Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Torkild Knudsen

[#40563] Boksaspa i Straumsnes , etterslekta til Trond Johnsen Boksaspa nevnt 1597-1606

Recommended Posts

Gjest Torkild Knudsen

Hva vet en om etterslekta til Trond Johnsen Boksaspa. Jeg har seminarrapporten for Aspa-seminaret utgitt av kane.benkestokk.teiste forlag 1997. Her står det mye interessant om bl.a. Aspa og Boksaspa slektene.Følgende er oppgitt om Trond Johnsen Boksaspa: han er nevnt 1597-1606 og er gift med Guro Sørensdatter. Han har barna Audun Trondsen, Mille Trondsdatter, Merette Trondsdatter, Karen Trondsdatter, Apelone Trondsdatter. Alle er nevnt 1607. Audun Trondsen sin etterslekt vet jeg noe om , men hvor ble det av søstrene?En får vite endel av etterslekta til Auden Trondsen Boksaspa i skiftet etter Anne Olsdatter Boksaspen 1688. Barn i 1. ekteskap med Auden Trondsen: Trond Audensen Boksaspen, Ole Audensen Grønset, Alheid Audensdatter, Guro Audensdatter(som ble gm Ole Andersen Nålsund). Barn i 2. ekteskap med Peder Halvorsen: Beret Pedersdatter gm Fredrik Møst 2sønner og 2 døtre.I tema 40013 har jeg med noen skifter som forteller endel om etterslekta til Ole Audensen Grønset og Guro Audensdatter Nålsund. Finnes det noe info om de andre to barna hadde etterslekt (Trond Audensen Boksaspa og Ales Audensdatter)?Er det noen som har en oversikt over hvor i dette forumet Aspaslekta, Boksaspaslekta og eventuelt tilstøtende slekter er beskrevet (gjerne også andre steder på nettet)? Jeg kjenner til noen, men regner med det finnes flere temaer som omhandler eller eventuelt kommer borti disse slektene.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore Kristiansen

Når du skal forske i den yngre del av Aspaætta, må du lese denne artikkelen først: Myrvoll, Klaus Johan Grønseth, (1981–). 'Eitkvart nytt um Aspa-ætti.' NST 36 (1998): 273-282.Der har Klaus Johan rettet opp en god del av det som står i Aspaseminarrapporten om noen av de yngre delene av Aspaætta. Denne artikkelen er et must om du holder på med de yngste delene av Aspaætta.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Se tema 14238, bl.a. innlegg 2 og 17.LenkeEllers har jeg notert følgende om Trond og Guros barn:1) Auden Trondsson g.m. Anne Olsdtr. De overtok på Boksaspa. Audun døde omkr. 1634, og enken giftet seg på nytt med Peder Halvorsen.2) Mille (Mildrid) Trondsdtr. Død før 1661. Hadde 1661 en sønn Jon Lassesen Sletten. (Jon Sletten i Gagnat 1647, eier da var Peder Boksaspen)3) Marit Trondsdtr. gift 1) med Størker Olsson? Einset, gift 2) med Ingvald, gift 3) med Bersvein. Barn i de to første ekteskapene. Marit døde før 1652.4) Kari Trondsdtr. Var trolig død før 1661. Hadde 1661 en sønn Trond Halvorsen på Husby. (Trond og Peder Husby i Brøske otting, Stangvik pr.gj. 1647)5) Apelone Trondsdtr. Levde 1661. Hadde 1661 en sønn Trond Dale. (Er sannsynligvis Trond Svendsson Dalen i Gjemnes, gården kaltes tidligere 'Dale'. Trond Dale 1647)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(1:) Alhed/Ales Audensdatter Boksaspen skal ha blit g.m. Auden Ivarson Aspa (1628-1707) (av Trygge-ætta ?). Disse skal ha fått barna Maren (død 1744) (g1. Jens Ivarsson Juul (datter Marit 1674) og g2. Jon Arntsen Kvisvik), NN Audensen (bonde i Boksasep, overlot garden til brorsønnen Torstein), Erik (1658-1731) (barn: Peder, Eystein (3 barn), Torstein) og Margrethe (1677-1738) (g. Rasmus Arntsen Kvisvik) (6 barn). Se (http://nermo.org/slekt/d0019/g0000057.html#I7226).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Se også tema 33497:Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torkild Knudsen

Mange takk for hjelpen alle sammen. Det ser jo faktisk ut til at alle barna til Trond har etterslekt. Det går også frem at det må finnes flere barn en de som er foreløbig navngitt i de tekstene jeg så langt har sett. Til Tore i innlegg 2, det blir lenge til jeg får tilgang til artiklene du oppgir, jeg tror jeg må ha sett noe av dette tidligere, men er ikke sikker før jeg får lest dem.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torkild Knudsen

BOKSASPAEr følgende de som er kjent av de nærmeste etterkommerne til Trond Johnsen Boksaspa?Trond Johnsen Boksaspa gm. Guri Sørensdatters Barn:1)Auden Trondsen død ca.1634 gm Anne Olsdatter (hun gm.2 Peder Halvorsen) barn:1a)Auden Audensen Boksaspen gm Ane Arnesdtr Kvisvik barnløse 1b)Trond Audensen Boksaspen f.ca.1618 gm? Gjertrud Isaksdatter Gjengset 1c)Ole Audensen Grønset gm Kirsti Olsdtr. Grønset som hadde barna 1c1)Auden Olsen f.ca. 1680, 1c2)Ole Olsen Mork f.ca.1691 død ca.1715 gm Gunhild Pedersdatter, 1c3) Ane Olsdatter f.ca.1683, 1c4)Ane Olsdatter f.ca.1689. 1d)Alhed Audensdatter gm Auden Iversen Aspen f.ca.1628. Barn: 1d1)Erik Audensen f.ca.1658, 1d2)Ivar Audensen f.ca.1667, 1d3)Audun Audunsen f.ca.1667, 1d4)Anne Audensdatter Trygge, 1d5) Maren Audensdatter, 1d6)Margrethe Audensdatter, 1d7)Alhed Audensdatter, 1e)Guri Audensdatter gm Ole Andersen Nålsund f.ca.1617 som hadde disse barna: 1e1)Auden Olsen Boksaspen f.ca.1645 gm. Ludsia Eriksdatter. Gm.2 Malena Jensdatter (Eikrem?) som hadde følgende barn i 1. ekteskap: Ole Audensen f.ca.1698, Ane Audensdatter f.ca.1692, Ane Audensdatter f.ca.1693, Guri Audensdatter f.ca.1700, 1e2)Anders Olsen d.e. Nålsund, 1e3) Peder Olsen, 1e4) Anders Olsen d.y. f.ca.1665 Nålsund ugift 17162) Mille Trondsdatter død før 1661. Sønn John Lassesen3) Marethe Trondsdatter død før 1652 gm.1 Størker (Olsen?) Einset gm.2 Ingvald gm.3 Bersvein4) Karen Trondsdatter død før 1661? gm.Halvor. Barn: Trond Halvorsen Husby i Stangvik. Skal ha hatt flere søsken.5) Apelone Trondsdatter død etter 1661 gm. Svend. Barn: Trond (Svendsen? ) (Dahle) f.ca1619. Skal ha hatt flere søskenHvordan kommer egentlig Auden navnet inn i denne slekta på Boksaspen? Trond Johnsen Boksaspen har en sønn som heter Auden Trondsen, det kan jo være flere grunner til det. Det at denne Auden Trondsen også får en sønn Auden Audensen mener jeg må bekrefte at det finnes noen med navnet Auden i nærmeste slektsleddene før Auden Trondsen.Skifte etter Auden Audensen Boksaspa 1688. enke Anne Arnesdatter. Enkens verge er broren Rasmus (Arnsen) Kvisvik. Arvinger er hans søskende: Trond Audensen Boksaspa, Ole Audensen Grønset, Alhed Audensdatter, Guri Audensdatter.Skifte etter Jens Kristensen Eikrem 1679. Enke Gjertrud Kristensdatter. Barn Tore Jensen, Kristen Jensen, Alhed Jensdatter, Malena Jensdatter, Alhed Jensdatter. Alle voksne untatt Kristen. Formynder barnas farfader bror Peder Boksaspen. Kan dette være Peder Halvorsen Boksaspen og i såfall, er da barnas farfar en Kristen Halvorsen? Malena Jensdatter er vel den Malena Jensdatter som ble gm Auden Olsen Boksaspen? ( han var f.ca 1648) Har ikke sett originalskiftet og er derfor ikke helt sikker på om det kan være Kristen som farsnavn til både Jens og Gjertrud.ASPAFinnes det flere barn av Iver Audensen Aspa enn nedenfor nevnte tre barn?Ivar Audensen Aspa død 1647 gm 1. N.Mentzdatter von Ravensborg gm.2 Margrethe1) Audun Iversen f.ca.1628 gm Alhed Audensdatter Boksaspen som har barna: Erik Audensen Aspa f.ca.1658, Ivar Audensen Boksaspa f.ca.1667, Auden Audensen Boksaspa f.ca.1667, Anne Audensdatter Trygge gm Bjørn Eikesdal, Maren Audensdatter Trygge gm Rasmus Kvisvik, Margrethe Audensdatter Trygge på Juul, Alhed Audensdatter gm Hagtor Isaksen Gjengset f.ca.1643. 2) Torstein Iversen Aspa f.ca 1630 gm Kirsten Martinusdatter som har barna: Iver Torsteinsen, Erik Torsteinsen, Ole Torsteinsen, Anne Torsteinsdatter gm Elling Andersen Gjøa, Judith Torsteinsdatter, Margrethe Torsteinsdatter, Ingeborg Torsteinsdatter, Ane Torsteinsdatter,3)Anders Iversen Nastad gm Anne Knutsdatter som har barna: Iver Andersen, Erik Andersen, Augustinus Andersen, Anne Andersen, Margrethe Andersdatter. Skifte etter Anders Iversen Nåstad 1687 Straumsnes. Enke Anne Knudsdatter. Barn Iver Andersen, Erik Andersen, Augustinus Andersen, Anne Andersdatter, Margrethe Andersdatter. På enkens vegne møtte Ole Andersen Nålsund. Farbrødre til barna var Auden Iversen Aspa og Torstein Iversen Aspa. Kan det være noe slektskap med folka på gjengset hvor også navnet Augustinus forekommer? Skifte etter Anne Knudsdatter Nåstad 1692. Barn Erik Andersen, Augustinus Andersen, Anne Andersdatter. Formynder Farbror Endre Viersen Aspen. Morbror Tostein Nålsund. Jordegods 2øre i Nåstad, 1spd 18mrk i Hofaas (Hoås?), 1øre 6mrk i Opdøl. Jeg tror jeg en gang har skrevet av dette skiftet fra skiftekortene på Statsarkivet Trondheim. Kan Endre Viersen være en feilskrift for Auden Iversen? Hvem er Tostein Nålsund. Kan det stemme at Tostein er morbror til Anne Knutsdatters barn? Kan det være at disse to er de samme (Torstein Iversen og Auden Iversen Aspa) som i skiftet på Nåstad 1687 etter Anders Iversen? Håper alt ble riktig. Det er vanskelig å overføre pent oppstilte slektsoversikter inn på forumet, på en brukbar måte.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Ivar Audensson og Margrethe i Aspa hadde også datteren:Lisbeth Iversdtr. g.m. lensmann Ole Olsen Ulset i Straumsnes

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Finn Oldervik

Har laget følgende oversikt over Boksaspslekta:BoksaspenslektI. Trond Eriksson Boksaspen f. ca 1500. G.m. NN Barn: II. Jon Trondson f. ca 1530 G.m. NN Barn: III. A. Trond Jonson f. ca 1550. G.m. Guri Søfrensdotter. 5 barn. Barna til Trond og Guri arva følgende gårdsparter, i følge et tingsvite fra 18. mai 1607. Trond var da tydeligvis død og Guri trer fram på tinget og ber om dette tingvitnet som viser hva de 5 barna hennes og Trond åtte: Boksaspen 3 sp. Endset ½ sp. Sletten 18 m.l. Åsgård 1 sp. Vean (i Aure) 18 m.l. Det blir også opplyst at odelsbrevene befinner seg hos Audun Torsteinsons arvinger.B. Maritte Jonsdotter f. ca 1560. G.m. Erik Pedersson (Sjurson) Skjevlingen. 5 barn.Trond Jonson f. ca 1550 og g.m. Guri Søfrensdotter hadde følgende barn:AA. Audun Trondsson f. ca 1580 g. ca 1620 m. Anne Olsdotter. Skifte etter Anne ble avholdt 30. okt. 1688. Hun hadde ei datter med Peder Halvorsson, som het Beret. Hun hadde gift med.Fredrik Pederson Møst (Skifte 25.10.1683) men var død ved skiftet etter mora. Ved skiftet etter Anne blir det opplyst at Beret etterlot seg 2 sønner og 2 døtre. Det riktige er at Beret etterlot 3 sønner og 3 døtre. Audun Trondsson døde før 7. febr. 1661, da Peder Halvorsson Boksaspen, som var stefar til Auduns barn, bekjentgjorde at disse barna hadde kjøpt følgende gårdsparter av Auduns søstre eller disses arvinger: Av Marit Trondsdotter Einsets barn, Oluf Styrkerson Einset og Styrker Ingulsson m.fl. 12 m.l. av Boksaspen samt 6 m.l. av underliggende laksevorpe. Av Kari Trondsdotters barn; Trond Halvorsson Husby m.fl. 6 m.l. i laksevorpen. På vegne av Appolonia Trondsdotters og sine søskeners vegne, Trond Dale 6 m.l. i Boksaspen og 6 m.l. i vorpen. Av Jon Lasseson Sletten på sin mors vegne, Milde Trondsdotter, 1 øre 6 m.l. i Boksaspen samt 6 marklag i vorpen. Barna hadde tidligere kjøpt 18 m.l. i Boksaspen av Jon Lassesson. Et skinnbrev av 16. april 1634 viser at Audun allerede var død da. De 5 barna var:A.A.A. Trond Audunsson Boksaspen g. 1647 med Gjertrud Isaksdotter Gjengset. Disse to hadde sikkert sønene; Audun Trondson Sletnes og Halvor Trondson Bksaspen. A.A.B. Oluf Audunson Halset g. 1 g. m. Marit Størkersdotter. Oluf g. 2. g.m Kristi Olsdotter Grønset som var dotter til Olluf Olufsson Grønset og kone Anne Arntsdotter f. Høgset? De to siste hadde barna; Audun f. 1680, Anne f. 1683, Anne f. 1689 og Olle f. 1691. (Se skifte 1. sept. 1694 på Grønset. Den yngste av sønnene, Ole, ble gift til Mork i Kvernes. Audun f. 1680 hadde bl.a. en sønn, Audun som døde i Roksvågen i Bremsnes (4. sept. 1743). A.A.C. Audun Audunsson Boksaspen.A.A.D. Alhed Audunsdotter g.m. Audun Iversson Aspen. Hadde 7 barn som er godt kjent fra før.A.A.E. Guri Audunsdotter g.m. Oluf Andersson Nålsund (Skifte etter Oluf 24.07.1695) 4 barn; Audun g.m. Luzie Eriksdotter Skjevlingsnes. Anders Olsson Nålsund, Peder Olsson og Anders Olson Nålsund. A.B. Mille Trondsdotter g.m. Lasse Sletten. En sønn; Jon Lasseson Sletten.A.C. Maritte Ttondsdotter g. 1. g.m Størcher (Olsson?) Einset?, g. 2. g.m. Ingul Nnson, trolig av Bergeslekt. Marit hadde følgende barn:A.C.A. Oluf Størchersson Einset f. ca 1613 I følge Roaldset hadde han 5 barn; Marit Bjerkestrand, Magnhild, Størcher Einset, Ola Einset og Mali (Magnhild?)A.C.B. Trond Størcherson Grip f. ca 1608. Var lensmann på Grip i 1665. Hadde minst 4 sønner; Størcher f, ca 1642, Jens f. ca 1649, Jon f. ca 1654 og Peder f. ca 1662.A.C.C. Esten Størchersson Vasselen f. ca 1615. G.m. Beret Larsdotter Vasselen. 5 kjente barn; Marit, Ingeborg, Gunnel, Ragnhild og Størcher.A.C.D. Jon Størchersson Inderset f. ca 1617. Bl.a. en sønn Bersvend f. ca 1649.A.C.E. Magnhild Størcherdotter g.m. Arnt Jøsteinsson Hoem f. ca 1604 (Samuelstua). Magnhild og Arnt hadde i følge Hyldbakk 5 barn; Størcher, Jøstein, Guro, Anne og Maren. Den eldste av sønnene, Størcher ble gift med Ingeborg Olsdotter Ulset (Aulset), som trolig var datter til lensmann Olle Ulset og kone Elisabeth Iverdotter Aspen (Dotter til Iver Audunson Aspen og Margrethe Hansdotter). Av en eller annen grunn forlot Størker og Ingeborg Hoem. De flyttet til Nelvik på Smøla, Her finner vi skifte etter Størcher den 4. juni 1694. 6 barn er oppgitt, Margrete f. 1674, Magnhild f. 1677, Lisbeth f. 1679, Anne f. 1682, Ole f. 1688 og Størcher f. 1694. (Nr. 2 av disse, Magnhild er en av formødrene til forfatteren av dette innlegget. Hun ble g.m. Ole Albrigtson Ånes av Lampe og Traneslekt)A.C.F. Størker Ingulsson Einset f. ca 1624. Han hadde i alle fall sønnene; Ole f. ca 1657, Ingul f. ca 1654 og Audun f. ca 1660.Navnene på disse barna kommer fram av et skjøte dat. 18. mars 1652.A.D. Kari Trondsdotter g.m. Halvor Husby (Trolig Todal i Stangvik). Hadde trolig bl.a. sønnen Trond f. ca 1613. Trond hadde sønnene; Halvor f. ca 1657, Karl f. ca 1659 og Lars f. ca 1662.A.E. Appolonia Trondsdotter g.m. (Svend) Dalen. Hadde bl.a. sønnen Trond f. ca 1619. I et skifte på Heggemsnes 30.11.1676 er nevnt både en Mongs Dalen og ei Appolone Trondsdotter.Maritte Jonsdotter Boksaspen g.m. Erik Pedersson (Sjursson) Skjevlingen hadde følgende kjente barn:B.A. Jon Eriksson. Han kom muligens til Våg i Aure. Denne gården hørte opprinnelig til Aspaslekta og kom trolig i Boksaspengreina og Marit sitt eie.B.B. Peder Eriksson Skjevlingen. De 9 barna til Peder i hans 2 ekteskap blir gjort rede for iav Roaldset i Straumsnes boka B III s. 618. Her kan tilføyes at nr. 5 av disse, Guro, vart gift med Einar Henriksson Faksvåg.Se skifte i Skjevlingen bl.a. 20. mai 1675 og 8. april 1679.B.C. Maritte Erikssdotter g. EikremB.D. Appolonia Erikssdotter.B.E. Mille Eriksdotter.Vi ser altså at både Trond og Marit har døtre med navnene, Marit, Appolonia og Milde. Marit og Milde går igjen i Aspagreina også, mens Appolonia ser ut til å bare bli brukt i Boksaspen-greina.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Finn Oldervik

Roaldset (1999) nevner at Erik Pedersson Skjevling d.y. hadde ei datter som var gift med Knut Torberson Wollan. Det er ikke utenkelig at denne Knut kan være identisk med en Knut Torbergson som kommer til Vollan i Engdalen i Aure først på 1700-tallet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Finn Oldervik

Under innlegg nr. 9 nevner jeg bl.a.AA. Audun Trondsson f. ca 1580 g. ca 1620 m. Anne Olsdotter. Som en av sønnene nevner jegA.A.C. Audun Audunson Boksaspen uten videre opplysninger. Som Torkild tidligere har meddelt, så var Audun gift med Anne Arntsdotter Kvisvik, men hadde ingen barn. Skifte ble avholdt 28.05.1688.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Til 9: 'A.E. Appolonia Trondsdotter g.m. (Svend) Dalen. Hadde bl.a. sønnen Trond f. ca 1619. I et skifte på Heggemsnes 30.11.1676 er nevnt både en Mongs Dalen og ei Appolone Trondsdotter.'Har du noen nærmere detaljer om Denne Mongs Dalen og Appolone Trondsdtr.? I hvilken forbindelse er de nevnt på skiftet?Trond Svendsen Dalen var vel også far til den Anne Trondsdtr. Dalen som var gift med enkemann Jens Larsen Larsseter f. ca. 1615 d. 1688. (Ingen barn)En Siver Trondsen Dale nevnes som soldat i rulle for Gjemnes 1670. Hvis ikke dette er feilskrift for Svend Trondsen (f. ca. 1647), er nok dette enda en sønn.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Til 9: 'A.C.E. Magnhild Størcherdotter g.m. Arnt Jøsteinsson Hoem f. ca 1604 (Samuelstua). Magnhild og Arnt hadde i følge Hyldbakk 5 barn; Størcher, Jøstein, Guro, Anne og Maren. Den eldste av sønnene, Størcher ble gift med Ingeborg Olsdotter Ulset (Aulset), som trolig var datter til lensmann Olle Ulset og kone Elisabeth Iverdotter Aspen (Dotter til Iver Audunson Aspen og Margrethe Hansdotter).'Hvor går det frem at Margrethe, kona til Ivar Audensson i Aspa, var en Hansdatter?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Finn Oldervik

Til Svein Arnolf i innlegg nr. 12 ang. et skifte på Heggemsnes. Dette er notater gjort for mange år siden, så jeg kan ikke huske i hvilken sammenheng disse to personene (Mongs Dalen og Appolone Trondsdotter)ble nevnt.Til spørsmålet i innlegg nr. 13; Hvor går det fram at Margrethe i Aspen var en Hansdotter. På s. 411 i B III av Gards- og ættesoge for Straumsnes (ang. Sallaup) skriver Roaldset;'Ved skiftet etter Margrete Hansdotter i 1663 var Sallaupen utlagd til dottera Lisabet Iversdotter. Etter dette gikk garden vidare i arv i Aspaslekta'Disse to setningene må vel bety at Roaldset har sett et skifte etter Margrethe, siden han både vet farsnavnet hennes og at datra, Lisabet arvet Sallaupen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Jeg har notert at skiftet etter Margrethe fant sted 15/4 1663, men dette er vel før skifteprotokollens tid? Uansett la jo Klaus Johan Grønseth Myrvoll i artikkelen 'Eitkvart nytt um Aspa-ætti.' NST 36 (1998): 273-282 en del arbeid i å vise at Margrethe ikke var en Mentzdatter von Ravensborg, som tidligere antatt, men nevner heller ikke Margrethes patronym. Derfor er jeg litt forbauset over at dette kjennes i gårdshistorien for Straumsnes.Har noen her i forumet sett dette skiftet?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Finn Oldervik

Jeg var jo sterkt involvert i artikkelen til Myrvoll. Akkurat dette med å få bevist at Margrethe ikke var noen Menzdatter var for så vidt også min ide og det var jeg som skaffet fram det nødvendige materialet for å få klarlagt dette. Myrvoll gir meg jo også kreditt for dette i sine sluttord i artikkelen. Vi visste ikke da hva rette farsnavnet til Margrethe var. Siden det var en sønn, Anders i ekteskapet mellom Iver Audunson Aspen og Margrethe har jeg innbilt meg at hun helst var en Andersdatter, men i følge Roaldset, så er hun altså en Hansdatter. Jeg mener ellers å ha hørt at det skal være en god del gamle papirer fra Aspa oppbevart ved et kommunalt arkiv på Tingvoll. Trolig var det forlengst avdøde Trygve Bø som i sin tid fortalte dette. Jeg har ikke fått dette bekreftet av andre, men jeg kan jo spørre Ottar Roaldset ved anledning om han husker hvor opplysningen kommer fra.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torkild Knudsen

Til Finn i innlegg 9, en imponerende oversikt må jeg si. Her er det mange navn som jeg ikke har sett før. Utrulig at det er mulig å finne så mye på 1500-1600 tallet på disse kanter.Jeg lurer litt på om det er noen mulighet for at Trond Johnsen f.omkr.1550 og Marit Johnsdatter f.omkr.1560 kan ha hatt flere søsken, eller går det frem av kildene at disse var bare to søsken?Det jeg lurer videre på er om det kan være en forbindelse mellom lensmann Iver Knudsen Mork som jo også har en datter Appolonia og Trond Johnsen og Marit Johnsdatter fra Boksaspa. Dette navnet er jo svært sjelden de fleste steder i Norge på denne tida vil jeg tru. Det skulle derfor en stor sannsynlighet at opprinnelsen til dette navnet hos begge parter har er en felles ane Appolonia.Her er skiftet etter Iver:Skifte etter lensmann Iver Knudsen Mork i Kvernes 1670. Enke Mari Olsdatter. Hans søsken arver: Ole Knudsen Mork, Nils Knudsen Skjerset, Eli Knudsdatter Sevik, Appelona Knutsdatter Vebenstad, Gunhild Knudsdatter Søvik.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Finn Oldervik

Til Torkild, innlegg 17.Jeg kan nok ikke svare så mye på spørsmålene dine. Når det gjelder Mork, kan kanskje Jonny Lyngstad eller Endre Holten hjelpe deg. Det er jo også andre på Averøya som driver slektsforkning. Ellers må det jo tilføyes at Appolonia senere ble til Abelone, et svært vanlig navn på Nordmøre etter hvert, ikke minst på Averøya. Appolonia var også en del benyttet i Aure, særlig på 1700-tallet. Det er mulig at jeg husker feil, men var ikke Appolonia skytshelgen for tannlegekunsten?Hvorvidt søskena Marit og Trond i Boksaspen hadde flere søsken er jeg usikker på, men jeg tviler på det.. Om en ser på hva de arvet av jordegods, så arvet barna til Trond 360 marklag til sammen i gårdene Boksaspen, Sletten, Åsgård, Einset og Vean. Marit arvet 5 øre i Våg i Aure og ½ sp i Skjevlingsnes, til sammen 156 m.l. Selv om jordegodset til Marit er under halvparten av Trond sitt, så kan jo Trond ha noe kjøpegods eller Marit kunne ha fått noe mer av løsøre enn Trond.Etter at jeg i sin tid laget denne oversikten over Boksaspenslekta har jeg flyttet, slik at det vart mye uorden i papirene, noe det fremdeles er.. Jeg fant imidlertid en avskrift etter et tingvitne fra 2. mai 1655. Avskriften lyder slik:2. mai 1655 Gimnes Vaathing.Henrik Nilssøn, edsvoren Thingskriver paa Nordmør, Oluf Aslakssøn Gimnes, Lensmand i Gimnes og 5 Lagrettesmænd sammesteds gjøre vitterlig, at i K.M.´s Fogds, Hans Evertsøns, Nærværelse fremkom beskedelig Md. Peder Eriksen Skiefling og tilkjendegav at hans fader Erik Sivorsøn med sin Hustru Maritte Jonsdatter efter hendes Forældre arvede ½ Spand Odelsgods i Skiefling, samt i Vogen (Våg) i Øfre (Aure) Gield 5 Øres Odelsgods. Disse hans Forældre efterlode 5 Børn nemlig Jon og Peder Erikssønner samt Maritte, Appolonia og Milde Eriksdøtre; disse Søskende kom saaledes overens, at Peder Erikssøn tog sin Søster Milde til sig, og de benøiedes med forne Skiefling (1/2 Spands Leie); men i forrige Fogeds, Christopher Nilssøns Tid en underbøigt Gaard fra forne Hovedgaard Skiefling, som kaldes Skieflingsnes, udi de 3de Parter som nu findes, den ene for 9 Marklag og de tvende andre Parter for 9 Marklag (til sammen), hvilke 18 Marklag Peder Skiefling afstod sin Søster og hendis Børn til Odel, hvorimod han og hans Børn skulde have Hovedgaarden Skiefling med underliggende, som er ½ Spand; den anden broder Jon Erikssøn tog efter Contracten de 2 andre Søstre, Marette og Appolonia til sig, hvilke 3 Søskende efter Advenant(?) skulde til Odel for sig beholde de 5 Øres leie i Vogen i Vigs Thinglag.Denne Cntract var indgaaet mellom Søskendene for omtrent 20 aar siden, da deres Fader var død; til Bekræftelse herpaa var nu tilstede 2 Sønner af Peder Skieflings Søster Maritte, Jens og Peder, begge boende paa Ekrim; item 2 Sønner af Jon Erikssøn, Erik Treekrim og Siver Jonssønner samt Mildes Døtre, Anne og Gertrud Ingebretsdøtre. Videre angaf Peder Skiefling at have tilkjøpt sig af sin Søster Mildes datter, Thore Ingebretsdatter, hendes arvede andel af de 2de underbøigde smaa gaarde paa Skieflings forrige Leiemaal, som nu var bygt for 6 m.l. og derfor betalt 6 Rdlr, og først næst forløbne Aar, efter at hendis Fader (med Thore Bergum) i Grib fordruknede. det efter hannem til Odelseie bekom, da han efter sin Kvindes død næsten et Aar besad samme. Herimod viste ingen at gjøre nogen Indsigelse, og blev det saaledes protokolleret i Nordmøres Thingprotokoll pag. 116. Underskr. af Laurits Nilssøn, Notarius Nordm.Forkyndt p. Fredø Thing 31, Mai 1679 og extrah. i Protokollen p. 35. S. Søfrensen Not. NordmIndlaant fra Stortingsmand, Kjøbmand O. Jullum, Christiansund 1884Dette tingsvitnet gir jo ganske mange og viktige opplysninger om denne slektsgreina på Skjevlingen og andre av etterkommerne etter Marit Jonsdatter Boksaspen. Synd at Roaldset ikke hadde tilgang til dette da han skrev Straumsnesbøkene.Det er kanskje grunn til å merke seg at det ikke er nevnt noen av etterkommerne til Appolonia Eriksdatter.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torgeir Kvalvaag

Takk til Torkild og Finn for et vell av informasjoner. Tillater meg et par kommentarer/spørsmål.Under Finns A.A.A. fant jeg muligens svaret på en liten nøtt jeg til nå ikke har klart å knekke, nemlig opplysningen om at Auden Trondson Sletnes var sønn av Trond Audenson og Gjertrud Isaksdotter i Boksaspa. (Het Isak Gjengsets datter Gjertrud eller Gurå?)Det er for den aktuelle perioden et aldri så lite hull i Roaldsets oppsett over brukerne av Boksaspa. Nå har vi fått sammenhengen, og takk for det.Et tilleggsspørsmål ndg. Sletnes: Ble Auden Trondson bruker der 'bare' i egenskap av giftemål med datteren til Fredrik Aslakson, den siste brukere av hele garden? Eller var det noen eierforbindelser mellom Aspa/Boksaspa og det gamle Bergegodset på Sletneset?(Et mer vidløftig spørsmål: Ble Auden Trondson egentlig gift med Guri Fredriksdotter Sletnes?)Aslak Sletnes, Fredrik Aslaksons far, satt med garden i åra 1635-1665. Han var også lensmann i Gjemnes. I det dokumentet Finn har lagt inn (18), er det en Oluf Aslakssøn Gimnes, Lensmand i Gimnes. Er dette sønnen til Aslak Sletnes?Hvor kom forresten denne Aslak fra, kom han til Sletnes etter å ha giftet seg med enka etter forrige eieren? I skiftet etter sønnen Fredrik het det at han var søskenbarn av Jakob og Knut i Lillevika på Bergsøya. Berge-slekt?Litt på siden, men alt hang jo sammen med alt den gang også;-DTorkild: Under Aspa skriver du at blant barna til Auden Iverson og Ales Audensdotter ble Maren Audensd. Trygge gift med Rasmus Kvisvik mens søsteren Margrethe Audensdotter Trygge ble gift på Juul (=Gyl.)Til nå har jeg trodd at det var Maren Audensdotter som ble gift på Gyl.I den mye omtalte artikkelen av Klaus Johan Grønseth Myrvoll (NST XXXVI/4) bruker han navnet Mari (fra skiftet etter Mari Audensdotters ektemann Jens Ivarson på Gyl.)Hva er korrekt, Mari = Margrethe eller Mari = Maren?Et hjertesukk til slutt: Skulle ønske våre utmerkede verter i Digitalforum fikk anledning til å installere en mer avansert tekstbehandler.Ellers er alt vel.Hilsen Torgeir

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

19: Jacob og Knut Lillevik:Jacob Siversen Lillevik f. ca. 1634Knut Andersen Lillevik var gift med Marit Fredriksdtr. Lillevik, sk. 10/4 1682. Litt om Lillevikslekten: Den første kjente brukeren på Lillevik het Jacob. Han er død ca. 1629, og i 1630 og 1631 er det enken Lillevik som driver gården. Fra og med 1632 er det Siver Lillevik som skatter av de 18 marklag som Jacob tidligere hadde skattet av, dette ennå i 1635, men i 1640 er det 1/2 sp. 6 marklag. I samme periode er det Fredrik og Siver Lillevik som står oppført som leilendinger. I kontribusjonen 1645 nevnes bare Fredrik Lillevik. Koppskatten 1645 nevner disse personene: Enken Lillevik, Gjertrud ibid, Fredrik Lillevik, kvinnen, Elling ibid. - Enken Lillevik er nok Sivers enke. Fredrik Lillevik var lagrettemann i 1648. Seglet hans er bevart i lensregnskapene, legg nr. 68.4. Seglet er satt på et tingsvitne dat. 29/10 1648 og som omhandler skatten 1640. Seglet viser tydelig initialene 'F I'. På denne tiden skrev man bokstaven 'J' som 'I' i hvert fall ved bruk av initialer. Det kan dermed passe at Fredriks far var Jacob Lillevik. - På skiftet etter Johan Hansen Holten 12/1 1741, gift med Fredriks datterdatter Anne Svendsdtr. Dalen, fantes det bl.a. to sølvskjeer med initialene 'F.I.S.' Disse har nok tilhørt Fredrik Jacobsen. Til og med rosstjenesteskatten for 1646 står Siver Lillevik fortsatt oppført som eier av 1 øre 7 1/2 marklag, men i realiteten er det vel Fredrik som nå er eier. I skattematrikkelen 1647 står Fredrik Lillevik som eier av hele gården på 2 øre 9 marklag. Odelsskatten 1648: Fredrik Lillevik eier som Marit ibid. bruker 7 1/2 markl. I 1649 er dette redusert til 3 marklag. - Marit er formodentlig Sivers enke. Fredrik Lillevik døde ikke før i 1663, men senest ved jordeboka 1661 står det at Knut og Jacob eier Lillevik på 2 øre 9 marklag. I matrikkelen 1669 står det at Jacob Siversen og Knut Andersen eier selv 2 øre. Knut Andersen var Fredriks svigersønn, gift med Marit. Jacob Siversen var ganske sikkert sønn av Siver Lillevik, altså er han nok Fredriks brorsønn. Det kan passe med at det var to brødre som overtok etter Jacob Lillevik. Jacob Siversen var født ca. 1634, og i 1666 hadde han sønnene Knut 4 og Nils 2 år. Ved skiftet etter Fredrik Aslaksen Sletnes i 1679 (g.m. Synnøve Jacobsdtr.) ble det iflg. Gjemnesboka oppgitt at Jacob og Knut Lillevik var søskenbarna hans. I så fall var vel Knut det på sin kones vegne. Det betyr vel at enten Fredriks far Aslak eller hans mor var barn av Jacob Lillevik. Fredrik hadde i hvert fall disse døtrene: 1) Guri Fredriksdtr. f. omkr. 1635, gift 1) med Sivert Christensen Sørdalen d. 1677, gift 2) med Erik Toresen (ca. 1630-1707). Barn i 1. ekteskap: Christen f. ca. 1658, 2) Fredrik f. ca. 1661. Var 1698-1718 leilending på det andre Sørdalsbruket. 3) Jacob f. ca. 1667, 4) Anders f. ca. 1669. Barn i 2. ekteskap: 1) Sivert f. ca. 1678 d. 1746, Bygslet Sørdalen. 2) Marit Fredriksdtr. gift 10/6 1660 i Tingvoll med Knut Andersen Sørdal (f. ca. 1627). De overtok på Lillevik (halve gården). Skifte 10/4 1682 etter Marit. Erik Sørdalen og Anne Fredriksdtr. Dalen møtte. 3) Anne Fredriksdtr. f. omkr. 1650, gift med Svend Trondsen Dalen (f. ca. 1647). De bodde der. Det var skifte etter Anne i 1686. Barn: Marit og Anne. Det vites ikke sikkert hvem Fredrik var gift med, eller om han var gift mer enn én gang. 21/2 1669 (Dom. Esto Mihi, fastelavnssøndag) ble i Tingvoll begravet Kari Andersdtr. Lillevik, 65 år (f. ca. 1604). Hun kunne i prinsippet være Fredriks enke, både fordi alderen kunne passe, og fordi Sivers enke synes å ha hett Marit.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torgeir Kvalvaag

Fint, Svein Arnolf. Dette betyr bl.a. at Auden Trondson var gift med en annen enn Guri Fredriksd.Men da tok han over Sletneset i egenskap av noe annet enn som svigersønn av Fredrik Aslakson, eller? I så fall kan det fortsatt være relevant å spørre om eiersamrøre med Boksaspa/Aspa.Holdbarheten i dette resonnementet avhenger selvsagt av hvem Auden Trondson var gift med. Hilsen Torgeir.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Auden Trondsen kan vel ha vært gift med en Guri Fredriksdatter hvis hun var fra Sletnes (og ikke Lillevik)?Når det gjelder Ole Aslaksen Gimnes (19) fant jeg i kveld dette: Det var skifte 28/12 1671 på Berge etter Marit Aslaksdtr., enkemann Knut Toresen. Barn: Tore 20, Ole 11, Synnøve 25, Guru 18, Anne 15 og Ingeborg 14. Barnas morbrødre: Ole Aslaksen Gimnes og Knut Aslaksen Sjømæling.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torgeir Kvalvaag

Femte avsnitt nedenfra (20) skriver du:-Fredrik hadde i hvert fall disse døtrene:1) Guri Fredriksdtr. f. omkr. 1635, gift 1) med Sivert Christensen Sørdalen d. 1677, gift 2) med Erik Toresen (ca. 1630-1707).'Osv.Jeg trodde du der refererer til Fredrik Aslaksen Sletnes i avsnittet over. Og denne Guri er altså ikke gift med før nevnte Auden Trondson.Ellers begynner det nå å avtegne seg et familiebilde omkring Aslak og Aslaksønnene. Takk for dette siste. Hilsen Torgeir.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Finn Oldervik

Til Torgeirs innlegg nr. 19.Til ditt spørsmål om Isak Gjengsets datter het Guro eller Gjertrud. Både jeg og Torkild omtaler henne vel som Gjertrud Isaksdotter i alle fall henne som ble gift 1647 med Trond Audunson Boksaspen. Se bl.a. tema 450610 innlegg nr. 6, 1. avsnitt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Torgeir: Ser nå at innlegget mitt vedr. 'Fredrik' og hans barn slik det sto var egnet til å forvirre - slik blir det når man sakser fra en fil om Fredrik Lillevik og ikke tenker på en ny kontekst.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.