Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Oddbjørn Johannessen

[#40447] Hvem var Anne Kirstine Gundersdtr. Gills foreldre (Oddernes, d. 1798)?

Recommended Posts

Gjest Oddbjørn Johannessen

Anne Kirstine Gundersdtr. Gill (Gjel) giftet seg i 1796 i Kristiansand med Thomas (Pedersen) Møller (se Lenke). Hun døde allerede i 1798, og er således ikke å finne ved ft. 1801. Hvem var hennes foreldre? Hun var ikke nødvendigvis fra Gill/Gjel i Oddernes, men bodde der før vielsen. Jeg har foreløpig ikke kunnet finne hennes dåp i kirkebøkene for Oddernes og Kristiansand. Er det noen som har noen gode tips?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Jeg er ikke kommet noe nærmere Ande Kirstine Gundersdatters opphav, men kan jo referere de aktuelle kirkebokinnførslene jeg har funnet:Fra Kristiansand MINI A-5:Den 1ste Marts 1796 er Ungkarl og Styrmand Thomas Pedersen Møller fra Sønderborg paa Als farende med Capt. Munch fra Kiøbenhavn troloved med Pige Anne Kirstine Gundersdat. Gill. Cautionister Skipper Carsten Carstensen og Skipper Peder Jepsen Munck.-------Fra samme kilde:F. 31/8 1796 (døpt 9/9): Peder. Foreldre: Styrmand Thomas Pedersen Møller og Kirstine Gundersd.-----------Fra Kr.sand MINI A-6:Død 26/8 1798 (begr. 28/8) - Kirstine Gunders D. Styrm. Thomas Pedersen Møllers Hustr.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Jeg kan jo også ta med fadderne for Peder Thomassen Møller ved dåpen 9/9 1796 - så langt jeg klarer å lese dem:Margrethe Lorentz Jorstads Hustr., Karen Jan Simon Frises Hustr., Signe Blix(?), Osm(..) Gunder Moland/Mæland, Arnt Martin Aanensen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Noen av faddernavnene kan jeg ha feiltolket. Det som imidlertid synes klart, er at ingen av dem er nære slektninger av Anne Kirstine Gundersdtr. Gill. Den eneste av dem jeg er nokså sikker på å ha funnet i ft.1801, er fadder nr. 2 - Karen (som i folketellingen har etternavnet Ugland og er kona til styrmann Simon Joh. Friis).Jeg har i utgangspunktet gått ut fra at etternavnet Gill refererer til gården Gill/Gjel i Oddernes, men er ikke lenger sikker på det. Hun kan - i likhet med mannen - være innflytter. Hadde hun vært fra Oddernes, burde noen fra Gill-/Gjel-slekta vært faddere. Jeg har heller ikke funnet henne i gårds- og slektshistorien for Oddernes.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torleif Odland

Oddbjørn, jeg fant noen notater jeg engang har gjort, da jeg hjalp noen med en slekt som kom fra Leesland i Iveland. Jeg fant dengang en Jon Kristensen Gjel som kom fra Leesland, og som trolig døde kring 1730, han var gift med Siri Tollisdatter Gjel, og blandt barna nevnes en Gunder, jeg tror han var yngst. Men Jon Kristensen kjøpte også bruket av sin bror Gunder Kristensen i 1714. Etternavnet hennes skulle jo være reelt, med andre ord at hun kan være en datter av Gunder Jonsen.Som nevnt Oddbjørn, dette er bare noen notater jeg hadde, men finnes Gill andre steder, da tror jeg en må over til Danmark.Torleif

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Takk skal du ha, Torleif. Jeg kjenner til koblingen Leesland - Gjel, som kommer inn et annet sted i min kones slekt. Gunder Jonsen var jeg imidlertid ikke bevisst på. Her er det selvsagt en mulighet. Ellers har jeg, som deg, tenkt i retning av Danmark. Ektemannen var jo dansk, i likhet med i hvert fall den ene forloveren (antakelig den andre også). Dessuten har jeg stusset over at ingen av hennes slektninger ser ut til å være representert som faddere ved sønnens dåp. Og det er jo litt påfallende dersom hun var fra Oddernes.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torleif Odland

Forfatteren og skuespilleren Claes Gill, hadde vell danske aner noe generasjoner tilbake siden, selv om han var fødd i Odda, om jeg ikke husker feil da. Så hun kan nok kansje være innvandret fra Danmark ja.Torleif

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristin S. Aasen

Hei!Jeg ser at en av fadderne i Peders dåp het Blix (Signe). Vil opplyse at overtoldbetjent Peter Blix Gill (gift 2. gang med søster (Ida/Ide Heiss) til min tippoldemor)(med i folketellingen 1865 for Kr.sand s) født i Høland 1787 var sønn til Jonas Gundersen født i Oddernes.Og Jonas Gundersen var sønn til Gunder Kristensen/Kristenson. Det er kopling til Leesland-slekten. Uklart foreløpig hvor/hvem Blix-navnet kommer fra. Noen brukte både Blix og Gill. Andre brukte enten Blix eller Gill. Har sett at noen har brukt Blix noen gr. og brukt Gill andre gr. Snakker om samme personer.Mvh. Kristin S. Aasen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Interessant! Jeg var litt usikker på min lesning av Signes etternavn - men da er det muligens likevel rett. Jeg finner henne imidlertid ikke igjen i ft. 1801. Jonas Gundersen er kanskje identisk med Jonas Gill - som ble teolog og misjonær på Grønland?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristin S. Aasen

Hei!Faren til Peter Blix Gill var sogneprest i Nes og Høland. De fleste av barna er født der. Så det er godt mulig at denne Jonas Gundersen er denne Jonas Gill. Det er ikke angitt når nevnte Jonas var teolog og misjonær i Oslo.Og jeg finner heller ikke Signe Blix i 1801 folket. Kanskje hun var død da. Eller giftet seg etterpå (etter Peders dåp nevnt ovenfor).Mvh. Kristin S. Aasen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristin S. Aasen

Hei igjen!Vi snakker om samme Jonas Gill. Altså samme mann som var teolog i Oslo og sogneprest i Høland.Peter Blix Gill var gift 1. gang med Anne Mathea og så 2. gang gift med Ide/Ida Heiss.Mvh. Kristin S. Aasen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Jeg ser at jeg nok bør sjekke fadderne også ved dåpen til tvillingparet Thomas og Kirstine (1/9 1798). De ble født 24/8 1798. Dagen etter døde moren, Kirstine Gundersdtr. Gill. Tvillingene døde rett etter dåpen (2/9 og 9/9).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Laila Kornstad

Her behandles også familien til Jonas Gill:LenkeLaila.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Her er Anne Kirstine Gundersdtr. Gills sønn, Peder Møller, i 1801: Lenke. Han er altså i losji hos en familie i Kristiansand (som hadde tilknytning til Flekkerøya), og faren betaler kostpenger for ham. Kan dette være slektninger av Anne Kirstine? Jf. familietradisjonen døde Thomas P. Møller i slaget på Københavns red samme år.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Fadderne ved tvillingene Thomas og Kirstines dåp bragte meg nok ikke noe nærmere Kirstine Gundersdatter Gills opphav, men navnene er likevel interessante, i og med at de forteller om en viss sosial status:Fra KB for Kristiansand:F. 24/8 1798, døpt 1/9: Thomas og Kirstine (hjemmedøpt). Foreldre: Styrmand Thomas Pedersen Møller og afgl. Kirstine Gundersd. Gill. Faddere for Thomas: Prestinde Støren, Mad. Inger Kirstine, Kristen Kjeruls., Jfr. Line Hagerup, Oberst Rick, Lieutnant Holtermann. Faddere for Kirstine: Mad. bernt Holms, Mad. Rachel Rollef Jansens, Jfr. Henriche Fordahl, Dr. Petersen, Isaach Isaachsen, Johannes Nyrop.-------------Jeg kan jo også ta med dåpen til Thomas P. Møllers 'uægte'-fødte datter:F. 31/10 1799, døpt 1/9: Kirstine Thomine. Uægte. Foreldre: Enkemand og Styrmand med Torgius Lund Thomas Pedersen Møller og Todne Hansd. Jernæs. Faddere: Maren Simon Biørnsens Hustr., Sille Johanne Peder Siversens Hustr., Renild Pedersd., Matr. Hans Aanonsen, Skomagersv. Ole Larsen Hageland.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Ad forbindelsen Leesland (Iveland) - Gill/Gjel (Oddernes):Jf. Oddernes-boka eide Christen Leesland allerede i 1624 1/2 hud i Gill. Senere (1700) finner vi Anders Christensen Leesland med eiendom og pant i Øvre Gill. Han overlater senere gården til broren Gunder Christensen Gill (ca. 1667-1752), som var g.m. 1) enka Tone Aanonsdtr. Hamre (Tveit); g.m. 2) Torbjørg Jensdtr. Eidet.Barn (alle fra 2. ekteskap):1. Christen Gundersen Gill (1732-1777), g.m. Ragnhild Tellefsdtr. Skaiaa (Iveland). Christen overtar gården, og Oddernes-boka følger bare opp brukerne - ikke brukernes søsken.2. Jens Gundersen Gill. Kom til Sjursøya.3. Olav Gundersen Gill. Kontorist, senere skipsfører i Kristiansand.4. Jon Gundersen Gill ('Jonas Gill'). Olavs tvillingbror - ble misjonær på Grønland, senere sokneprest i Hallingdal og Høland.---------------Nedre Gill ble i 1714 kjøpt av en tredje Leesland-bror: Jon Christensen Gill (død 1730). Han kjøpte av broren Gunder. Jon var gift med Siri Tollisdtr. Gill (død 1735), som var broren Gunders stedatter (datter til Tone Aanonsdtr. Hamre). Siri gift som enke m. Øven Jensen Haus (som igjen som enkemann ble g.m. Ragnhild Jensdtr. Eidet, søster til Gunder Christensen Gills 2. hustru).Jon Christensens barn:1. Guri Jonsdtr. Gill.2. Tellef Jonsen Gill (1722-1778), g.m. Gunhild Vilhelmsdtr. Gjusnes. Tellef overtok gården.3. Tolli (Tellef) Jonsen Gill.4. Christen Jonsen Gill.5. Steffen Jonsen Gill. Til Vikeland i Vennesla.6. Gunder Jonsen Gill.---Sistnevnte, Gunder Jonsen Gill, er interessant - nevnt av Torleif Odland i innlegg 5 som potensiell far for Anne Kirstine Gundersdtr. Gill. For å gå denne hypotesen nærmere etter i sømmene er det selvsagt nødvendig å finne ut hvor han ble av, hvem han giftet seg med osv. Kan noen hjelpe her?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Gunder Jonsen Gills dåp i 1729 (jf. FS-IGI): Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Kan det være Gunder Jonsen Gill som gifter seg her: Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Tja - her heter brudgommen Gunder Jonsen Sødal: Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

I Oddernes-boka er det ikke nevnt noen Gunder Jonsen på Sødal...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torleif Odland

Oddbjørn, jeg tror jeg fant Gunder på Sødal i en eller annen sammenheng, i noen papir på SAK.Hvor kommer Anna Torsdatter fra?Hadde hun noe med Sødal å gjøre?.Kan skiftekortene på SAK ha opplysninger tro?Torleif

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Jeg regner med at det kanskje kan finnes relevant informasjon i skiftekortkartoteket på SAK. Dessuten bør jo kirkeboka inneholde opplysninger om parets foreldre ved vielsen/trolovelsen (samt forlovere). Så når jeg får tid, skal jeg sjekke dette. Jeg kastet her bare ut et par foreløpige funn, i fall det fantes noen i forumet som allerede 'kjente' de aktuelle personene.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.