Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Odd Handegård

[#40331] Hyldbakk om Settem, Åsgård og Bele.

Recommended Posts

Gjest Odd Handegård

Jeg har gått gjennom Hyldbakks bok 'Folk og heimar i Åsskard' (1987), spesielt det han skriver om Settem, Åsgård og Bele. Bortsett fra det lille han skriver om de aller eldste forholdene (Toralde Sigurdson, Aslak Jonson, m.fl.), er det vanskelig å finne noe som umiddelbart ser galt eller tvilsomt ut.Spørsmål til dere som har saumfart Hyldbakk grundigere enn meg: Har noen funnet tvilsomme sammenhenger når det gjelder slektsforholdene i de tre kapitlene om Settem, Åsgård og Bele slik de er framstilt hos Hyldbakk?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Det er noen uklarheter rundt disse gårdene som jeg gjerne skulle hatt klarhet i:a1) Kan Hans Bastiansen som bodde i Vegsund fra ca.1636 være sønn av (Se)bastian Withe (1591-1656) som kom til Åsskard rundt 1617 og kjøpte Settem i 1639 ? Hans skal ha vært svoger av Johan Olufsen Helt som kjøpte halve Veibust i Borgund ca.1648 og døde før 1661. a2) Hvordan var dette svogerskapet, tro ?b) Hvem var egentilig (Se)bastians far ? (Georg el. Andrew Sebastianson Withe, ev. andre ?).c1) En Bastian Withe antas å være far til Christopher Bastiansen Withe (ca. 1710-etter 1754), prest i Sunndalen, og Elisabeth Bastiansdatter Withe (g. Christopher Dorph), som (som enke ?) bodde hos broren.Kan Bastian ha vært sønn av Christopher Sebastiansen Withe (1633-1688) fra Åsskard (prest og prost i Sunndalen) og hans kone Else Lambertsdatter Balchenborg ?Disse hadde barna Sebastian 1656, Lars ca.1658?, Christopher ca.1660?, Anna Catharina 1670, Ingeborg ca.1672? og Jesper. Spørsmålet er altså om Bastian hører hjemme her.c2) Og kanskje (også) Elisabeth Christoffersdatter With, som var g.m. Christopher Nielsen Dorph (1706: bos. i Gudbrandsdalen) ? Eller er det her en sammenblanding med den Elisabeth (nevnt over) som (også ?) var g.m. Christopher Dorph ?d1) Jørris (Juritz/Georg ?) Torsteinsen Withe (1661-ca.1700) fra Åsskard (g. Anna Kirstine Pedersdatter Schjelderup) hadde barna Elisabeth 1688, og Torstein ca.1695. Er disse barna begge fra ekteskapet med AKPS ?d2) Og hva med Richard Jørrisen With f.ca.1695, hører han også hjemme her ? Han var hytteskriver på Svorkmo, og er ikke nevnt i skiftet etter (moster ?) Maren Shjelderup i 1723.e) Peter Michelsen With (f.ca.1740?) fra Settem (bosatt i Kamsvåg, Straumsnes) skal ha vært g.m. Elisabeth Iversdatter Gaas (1744-1831), men jeg har også 'sett ham gift med' hennes søster Beret Sophie f. ca.1730. Hva er rett ?f) Er nevnte Jesper With (pkt. c) far til Petter Jespersen With som i 1706 var kordegn ved Domkirken i Trondheim ?Håper noen kan bidra til avklaringer her ...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Finn Oldervik

Eg er litt usikker på om det som står i den nye utgåva harmonerer med det som står i den gamle. I og med at eg har berre den gamle utgåva av Åskardsboka, så er det vanskeleg å svara på spørsmålet ditt, men i den gamle var det ein god del feil og manglar.Mvh Finn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Odd Handegård

Til 3: Den utgaven av Hyldbakks bok jeg refererer til er den siste, altså den som kom i 1987. Regner med at mye er rettet, men spørsmålet er om det fortsatt gjenstår (alvorlige) feil.Til 2: Jeg vet ikke om jeg er den rette til å svare - ettersom det er jeg som spør, men her er et forsøk basert på Hyldbakk:a1) Kan Hans Bastiansen som bodde i Vegsund fra ca.1636 være sønn av (Se)bastian Withe (1591-1656) som kom til Åsskard rundt 1617 og kjøpte Settem i 1639 ? Hans skal ha vært svoger av Johan Olufsen Helt som kjøpte halve Veibust i Borgund ca.1648 og døde før 1661. a2) Hvordan var dette svogerskapet, tro ?Nei, Hyldbakk oppgir ingen Hans blant barna til Sebastian (f. 1591).b) Hvem var egentilig (Se)bastians far ? (Georg el. Andrew Sebastianson Withe, ev. andre ?).Hyldbakk tror mest på Georg.c1) En Bastian Withe antas å være far til Christopher Bastiansen Withe (ca. 1710-etter 1754), prest i Sunndalen, og Elisabeth Bastiansdatter Withe (g. Christopher Dorph), som (som enke ?) bodde hos broren.Kan Bastian ha vært sønn av Christopher Sebastiansen Withe (1633-1688) fra Åsskard (prest og prost i Sunndalen) og hans kone Else Lambertsdatter Balchenborg ?Hyldbakk mener Ja.Disse hadde barna Sebastian 1656, Lars ca.1658?, Christopher ca.1660?, Anna Catharina 1670, Ingeborg ca.1672? og Jesper. Spørsmålet er altså om Bastian hører hjemme her.Hyldbakk har med de tre første, men ikke Ingeborg og Jesper.c2) Og kanskje (også) Elisabeth Christoffersdatter With, som var g.m. Christopher Nielsen Dorph (1706: bos. i Gudbrandsdalen) ? Eller er det her en sammenblanding med den Elisabeth (nevnt over) som (også ?) var g.m. Christopher Dorph ?Nei til Elisabeth i følge Hyldbakk.Fant ingenting om resten.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore Kristiansen

Når det gjelder Bele, sidene 311-312 i 1987-utgaven, er det noe som jeg lurer på. Nederst på side 311 nevnes Gurå f. 1712 g.m. Ola Larsson. Hennes far, Anders Gullikson, kjøpte 12 mkl i garden av Kristen With på Åsskard, i følge Hyldbakk.På neste side står det at Gurå får 7 barn og det første er født i 1758 og sjette barnet i 1771! Jeg har ikke begynt å sjekke dette mot kildene ennå, men står det et annet fødselsår på Gurå Andersdotter i den gamle utgaven?Ellers sies det her på Nordmøre at Hyldbakk fikk ikke lov til å ta med uekte barn i slektene til medlemmene av bygdebokkomiteen i den første utgaven, men at mange av de uekte kom med i 1987-utgaven. Mvh Tore

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Finn Oldervik

Fødselsåret 1712 for Gurå må vera feil. Broren Gullik har eg funne ut var f. 1753. At det skulle vera over 40 år mellom søskena er lite sannsynleg. At Gurå skulle få born i 60-åra er vel heller ikkje særleg truleg. At same feilen går att i den nye utgåva verkar ikkje særleg positivt. Truleg er det fleire av desse.Korleis er det til dømes med dei to sønene til Henrik Gulliksson på Bele (farfar til Gurå), Peder f. 1671 og Ola f. 1681. Eg har noteret at Peder kom til Hestnes, medan Ola hamna i Rodal, begge dei to gardane låg i daverande Aure prestegjeld. Er dette teke med i den nye utgåva?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore Kristiansen

ETC har en viss oversikt over denne slekta. Om ETC kan dere lese her [url="http://www.kristiansund.folkebibl.no/lokalavd/thurn-christensenA.htm>Lenke.Per Nermos spørsmål d: ETC har at'Jørris Torsteinsen White f. 1661 Aasgaard +1700. Cand. theol. Bosatt på Tønset?x Støren 3/4 1695 Anne Christine Schjelderup (Datter av sogneprest til Støren Peder Jørgensen Schjelderup. (xx Christen Aalborg))D1. Torstein Jørrisen White f. 1695 +9/6 1775'ETC har få kildehenvisninger, men på denne

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore Kristiansen

Til innlegg 5 og 6. Nei, det står ikke noe i nyutgaven hvor Peder f. 1671 og Ola f. 1681 dro. De andre søsknene er nevnt med ektefeller.I følge føreordet i nyutgaven står det: 'Jon Snekvik, den tidlegare formann i bygdeboknemnda, oppmoda ungdomslaget til å blåse nytt liv i bygdebokarbeidet og ajourføre historia fram til i dag.' Da er det ikke sikkert at de rettet på så mange feil eller mangler i den gamle utgaven. De konsentrerte seg kanskje mest om å få med de nye generasjonene? En sønn av Gurå, Anders, havna på Sandnes i Valsøyfjorden og er en av mine forfedre. Mvh Tore

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Odd Roar Aalborg

Et par opplysninger ang. tidligere innlegg:Kristoffer Dorph er av R. Støren (i verkshistorien s. 110) nevnt som proviantskriver ved Kvikneverket under partisipantskapet av 1707 frem til 1723/24. Ifølge nye Kvikneboka s. 144 bor han på Søndre Nergård (Orkeng), som er verkets proviantskrivergård på tidlig 1700-tall.Joritz (Jørgen) Torsteinsen With er klokker på Støren. Mener å huske at han nevnes i bygdeboken der. Hans enke blir Kristen Anderssen Aalborgs andre kone, og får en sønn med ham, oppkalt etter hennes avdøde mann.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Finn Oldervik

Har notert at Anders Olsson Sandnes hadde born med Else Martha Conders i 1782, men har ikkje notert kjelda for dette. Elles nedtammar eg sjølv frå Kristen Kristenson Bele With f. 1796 og kone Dordi Knutsdotter f. Bævre frå Surnadal. Slik har eg forfedrar både på Bele, Åsgård og Settem og har m.a. av den grunn interessert meg for desse gardane ut frå reint private motiv. Gjennom tidene har eg gjort ymse supplerande notatar rett i bygdeboka, men dessverre har eg ikkje alltid vore like flink med å notera kjeldene. Som eit døme kan nemnast at kona til Jacob Torsteinson White f. 1656 på Åsgård i Hyldbakk er kalla Gidsken Hansdotter Tausan. Eg har notert at ho var dotter til Tingvollpresten Jens Andersson Tingvoll. I bygdeboka er det nemnd 9 born til Torstein Sebastiansson og Dorothea Hansdotter. Eg har 10. Det var og ei dotter som heitte Milde (d. 1694) g,m, Nils Peterson Graver i Lillefosen (ei dotter, Anne). Kanskje har den nye utgåva med dette?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore Kristiansen

Til innlegg 2 og spørsmål c1) En Bastian Withe antas å være far til Christopher Bastiansen Withe (ca. 1710-etter 1754), prest i Sunndalen:Jostein Sande i Sunndalsboka bind VI, Tid som var. Bygdahistoria fram til 1840, Sunndal 1981, nevner ikke noen prest Withe i Sunndal eller Øksendal på 1700-tallet. De sogneprestene han har er: Michel Myhre 1704-1728, Peder Borch 1729-1751, Baltasar Schnitler 1751-1764, Peder Tønder 1764-1808.Av kapellaner i Øksendalen har Sande følgende: Gert Mumme 1704-. Henrik Opdahl Celius 1741-1754, Ole Rein 1755-1769 (far til Eidsvollsmannen Jonas Rein), Jørgen Johan Ibsen 1769-1789, Nikolai Støren 1789-1805. Peder Borch Tønder, sønnen til sogneprest Peder Tønder, var personellkapellan 1789-1805, residerende kapellan i 1806 og sogneprest i 1809 etter faren. Det står ikke hvor lenge Gert Mumme var kapellan i Øksendalen, men i følge Hyldbakk døde han som hjelpeprest på Øye i Surnadal 20 febr. 1741. Om det betyr at han fremdeles var residerende kapellan i Sunndal, det husker jeg ikke i farten.----------------------Angående spørsmål e i innlegg 2, står det også hos Roaldset at det var Elisabeth Iversdatter Gaas som ble gift med Peder Michelson With. Andre gangen ble hun gift med Erik Arntson. Roaldset, Gards- og ættesoge for Straumsnes, bind 1 side 551. Søstra Beret Sophie ble gift med Esten Pederson Kamsvåg.---------------Til spørsmålet i innlegg 10 om Mille. Hun står heller ikke i 1987-utgaven, men ETC har henne med. ETC har 10 barn etter Torstein. Om Mille står det hos ETC:'C9. Mille Torstensdatter White f. 16.. +1696 LIllefosen. x Niels Pedersen Grouer f. 16?3 +1723. Bartskjær i Lillefosen.D1. Anne Nielsdatter Grouer f. 1692 Lillefosen'. Fødselsåret til Niels er enten 1653 eller 1663---------------Til spørsmålet i innlegg 10 om opphavet til kona til Jakob Torstensen. I 1987-utgaven til Hyldbakk står det at 'Gidsken Hansdotter Tausan, dotter til Tingvollpresten Hans Nilsson Tausan.' ETC har 'Jacob Torstensen White f. 15/3 1656 Settem + 1715. Kjøpmann i Trondhjem.x 2/2 1688 Gidsken Hansdatter f. 11/7 1655 Tingvoll +1/10 1730. Datter av sogneprest Hans Andersen i Tingvoll og hustru Birgitte Schjelderup (senere gift med Hans Tausan). Gidsken Hansdatter var tidligere gift 9/5 1677 med rådmann og postmester i Trondhjem Caspar Wildhagen.' Svein Tore Dahl har at Gisken var datter av Jens Andersen, sogneprest i Tingvoll 1655-1659, og Beritte Pedersdtr Schjeldrup. Beritte/Birgitte ble gift med ettermannen i sognet, Hans Tausan.------------------Jfr. innlegg 9 og at Joritz Torsteinsen With var klokker på Støren. Finnes det geistlige skifteprotokoller for Dalerne prosti i Sør-Trøndelag i tida rundt år 1700, og kan skiftet etter klokker Jørris Witt finnes der? Da vil vel man få svar på barna etter ham? Jfr. spørsmål d1 i innlegg 2. Mvh Tore

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore Kristiansen

Angående Gisken gift med Jakob Torstensen With nevnt i innlegg 10 og 11. Svein Tore Dahl har i boka Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700, Trondheim 1999, skrevet en utgreiing om patronymet til Gisken.Gisken står nevnt som kone til rådmann Caspar Wilthagen: 'Han var andre gang gift den 9/5 1677 med Gisken Jensdtr, hun var født i 1655 og var en datter av Beritte Pedersdtr Skjeldrup og Jens NN.' med henvisning til note 150.Note 150: 'Erlandsen, i sine prestebiografier, har henne som datter av Hans Tausan som var gift med Birgitte Pedersdtr Schjeldrup. Dette er ikke riktig for Gisken kalles konsekvent for Jensdtr. Det viser seg ved en nærmere granskning at Gisken var en stedatter av Hans Tausan, hennes mor, Berrite (Berrite er riktig navn etter Tausans egne opptegnelser der han sier at april 1677 døde min hustru Beritte) må første gang ha vært gift med en Jens NN. Gisken hadde også en fullsøster Ane Jensdtr som var gift med Peder Nilsen Støren og i skifte etter Ane i 1717 er arvingene nettopp hennes fullsøster Gisken, sl Jacob Withs og hennes halvsøsken som alle trolig var barn av Hans Tausan. Anne og Giskens halvsøsken var ifølge Annas skifte den 8/4 1717. Hr Jens Tausan, Anders Tausan, Kirsten Hansdtr Tausan gift med Jørgen Fremmer, Dorethe Catharina sl Hendrik Rytters og Sara Tausan gift med Nicolay Engelhart. At Beritte var mor til Gisken kommer frem ved at Caspar i 1682 sier at hans modersøster er Anna Skjeldrup som var gift med Mag. Søffren Hansen.'Alle som holder på med preste- og embetsslekter i Midt-Norge må ha tilgang til Svein Tore Dahls bøker. Han har rettet opp mye hos tidligere genealoger. Litt feil i de bøkene også, men mange spørsmål kan bli avklart hvis man slår opp i dem først. :-) Mvh Tore som nå skal ut og nyte sola.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Finn Oldervik

Tore sitt svar viser vel det eg hadde ein mistanke om, at dei fleste gjengangarane frå førsteutgåva også går att i den siste. Mine notatar var elles gjort lenge før Dahl sine bøker kom. Eg har heller ikkje gått gjennom ECT sine skrifter. Notata er gjort på bakgrunn av ymse originaldokument som skifteprotokollar, panteprotokollar og justisprotokollar for å nemna noko. ECT har truleg nytta mange av dei same kjeldene.Mvh Finn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore Kristiansen

Spørsmål a1 i innlegg 2 om Hans Bastiansen i Vegsund var sønn av Sebastian White? Både Hyldbakk i Åsskardboka og ETC har bare 4 barn av Sebastian White: Torstein, Elisabeth, Michael og Christopher. De tre brødrene får alle mange etterkommere og etterslekta er stort sett kjent.Men Elisabet som ble gift med visepastor til Frosta hr. Jakob Olsen, er etterslekta litt ukjent. Svein Tore Dahl nevner i 'Geistligheten..' bare to barn: 'Else: Nevnt i famlieskatten i 1676. Jacob: Var student ved Trh katedralskole i 1664 som Jacob Jacobi Frostensis.'Elisabeth døde på Støren i 1717. Kanskje det er et skifte etter henne i skifteprotokollene for de geistlige? Det er jo en sjanse for at hun ikke hadde livsarvinger. Det er vel andre (les Per Nermo i Oslo) som har disse mikrofilmene lettere tilgjengelig enn meg her i Kristiansund, og kan sjekke om disse geistlige skifteprotokollene eksisterer og i så fall gjøre oppslag i dem. Siden du spør så mye Per, kan du vel ta deg bryderiet med å sjekke ut disse primærkildene? :) Mvh Tore

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Mange takk for gode svar, Tore ! Jeg vet ærlig talt ikke hvor man ev. kan finne geistlige skifteprotokoller for f.eks. Støren i 1717.Dette med 'prest i Sunndal, Christopher Bastiansen Withe (ca. 1710-etter 1754)' er antakelig en forveksling med hans navnebror som var prest der 1656-1688, slik du antyder. Riktignok skal en 'Elisabeth Bastiansdatter Withe' (i 1754 ?) ha bodd hos sin bror Christopher (prest ?) i Sunndal, men dette skjønner jeg ikke hvem kan ha vært ...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore Kristiansen

Hva er kilden din for at Elisabath Bastiansdatter Withe bodde i Sunndalen i 1754? Hvis de geistlige skiftene eksisterer så tidlig som 1700 og 1717 for Dalerne prosti, der Støren ligger, finnes de nok på mikrofilm. Riksarkivet har alle mikrofilmer som er utgitt, tilgjengelige på lesesalen. Mvh Tore

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Hva skyldes din spesielle interesse for akkurat Elisabeth (Se)Bastiansdatter Withe (1621-1717), g.m. Visepastor til Frosta, Jacob Olsen ?(I debatten 30494: 'Johan Olsen Helt i Bud og Hans Bastiansen i Vegsund - svograr, men korleis ?' (Lenke) refereres Simon Ellefsen (innlegg 4) : ''Christopher Sebastianssen Withe, f. paa Aasgaard i Stangvig Sogn, var Broder til Hans Withe, Vicepastor til Frosten (S. 270). Deres Fader skal have været Foged''. Dette må vel være feil, denne Hans (Torsteinsen) Withe var vel brorsønn av Christopher ?)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Jeg har dessverre ikke notert kilden til at en ''Elisabath Bastiansdatter Withe bodde i Sunndalen i 1754''.Det kan selvsagt være en forveksling med Elisabeth Christophersdatter Withe (1667-1760 Støren), g. Christopher Nielssøn Dorph (1658-1746 Støren). Hun var jo da enke i 1754. Hennes bror (?) Christopher bodde vel i Trondheim, men var født i Sunndalen.Hvor sikre er vi forresten på at denne Elisabeth var d. av sogneprest til Sunndal, Christopher Sebastiansen White ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore Kristiansen

Du kan jo sjekke skiftet etter henne selv, og se om du får noen tips der. Noen ganger må vi til kildene for å finne svarene. :-) Mvh Tore

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Jeg har som du kanskje skjønner ikke selv noen spesiell interesse av Elisabeth (Se)Bastiansdatter Withe (1621-1717).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Olav Sæter

Hei! Dette er forsåvidt en avsporing av debatten, noe som er helt vanlig fra denne kanten :-)Jeg ser at det er mange her som har imponerende oversikt over slektsforholdene på Åsgård. Jeg vil ikke la sjansen gå fra meg til å spørre 'panelet' om det er noen som kan hjelpe meg med nøtta i innlegg 32901, som er på Bele.Med vennlig hilsenOlav Sæter

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torkild Knudsen

Jeg vet ikke om dette er relevant, men i norske kongebrev 1699-1703 finnes følgende ekteskapsbevilgning for Ole Henriksen Torvik (fra Bele?) og Maret Markusdatter fra Stangvik. Disse var i tredje og tredje led beslektet, altså to ganger tremenninger hvis jeg har forstått det riktig

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torkild Knudsen

Til innlegg 22. Ekteskapsbevilgningen ble gitt 1702. jeg tror Ole Henriksen Torvik var sønn av Henrik Gulliksen Bele og barnebarn av Gullik Bele og N.Olsdatter Honnstad? Maret Markusdatter tror jeg var datter av Markus Olsen Holten? og barnebarn av Ole Arntsen og Brynhild Markusdatter Øvre Holten Surnadal.Fann denne ekteskapsbevilgningen blant noen kladder jeg har liggende, bør vel dobbeltsjekkes.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torgeir Kvalvaag

(22) + (23): Ola Arntson Torvik/Nestu f. 1606 gm. Brynhild Markusd. Holten/Øvre. Barn: Markus Olson Torvik f. 1635.Markus Olson hadde disse barna: 1.Gurå gm. Isak Pederson Årnes på Nedre Garte; 2.Brit gm. Peder Steinarson Garte/Øvre; 3. Maret Markusd.; 4.Ola f. 1671 gm. Gjørri Henriksd. Bele.Markus var altså bruker i Nestua i Torvika. Ole Henrikson var formodentlig bror av Gjørri. Men hvorfor han ble kalt Torvik kan jeg ikke forklare. Maret Markusdotter var i så fall gift med bror av sin svigerinne. Men det krever vel ikke noen bevilgning? Kilde: H. Hyldbakk Heimar og ætter i Stangvik bd. 1, s.479 ff.Hilsen Torgeir.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.