Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Johan I. Borgos

[#40519] Ole Paulsen f. ca. 1804 på Røros

Recommended Posts

Gjest Johan I. Borgos

Tømmermannen Ole Paulsen, født ca. 1804 på eller ved Røros, kom til Borge i Lofoten omlag 1840. Der fikk han to barn utafor ekteskap, dattera Maren Kristine og sønnen Johan Vilhelm. De to fant seg ektemaker rundt 1870, og begge familiene bosatte seg i Melfjorden i Hadsel. Ole blei med dem dit.Jeg har alle opplysningene i folketellinger og kirkebøker om det som skjedde etter 1840, men jeg har ikke opphavet til Ole Paulsen. Kan noen skaffe meg de nødvendige opplysningene der?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Astrid Ryen

Fra Hogne Holsts kirkebokavskr.:Ole f. 15/10, d. 28/10 - 1804: foreldre Kirsti Christophersd. Quichne og Povel Olsen. Siden mora står først, går jeg ut fra at Ole er født 'uekte'.I 1801 er det en eneste Poul Olsen på Røros, 24 år og Contoirbetient hos proviantskriver Andreas Hejde. Poul har etternavn Langen.Kirsti Christopher 18 år bodde i Kirkegaden sammen med sine foreldre Christopher Jørgensen Qvikne, 66 år og smelter, og Maren Michelsdatter 58.Jeg kan ikke se at Poul Olsen Langen og Kirsti ble gift. En Kirsti Christopherdatter ble 24/5 - 1807 gift med Lars Jensen Hallen.Med alle forbehold.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Johan I. Borgos

Utmerket! Og tusen takk for innsatsen. Som vi sier her oppe: Æ trur dæ. Ole Paulsen har forøvrig ganske mange etterkommere.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ove Haugrud

Paul Olsen født (eller døpt) 13.04.1777 (hognes.net) av foreldre Ole Paulsen og Berit Hansdatter Langen. Christopher Jørgensen og Karen Michelsdatter giftet seg den 22.03.1767 (hognes.net)(Karen og Maren er sikkert samme person med feilskrevet navn et av stedene). Finner følgende søsken til Kirsten(og da heter mor Maren Michelsdatter) : Jørgen 12.04.1767, Michel 26.12.1770, Faste 27.11.1774, Peder 26.12.1777, Christopher 05.02.1786. Kirsten født 28.09.1783 (alt fra hognes.net). Jeg er ganske sikker på at jeg har en god del mer om Berit Hansdatter Langen og kanskje flere av de nevnte aner til Ole Paulsen i dataregisteret mitt - skal sjekke hjemme i kveld, og kommer kanskje tilbake med mer.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ove Haugrud

Maren Michelsdatter er nesten helt sikkert den Maren som ble født på Røros 05.10.1743. Far heter Michel Østgaard, mors navn ikke nevnt (RHD, døpte i Røros 1727-1766)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Astrid Ryen

Jeg er også kommet til at Paul Olsen sannsynligvis er identisk med den Paul født 1777 som Ove nevner. Jeg har funnet Paul Olsen i Rørosboka b 4 (side 63) og tror ikke Paul hører hjemme der. Grunnen til min nysgjerrighet er at de aner som anføres i Røroboka er av min egen slekt.Men det stemmer vel at Paul Olsen 17/6 - 1806 ble gift med Gunnild Larsdatter Hjulmager? Ad foreldrene: Berit Hansdatter ser ut til å være død i 1801. Men det er en Ole Paulsen 73, enkemann og handelsmann, i 1801. Er han faren?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Johan I. Borgos

Ole Paulsen hadde som nevnt - se (1) - to barn uten å være gift. Den eldste, Maren Christine, blei født i 1840 eller 1842. De fleste kildene oppgir at hun var født i Borge (Lofoten), men ett sted står Røros som fødested. Jeg synes det er merkelig at Ole tok en småunge med fra Røros til Lofoten, men jeg har ennå ikke funnet dåpen til jenta her nord. Kan hun likevel være født på Røros?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Astrid Ryen

Det som står om Ole Paulsen i Rørosboka b 4 side 63 er at han 20 år gammel 'tok attest til Nordland'. Han kunne kanskje ha vært tilbake til Røros en tur, eller han reiste langt senere nordover enn planlagt?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Johan I. Borgos

Jeg tror nok jenta var født i Borge, ut fra det du skriver. 'Ho Maren i Melfjorden' blei forresten et begrep i si tid, ei klok kone i ordets beste betydning. Takk for hjelpa!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ove Haugrud

Berit Hansdatter Langen er datter av Hans Olsen Smeltersønn og Lise Bendtsdatter fra Bentgården i Feragen. Disse 2 giftet seg 02.06.1732, og de fikk følgende barn : Ole født 09.10.1733 døpt 18.10.1733, Ingeborg født 30.07.1735 døpt 07.08.1735, Bent født 18.09.1737 døpt 29.09.1737, dødfødt datter 1739, Lucia født 22.04.1740 døpt 01.05.1740, Lars født 12.11.1742 døpt 18.11.1742, Christen døpt 24.01.1745, dødfødt datter 1747, dødfødt datter 1749, Lucia døpt 15.02.1750 og Berit døpt 23.05.1752. Disse opplysningene finner jeg i kirkebøker for Røros 1727-1766 her på Digitalarkivet. I Rørosboka bind 3, side 428, under Langen søndre står det litt mer. Ut fra det som står der var Hans Olsen Smeltersønn født 1707 og døde i 1776, mens hans kone Lise Bendtsdatter var født i 1707 og døde i 1783. Hans Olsens far var trolig Ole Larsen Smelter (om en skal tro Rørrosboka), og Hans hadde en bror som het Ole som det står litt om i samme Rørosbok side 430 under Langen nordre. I samme Rørosbok på side 397-398 under Bentgården finner jeg at Lise var datter av Bent Tørrissen født 1668 og død 1743 i hans første ekteskap (konens navn ikke nevnt). Bent var igjen sønn av Tørris Eriksen født 1628 og død 1702. Dette er det jeg fant i farten - husk på at opplysninger i Rørosboka ikke nødvendigvis alltid er riktige (men det er ganske god sjanse for at mye er riktig).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Johan I. Borgos

Mange takk, Ove og Astrid. Jeg veit om en del mennesker som er svært interessert i disse opplysningene. Ei stund lurte jeg på om det fantes band til mi slekt (oldefaren min kom fra Borgosen i Brekken), men så langt ser jeg det ikke, og det var heller ikke hovedærendet mitt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Astrid Ryen

At Hans Olsen Smelter skulle være sønn av Ole Larsen, er feil. Dette er ikke min slekt, men jeg havnet i denne slekten for lang tid tilbake på grunn av en tilsvarende feil et sted i bind 4.Det er et skifte etter Ole Christensen Smelter i 1721. Han etterlot seg enken Lucia Larsdatter (Rise) og følgende barn: Christen 33, Lars 30, Søren 24 (kaller seg Gylland), Ole 17, HANS 13, Lucia gift med Faste Pedersen, Anne gift med Lars Pedersen, Beritte 19. Se også tema 5915.Når det gjelder Ole Paulsen, far til Paul Olsen f. 1777, så tror jeg ikke han kan være den som Rørosb. bind 3 påstår han er. Noe mer vet jeg egentlig ikke.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Astrid Ryen

Videre notater fra temaer her i DA:Ole Christensen Smelter var sønn av Christen Sørensen og Berit Olsdatter. Det var skifte etter Berit Olsdatter i 1718: Hun etterlot seg følgende barn fra første ekteskap med Christen Sørensen: Ole Christensen, (da allerede død og etterlatende seg kone, 5 sønner og 3 døtre), Berit Christensdatter 53 g. m. Lars Ellefsen, Johanna 50 g. m. Mon Corporal. Berit Olsdatter hadde i sitt andre ekteskap med Hans Kulberger datteren Dorthea g. m. Iver Grenader.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Astrid Ryen

I nest siste linje skal det stå Mons Corporal.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Astrid Ryen

Jeg har vært på videre jakt etter Ole Poulsens opphav (far til Poul Olsen f. 1777). Ole Poulsen 73 år i 1801 (se innlegg 6)er sjekket ut fra det som står ham i RB 4 under hus 53.Poul Olsen, som forresten var pliktsfogd, har jeg funnet under hus 77 (s. 76f). Det pussige er at det der ikke sies eksplisitt hvem foreldrene hans er! Bare at han er sønnesønn av Lucia Fastesdatter (hun var 75 år i 1801 og gift i andre ekteskap) og hennes første ektemann Poul Olsen. De ble gift i 1746. Jeg har festet meg ved at disse hadde en sønn Ole Poulsen født 1754 om hvem det heter i Rørosboka at han var gift med enken etter Ole Mathiassen Hede. Det er mulig at det er denne Ole Poulsen 47 år, gift første gang med Kirsti Andersdatter Guldal 54, som er i tredje ekteskap LenkeDen dagen dette temaet dukket opp, studerte jeg kirkebokavskriftene hos Hogne Holst. Jeg kunne ikke finne at Ole Poulsen og Berit Hansdatter Langen ble gift, heller ikke at de fikk flere barn. Var Poul Olsen også et uekte barn?Jeg skal prøve å lete opp Ole Poulsen f. 1754 i Rørosboka. Så får vi se.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Astrid Ryen

Det gikk fort å finne faktisk. Hus 88, RB 4 side 80.Smelter Ole Poulsen kjøpte dette huset og videre står det 'Han var forlovet med Berit Hansdatter Langen og hadde med sønnen Paul, født 1777. Hun døde på barselseng, bare 25 år gammel. Ole Paulsen ble neon år senere gift med med enke Kirsten Andersdatter Guldal etc'

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Johan I. Borgos

Jeg har faktisk bind 3-5 av Røros-bøkene, og jeg veit at mangelen på navneregister gjør det nokså tidkrevende å leite der. En travel bygdebokforfatter kan dessverre ikke bruke så mye tid til blaing for hvert problem som dukker opp, og da er det godt å ha folk som hjelper til! Takk igjen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Astrid Ryen

Noe av historien ang. Ole Poulsens (født 1754) opphav står under hus 91 i RB 4 (side 83). Hans far Poul Olsens far og farfar (Ole Poulsen og Poul Olsen) finnes i manntallet. Poul Olsen f 1722 var gift med Lucia Fastesdatter, og hun må opplagt - som Rørosboka sier - være av Kjeldsbergslekten, datter av Faste Pedersen og Lucia Olsdatter (finnes nevnt i et av skiftene nevnt ovenfor). Lucia Fasted. heter Skanke i 1801, men hun er jo via sin farmor (Kirsten Fastesdatter, g. m. Peder Kjeldsen) også av den slekten.Ole Paulsen som er 10 år i 1701, var gift med Anne Hansdatter fra Sevatdal. Hennes slekt er greitt fremstilt under Sevatdal i bind 3 (side 115 f). Jeg stammer fra Annes bror Hans Hansen Smed eller Hans Smedsønn. Jeg ser ham som fadder på to av barna til Poul Olsen og Lucia Fastesdatter.Alt i alt - dette har vært en spennende jakt, og jeg fikk vite en god del om etterkommerne til Anne Hansdatter og Ole Paulsen, som jeg ikke visste fra før.Lykke til videre med din bygdebokskriving!Hilsen Astrid.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Johan I. Borgos

Takk skal du ha. Bygdebokarbeidet er blitt atskillig lettere takket være gode hjelpere på nettet. Ellers kan jeg tilføye at sønnen til Ole Paulsen, Johan Vilhelm Olsen (f. 1844), etter alt å dømme dro til Trondheim da sønnene hans flytta dit. Der brukte etterkommerne Grove som slektsnavn.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.