Jord 1819 Førde Prgj.Oline Nelsdatter hans Kone g 1825 Førde Prgj.Samson Madsen deres Søn ug 1857 Førde Prgj.Inger Madsdatter deres Datter ug 1859 Førde Prgj.Larine Madsdatter deres Datter ug 1862 Førde Prgj.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Eg veit at sonen Samson flytte til Bergen der han døydde som dampskipskokk og restauratør i Knøsesmuget 18.1.1894.No vonar eg at einkvan med tilgjenge til lokale kjelder i Førde, som t.d. ei bygdebok, kan hjelpa meg med svar på i alle fall nokre av desse spørsmåli:* Samson skal vera fødd i Førde 8.5.1857 - stemmer denne fødselsdatoen?* Kva år flytte Samson til Bergen?* Frå kva gard/plass i Førde hadde faren Mads Andersson opphavet sitt?* Frå kva gard/plass i Førde hadde mori Olina Nilsdotter opphavet sitt?Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rune Thorstensen

FamilySearh IGI viser at Samson ble døpt 08.05.1857 som Samson Olai. Men det bør du få sjekket mot kirkeboka. Kanskje Yngve Nedrebø kan hjelpe deg om du lager et tema i Arkivforumet.Jeg finner ham ikke blant utflyttede i Fylkesarkivets databaser, men her er han i alle fall i Bergen i 1885-tellingen.[url="http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=F81201&gardpostnr=15234&merk=15234#ovre>Lenke Her er han i 1891- tellingen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Randi Nesje Myhr

Jeg har lett i Førde bygdebok uten å komme noe videre. I de to bindene finnes ikke noen gård Ålen. I lenken til giftermålet over stod det to Mads Andersen Ålen som gift, den andre giftet seg 08.06.1845 med Synnøve Olsdtr Vie ( om det er samme Mads som gifter seg to ganger , eller om det er den andre Mads fra Ålen er usikkert) I hvertfall finne jeg under Vie, Synnøve Olsdatter gift med Mads Olsen fra Ålen i Askvoll.Jeg har også lett under Fauske. Kan ikke finne noen Nils som får noen datter Oline der på 1820 tallet. finnes en Nils Torsteinson f 1799, men han gifter seg ikke før i 1830. Randi

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rune Thorstensen

Bygdebok for Askvoll bind III viser at Anders Madsen Ålen ytre og Gunnhild Madsdtr. Kirketeig fikk bl.a. en sønn Mads i 1819. Dette er nok den samme Mads som jeg viser til som alt. 1 i innlegg nr.2.I denne boken står det at Mads giftet seg med Synnøve Christiane Olsdtr. Vie, og at paret fikk fire barn i perioden 1845-1857. Men der er ingen Samson blant dem.Nå sier bygdeboken ingenting om når Synnøve døde, eller om Mads giftet seg på nytt. Men det kan se ut som om familien forsvinner fra Ålen rundt 1857. Mvh. Rune Thorstensen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rune Thorstensen

Her tror jeg det er behov for å få sjekket ekteskapet 01.06.1850 mellom Mads og Oline opp mot kirkeboka for å få stadfestet hvor Mads kom fra, og navnet på faren hans.Et innlegg i arkivforumet vil muligens kunne avklare en del ting. Mvh. Rune Thorstensen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Hjarteleg takk til Rune og Randi for fleire interessante innlegg. Her er det tydeleg nokre ''merkelege'' opplysningar som kjem fram når det gjeld opphavet til Mads Andersson, men anten det er den eine eller den andre Mads, so heiter det om båe at dei er fødde på Ålen i FØRDE, og då er det jo underleg at det ikkje finst nokon gard Ålen i Førde!? Var denne delen av Askvoll opphavleg ein del av Førde (eller Vevring)?Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rune Thorstensen

Jeg vil tro at dette er et område som tydeligvis har tilhørt ulike prestegj. gjennom tidene. Du finner i alle fall en del barn født på Ålen under døpte i Førde som ligger her i digitalarkivet. Men det har også tilhørt Vefring på andre siden av fjorden.Lenke Mvh. Rune Thorstensen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anders J. Moen

Mads Andersson f. 1820 var sønn av Anders Larsson ytre Ålen d. 1846 - 68 år gammel - og kona Karen Andersdtr. Hvor hun var fra står det ingenting om i Askvoll III.Mads var husmann med jord under ytre Ålen gift 1850 med Oline Nilsdtr. Fauske fra Førde. Faren hennes var Nils Nilson Fauske.De fikk 8 barn: Anne Katrine 1850, Ole Mikal 1852, Samson 1856-1856, Samson Olai 1857, Inger Marie 1858, Larine Andrea 1862, Mads Nikolai 1865-1865 og Nikoline Henrikke 1867.Askvoll III s. 61-62

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rune Thorstensen

Dersom forfatteren av Askvoll bygdebok III har rett, var Mads Andreas eneste barn av Anders Larsen og Karen Andersdtr. Ålen Ytre. I anmerkningene som forfatteren har gjort i boken var Samson Olai tjenestegutt hos Elling Andreas Johannessen, Flokenes. Mads Andreas er dermed identisk med mitt forslag nr.2 i innlegg nr.2. Mvh. Rune Thorstensen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Hjarteleg takk til Rune og Anders for nye innlegg!Etter dei opplysningane som no er framkomne, vel eg å skriva at Samson Olai var frå Rabben under Ålen i Askvoll, men fødd i Førde..., utan at eg riktig kan forstå geografien i det området...Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anders J. Moen

Ganske vanskelig, men her er en forklaring fra HAFS-sidene:Askvoll som administrativ eining Første gong vi møter omgrepet Askvoll som ei administrativ eining, skriv seg frå Håkon den Godes tid. Landet var delt inn i skipsreier. Kvar skipsreie skulle halde eit skip med mannskap dersom landet var trua med krig. Askvoll var den gang ein del av landskapet til Fjaler (Fjalir). Landskapet Fjaler femna om det som no er kommunane Gaular, Fjaler Askvoll unnateke Førdefjordsområdet, Hyllestad og Øen sokn av Hyllestad kommune og nordre Solund. Landskapet Fjaler vart delt i to skipsreier, Dale og Askvoll. Dale skipsreie femna om Gaular kommune og det som var Fjaler kommune fram til 1990. Resten av landskapet høyrde til Askvoll skipsreie. Det meste av Førdefjordsområdet frå Flokenes til Hestvik høyrde til Vevring skipsreie, medan resten høyrde til Brandsøy skipsreie .I Snorre er stader i Askvoll ofte nemnde. Mellom anna under samlinga av Noreg var det eit slag i Stavenesvåg (Stongfjorden?) der den namngjetne Atle Jarl fall. Elles er det verdt å merke seg at Olav den Heilage vann sitt første slag i Sauesund (1014) då han vann kongemarka Noreg.Askvoll har hatt ei viktig plassering i historisk tid. Dette kjem mellom anna til uttrykk ved at ei av dei fire fylkeskyrkjene i Fjordane vart lagt til Askvoll.Etter reformasjonen kjem den kyrkjelege administrasjonen fram som den viktigaste lokale eining. For vårt område svara Askvoll prestegjeld til same område som Askvoll skipsreie. Dale skipsreie svara til Holmedal prestegjeld. Brandsøy skipsreie vart til Kinn prestegjeld, medan Vevring vart lagt til Førde. Med unntak av at Holmedal prestegjeld i 1755 vart delt i to (Fjalir og Gaular), varde denne inndelinga fram til 1837 då kommunelova kom.Prestegjeldgrensene vart i hovudsak lagt til grunn for dei nye kommunegrensene. Dette var og tilfelle for dåverande Askvoll kommune, Ytre Holmedal (Fjaler frå 1910/11) og Kinn kommune. Soknet Vevring vart utskilt frå Førde prestegjeld som eigen kommune. Kinn kommune vart delt tre gonger, siste gong i 1922. Dei områda i Askvoll som den gong høyrde til Kinn, vart lagt til Bru kommune.Øn og Hyllestad sokn vart i 1861 skilde frå Askvoll, og saman med Bø sokn frå Lavik lagt til den nye kommunen i Hyllestad. I 1887 vart dei områda i Nordre Solund som høyrde til Askvoll overført til den nye kommunen Solund, som då vart utskilt frå Gulen.I 1963 vart Vågane skulekrins overført frå Bru til Askvoll. Samstundes vart Vevring kommune delt i to, slik at områda sør for Førdefjorden vart lagt til Askvoll og resten til Naustdal. Siste kommuneendring her skjedde i 1990, då det som no er Holmedal sokn vart overført frå Fjaler til Askvoll, medan Askvoll sørside vart overført til Fjaler.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anders J. Moen

Her er Ålen, på sørsiden av Førdefjorden, i nærheten av Kvammen og Leknes. Vevring er på nordsiden av fjorden.

bilete0931.jpg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Randi Nesje Myhr

Jeg har lett gjennom det som står om Fauske i Førde en gang til. På bruk 5 ( 1809-1831)er registrert at Nils Nilson (f.1757), gift 1797 med Nille Torsteinsdotter (f.1762 død 1833 på Fauske), får en sønn Nils,(f.1798 død 1879 på Fauske). Det står ikke noe mer om denne sønnen, men han er den eneste som kan være far til Oline så langt jeg kan se fra bygdeboka. Randi

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rune Thorstensen

På FamilySearch IGI finner jeg to kandidater født i Førde 1825 +/- 2 år.1. Oline Marie f. 22.12.1824, foreldre Niels Madsen og Throne Olsdtr.2. Oline Massia f. 29.08.1825, foreldre Niels Nielsen og Stephine Olsdtr.Men som nevnt tidligere, et oppslag i kirkeboka vedr. ekteskapet i 1850 vil trolig gi flere svar. Mvh. Rune Thorstensen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rune Thorstensen

Og her er ekteskapet mellom Niels Nielsen og Stefine Olsdtr.11.07.1821. Det viser at Niels Nielsen var fra, nettopp Fauske. Lenke Mvh. Rune T.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Hjarteleg takk til Anders, Randi og Rune for fleire interessante innlegg om dette emnet.Det synest vera noki ''forvirring'' kring delar av denne ætti og det som står i bygdeboki. Eg kjenner ikkje denne boki, men eg vart for fleire år sidan fortald at boki vart ''oppbygd'' på basis av registrerte databasar utan at opplysningane vart manuelt kontrollerte, og at boki difor inneheld ein del ''logiske'' feil. Det høyrest ut som garden Fauske kanskje lir under dette ''syndromet''...Men eg er vel nøgd med dei opplysningane som no etter kvart er komne fram, og takkar på ny for god hjelp!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.